Podrediti život potpuno Riječi Božjoj

“To znači podrediti život potpuno Reči Božjoj.”

 

Ne! Čovjek koji svoj život podređuje nekome ili nečemu, taj je čovjek rob. Bog ne želi da Njegova stvorenja Njemu budu robovi. Bog nam u svojoj Riječi daje Istinu koja čovjeka OSLOBAĐA, ropstva grijehu.

Ivan 8, 31….. »Ako ostanete u mojoj riječi,

uistinu, moji ste učenici;

32upoznat ćete istinu

i istina će vas osloboditi.«

Ivan 8, 36Ako vas dakle Sin oslobodi,

zbilja ćete biti slobodni.

Dakle, čovjek koji je cijelog sebe predao Bogu, prima od Boga dar Duha Svetog koji ga ispunjava Istinom, a ta Istina čovjeka OSLOBAĐA, a ne podređuje. Onaj tko misli podrediti život Riječi Božjoj, taj nije oslobođen, znači nema Istinu u sebi. Takav je čovjek uvijek na meti sotoninih strijela I lak je plijen. Takav čovjek služi Bogu, trudeći se u svojoj sili zaslužiti Božju naklonost. Takav čovjek očekuje da on bude nagrađen zbog svoje podređenosti, a ne da on svojim životom slobode proslavlja Boga. Samo čovjek koji Bogu služi da bi Boga proslavljao, a ne sebe, samo taj čovjek je uistinu slobodno biće. Takvom čovjeku ništa nije teško I takav čovjek se ne osjeća podređenim, nego zahvalnim. Slava Bogu!

Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *