Nedostajanje, molite, ako vam netko ili nešto nedostaje!

Matej 6, 7»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Matej 7,7         “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,9        “I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,10      Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.

Ivan 15,7         Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.


Ivan 16,24       Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!

Filipljanima 4, 19A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Marko 11,24    Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

1. Ivanova 5, 4Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:

vjera naša.

Matej 6, 26 »Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?«

26»Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 27A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? 28I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. 29A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 30Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?«31»Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ 32Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. 34Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Luka 6, 38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«

Psalam 23,1    Gospod je pastir moj: ništa mi neće nedostajati!

Mudre izreke 31, Tko će naći ženu vrsnu?

Više vrijedi ona nego biserje.

11Muževljevo se srce uzda u nju,

i blagom neće oskudijevati.

12Ona mu čini dobro, a ne zlo,

u sve dane vijeka svojeg.

13Pribavlja vunu i lan,

i vješto radi rukama marnim.

14Ona je kao lađa trgovačka:

izdaleka donosi kruh svoj.

15Još za noći ona ustaje,

i hrani svoje ukućane

i određuje posao sluškinjama svojim.

16Opazi li polje, kûpi ga;

plodom svojih ruku sadi vinograd.

17Opasuje snagom bedra svoja,

i živo miče rukama.

18Vidi kako joj posao napreduje:

noću joj se ne gasi svjetiljka.

19Rukama se maša preslice

i prstima drži vreteno.

20Siromahu dlan svoj otvara,

ruke pruža nevoljnicima.

21Ne boji se snijega za svoje ukućane,

jer sva čeljad ima po dvoje haljine.

22Sama sebi šije pokrivače,

odijeva se lanom i purpurom.

23Muž joj je slavan na Vratima,

gdje sjedi sa starješinama zemaljskim.

24Platno tka i prodaje ga,

i pojase daje trgovcu.

25Odjevena je snagom i dostojanstvom,

pa se smije danu budućem.

26Svoja usta mudro otvara,

i pobožan joj je nauk na jeziku.

27Na vladanje pazi ukućana

i ne jede kruha besposlice.

28Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju,

i muž njezin hvali je:

29»Mnoge su žene bile vrsne,

ali ti ih sve nadmašuješ.«

30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

31Plod joj dajte ruku njezinih,

i neka je na Vratima hvale djela njezina!

Jakovljeva 4, 1 Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 5Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?

Galaćanima 5, 13 Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima.

Galaćanima 5, 16 Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!


Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *