Arhiva kategorije: Predanje

Da li se Isus Krist odrekao sebe?

Ratko Susic

“Isus Krist se odrekao sebe, kako bi čovjek živ bio u Njemu i proslavio se kroz Njega. Dok razmišlja o Kristu, i on se treba odreći sebe kako bi Krist živio u njemu i proslavio se kroz njega.” ~ s facebooka status Ratka Sušića

slijede komentari Gordane Mišić kao osvrt na status i postavljeno pitanje:

“Isus Krist se odrekao sebe….” ~ Ratko Susic

 

BOŽJA RIJEČ:

  1. Timotiju 2,13 Ako ne vjerujemo, on ostaje vjeran; jer se sam sebe ne može odreći.

 

Isus se NIJE ODREKAO SEBE, već je samog sebe OPLIJENIO, te PRINESAO, a to je nešto potpuno drugo od onoga što ti Ratko pišeš:

 

Filipljanima 2,7 nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,

Filipljanima 2,8 ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.

 

Evo i Karadžićev prijevod da se vidi značenje:

Filibljanima 2,7 Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.

Filibljanima 2,8 Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.

 

Evo kako se PRINESAO JEDNOM ZA SVA VREMENA ZA LJUDE:

Hebrejima 7,27 koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.

 

Jasno je da se BOG NE ODRIČE SAMOG SEBE; već to trebaju činiti Njegova stvorenja!

Kad bi se Bog odrekao samog sebe, a mi svu našu nadu i vjeru polažemo U NJEGA, što bi to onda za nas imalo značiti? To bi značilo da se uzalud nadamo !!!! HEJ!!! Čovjek se treba samog sebe odreći da bi se odrekao grijeha, a Isus Krist je BIO I OSTAO BEZGREŠAN, bez obzira što je na sebe primio sav grijeh čovječanstva. Mi se trebamo OBUĆI U KRISTOVU PRAVEDNOST I BEZGREŠNOST, a kako, ako ti misliš Ratko, da je Isus Krist i samog sebe se odrekao? Razmisli!

Ovo je Krist učinio:

 

Ivan 17,19   I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.

 

Ovo čovjek treba učiniti:

 

Luka 9,23    A govoraše svima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.

Galaćanima 2,20            Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

 

Ako se Krist PREDAO radi mene, to ne znači da se ODREKAO SAMOG SEBE, jer ponavljam ON SE NE ODRIČE SVOJE BEZGREŠNOSTI; a čovjek se treba ODREĆI SVOJE GREŠNOSTI!!!!

1. Timoteju 2,6      koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo,

 

DADE, ali se NIJE ODREKAO!!!! Ratko, shvati tu OGROMNU RAZLIKU!!!

 

Što bi meni grešniku vrijedilo da se neki grešnik odrekne sebe i dade za mene ili kako uopće može Netko Bezgrešan da se odrekne svoje bezgrešnosti da bi mene spasio? RAZMIŠLJAJ kad stavljaš statuse na facebook, jer džabe pišeš i objavljuješ knjige, kad SAM NISI UTVRĐENU ISTINI i ne razumiješ je!

U Virovitici 18.06.2017., oko 11:15h, nedjelja                                napisala: Gordana Mišić

Molitva predanja Stvoritelju

Matej 6,6   
Kad ti hoćeš da se moliš,
uđi u sobu svoju,
zatvori vrata i moli se Ocu svojemu u tajnosti!
Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.

Gospode, ne znam što da molim od tebe,
Ti najbolje znaš što je meni potrebno.
Ti ljubiš mene više nego što ja znam ljubiti sebe.
Oče, daj stvorenju Tvom ono što samo moliti ne zna.
Ne usuđujem se moliti ni križ, ni utjehu, samo stojim pred Tobom.
Otvaram Ti srce, um i dušu.
 Ti vidiš potrebe, koje ja ne znam.
Čini sa mnom po milosti Svojoj.
Porazi i iscijeli, sruši i podigni me.
Ništa sam i nijem stvor pred Svetom voljom Tvojom
i nedokučivim za mene, sudovima Tvojim.
Predajem se na žrtvu Tebi; predajem se Tebi.
Nemam želja, osim želje da ispunjavam volju Tvoju.
Nauči me moliti se.
Duhom svojim Svetim moli se u meni i kroz mene.

Rimljanima 8,26
Tako i Duh potpomaže našu nemoć.
Doista ne znamo što da molimo kako valja,
ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.


2.Korinćanima 4,11 
Jer se mi uvijek, dok smo živi, 
predajemo na smrt zbog Isusa, 
da se i život Isusov očituje 
na smrtnome tijelu našemu. 

 

A što nam je činiti do Kristova 2. dolaska?

Matej 11,28     “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.” ~ Isus Krist

Dovoljno je samo da se s povjerenjem, cijelim bićem (umom, srcem, dušom i svom snagom svojom)
PREDAŠ STVORITELJU.
On je za nas i radi nas već SVE UČINIO na križu!

1. Petrova 3,18            Jer je i Krist jedanput za grijehe naše umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.

On je taj koji će svojom Ljubavlju oblikovati naš karakter, koji će se očitovati u vidu naših djela zahvalnosti, Njemu na slavu. Ne činimo mi nešto kako bismo se svojim dobrim djelima Bogu svidjeli ili spasili.
Vjerom Mu se predajemo, a On nam daje Duha Svetog kao zalog vječnosti.
Duh Sveti nas nanovorađa, mijenja u skladu s Božjom, svetom voljom, tako da djela koja iz toga proizlaze, budu Njemu ugodna, a nama čine radost. Ako pravo činimo, vedrinom odsijevamo.

1. Ivanova 1,7 Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.

  1. Ivanova 1,8 Ako reknemo, da grijeha nema, sami sebe varamo, i istine nema u nama.
  2. Ivanova 1,9 Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.

    Predajmo se svom Stvoritelju vjerom da će nas On oblikovati u osobu, koja će činiti djela Ljubavi iz zahvalnosti, a ne radi “moranja” ili straha ili brige za budućnost. Tako se Bogu ugađa i sve što tada činimo, činimo na slavu, čast i hvalu Njegova imena.

    Božja Riječ nas vodi:

Psalam 31,6    U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

Rimljanima 6,13          i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti.

Rimljanima 6,19          Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju – do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti – do posvećenja.

1. Korinćanima 6,11   I takvi ste bili neki; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.

2. Korinćanima 4,11   Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.

Galaćanima 2,20        Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

1. Ivanova 4,10           U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.

1. Ivanova 4,11           Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1. Ivanova 2,15           Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

1. Korinćanima 15,34 Otrijeznite se kako treba, i ne griješite, jer neki ne znadu za Boga; na sramotu vam kažem.

Zaharija 4,6    Tada mi odgovori: “To je riječ Gospodnja Zerubabelu: ‘Ne vojnom moći, NITI SILOM, NEGO DUHOM MOJIM ‘, veli Gospod nad vojskama.”

1. Solunjanima 5,23    A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaš duh, vaša duša i vaše tijelo posve bez prijekora sačuva za dolaska Gospodina našega Isusa Krista!

Amen!

U Virovitici 07.06.2016., utorak, 22:02h                                                          Gordana Mišić