Kako služiti Bogu?

Da bi čovjek primio Svetog Duha i znao svoju službu ovdje na zemlji, mora se pokoriti Bogu više nego ljudima.

Djela apostolska 5, 32I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«
Djela apostolska 5, 29Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!

Duh Sveti oblikuje čovjeka iznutra za vršenje službe Bogu. On osposobljava čovjeka za službu i djeluje kroz njega na druge ljude. Sve na slavu Božju.

Jakovljeva 4,7 Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavlu, i pobjeći će od vas!

Evo kako čovjek može služiti Bogu:

2. Timoteju 4,5            A ti budi razborit u svemu, trpi zlo, učini djelo evanđelista, službu svoju izvrši potpuno!

Kako znamo da Bog osposobljava čovjeka za vršenje takve službe?
Evo kako:

2. Timoteju 1,7            Jer nam Bog ne dade duha bojažljivosti, nego jakosti i ljubavi i razboritosti.

Bog nam daje svoju razboritost da se nebismo oslanjali na našu, Bog nas jača kako bismo mogli podnositi patnje, Bog svojom ljubavlju iz nas istjeruje strašljivost, kako bismo hrabro propovijedali Radosnu vijest. A što je onda na čovjeku da čini?

Psalam 100,2  Služite Gospodu s veseljem, pristupite pred lice njegovo s klicanjem!

Rimljanima 12, 1Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. 2Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

A evo što je Bogu milo i što traži od čovjeka kojeg je pozvao u službu:

Rimljanima 12, 9Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! 10Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! 11U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! 12U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! 13Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!

14Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! 15Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! 16Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! 17Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! 18Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

19Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin. 20Naprotiv:

Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga,

i ako je žedan, napoj ga!

Činiš li tako,

ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.

21Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

Koji je smisao službe Bogu za čovjeka?

Job 36, 11Poslušaju li te mu se pokore,

dani im završavaju u sreći,

u užicima godine njihove.

1. Petrova 5, 2 ……. ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno;

1. Petrova 5, 6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. 9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. 10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

Koji je smisao službe Bogu za Boga?

Efežanima 1, 10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

Efežanima 1, 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Efežanima 1, 11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

Čovjek kada čuje ovu Radosnu vijest, može odlučiti ili da služi Bogu, onako kako to On traži, znajući svemu smisao ili odbiti službu, pridruživši se buntovnicima u ognjenom jezeru i nestati bez smisla.

Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *