Arhiva kategorije: DEKALOG

Služi li Bog ljudima ili ljudi Bogu?

Služi li Bog ljudima ili ljudi Bogu?

Razgovor na tu temu izveden iz jednog facebook statusa Ratka Sušića i moj komentar u vezi istoga:

“Zakon Božji je dan ljudima kao i subota, da služi ljudima kako bi bili sretni, živi i zdravi. Isus Krist – Sin čovječji i Sin Božji u isto vrijeme, došao je na Zemlju ne da mu ljudi služe, već da On služi ljudima kako bi bili sretni, živi i zdravi.” ~ Ratko Sušić (na facebooku)

Gordana Mišić komentira:

“Isus Krist – Sin čovječji i Sin Božji u isto vrijeme, došao je na Zemlju ne da mu ljudi služe, već da On služi ljudima kako bi bili sretni, živi i zdravi.” ~ Ratko Sušić

 

Naopako!!!

 

Krist je došao na zemlju da SPASI što je izgubljeno! Nije on činio ljude sretnima i zdravima time što im je bio sluga. Kad bi tako bilo, onda bi naša vječnost s Njim bila upitna!?!!! Zašto? Zato što je BOG prije svega BOG, a mi smo Njegova stvorenja stvorena da Njemu služimo iz ljubavi, a ne da on služi nama. Sve što čovjek čini treba ići na slavu Stvoritelja, to daje čovjeku radost, sreću, blagostanje, zdravlje, ŽIVOT!!! A ne kako ti Ratko Sušić napisa, da “Bog služi ljudima da bi bili sretni, živi i zdravi.”

 

Zakon je tu da spoznamo svu svoju grešnost u odnosu spram našeg bezgrešnog Stvoritelja i da se pokajemo i predamo Bogu da nas oblikuje kako bismo s njim mogli u vječnost……….., tko nije spreman sebe poniziti pred Bogom, tko u Bogu gleda i traži svog slugu, taj je na pogrešnom putu, a ne na PUTU ISTINE I ŽIVOTA VJEČNOG.

Ovaj stih si naopako shvatio Ratko Sušić

Filibljanima 2,7   Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.

 

Krist je samog sebe “oplijenio” uzevši LIK SLUGE, a to je ČOVJEK, a nije BOG sluga. Čovjek treba SLUŽITI STVORITELJU, da bi bio “sretan, živ i zdrav”, a NE da Bog služi čovjeku da bi čovjek bio “sretan, živ i zdrav.”

 

Mi smo samo “glinene posude” u LONČAREVIM RUKAMA, nemojmo to smetnuti s uma.

Što se Zakona tiče, da nema njega, čovjek ne bi ni vidio koliko je grešno biće u odnosu na svog Stvoritelja i Zakonodavca. Zakon je prije svega radi TOČNE SPOZNAJE GRIJEHA.

 

Rimljanima 3,20 Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu – samo spoznaja grijeha!

 

Činiti prema uputama iz Zakona to je volja Božja za čovjeka, ali čovjek Zakon smatra teretom, ako ne poznaje Zakonodavca i nije primio Ljubav kao Dar Duha Svetoga u sebe. Tko ima Duha Svetoga, tome je Zakon Božji milina i radost, jer čovjek vršeći djela Ljubavi, zahvaljuje Bogu za SVE. Zahvalno stvorenje, rado služi svome Stvoritelju. Čovjek koji o tome nije osvjedočen Duhom Svetim, ni ne može držati 10 Božjih zapovijedi. Isus Krist je činio sve po Božjim zapovijedima ovdje na zemlji da nama pokaže kako se to radi s Ljubavlju. 10 Božjih zapovijedi sažetih u dvije Ljubi Boga (cijelim bićem) i bližnje kao samog sebe! Tko ne ljubi, taj prije svega nije samog sebe predao Bogu da ga On ispuni Ljubavlju Božjom. Tko ljubi, taj hodi zemljom na hvalu, čast i slavu Stvoritelju, a ne da bi svoj život sačuvao ili radi neke ovozemaljske sreće. Ovo vidljivo je ionako prolazno, a Ljubav, ako smo je primili, ostaje VJEČNO!

U Virovitici, 25.06.2017., nedjelja, oko 05:30h                                   napisala: Gordana Mišić

Postoji li DEKALOG u Novom zavjetu?

Pogledajno zajedno:
Dekalog u Starom zavjetu se nalazi u knjgama Izlazak 20, 1.-17.
i u knjizi Ponovljeni zakon 5, 6.-21.
(provjerite)
Sada izdvajam stihove iz Novog zavjeta kao paralelu za svaku od deset Božjih zapovijedi:

1. Kada je Isus odgovorio sotoni koji Ga je iskušavao:
Matej 4,10 
Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!

2. Učenik Ivan se i apostoli se obraćaju  narodu:
1. Ivanova 5,21    
Dječice, klonite se idola!
Djela apostolska 17,29
“Ako smo dakle rod Božji, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijećem i maštom ljudskom.

3. Apostol Pavle u poslanici Timoteju:
1. Timoteju 6,1     
Robovi, koji su god pod jarmom, neka smatraju svoje gospodare vrijednima svake časti, da se ne huli na ime Božje i na nauku.

4. Apostol Pavle Hebrejima kroz poslanicu:
Hebrejima 4,4     
Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako: I počinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.
Hebrejima 4,9     
Dakle: preostaje neki subotni počinak narodu Božjemu!

Hebrejima 4,10   
Zaista, tko uđe u njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih.

5. Isus odgovara mladiću:
Matej 19,16           
I gle, pristupi mu netko i reče: “Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?

Matej 19,17
A on mu reče: “Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.

Matej 19,19           
Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!

6. Poslanica Rimljanima (znači poganima)
Rimljanima 13,9
Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

7.  Isus nabraja:
  Matej 19,18         
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
 
8. Isus nabraja:
Matej 19,18           
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!

9. Isus nabraja:
Matej 19,18           
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!

10. Poslanica Rimljanima ponavlja:
Rimljanima 13,9
Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi!
Ne poželi!
i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi:
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

Rimljanima 7,7   
Što ćemo dakle reći? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi!

Zaključak:
Rimljanima 7,12 
Tako: Zakon je svet, i zapovijed  je sveta, i pravedna, i dobra.
Rimljanima 13,10          
Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona  jest ljubav.
Rimljanima 13,8
Nikomu ništa ne dugujte,
osim da jedni druge ljubite.
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.
1. Timoteju 1,19   
Imajući vjeru i dobru savjest,
koju neki odbacivši postadoše brodolomci u vjeri;
1. Timoteju 1,8

A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,