Arhiva kategorije: tajna

prvi i prva

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta
slika s interneta potakla nastanak daljnjeg teksta izvađenog iz Biblije ovim redom:

Ivan 4,15        Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.

Ivan 4,16        Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.

Ivan 4,17        Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: `Nemam muža!`

Ivan 4,18       Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.

Ivan 4,19        Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok.

Ivan 4,20       Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.

Ivan 4,21        A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.

Ivan 4,22       Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova.

Ivan 4,23       Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Ivan 4,24       Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Ivan 4,25       Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.

 

Marko 12,18  Dođu k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

Marko 12,19  “Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.

Marko 12,20 Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda.

Marko 12,21  I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako.

Marko 12,22  I sedmorica ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije.

Marko 12,23  Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.

 

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta

 

Marko 12,24  Reče im Isus: “Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje?

Marko 12,25  Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Marko 12,26  A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako Mojsiju reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev?

Marko 12,27  Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.

 

 1. Korinćanima 14,2 Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.

 

Matej 19,4     On odgovori: “Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih

Matej 19,5     i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?

Matej 19,6     Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Matej 19,7     Kažu mu: “Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?

Matej 19,8     Odgovori im: “Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.

Matej 19,9     A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.

Matej 19,10   Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

Matej 19,11    A on im reče: “Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.

Matej 19,12   Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

napisala 23.09.2016., 18:14h, u Virovitici             Gordana Mišić

https://files.acrobat.com/a/preview/93f789e9-4aa4-464b-98d8-8ff513077656

2. Solunjanima upućena DANAS nama

 1. Solunjanima 2,1 A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:
 2. Solunjanima 2,2 Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom, tobože od nas poslanom, kao da je već blizu dan Gospodnji. (Šarićev prijevod)- Pavlove riječi upućene Solunjanima
  2. Solunjanima 2,2 ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.(Kršćanska sadašnjost prijevod)- čije riječi upućene i kome? J
 3. Solunjanima 2,3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
 4. Solunjanima 2,4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom…
 5. Solunjanima 2,5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama? (Pavlove riječi među Solunjanima u njegovo vrijeme)
 6. Solunjanima 2,6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. (Kršćanska sadašnjost, u čije vrijeme?)
 7. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 8. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 9. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 10. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
  “Izlazak 15,8 Od daha nosa tvojega nabujaše vode visoko kao nasip stadoše valovi, stvrdnuše se valovi u moru.

Psalam 29,3          Čuj! Gospod nad valovima, Bog veličanstva grmi; nad širokim morem Gospod!

Izaija 51,15           Jer sam ja, Gospod, Bog tvoj, koji pokriva more, da valovi njegovi buče, čije je ime Gospod nad vojskama.

Luka 21,25            “I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.

Luka 21,26            Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Marko 1,15           I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte jevanđelje.

Otkrivenje 16,9     I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.”

 1. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
 2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 3. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 4. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
  moj Bog 1
 5. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. (Pavlovom rječju), (Kršćanska sadašnjost – PISMO)
 6. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 7. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

  Amen!

  U Virovitici, 05.06.2016., 16:04h, nedjelja Gordana Mišić

  2. Korinćanima 1,13      Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što čitate i razumijete; a nadam se da ćete i do kraja razumjeti,

 8. Korinćanima 1,14 kao što nas djelomično i razumjeste: da smo mi vaša slava kao i vi naša u Dan Gospodina našega Isusa.

  Levitski zakonik 26,42           Tada ću se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom; sjetit ću se svoga Saveza s Abrahamom – zemlje ću se sjetiti.

Levitski zakonik 26,45           Radi njih sjetit ću se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naočigled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve.

Okultno

Okultizam – od latinske riječi “ocultus”, što znači “skriven”, “tajan”.

Ivan 18,20       Odgovori mu Isus: “Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.

Matej 10,26     Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo

Marko 4,22      Jer nije ništa skriveno, što se neće otkriti, nije ništa tajno, što neće doći na svjetlo.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Luka 12,2        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo.

Amos 3,7         Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.

1. Korinćanima 15,51 Evo vam govorim tajnu: Svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se promijeniti;

2. Solunjanima 2,3      Da vas nitko ne prevari ni na koji način, jer treba da najprije dođe otpad, i objavi se čovjek grijeha, sin propasti,

 1. Solunjanima 2,4 Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.
 2. Solunjanima 2,5 Ne pamtite li, da sam vam ovo govorio, još kad sam bio kod vas?
 3. Solunjanima 2,6 I sad znate, što zadržava, da, se ne javi u svoje vrijeme.
 4. Solunjanima 2,7 Jer tajna bezakonja već djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadržava.
 5. Solunjanima 2,8 I onda će se pojaviti bezakonik, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svojega,
 6. Solunjanima 2,9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima,
 7. Solunjanima 2,10 I sa svakom prijevarom nepravde među onima, koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasili.
 8. Solunjanima 2,11 I zato će im Bog poslati silu zablude, da vjeruju laži,
 9. Solunjanima 2,12 Da se svima sudi, koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
 10. Solunjanima 2,13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posvećenjem Duha i vjerom istine,
 11. Solunjanima 2,14 U koje vas pozva evanđeljem našim, da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista.
 12. Solunjanima 2,15 Tako dakle, braćo, stojte i držite predaje, koje naučiste ili riječju ili poslanicom našom.
 13. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Krist Isus i Bog Otac naš, koji nas je ljubio i dao utjehu vječnu i dobru nadu u milosti,
 14. Solunjanima 2,17 Neka utješi srca vaša i utvrdi u svakom dobrom djelu i riječi!

  Marko 4,11 Reče im: “Vama je tajna kraljevstva Božjega povjerena. Onima vani sve se iznosi u prispodobama.

 15. Korinćanima 4,1 Tako neka nas smatra čovjek kao sluge Kristove i upravitelje tajna Božjih.

Efežanima 3,3 Da se meni po otkrivenju očitova tajna, kao što gore opisah ukratko.

Efežanima 3,9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;

1. Timoteju 3,16          I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anđelima, propovijedao se neznabošcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi.

Otkrivenje 10,7            Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, svršit će se tajna Božja, kao što javi svojim slugama, prorocima.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Amen!

U Virovitici 03.5.2016., utorak, 02:55h                                                                          Gordana Mišić