Razlog za čitanje Božje Riječi

(jedan razgovor između mene i nekog zagovornika crkvenih organizacija)

(ljudi na zemlji slave dan svih svetih, a neznaju za njegovo značenje, Bože smiluj nam se svima)

Čovjek koji traži Boga, a dolazi s predubjeđenjem da Isus nije Bog, bez dokaza da nije, taj ni ne traži Istinu, a time ni pravog Boga, već nudi svoju zabludu, bez želje da sasluša ljude koji mu nude Istinu temeljenu na Božjoj Riječi. Razlog za čitanje Biblije treba POTEĆI od njenog Autora, a ne od njezinih čitača. Čitači su tu samo da prenose Božju objavu.

Hebrejima 12,9 Mi smo imali zemaljske očeve za odgojitelje, i tu se dobro nalazili; nećemo li, PO JAČEM RAZLOGU, podložiti se Ocu duhova i primiti od njega život?

Hebrejima 12,25 Gledajte ne odbiti slušati onoga koja vam govori! Jer, nije li se izmaklo kažnjavanju kad oni odbiše slušati onoga koji ih upozoravaše na zemlji, PO JAČEM RAZLOGU mi nećemo izmaknuti, ako se okrenemo od ONOGA KOJI GOVORI S VISINE NEBESA.

Božja je Riječ jasna onima koji su primili I prihvatili vjerom RAZLOG ZA ČITANJE BOŽJE RIJEČI, OD BOGA. Oni koji čekaju da ih neki čovjek, bez toga, uvede u Istinu, ti još uvijek nisu čuli svog Nebeskog Tvorca s POZIVOM.

1. Petrova 2,9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;

2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Hebrejima 5,4 I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.

Kološanima 3,3 Jer umrijeste, i vaš je život skriven s Kristom u Bogu.
Kako onda možeš tvrditi da je centar vjere neka crkvena institucija na zemlji? AKO SMO ŽIVOTOM SKRIVENI S KRISTOM U BOGU, onda to znači da je CENTAR U BOGU! Nema tu svađanja. To kaže Božja Riječ, tko se suprotsatvlja Božjoj Riječi iznoseći neku ljudsku nauku ili tradiciju, taj se suprotstavlja Bogu od koga je sve.
Job 13,7 Hoćete li za Boga govoriti laži, ili prijevaru iznijeti za njega?
Job 13,8 Hoćete li se zauzeti za njega ili se boriti za Boga?
Marko 9,42 Tko navede jednoga od ovih malenih koji vjeruju, da se spotakne, za njega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more.
Kološanima 1,16 Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.
Tu ti jasno I glasno piše da je SVE VIDLJIVO I NEVIDLJIVO U BOGU STVORENO. Kako onda vjerovati da Bog prebiva u Katoličkoj crkvi? Pa zar je Katolička crkva VEĆA OD SAMOG BOGA?

Djela apostolska 17,24 Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,

BOG, KOJI JE STVORIO SVIJET I SVE, ŠTO JE U NJEMU, ON, JER GOSPODAR NEBA I ZEMLJE, NE STANUJE U RUKOTVORENIM HRAMOVIMA!!!!!!!

Ezekiel 5,5 Ovako govori Jahve Gospod: “Ovo je Jeruzalem! Postavih ga u središte naroda, okružih ga zemljama!

TO JE BILO SREDIŠTE OKUPLJANJA BOŽJEG IZABRANOG NARODA NA ZEMLJI.

Sada je tijelo Kristovo sakriveno u Kristu koji je Ocu zdesna na nebu I priprema stanove za svoje vjerne. Kad ih pripremi doći će po svoje vjerne (OSTATAK, STADO MALO) I uskrsle vjerne (VELIKO MNOŠTVO). Odlazimo na nebo na 1000 godina, a nakon toga slijedi:
Otkrivenje 21,2 I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.

Dakle TO JE KRISTOVA ZARUČNICA KOJA ZAJEDNO S NJIM DOLAZI NA NOVU ZEMLJU S NEBA OD BOGA.

Da zaključim: Vidljivog centra danas na zemlji NEMA, jer I mrtvi I živi vjerni su U KRISTU KOJI JE NA NEBU. Dakle, VJERNI SU SVI U BOGU. Duh Sveti se ne izlijeva na organizacije zemaljske, već Ga primaju POJEDINCI koje je BOG POZVAO. Onaj tko nije čuo ili je odbio poziv, nema opravdanja, jer TRUBE SU TRUBILE!!! IZAĐITE IZ BABILONA NARODE MOJ!!! Onaj kome je centar Babilon, taj ne može imati za centar NOVI JERUZALEM! BIRAJTE!

VIDLJIVO SREDIŠTE BOŽJE RIJEČI NA ZEMLJI:
Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.
Psalam 118,9 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.
Provjeri da li su to CENTRALNI STIHOVI U BIBLIJI, pa mi javi?! 🙂

Ja se ne oslanjam na čovjeka, moj je Pastir na nebu. Žao mi je što to to ne dopire do tvojih ušiju.

Sve je super i sve je za pet , ali ako imaš zajednicu, onda ona ima i ljudi koji su tamo…i vjerovatno ljudi imaju neke službe, preko kojih Bog djeluje kroz njih.

Uvjerila sam se da je sve to licemjerje, forma, sve bez Božje snage, sve se oslanja na vlastitu silu, sve se radi iz neke koristi, NEMA LJUBAVI BOŽJE MEĐU BRAĆOM, KOJA BI POSVJEDOČILA DA LJUBE I BOGA. Božje zapovijedi se ne slušaju I krše se, a tko ne sluša Zakon Božji, kako može biti ljubavi Božje u njemu? Bog me uputio da SVE PROVJERAVAM I primila sam UVJERENJE da je sve ovo na zemlji lažna kristova zaručnica. Prave ovčice izlaze na zov Pastira iz svojih torova I idu među vukove da TRUBE, a tko čuje, čuje??!!!

BDIJTE, JER NE ZNATE ČAS KRISTOVOG DOLASKA! NEMOJTE DA VAS NAĐE NESPREMNE!

Odgovor meni od Duha Svetog:

2. Korinćanima 7,16   Radujem se što se u svemu mogu pouzdati u vas.

Moj odgovor:
Psalam 71,14  A ja ću se svagda uzdati u tebe, svu slavu tvoju umnožavat ću.

Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *