Dan subotnji!

Jeremija 17, 7Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu
i kome je Jahve uzdanje.

Psalam 92,1 Psalam. Pjesma. Za dan subotnji.

Jeremija 17, 20Reci im: Čujte riječ Jahvinu, vi, kraljevi judejski i svi Judejci i Jeruzalemci koji prolazite kroz ova vrata. 21Ovako govori Jahve: ‘Čuvajte se ako vam je život mio i ne nosite tereta u dan subotnji, i ne unosite ga na vrata jeruzalemska. 22I ne nosite bremena iz kuće u dan subotnji, i nikakva posla ne radite, nego svetkujte dan subotnji, kao što sam zapovjedio vašim ocima. 23Oni me ne poslušaše i ne prikloniše uha svojega, nego tvrdovrato ne poslušaše i ne prihvatiše nauka. 24A vi, ako me poslušate – riječ je Jahvina – i ako ne budete nosili bremena na vrata ovoga grada, nego budete svetkovali dan subotnji, ne radeći nikakva posla, 25tada će na vrata ovoga grada ulaziti kraljevi koji sjede na prijestolju Davidovu, koji se voze kolima i jašu na konjima, oni i njihovi časnici, Judejci i Jeruzalemci, i ovaj će grad ostati dovijeka. 26I dolazit će iz gradova judejskih, iz okolice Jeruzalema, iz zemlje Benjaminove i iz Šefele, iz Gorja i iz Negeba, da prinesu paljenice, klanice, prinosnice i kâd i da prinesu žrtvu zahvalnicu u domu Jahvinu. 27Ali ako me ne poslušate te ne budete svetkovali dan subotnji, i ako budete nosili bremena ulazeći na vrata jeruzalemska u dan subotnji, tada ću potpaliti oganj na vratima njegovim: i plamen će proždrijeti dvore jeruzalemske, i neće se ugasiti.’«

Postanak 2,3 I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.

Izlazak 16,26 Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!”

Izlazak 31,15 Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.

Levitski zakonik 23,3 Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota – dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina.

Ponovljeni zakon 5,12 Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj.

Da li je svetkovanje dana subotnjeg bilo samo za Izraelce ili vrijedi I danas? Kako je Isus pokazao pravi način svetkovanja subote?

Luka 13, 10Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi. 11Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. 12Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« 13I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
14Nadstojnik sinagoge – ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio – govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotnji!« 15Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? 16Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotnji?«
17Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.

Da li I nakon Isusova uznesenja, treba svetkovati dan subotnji? Što su činili apostoli?

Djela apostolska 13,44 A iduće subote skupi se gotovo sav grad, da čuje riječ

Djela apostolska 17,2 I Pavao po običaju uđe k njima, i tri im je subote govorio o Pismima

Djela apostolska 18,4 I svake je subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao Židove i neznabošce.

Znači da subota nije posvećena I blagoslovljena od Boga samo za Izraelce, nego I za neznabošce.
Zašto onda Pavle kaže ovo:???

Kološanima 2, 16Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo.

Ako znamo da je Isus Krist držao svih 10 Božjih zapovijedi I da je rekao da I mi tako činimo, pa ćemo biti u ljubavi Očevoj, što znači Pavlova rečenica da nas nitko ne sudi po blagdanima, mlađacima I subotama???
O kojim je subotama riječ, ako znamo da je Isus čak I mrtav ispoštovao subotnji počinak, ležavši u grobu???

Nehemija 10,33 Za kruhove postavljene, za prinos svagdanji i za žrtvu paljenicu svagdanju, za žrtve subotne i žrtve na mlađake, za žrtve blagdanske, za žrtve zahvalne, za žrtve za grijeh, da se očišćava Izrael, i za svu službu u hramu Boga svojega.

Dakle, o tim blagdanima, mlađacima I subotama je Pavle govorio, jer je znao da se žrtve više ne moraju prinosti, budući da je Kristovo tijelo žrtva savršena prinešena jednom zauvijek.

Rimljanima 6,10 Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Hebrejima 9,12 i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Hebrejima 10,10 U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Dakle, onaj tko danas ne svetkuje subotu kao dan posvećen I blagoslovljen od Boga, taj čini grijeh kršeći 4. Božju zapovijed, koju je I sam Isus Krist poštovao dok je bio na zemlji. Isus je rekao:

2. Petrova 3,2 da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.
1. Ivanova 2,3 I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo.
1. Ivanova 2,4 Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.
1. Ivanova 3,22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
1. Ivanova 3,24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
1. Ivanova 5,2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
2. Ivanova 1,6 A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.

Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

Tko tvrdi da je kršten u ime Oca, Sina I Duha Svetog I da vjeruje Isusa Krista, a ne vrši zapovijedi Oca Njegova, taj nema Duha Svetoga u sebi kao pečat Božji, znači nema zalog života vječnog.

Tko ne vjeruje ovom što sam iznijela, neka Biblijom pokuša osporiti izneseno!

“Ovo dokazuje da u Bibliji nema ni jednog jedinog primera da su prvi Hrišćani svetkovali subotu. Naprotiv, iz Biblije je očigledno da su se prvi Hrišćani okupljali nedeljom.”

OKUPLJATI se može svatko I svakoga dana. Bog je rekao:”SJETI SE da svetkuješ dan subotnji…….”
Kako da ga svetkuješ? Okupljajući se da skupiš milostinju I milodar?
Kako treba svetkovati subotu? Brojeći korake koje ćeš učiniti tog dana?
Kako treba svetkovati subotu? Ne čineći dobro bližnjima u potrebi?
Kako treba svetkovati subotu? Ne liječeći ljude toga dana, puštajući da boluju I umru dok ja svetkujem subotu? Kako treba svetkovati subotu?????? Onaj tko sluša Duha Svetog taj jako dobro zna!!!

Evo kako svetkovati subotu:

Nakon šest tjednih napornih radnih dana, valja čovjeku počinuti, odmoriti, odahnuti, predahnuti, ….. Kako to činiti? Tako što ćemo svoje misli I djelovanja intezivnije usmjeriti ka svome STVORITELJU, odajući Mu zahvalnost za protekli radni tjedan u kojem nas je vodio. Slaveći svog Stvoritelja pjesmom, rječju I dobrim djelima. Časteći svog Stvoritelja odajući Mu poštovanje kroz molitvu I razgovor s Njim. Hvaleći svog Stvoritelja, diveći se svim Njegovim djelima oko nas u prirodi I ljudima oko nas. Družeći se s bližnjima koje nismo mogli obilaziti u toku radnog tjedna zbog radnih obaveza. Dijeleći radost spasenja I mira koji nam Bog daruje. Subota je blagoslovljena I posvećena, kao znak uzajamne ljubavi između Stvoritelja I stvorenja. Onaj tko subotu shvaća drugačije, taj neka je ne svetkuje.
Slava Bogu neka se očituje u djelima ljubavi koja On čini kroz svoju ljubljenu djecu! Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *