Arhiva oznaka: Duh Sveti

DUH SVETI!!!

DUH SVETI!!!

Izaija 63,11Onda se je narod njegov spomenuo starih vremena, Mojsija: “Gdje je onaj, koji je pastire stada svojega izveo iz vode Nila? Gdje je onaj, koji mu je dao u srce sveti duh svoj?”

Luka 3,22 Sveti Duh siđe na Isusa pod tjelesnim prividom, kao jedna golubica, i jedan glas dođe s neba `To je moj sin. Ja, danas, sam te rodio.`

 

1. Jovanova 5,7 Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno.

Zaharija 4, 11 Ja ga tada upitah: “Što znače one dvije masline s desne i s lijeve strane svijećnjaku?”

12 I još ga upitah: “Što znače one dvije grančice maslinove, što su uz cijevi zlatne, koje dovode odozgo zlatno ulje?”

13 On mi odgovori: “Zar ne znaš, što je to?” Ja rekoh: “Ne znam, gospodaru moj!”

14 Tada mi reče: “To su dva pomazanika što kao sluge stoje pred Gospodom sve zemlje.”

1. Ivanova 5,8 I troje je, što svjedoči na zemlji: “Duh, i voda, i krv; i ovo je troje jedno.

 

Ivan 3,5 Isus odgovori: “Zaista, zaista kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi vodom i Duhom (Svetim), ne može ući u kraljevstvo Božje.

 

Luka 3,16 A Ivan izjavi svima: “Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan, koji je moćniji od mene. Ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Galaćanima 6, 1 Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeš iskušan!

2 Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Kristov!

3 Jer ako tko misli, da je što, a nije ništa, vara sam sebe.

4 A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati slavu, a ne u drugome,

5 Jer će svaki svoje breme nositi.

6 A koji se uči riječi, neka dijeli od svakoga dobra onome, koji ga uči!

7 Ne varajte se: “Bog se ne da ružiti, jer što čovjek posije, ono će i požeti.

8 Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti život vječni.

9 A dobro činiti, neka nam ne dodija, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne sustanemo.

10 Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima, koji su s nama u vjeri!

11 Vidite, kakvim sam slovima pisao vam rukom svojom!

12 Jer svi, koji hoće da se svide tijelom, oni vas sile, da se obrežete, samo da ne budu progonjeni zbog križa Kristova.

13 Jer ni oni sami, koji se obrezuju, ne drže zakona, nego hoće, da se vi obrežete, da se hvale vašim tijelom.

14 A ja, Bože sačuvaj, da se čim drugim hvalim, osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu.

15 Jer u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego novi stvor.

16 I svi, koji po ovome pravilu žive, na njih mir i milosrđe, i na Izraela Božjega!

17 Od sada neka mi nitko ne dosađuje, jer ja nosim na tijelu svojemu znakove Gospodina Isusa!

18 Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen.

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Duh Sveti – Bog koji je osoba, jer posjeduje osobnost, karakter, emocije i sve ono što nekoga čini osobom!

Duh Sveti, ako nije Bog i osoba i nema osobnost, karakter i emocije, kako može činiti i imati sve ovo?

Duh Sveti govori: Djela ap. 21, 11. … ovo GOVORI Duh Sveti …
Marko 13, 11. … niste vi koji GOVORIte, nego Duh Sveti …
Hebrejima 3, 7. … kao što KAŽE Sveti Duh …
Hebrejima 3, 7. … kao što KAŽE Sveti Duh …
Luka 2, 26. … njemu je bio OBJAVIO Duh Sveti …
Duh Sveti ima vlast da zabranjuje:Djela ap. 16, 6. … ZABRANI im Duh Sveti …
Duh Sveti kao i Otac i Sin svjedoči:Djela ap. 20, 23. … Duh Sveti po svim gradovima SVJEDOČI … Hebrejima 10, 15. … a SVJEDOČI nam i Duh Sveti …
Duh Sveti poučava:Luka 12, 12. … Sveti Duh će nas POUČITI …
Duh Sveti najavljuje: Djela ap. Sveti Duh bijaše NAJAVIO u Pismu …
Duh Sveti odlučuje:Djela ap. Sveti Duh i mi sami, ODLUČILI SMO …
Duh Sveti ima snagu:Djela ap. … primit ćete SNAGU Duha Svetoga …
Duh Sveti nas šalje:Djela ap. … POSLANI od Duha Svetoga …
Duh Sveti se žalosti i On zapečaćuje:Efežanima 4, 30. … ne ŽALOSTITE Duha Svetoga Božjega kojim ste ZAPEČAĆENI …
Duh Sveti se raduje:1. Solunjanima 1, 6. … s RADOŠĆU Duha Svetoga …
Duh Sveti nas potiče:2. Petrova 1, 21. … PONUKANI od Duha Svetoga …
Duh Sveti ima zajedništvo s Ocem i Sinom:2. Korinćanima 13, 13. Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i ZAJEDNIŠTVO Duha Svetoga, neka je sa svima vama! Amen!
Duh Sveti ima ime:Matej 28, 19. … u IME Oca i Sina i Duha Svetoga …

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Koga slušaju nanovorođena Božja djeca?

Ezekiel 11,19Dat ću im drugo srce i noviduh metnut ću u nutrinu njihovu. Izvadit ću iz tijela njihova kameno srce i dat ću im srce od mesa,

Ezekiel 18,31Odbacite od sebe sve grijehe, što ste ih počinili, i načinite sebi novo srce i nov duh, jer zašto biste pomrli, kućo Izraelova?

Ezekiel 36,26Dat ću vam novo srce i novću duh metnuti u nutrinu vašu. Odstranit ću kameno srce iz grudi vaših i dat ću vam srce od mesa.

Ako smo primili NOV DUH I DOBILI NOVO SRCE, onda je u tom NOVOM SRCU upisano ono što nam Bog želi reći, a nisu više naše vlastite želje i htijenja u njemu. Prema tome, nanovorođena djeca Božja s pravom mogu reći da slušajući Božji glas, slušaju ono što je zapisano u njihovim NOVIM SRCIMA.

To znači da nanovorođen čovjek sluša Boga u sebi, odnosno Duha Svetog koji mu je darovan da bi ga vodio kroz život s Ocem nebeskim u Sinovo ime. To je poeveznica s nebom koju ne treba smetnuti s uma. Nanovorođen čovjek ima sklad između uma i srca, a taj sklad diktira novi Duh koji je u njemu.

Hebrejima 4,12Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušui duh, zglobove i moždinute prosuđuje nakane i mislisrca.

Hebrejima 8,10Nego, ovo je Savez kojim ćuse svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušunjihovu i upisati ih unjihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Hebrejima 10,16″Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti unjihova srca i upisati ih udušu njihovu.”

 

Ako je tome tako, onda možemo reći i ovo:

1. Ivanova 3,18Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.

1. Ivanova 3,19Po tom poznajemo, da smo od istine, i možemo srce svoje pred njim umiriti.

1. Ivanova 3,20Ako nas kori srce naše, Bog je veći od srca našega. On zna sve.

1. Ivanova 3,21Ljubljeni, ako nas srce ne kori, imamo pouzdanje u Boga,

1. Ivanova 3,22I štogod molimo, primamo od njega, jer zapovijedi njegove držimo i činimo, što je njemu ugodno.

Čineći tako, mi slušamo Oca nebeskog u Sinovo ime u Duhu Svetom.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

PLODOVI (rodovi) DUHA SVETOG!

Izaija 27,6       U budućim danima ukorijenit će se Jakov, procvjetat će i uzrasti Izraela i napunit će sav svijet plodovima.
Matej 7,16       Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se grožđe na grmu trnovitom, ili smokve na češljugama?

Matej 7,17       Dakle, svako dobro drvo daje dobre plodove, ali bolesno drvo rađa opakim plodovima.
Matej 7,20   Tako dakle, po njihovim plodovima vi ćete ih prepoznati. (Lk 6.46; 13.27)

– Oni koji vrše ono što je Bogu po volji, oni imaju plodove Duha Svetog
– Neki misle da poznaju Boga, ali ne vrše ono što On od njih traži, takvi nemaju plodove Duha Svetog

Djela tjelesna!
Galaćanima 5, 19 Očita su djela tjelesna, a ova su: “preljubočinstvo, nečistoća, besramnost,
razuzdanost, 20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomor, srdžbe, spletke, razdori, sljedbe, 21 Zavisti, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i ovim slična, za koja vam unaprijed kažem, kao što sam i prije rekao, da oni, koji tako što čine, neće postići kraljevstva Božjega.”
Galaćanima 5, 18 Ako li vas duh vodi, nijeste pod zakonom.
14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj riječi: “Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!”

Plodovi Duha Svetog!
Galaćanima 5, 22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, 23 Krotkost, umjerenost; protiv ovakvih nema zakona. 24 A koji su Kristovi, raspeli su tijelo sa strastima i požudama. 25 Ako u duhu živimo, i hodajmo u duhu! 26 Ne tražimo tašte slave, tako da izazivamo jedan drugoga i zavidimo jedan drugome.

Matej 21,34     Kad se približi vrijeme plodovima, on posla svoje sluge za primiti plodove koji mu pripadaše.

2. Korinćanima 9,10   Onaj koji pribavlja sjeme sijaču, i kruh za hranu, opskrbit će također i vas sjemenom, umnožiti ga, dati da narastu plodovi vaše pravednosti.

Filipljanima 1,11         ispunjeni plodovima pravednosti koji nam dolaze po Isusu Kristu, u slavu u hvalu Bogu.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Božja otkrivenja!

Psalam 19, 2Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.

Rimljanima 2, 14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

Ako je po naravi, ne može biti da čine sami od sebe. Jer ljudska narav je grešna. Lijepo je objašnjeno u tekstu koji si ti lazare izostavio da je ZAKON UPISAN U SRCIMA NJIHOVIM, pa onda zato njihova savjet može svjedočiti, (da nije tako savjest nebi imala šta svjedočiti osim grešnosti). Bog upisuje u naša srca svoj zakon (ne moramo imati pisani zakon, ako nam ga je Bog već upisao u srca.

A znamo da je tako, jer je tako rekao:

Jeremija 31,33 “Ne, ovo će biti zavjet, što ću ga učiniti s kućom Izraelovom poslije onih dana”, govori Gospod: “Stavit ću zakon svoj u srce njihovo i upisati ga u dušu njihovu. Tako ću biti Bog njihov, i oni će biti narod moj.

Hebrejima 8,10 Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Hebrejima 10,16 “Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

Dakle samo onaj tko ima ZAKON BOŽJI OD BOGA UPISAN U SRCE, taj može svjedočiti preko svoje savjesti, jer je onda njegova savjest ispunjena Svetim Duhom, a ne grešnom prirodom.

Da preko savjesti u kojoj prebiva Duh Sveti, a ne preko grešne ljudske savjesti.

Naučna istraživanja pokazuju da je čeoni režanj mozga centar za duhovnost, moral i volju!

Kojim testom je to naučno dokazano?
Duhovnost je beskonačna i nemjerljiva, ne može ju se ograničavati mjestom. Tako da tko god da je napisao ovako nešto, nema pojma šta je u biti mjerio i pokazao? Nauka nema odgovore na pitanja na koja ima samo Bog. Oslanjati se na naučna istraživanja, je jako nesiguran teren.

Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Koristiti priručnike uz Božju Riječ je samo pokazatelj nepovjerenja u Božje vodstvo, silu i moć i oslanjanje na ljude, a Bog nam savjetuje da to ne činimo.

Ne može se dvojci Gospodara služiti. Oslonimo se na Boga i prepustimo Mu puteve svoje i On će ih izravnati!

Čelo ima snažnu simboliku u Biblji! Na njemu će pisati ime Božje!

Jeremija 10,21 Da, pastiri pamet izgubiše: ne tražiše Jahve. Zato ih sreća ne prati i sva se stada raspršiše.

Luka 24,45 Tada im otvori pamet da razumiju Pisma.

Ivan 14,26 Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Imanuel Kant:”Dvije me stvari sve više zadivljuju i potiču na razmišljanje, zvjezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni!”

I mene Imanuele! J

Ništa ne dodavati, niti oduzimati Božjoj Riječi koja sama sebe tumači silom i snagom kojom je i pisana, a to je Duh Sveti. (66 knjiga Biblije su Božji autoritet na zemlji).

Da li je Isus Krist savršeno otkrivenje Boga?

Kološanima 2, 9.Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.
11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

Da je Isus Krist savršeno otkrivenje Boga, zar bi nam onda On slao Duha Svetog da nas uvede u svu Istinu? Ako je Isus Krist put, Istina i život, onda Sin koji sjede Ocu zdesna na nebu šalje Duha Svetog da nam objavi Istinu koja će nas opet dovesti do Oca (život).

Efežanima 1,17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
Efežanima 3,19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Ivan 17,3 A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.

Da li Bog stvara IZ NIČEGA?

Job 9,7 Na njegovu zapovijed sunce se ne diže, on stavlja zvijezde pod pečate.

Postanak 1,3 I reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost.

Bog je RIJEČ, On stvara kroz tu Riječ i ne možemo reći da Stvara iz ničega.

Ivan 1,U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
2Ona bijaše u početku u Boga.
3Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
4u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
5i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.

Dakle, ako Bog kaže da SVE POSTADE PO RIJEČI, onda je hula na Boga, ako se kaže da Bog stvara ex nihilo., (iz ničega). BOG JE BOG, a ne može biti ništa (nihilo).
BOG JEST LJUBAV, ne samo da ima ljubav. On i nama daje tu svoju ljubav (sebe znači) u nas ugrađuje, ne da bismo mi nešto imali ili posjedovali, već da bi ON kao ta ljubav činio kroz nas djela ljubavi. Imati ljubav, nije isto što i BITI LJUBAV.

Isus Krist je utjelovljenje Božje koje nas uvodi u spoznaju TKO je naš Bog. Znači ne upućuju sva Božja otkrivenja samo na Isusa Krista (utjelovljenog), jer bi to bilo ograničavanje Boga koji je beskonačan i koji je DUH. Isus Krist je glava tijelu koje čine ljudi koji Svetog Duha prihvate, a to sveukupno jest u Ocu koji je glava Isusu Kristu.

Ivan 14,28 Čuli ste, da vam ja rekoh: ‘Ja odlazim, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac veći od mene.

Otac nije samo utjelovljeni Sin, nego je veći od utjelovljenog Sina (dok je Sin na zemlji bio)

Ivan 17,22 I slavu, koju si mi dao, ja dadoh njima, da budu jedno, kao što smo i mi jedno:

Duh Sveti je danas poveznica između zemlje i neba.

Ivan 14,10 Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.

Ivan 14,20 U onaj dan spoznat ćete, da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.

Kao što već rekoh, Isus nam je posalo Duha Svetog da nas uvede u SVU ISTINU.

Samo VJEROM koja je također DAR OD BOGA, možemo uzvjerovati i pokrstiti se, pa onda možemo reći da nas je vjera spasla. Za vjerne sluge Božje, koji pokažu svijetu Svjetlost koju je On ugradio u njih, to je radost, sreća, zadovoljstvo i ispunjenost ljubavlju.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

 

Jedan Bog, a tri osobe!

Na nebu je samo JEDAN BOG, a to je bio i jeste i bit će Otac i Sin i Duh Sveti! Samo je stvar u tome da je taj JEDAN BOG, tri osobe! Ne tri Boga, nego tri osobe koje su JEDAN BOG. To je svim ljudima koji imaju Božje Otkrivenje potpuno jasno i to je punina o kojoj i Pavle govori, a u njegovo vrijeme se uopće nije spominjalo trinitarijanstvo.

Efežanima 1,10 Da je izvrši u punini vremena: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na, nebesima i na zemlji.

I na nebu i na zemlji GLAVA!!!!

1. Solunjanima 1,5 Jer evanđelje naše nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u punini mnogoj, kao što znate, kakvi smo bili među vama zbog vas.

Ne samo u Kristu, već i u Duhu Svetom!!!!

1. Petrova 1,2 Po predznanju Boga Oca, posvećenjem Duha, na pokornost i škropljenje krvlju Isusa Krista: Milost vam i mir u punini!

Evo nam i Oca tu, pa je to zaokružena PUNINA BOŽJA!

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.