Ima li mjesta u kraljevstvu Božjem za ogovarače?

Tko je ogovarač?

Levitik 19,16    ne pokaži se klevetnikom svoje rodbine, i ne podnosi optužbe koja će prosuti krv bližnjeg tvoga. Ja sam GOSPOD.

Poslovice 16,28           Izopačen čovjek izaziva svađe a klevetnik dijeli prijatelje.

Poslovice 26,20           Kad nema više drva, vatra se ugasi; kad nema više klevetnika, svađa se se stiša.

Poslovice 26,22           Riječi klevetnikove su kao slastice, one teku sve do dna utrobe.

Ogovarač je osoba koja se bavi tuđim problemima i pojedinostima iz tuđih života, tako da ih prepričava drugim osobama. Ima još naziva za ogovaranje, kao npr. opadanje, olajavanje, ocrnjivanje, klevetanje, došaptavanje, uglavnom prepričavanje nečega s ciljem da se drugu osobu diskreditira, omalovaži, ponizi, potcjeni, da se sebe izdigne iznad te osobe.
Ako čitamo Pismo, onda uviđamo da Bog ne gleda s blagonaklonošću na takve postupke i takve osobe. Evo primjera:

Rimljanima 1, 28I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, 29puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, 30klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, 31nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. 32Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što čine – a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

Vidimo iz ovog primjera da takve osobe nemaju pristup kraljevstvu Božjem, nego ih čeka smrt.

Kako je to bilo u doba starog zavjeta?

Ezekijel 22, 8Svetinje moje prezireš, subote oskvrnjuješ. 9U tebi su klevetnici zbog kojih se krv prolijeva; u tebi se po gorama blaguje, posred tebe čine sramote. 10U tebi se raskriva sramota očeva, u tebi siluju žene dok su nečiste. 11Jedan čini gadost sa ženom susjeda svoga, drugi djelom sramotnim oskvrnjuje snahu svoju, a treći u tebi siluje sestru, kćerku oca svoga.

12Ima ih koji i mito primaju da krv proliju. Uzimaš ujam i pridatak, od bližnjega silom otimaš, a mene zaboravljaš’ – riječ je Jahve Gospoda.

Što je Bog morao učiniti s tim naraštajem?

Ezekijel 22, 30Tražio sam među njima nekoga da podigne zidine i stane na proboje preda me u obranu zemlje, da je ne zatrem, i ne nađoh nikoga. 31I zato izlih na njih gnjev svoj pa ih zatrijeh ognjem svoje jarosti; putove im njihove na glavu oborih’ – riječ je Jahve Gospoda.«

Kako to izleda u novom zavjetu i u vrijeme pred Isusov drugi dolazak?

2. Timoteju 3, A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. 2Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, 3bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, 4izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. 5Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!

6Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima: 7one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. 8Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. 9Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.

2. Timoteju 3, 13Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.

Vidimo da je prorečeno kako će to izgledati i mnogi uviđaju da je ovaj naraštaj zaista takav, kako ga je apostol Pavle opisao. Kako se odnositi prema takvim ljudima?

1. Korinćanima 5, 11Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrđivač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol! 12Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? 13A one vani sudit će Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine.

Jeli Bog kriv za ono što će im se desiti? Što je Bog činio u prošlosti i što čini još uvijek?

Brojevi 20,12   A Gospod reče Mojsiju i Aronu: “Jer se ne pouzdaste u mene i ne htjedoste me proslaviti pred očima sinova Izraelovih, zato nećete dovesti tu zajednicu u zemlju, koju im dajem.”

Ponovljeni zakon 1,26 Ipak ne htjedoste ići, nego se suprostaviste zapovijedi Gospoda, Boga svojega.

Ponovljeni zakon 32,51           Jer krivo uradiste proti meni među sinovima Izraelovim kod Vode Meribe u Kadešu u pustinji Sinu, i jer me među sinovima Izraelovim ne htjedoste pokazati kao svetoga.

Izaija 30,15     Jer ovako govori svemogući Gospod, Svetac Izraelov: “Ako se povratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.

Matej 23,37     Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ, koji su poslani k tebi. Koliko puta htjedoh skupiti djecu tvoju, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila svoja; ali vi ne htjedoste!

Bog je slao opomene ljudima i molio ih da se vrate na pravi put, ali ljudi ne htjedoše.
Bog je milostiv, ali je i pravedan, pa kaže:

Otkrivenje 12, 10I začujem glas na nebu silan: »Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.

Kako će sve to završiti?

Otkrivenje 6, 9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. 10Vikahu iza glasa: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?« 11I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.

12I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. 13I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. 14Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. 15Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u špilje i pećine gorske 16govoreći gorama i pećinama: »Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve. 17Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!«

Vidimo da će uskoro doći Dan srdžbe Božje i vidimo kakva je sudbina onima koji ne htjedoše slijediti put Božji. Kristov drugi dolazak je sve bliže, znakovi koji mu prethode se ostvaruju pred našim očima, ali Bog je rekao:

Mudre izreke 15,21     Ludost je veselje bezumniku; razuman čovjek ide pravim putem.

Danijel 12, 4»A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.«

Danijel 12, 8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: »Gospodaru, kako će to svršiti?« 9On reče: »Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. 10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.

Zaključak: Bog je milostivo pozivao ljude da Mu se vrate i strpljivo je podnosio grijehe i praštao, ali Bog je i pravedan, pa krivce ne ostavlja nekažnjene. Još i danas Bog poziva svakog čovjeka da se vrati s pogrešnog puta k Njemu, jer Mu nije mila ničija smrt, ali ljudi ne mare za Boga i Njegove pozive i opomene, nego idu nekim svojim putem, a taj put vodi u ništavilo. Radosna vijest je u tome da je Isus platio sve ljudske grijehe i svaki čovjek može biti u kraljevstvu Božjem, ako se pokaje za svoje grijehe i vjerom prihvati tu Istinu i Božji put koji vodi u život vječni.

Ivan 14,6         Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.
Ivan 11,25       Isus joj reče: “Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.“
Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *