Kakva su to djela u vjeri?

Djela kakva su Isus i apostoli činili dok su bili na zemlji, su nam pokazatelj toga, kako i danas Krist djeluje kroz svoju djecu Duhom Svetim.

Filipljanima 4,9           što i naučiste, i primiste, i čuli ste, i vidjeste u meni ono činite, i Bog mira bit će s vama!

Kološanima 3,17         I sve štogod činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospodina Isusa Krista, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu.

Plodovi (rodovi) Duha su poznati:
Galaćanima 5,22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost,
Galaćanima 5,23 Krotkost, umjerenost; protiv ovakvih nema zakona.
Galaćanima 5,24 A koji su Kristovi, raspeli su tijelo sa strastima i požudama.
Galaćanima 5,25 Ako u duhu živimo, i hodajmo u duhu!
Galaćanima 5,26 Ne tražimo tašte slave, tako da izazivamo jedan drugoga i zavidimo jedan drugome.

Kološanima 1,10 da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;

Filipljanima 1,27 Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa – došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama – da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru.

Rimljanima 12,10 Bratskom ljubavi ljubite jedan drugoga; poštovanjem jedan drugoga pretječite;

Rimljanima 13,10 Ljubav ne čini zla bližnjemu. Ljubav je dakle izvršenje zakona.

1. Korinćanima 14,1 Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete!

1. Korinćanima 16,14 Sve neka vam bude u ljubavi!

2. Korinćanima 13,11 Uostalom, braćo, radujte se, budite savršeni, tješite jedni druge, jednako mislite, živite u miru, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Kološanima 3,12         Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost;

Kološanima 3,13         Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi.

Psalam 82,3    Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu!

Psalam 82,4    Izbavite potlačenog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih!

Jeremija 22,3  Ovako veli Gospod: „Činite pravo i pravednost! Izbavljajte potlačenoga iz ruku tlačitelja! Stranca, sirotu i udovicu ne zapostavljajte! Ne činite nasilja! Ne prolijevajte nedužne krvi na ovom mjestu!“

Luka 6,31        „I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.“

Matej 7,12       Sve dakle, što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima, jer je to sadržaj zakona i proroka.

Kološanima 3,14         A povrh svega toga imajte ljubav, koja je veza savršenstva!

Kološanima 3,15         I mir Kristov neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome tijelu, i zahvalni budite!

Kološanima 3,16         Riječ Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti učeći i opominjući jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajući u srcima svojim Bogu.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *