Arhiva oznaka: kraljevstvo Božje

Treba li čekati kraljevstvo Božje?

2. Korinćanima 5,1 Jer znamo, da kad se ova zemaljska naša kuća ili šator rastoči, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.

 

Trebamo li ČEKATI? Onaj tko se nada, taj čeka! Onaj tko se nada I čeka, taj vjeruje, a Isus se pitao hoće li naći vjere na zemlji kad se vrati?!

Što je dakle vjera?

Hebrejima 11,1 A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.

Kološanima 1,5 Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,

 

Onaj tko tvrdi da mi zapravo “ne moramo čekati Božje kraljevstvo”, neka se zapita ima li on uopće VJERE?

 

1. Petrova 1, 3Blagoslovljen Bog

i Otac Gospodina našega Isusa Krista

koji nas po velikom milosrđu svojemu

uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih

nanovo rodi za životnu nadu,

4za baštinu neraspadljivu,

neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas,

5vas koje snaga Božja

po vjeri čuva

za spasenje,

spremno da se objavi

u posljednje vrijeme.

 

2. Korinćanima 5,2 U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem;

 

Dakle, Božja djeca, ne samo da ČEKAJU, nego I ČEZNU, za NEBESKIM OBITAVALIŠTEM. Božja djeca ne trebaju dokaze o tome da će  kraljevstvo Božje ZAVLADATI ZEMLJOM. Božjoj djeci, ova I ovakva zemlja nije obitavalište. Božja djeca čekaju Božju intervenciju, služeći Mu na zemlji po Njegovoj volji, nadajući se da će On ispuniti svoja obećanja. Budući da je On obećao, On će I izvršiti. Božje kraljevstvo neće sići na ovu prljavu planetu, nego će Bog uzeti svoju djecu k sebi. Tako piše u Bibliji. Tko ne vjeruje Božjoj Riječi, taj se oslanja na ljudsku mudrost. Neka svakome bude po vjerovanju. Ako Bog kaže da će SVE UČINITI NOVO, onda je uzalud ljudima da se trude na ovoj planeti izgraditi nešto u Božje ime. Kako je sišao ljudima koji su gradili kulu babilonsku I pobrkao im planove, tako će učiniti opet.

Mudre izreke 19,21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.

Amen!

Ima li mjesta u kraljevstvu Božjem za ogovarače?

Tko je ogovarač?

Levitik 19,16    ne pokaži se klevetnikom svoje rodbine, i ne podnosi optužbe koja će prosuti krv bližnjeg tvoga. Ja sam GOSPOD.

Poslovice 16,28           Izopačen čovjek izaziva svađe a klevetnik dijeli prijatelje.

Poslovice 26,20           Kad nema više drva, vatra se ugasi; kad nema više klevetnika, svađa se se stiša.

Poslovice 26,22           Riječi klevetnikove su kao slastice, one teku sve do dna utrobe.

Ogovarač je osoba koja se bavi tuđim problemima i pojedinostima iz tuđih života, tako da ih prepričava drugim osobama. Ima još naziva za ogovaranje, kao npr. opadanje, olajavanje, ocrnjivanje, klevetanje, došaptavanje, uglavnom prepričavanje nečega s ciljem da se drugu osobu diskreditira, omalovaži, ponizi, potcjeni, da se sebe izdigne iznad te osobe.
Ako čitamo Pismo, onda uviđamo da Bog ne gleda s blagonaklonošću na takve postupke i takve osobe. Evo primjera:

Rimljanima 1, 28I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, 29puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, 30klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, 31nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. 32Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što čine – a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

Vidimo iz ovog primjera da takve osobe nemaju pristup kraljevstvu Božjem, nego ih čeka smrt.

Kako je to bilo u doba starog zavjeta?

Ezekijel 22, 8Svetinje moje prezireš, subote oskvrnjuješ. 9U tebi su klevetnici zbog kojih se krv prolijeva; u tebi se po gorama blaguje, posred tebe čine sramote. 10U tebi se raskriva sramota očeva, u tebi siluju žene dok su nečiste. 11Jedan čini gadost sa ženom susjeda svoga, drugi djelom sramotnim oskvrnjuje snahu svoju, a treći u tebi siluje sestru, kćerku oca svoga.

12Ima ih koji i mito primaju da krv proliju. Uzimaš ujam i pridatak, od bližnjega silom otimaš, a mene zaboravljaš’ – riječ je Jahve Gospoda.

Što je Bog morao učiniti s tim naraštajem?

Ezekijel 22, 30Tražio sam među njima nekoga da podigne zidine i stane na proboje preda me u obranu zemlje, da je ne zatrem, i ne nađoh nikoga. 31I zato izlih na njih gnjev svoj pa ih zatrijeh ognjem svoje jarosti; putove im njihove na glavu oborih’ – riječ je Jahve Gospoda.«

Kako to izleda u novom zavjetu i u vrijeme pred Isusov drugi dolazak?

2. Timoteju 3, A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. 2Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, 3bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, 4izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. 5Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!

6Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima: 7one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. 8Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. 9Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.

2. Timoteju 3, 13Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.

Vidimo da je prorečeno kako će to izgledati i mnogi uviđaju da je ovaj naraštaj zaista takav, kako ga je apostol Pavle opisao. Kako se odnositi prema takvim ljudima?

1. Korinćanima 5, 11Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrđivač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol! 12Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? 13A one vani sudit će Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine.

Jeli Bog kriv za ono što će im se desiti? Što je Bog činio u prošlosti i što čini još uvijek?

Brojevi 20,12   A Gospod reče Mojsiju i Aronu: “Jer se ne pouzdaste u mene i ne htjedoste me proslaviti pred očima sinova Izraelovih, zato nećete dovesti tu zajednicu u zemlju, koju im dajem.”

Ponovljeni zakon 1,26 Ipak ne htjedoste ići, nego se suprostaviste zapovijedi Gospoda, Boga svojega.

Ponovljeni zakon 32,51           Jer krivo uradiste proti meni među sinovima Izraelovim kod Vode Meribe u Kadešu u pustinji Sinu, i jer me među sinovima Izraelovim ne htjedoste pokazati kao svetoga.

Izaija 30,15     Jer ovako govori svemogući Gospod, Svetac Izraelov: “Ako se povratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.

Matej 23,37     Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ, koji su poslani k tebi. Koliko puta htjedoh skupiti djecu tvoju, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila svoja; ali vi ne htjedoste!

Bog je slao opomene ljudima i molio ih da se vrate na pravi put, ali ljudi ne htjedoše.
Bog je milostiv, ali je i pravedan, pa kaže:

Otkrivenje 12, 10I začujem glas na nebu silan: »Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.

Kako će sve to završiti?

Otkrivenje 6, 9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. 10Vikahu iza glasa: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?« 11I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.

12I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. 13I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. 14Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. 15Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u špilje i pećine gorske 16govoreći gorama i pećinama: »Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve. 17Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!«

Vidimo da će uskoro doći Dan srdžbe Božje i vidimo kakva je sudbina onima koji ne htjedoše slijediti put Božji. Kristov drugi dolazak je sve bliže, znakovi koji mu prethode se ostvaruju pred našim očima, ali Bog je rekao:

Mudre izreke 15,21     Ludost je veselje bezumniku; razuman čovjek ide pravim putem.

Danijel 12, 4»A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.«

Danijel 12, 8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: »Gospodaru, kako će to svršiti?« 9On reče: »Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. 10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.

Zaključak: Bog je milostivo pozivao ljude da Mu se vrate i strpljivo je podnosio grijehe i praštao, ali Bog je i pravedan, pa krivce ne ostavlja nekažnjene. Još i danas Bog poziva svakog čovjeka da se vrati s pogrešnog puta k Njemu, jer Mu nije mila ničija smrt, ali ljudi ne mare za Boga i Njegove pozive i opomene, nego idu nekim svojim putem, a taj put vodi u ništavilo. Radosna vijest je u tome da je Isus platio sve ljudske grijehe i svaki čovjek može biti u kraljevstvu Božjem, ako se pokaje za svoje grijehe i vjerom prihvati tu Istinu i Božji put koji vodi u život vječni.

Ivan 14,6         Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.
Ivan 11,25       Isus joj reče: “Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.“
Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Ženidba i kraljevstvo nebesko!

Matej 19, 3Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« 4On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih 5i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? 6Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«

7Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?« 8Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. 9A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.« 10 Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« 11A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. 12Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«

Evo na temelju ovih stihova se može shvatiti:

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Marko 10, 28Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« 29Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, 30a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni. 31A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«

Matej 19, 27 Tada Petar prihvati pa upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« 28Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 29I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.« 30»A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.«

Tko su prvi, a tko poslijednji? (prispodoba o vinogradaru i najamnicima za istu plaću u različito vrijeme)

Matej 20, 8 8»Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ‘Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.

Matej 20, 14Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.15Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’« 16»Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Krist kao glava i Njegovo tijelo crkva!

Rimljanima 12, 4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, 5tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.

1. Korinćanima 12,12Jer kao što je tijelo jedno i udove ima mnoge, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist.
Efežanima 2, 1414Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

1. Korinćanima 12,13Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Židovi ili neznabošci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo.

1. Korinćanima 12,20A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo.

Efežanima 4,4Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega,

Usporedba Krista kao Zaručnika sa svojom crkvim s odnosom muža i žene:

Efežanima 5, 21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. 24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! 25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

Što će biti u kraljevstvu nebeskom?
Matej 16, 18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. 19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«
Luka 20,35      A koji se budu našli vrijednima biti dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, neće se više ženiti, niti će se udavati.
Matej 22,30     Jer o uskrsnuću niti će se ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli Božji na nebu.
Marko 12, 25Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Zašto moliti i praštati?

Matej 6, 7»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete. 9Vi, dakle, ovako molite:

‘Oče naš, koji jesi na nebesima!
Sveti se ime tvoje! 10Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! 11Kruh naš svagdanji daj nam danas! 12I otpusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim! 13I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!’« 

Luka 11, 1

Pouka o molitvi

(Mt 6, 9–15; 7, 7–11)

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« 2On im reče: »Kad molite, govorite:

‘Oče!

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

3Kruh naš svagdanji

daji nam svaki dan!

4I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo

svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!’«

Stih/odeljak: Matej 6:33

Daničić-Karadžić (RDK):

33 Nego ištite najpre carstvo Božje, i pravdu Njegovu, i ovo će vam se sve dodati.

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

33 Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati.

Dimitrije Stefanović (DS):

33 Nego ištite najpre carstva njegova i pravednosti njegove, i sve ovo dodaće vam se.

Lujo Bakotić (LB):

33 Starajte se najpre za kraljevstvo Božje i za pravdu njegovu, a ono će vam se sve dodati.

Aleksandar Birviš (AB):

33 Tražite najpre Carstvo Božije i pravednost po Bogu, a on će vam dodati sve ovo.

Bible in Basic English (BBE):

33 But let your first care be for his kingdom and his righteousness; and all these other things will be given to you in addition. 

Kršćanska sadašnjost (Matej 6,)14»Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. 15Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.«…..

19»Ne zgrćite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. 20Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. 21Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.«…..

Matej 7, 12

Zlatno pravilo

»Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.«

13Dva puta

(Lk 13, 24)

»Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. 14O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!«

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.