KUKAVICAMA

Otkrivenje 21, 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Matej 10,32Tko god prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim na nebesima

Matej 10,33A tko zataji mene pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred Ocem svojim na nebesima.

( Matej 10,33A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima. )

Marko 8,34Tada dozva narod s učenicima i reče im: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme križ svoj na sebe i neka tako ide za mnom!

Luka 9,23A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!“

Ivan 21,15Iza objeda reče Isus Simonu Petru: “Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,16Reče mu opet drugi put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,17Reče mu treći put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: “Ljubiš li me?” i reče mu: “Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu Isus: “Pasi ovce moje!“

Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *