Koga slušaju nanovorođena Božja djeca?

Ezekiel 11,19Dat ću im drugo srce i noviduh metnut ću u nutrinu njihovu. Izvadit ću iz tijela njihova kameno srce i dat ću im srce od mesa,

Ezekiel 18,31Odbacite od sebe sve grijehe, što ste ih počinili, i načinite sebi novo srce i nov duh, jer zašto biste pomrli, kućo Izraelova?

Ezekiel 36,26Dat ću vam novo srce i novću duh metnuti u nutrinu vašu. Odstranit ću kameno srce iz grudi vaših i dat ću vam srce od mesa.

Ako smo primili NOV DUH I DOBILI NOVO SRCE, onda je u tom NOVOM SRCU upisano ono što nam Bog želi reći, a nisu više naše vlastite želje i htijenja u njemu. Prema tome, nanovorođena djeca Božja s pravom mogu reći da slušajući Božji glas, slušaju ono što je zapisano u njihovim NOVIM SRCIMA.

To znači da nanovorođen čovjek sluša Boga u sebi, odnosno Duha Svetog koji mu je darovan da bi ga vodio kroz život s Ocem nebeskim u Sinovo ime. To je poeveznica s nebom koju ne treba smetnuti s uma. Nanovorođen čovjek ima sklad između uma i srca, a taj sklad diktira novi Duh koji je u njemu.

Hebrejima 4,12Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušui duh, zglobove i moždinute prosuđuje nakane i mislisrca.

Hebrejima 8,10Nego, ovo je Savez kojim ćuse svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušunjihovu i upisati ih unjihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Hebrejima 10,16″Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti unjihova srca i upisati ih udušu njihovu.”

 

Ako je tome tako, onda možemo reći i ovo:

1. Ivanova 3,18Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.

1. Ivanova 3,19Po tom poznajemo, da smo od istine, i možemo srce svoje pred njim umiriti.

1. Ivanova 3,20Ako nas kori srce naše, Bog je veći od srca našega. On zna sve.

1. Ivanova 3,21Ljubljeni, ako nas srce ne kori, imamo pouzdanje u Boga,

1. Ivanova 3,22I štogod molimo, primamo od njega, jer zapovijedi njegove držimo i činimo, što je njemu ugodno.

Čineći tako, mi slušamo Oca nebeskog u Sinovo ime u Duhu Svetom.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *