Čije ime su slavili prvi kršćani?

Čije je ime koristio Petar kada se obraćao ljudima? Da li je govorio riječ JEHOVA ili riječ GOSPODIN?

Da vidimo da li su pisci novog zavjeta koji su ga pisali na grčkom, koristili riječ JEHOVA ili GOSPODIN?

 

Provjerimo I usporedimo:

 

Da vidimo da li se spominje u grčkom prijevodu na kojem je novi zavjet I pisan?

 

Djela 2, 20

Nestle Greek New Testament 1904

ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

 

Κυρίου = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 21

Nestle GNT 1904

καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.

 

Κυρίου = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 25

Nestle GNT 1904

Δαυεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν Προορώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ.

 

Κύριον = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 34

Nestle GNT 1904

οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

 

Κύριος = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Κυρίῳ = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Ne vidim nešto u ovim stihovima da se spominje riječ JEHOVA?????

 

Kako su prevedeni stihovi u kršćanskoj sadašnjosti?

 

Djela 2, 14A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte:

 

20Sunce će se prometnut u tminu,

a mjesec u krv

prije nego svane Dan Gospodnji

velik i slavan.

 

21I tko god prizove ime Gospodnje,

bit će spašen.«

 

25David doista za nj kaže:

Gospodin mi je svagda pred očima

jer mi je zdesna da ne posrnem.

 

34Ta David nije bio uznesen na nebesa, a veli:

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:

‘Sjedi mi zdesna’

35dok ne položim neprijatelje tvoje

za podnožje nogama tvojim!

(prijevod kršćanske sadašnjosti)

 

Čije su ime slavili prvi kršćani, ako su sami sebe nazvali kršćanima? Da li od riječi JEHOVA potječe riječ KRŠĆANIN ili potječe od riječi KRIST?

 

Evo kada i gdje se najprije spominje ime “KRŠĆANI”?

 

Djela apostolska 11,26 I oni se cijelu godinu zadržaše u toj crkvi, i učili su mnogi narod. U Antiohiji se najprije učenici nazvaše kršćani.

 

Nestle GNT 1904

καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.

 

Χριστιανούς. = Kršćani

 

Krist (grč. Χριστός Hristos, “Pomazanik”, što prevodi aramejski Mešija, to jest “Mesija”) – od tog je imena nastao naziv za Njegove učenike I sljedbenike (Kršćani).

 

Dakle, gdje je tu riječ JEHOVA?

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *