Arhiva oznaka: kipovi

Što ćemo s mrtvima?

Što ćemo s mrtvima pdf

Što ćemo s mrtvima?

Što kaže Bog?

Ponovljeni zakon 18,9   Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda.

Jošua 23,7       Ne smijete se pomiješati s tim narodima, koji još preostaše, ne zazivajte ime bogova njihovih, ne kunite se njima, ne služite im i ne klanjajte se njima,

Ponovljeni zakon 18,10           Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom;

Ponovljeni zakon 18,11           nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike.

Ponovljeni zakon 18,12           Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj.

Ponovljeni zakon 18,13           Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome.

Kome da se obraćamo i ispovijedamo?
Evo što David kaže u Psalmu?:

Psalam 88,2    Jahve, Bože moj, vapijem danju, a noću naričem pred tobom.

Psalam 88,3    Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome.

Psalam 88,4    Jer mi je duša zasićena patnjama, moj se život bliži Podzemlju.

Psalam 88,5    Broje me k onima što u grob silaze, postadoh sličan nemoćniku.

Psalam 88,6    Među mrtvima moj je ležaj, poput ubijenih što leže u grobu kojih se više ne spominješ, od kojih si ustegao ruku.

Psalam 88,7    Smjestio si me u jamu duboku, u tmine, u bezdan.

Psalam 88,8    Teško me pritišće ljutnja tvoja i svim me valima svojim prekrivaš.

Psalam 88,9    Udaljio si od mene znance moje, učini da im gnusan budem: zatvoren sam, ne mogu izaći.

Psalam 88,10  Od nevolje oči mi gasnu: vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan, za tobom ruke pružam.

Psalam 88,11  Zar na mrtvima činiš čudesa? Zar će sjene ustati i hvaliti tebe?

Psalam 88,12  Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti? O vjernosti tvojoj u Propasti?

Psalam 88,13  Zar se u tmini objavljuju čudesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu?

Psalam 88,14  Ipak ja vapijem tebi, Jahve, prije jutra molitvom te pretječem.

Nas ne otkupljuju mrtvi “nazovi sveci”, već ŽIVI ISUS KRIST!!! Jedino Njemu se trebamo ispovijedati.
Jedino nas njegova nevina krv čisti od grijeha i oblači bijelom haljinom Njegove pravednosti.
Samo je jedno ime dano ljudima po kojemu nam se valja spasiti.

Djela apostolska 4,12  I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo.”

1. Petrova 1,20            On bijaše doduše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas

  1. Petrova 1,21 koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

    Ljudi, ne zazivajte mrtve “svece”, već se obraćajte IZRAVNO BOGU, koji je na nebesima!

    Ne slušajte nikoga tko vas usmjerava na obraćanje mrtvima i štovanje mrtvih ljudskih ostataka ili relikvija.

    Bogu se to GADI!!!

    Brojevi 19,16  A na otvorenu polju tko se god dotakne poginuloga od mača, ili mrtvaca, ili ljudskih kostiju, ili groba neka je nečist sedam dana.

Brojevi 19,18  Onda neka čist čovjek uzme izopa, zamoči ga u vodu te poškropi po šatoru, po svemu posuđu, po ljudima koji su tu bili, po onome koji se dotakao kostiju, ili ubijenoga, ili preminuloga, ili groba.

Ezekiel 6,1       Tada mi dođe riječ Jahvina i reče:

Ezekiel 6,4       Opustjet će žrtvenici vaši i porušit će se stupovi vaši, a vaše poginule pred kumire ću vam baciti.

Ezekiel 6,5       Pobacat ću trupla sinova Izraelovih pred kumire njihove i rasijat ću kosti vaše oko žrtvenika vaših!

Izaija 44,9        Tko god pravi kipove, ništavan je, i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju, da im budu na sramotu.

Levitski zakonik 5,17 Ako tko i ne znajući pogriješi i učini štogod što je Jahve zabranio, kriv je, pa neka snosi posljedice svoje krivnje.

Bog je, Bog živih, a ne mrtvih, stoga poštujte stanje mrtvih, ne zazivajte ih!
Obraćajte se Ocu nebeskom u Duhu Svetom u Sinovo (Isusovo) ime. Tako vam Bog pomogao!
Amen!