Arhiva oznaka: grijeh

Jesam li grešna ili opravdana, ako u sebi imam Boga?

Meni ne treba ljudska organizacija, jer imam BOGA, onaj tko se oslanja na ljude I njihovu organizaciju, nema u sebi BOGA.
Mudre izreke 3,5         Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.

Nadalje: Kad Bog kaže da će od grešnika nastati novi stvor, onda ja vjerujem Bogu. Bog me uvjerio na mom primjeru, jer od velikog grešnika me pretvorio u novog stvora u Kristu koji živi po Božjoj volji, na Njegovu slavu.
Efežanima 2, 1I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ 2u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

4Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – 6te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: 7da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. 8Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! 9Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. 10Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Nitko grešan ne može ući u kraljevstvo Božje, pa je suludo misliti da će netko takav ući u Njega. Tko god ne bude opran Kristovom krvlju I nanovorođen Duhom Svetim, taj nema pristup kraljevstvu nebeskom.
Ivan 3,5           Odgovori Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.

Čitaj Pismo, ono tako naučava, a ljudske organizacije ne neučavaju tako. Ti slijedi ljude, ja ću Boga, pa ćemo vidjeti tko će gdje dospjeti. Ako Bog u svojoj riječi traži od svoje djece da BUDU SVETI, onda to ne znači da čovjek može sam od sebe takvim postati, već to znaći da Bog od nas traži da priznamo svoju grešnu prirodu, pokajemo se I dopustimo Njemu da se useli Duhom Svetim u nas kako BI ON MIJENJAO NAŠU LJUDSKU GREŠNU PRIRODU U BOŽANSKU BEZGREŠNU, a sve to kako bi se proslavilo njegovo SVETO IME KROZ NAS. Nećemo mi time postati bogovi, jer Bog je samo jedan, nego ćemo biti Njegova djeca uskrsnuća osposobljena za život s Njim u vječnosti. Onaj tko već danas na ovoj zemlji ne okusi slast života nebeskog (bezgrešnog), taj nema udjela u kraljevstvu nebeskom.
Levitski zakonik 19,2   “Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i kaži im: ‘Budite sveti; jer sam ja, Gospod, Bog vaš, svet!’

Levitski zakonik 20,7   Zato se posvetite i budite sveti, jer ja sam Gospod, Bog vaš!

1. Petrova 1,15            Nego po primjeru Sveca, koji vas je pozvao, i sami budite sveti u svemu življenju;

1. Petrova 1,16            Jer je pisano: “Budite sveti, jer sam ja svet!”
Ako treba nekome potvrda svih ovih riječi, slobodno neka kaže I napisat ću stihove iz Božje Riječi na kojima sam temeljila izneseno.
2. Petrova 1, 3
Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. 4Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. 5Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznanje, 6spoznanjem suzdržljivost, suzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, 7pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. 8Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. 9A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha. 10Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći – ne, nećete posrnuti nikada! 11Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Ako ja tvrdim da sam bez grijeha, a ne prihvaćam Boga za svog Spasitelja I Otkupitelja, onda sam ja lažac I u meni nema istine. No, ako sam DOPUSTILA BOGU DA ME MIJENJA IZNUTRA SVOJOM LJUBAVLJU, onda se više ne oslanjam na sebe, nego na BOGA U MENI. On je bez grijeha, a ako ja činim I dalje grijeh, onda žalostim Njega. Učinim li tako nešto, Duh Sveti u meni me opomene I kad uvidim zašto me opomenuo, molim Ga da mi oprosti I On mi oprašta I čisti od grijeha uz Riječi:”Idi I ne griješi više!” Kad mi je Božja Riječ urezana u UM I SRCE, onda imam snagu Božju koja me osposobljava da živim po volji Božjoj, a ne udovoljavajući nekoj svojoj volji. BOG ŽIVI U MENI I KROZ MENE, ON JE BEZ GRIJEHA I ON MI NEDA DA GRIJEŠIM VIŠE. Ako Mu se odupirem, griješit ću opet, a ako Ga slušam, zli me ne može dohvatiti.
1. Ivanova 1, 7Ako u svjetlosti hodimo,
kao što je on u svjetlosti,
imamo zajedništvo jedni s drugima
i krv Isusa, Sina njegova,
čisti nas od svakoga grijeha.
8Reknemo li da grijeha nemamo,
sami sebe varamo
i istine nema u nama.
9Ako priznamo grijehe svoje,
vjeran je on i pravedan:
otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde.
10Reknemo li da nismo zgriješili,
pravimo ga lašcem
i riječi njegove nema u nama.

1. Ivanova 2, 1Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.

Ako tko i sagriješi,

zagovornika imamo kod Oca –

Isusa Krista, Pravednika.

2On je pomirnica za grijeha naše,

i ne samo naše nego i svega svijeta.

3I po ovom znamo da ga poznajemo:

ako zapovijedi njegove čuvamo.

4Tko veli: »Poznajem ga«,

a zapovijedi njegovih ne čuva,

lažac je, u njemu nema istine.

5A tko čuva riječ njegovu,

u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Po tom znamo da smo u njemu.

6Tko veli da u njemu ostaje,

valja mu ići putom kojim je on hodio.

1. Ivanova 5,18           Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.

 1. Ivanova 3,6            Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga upoznao.

Jakovljeva 3,2 Jer svi griješimo u mnogome. Ako tko u govoru ne griješi, taj je savršen čovjek; može zauzdati i sve tijelo.

1. Petrova 4,1  Kad je dakle Krist trpio tijelom, i vi se naoružajte istim mišljenjem; jer koji je trpio tijelom, prestao je da griješi;

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Da li je Isus Krist bio pod zakonom? Da li je grijeh ovladao Njime?

Kološanima 2,13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,

Kološanima 2,14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

Galaćanima 3,23A prije nego je došla vjera, bili smo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru, koja se je imala objaviti.

Galaćanima 4,5Da otkupi one, koji su bili pod zakonom, da primimo posinjenje.

 Galaćanima 4,28Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.

 

 Rimljanima 2,25Da, obrezanje koristi ako vršiš Zakon; ako pak kršiš Zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje.

Rimljanima 2,26Ako dakle neobrezani opslužuje propise Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem?

Rimljanima 2,27I onaj koji je podrijetlom neobrezanik, a ispunja Zakon, sudit će tebi koji si, uza sve slovo i obrezanje, prijestupnik Zakona.

Rimljanima 2,28Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana,

Rimljanima 2,29na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.

Rimljanima 8,5            Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo:

Rimljanima 8,6            težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Rimljanima 8,7            Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može.

Rimljanima 8,8            Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.

Rimljanima 8,9            A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.

Rimljanima 8,10          I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.

Rimljanima 8,11          Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

Rimljanima 8,12          Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo!

Rimljanima 8,13          Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Rimljanima 8,14          Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

 1. Ivanova 3,4 Svaki, koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.

 1. Korinćanima 15,34Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga.

 Efežanima 4,26Srdite se, a ne griješite, sunce neka ne zađe nad srdžbom vašom!

1. Ivanova 2,1Dječice moja, ovo vam pišem, da ne griješite. I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.

 

  Rimljanima 6,15Što dakle? Zar ćemo griješiti, kad nismo pod zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj!


Ivan 8,11. …. Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.”

1. Ivanova 3,6Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga upoznao.

1. Ivanova 3,9Svaki, koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.

1. Ivanova 5,18Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.

Zaključimo: Svi smo mi bili pod zakonom krivci i dužnici Bogu. Sve nam je to Bog milostivo oprostio i naše grijehe pribio na križ. To što nam je oprošteno, ne znači da dalje možemo živjeti životom bezakonja, jer bezakonje je grijeh i onaj tko nastavi živjeti u grijehu, nakon što je prihvatio Kristovu milost, nema više čime biti opravdan i otkupljen.
Hebrejima 6,4 Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5 i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6 pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.
Krist je dao sebe da bismo mi mogli živjeti u zahvalnosti Bogu što u sebe primismo zalog vječnosti, Duha Svetog. Živeći životom ljubavi i zahvalnosti Bogu, sigurno nećemo činiti bezakonje, a samim tim znači da nećemo žalostiti Duha Svetog u nama, živeći grešno. Živeći po Duhu, živjet ćemo u skladu s Božjim zapovijedima i načelima. Živeći po tijelu, nećemo ugađati Bogu, nego sebi. Onaj tko je umro sebi s Kristom, taj će i živjeti i uskrsnuti s Kristom za vječnost.
Kološanima 3,15Nek vlada u vašim srcima mir Kristov, kojem ste bili pozvani svi u jedno jedino tijelo. Živite u zahvalnosti.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.