Arhiva kategorije: duša

Gdje je čovjek kad umre?

Job 14,10     Al` kad čovjek umre, ostaje pokošen, kad smrtnik izdahne, gdje li je on tada?
Propovjednik 9,3            Najgore je od svega što biva pod suncem ovo: ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima.
Propovjednik 9,5            Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti imaju više nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih.
1. Solunjanima 4,13       Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.

 1. Solunjanima 4,14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
  (kako?)
  Ako znamo da se Duh Božji vrati Njemu nakon naše fizičke smrti:
  Propovjednik 12,7 I prah se vrati u zemlju, onako, kako je bio, i duh se vrati k Bogu, koji ga je dao – :
  (onda nam je jasno da ćemo U DUHU biti JEDNO S KRISTOM)
  (da li tako nešto Pismo naučava?)
  Pogledjmo:
  Ivan 17,24   Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
  Ivan 17,11    Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, SAČUVAJ IH U SVOM IMENU KOJE SI MI DAO: da budu jedno kao i mi.

  Vjerovanje u nekakvu besmrtnost “duše”, je u biti prva zmijina laž izgovorena ovim riječima Adamu i Evi:
  Postanak 3,4    Zmija reče ženi: “Nikako nećete umrijeti,….”
  Trenutno je SAMO BOG BESMRTAN:
  1. Timoteju 1,17    A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
  1.
  Timoteju 6,16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
  A kada će čovjek primiti besmrtnost?
  1. Korinćanima 15,54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
  1.Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
  1. Solunjanima 4,16 Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,
  1. Solunjanima 4,17        a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
  1. Solunjanima 4,18       Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

  Galaćanima 1,6   Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, 

2. Timoteju 2,18   Koji odstupiše od istine govoreći, da je uskrsnuće već bilo, i ruše vjeru nekima.

Jakovljeva 5,7      Strpite se dakle, braćo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iščekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo čeka, dok ne primi dažd, rani i kasni.

1. Timoteju 6,20.21…poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja, koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili.
Milost s vama.

U Virovitici dana subotnjeg 29.04.2017., oko 17:20h                      napisala: Gordana Mišić

Uskrsnuće tijela ili duše?? Kakvi ćemo uskrsnuti??

Prema Bibliji “duša” je živo biće, a sam pojam “duše” je opisan kao “krv”.

 1. Mojsijeva 17,14 Jer je duša svakoga tijela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: krvi nijednoga tijela ne jedite, jer je duša svakoga tijela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrijebi.
 2. Mojsijeva 12,23 Samo pazi da ne jedeš krvi; JER JE KRV DUŠA, pa ne jedi duše s mesom.

Isus Krist je nakon uskrsnuća pokazao učenicima da nije DUH, nego da je živo biće koje su oni mogli i vidjeti i opipati.

Luka 24,39 Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.

Isus Krist je uznesen, onakav, kakav je bio nakon uskrsnuća i takav će se i vratiti po nas, kad bude uskrsnuće mrtvih.

Djela apostolska 1,11 i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.”

Jasno je po Bibliji da “duša”,  to jest “krv”,  ne može baštiniti kraljevstvo nebesko.

 1. Korinćanima 15,50 A ovo kažem, braćo, da tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega, niti raspadljivost baštini neraspadljivost,

Upravo zato ćemo se po uskrsnuću  PREOBRAZITI  U  NERASPADLJIVO  I  BESMRTNO  TIJELO.

 1. Korinćanima 15,53 Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
 2. Korinćanima 15,54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.

Zaključak i odgovor na postavljeno pitanje je jasan, ako čovjek sluša Božju Riječ i tumačenje Duha Svetog. Sve ostalo su ljudska naklapanja.

Amen!

Kad čovjek umre, što se dešava s “dušom”?

Kad čovjek umre, što se dešava s „dušom“?

Da bismo saznali što se dešava s dušom kad čovjek umre. Najprije moramo ustanoviti šta je u biblijskom smislu „duša“? Kako nastaje „živa duša“?

Postanak 2,7 Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.

Dakle, „živa duša“ je nastala onog trenutka kad je Bog načinio od praha zemaljskog čovjeka i udahnuo mu životni dah u nosnice. Obrnemo li redoslijed, znači, oduzmemo li čovjeku taj „životni duh ili dah“, onda nema više „žive duše“.

Propovjednik 12, 7i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao, a duh se vrati Bogu koji ga je dao.

Evo još nekih primjera šta se dešava s „dušom“ kad čovjek umre?!:

Propovjednik 3,20 Sve ide na jedno mjesto; sve je postalo od praha i sve se vraća u prah.
Psalam 44,25  Jer se je prignula duša naša do u prah; tijelo naše prianja za tlo.
Psalam 90,3 Ti povraćaš čovjeka u prah i govoriš: “Vratite se, djeco čovječja!”
Psalam 119,25 U prahu leži duša moja, oživi me riječju svojom!

Kako znamo da je „duša“ zaista vraćena u zemaljski prah? Čitamo o tome da iz zemlje viče Abelova krv i da zaklane duše viču pred Božjim oltarom.

Postanak 4,10 Jahve nastavi: “Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče.“
Otkrivenje 6,
9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. 10Vikahu iza glasa: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?«
Hebrejima 12,
22Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđelâ, svečanom skupu, 23Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika 24i Posredniku novog Saveza – Isusu – i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove.

Vidimo da „duša“ nije ništa drugo nego krv koja se pretvorila u prah odakle je uzeta.
Da je tome tako, evo još jednog stiha koji nam kazuje što je u biti „duša“?

Postanak 9,4   Samo ne smijete jesti mesa u kojem je još duša, to jest njegova krv.

Zaključimo: Kad čovjek umre, prestaje kucati njegovo srce i krv kolati tijelom. Tijelo se polako vraća u prah zemaljski od koga je i satkano, a životvorni duh, „dah života“ se vraća nazad Bogu koji ga je i bio udahnuo u čovjeka. Taj životni duh jest upravo Isus Krist,
( 1. Korinćanima 15,45Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam – duh životvorni.)
Onaj čovjek koji vjerom prihvati Isusa Krista za svog Spasitelja, Otkupitelja i Boga, taj dobiva na dar Duha Svetog koji je garancija da ćemo drugim dolaskom Isusa Krista po svoju djecu, uskrsnuti kao i On i vratiti se Ocu nebeskom. Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.