Arhiva oznaka: nečisti duh

Izgoniti zloduha!

U ime Isusa Krista se NAREDI ZLODUHU da napusti tijelo napastovanoga.
Nema čovjek tu sposobnost, koju ima sam Bog, pa da ulazi u dijalog sa zloduhom.
Čovjek može samo posredovati u ime Isusa Krista, a On je taj koji izgoni zloduha:

 

Djela apostolska 19,11            I Bog je činio ne mala čudesa po rukama Pavlovim,

Djela apostolska 19,12            Tako da bi i rupce za znoj i pojase od tijela njegova nosili na bolesnike, i ostavljale su ih bolesti, i zli su dusi izlazili iz njih.

Djela apostolska 19,13            Kušali su i neki od Židova, koji su naokolo obilazili i zaklinjali đavle, zazivati nad opsjednutima ime Gospodina Isusa govoreći: “Zaklinjem vas Isusom, koga propovijeda Pavao.”

Djela apostolska 19,14            A bilo je sedam sinova Skeve Židova, poglavara svećeničkoga, koji su to činili.

Djela apostolska 19,15            A zao im duh odgovori: “Isusa poznajem, i Pavla znam, ali vi tko ste?”

Djela apostolska 19,16            I skočivši na njih čovjek, u kojemu je bio zao duh, nadvlada njih dvojicu, i pritište ih tako, da su goli i izranjeni utekli iz one kuće.

Djela apostolska 19,17            I ovo doznadoše svi Židovi i neznabošci, koji su stanovali u Efezu, i uđe strah u sve njih, i veličalo se je ime Gospodina Isusa.

 

Matej 17,14     Kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek, baci se pred njega ničice na koljena i zamoli:

Matej 17,15     “Gospodine, smiluj se sinu mojemu! On je mjesečnjak i mora strašno trpjeti. Često pada u oganj i često u vodu.

Matej 17,16     Donesoh ga učenicima tvojim, ali ga oni ne mogoše iscijeliti.”

Matej 17,17     Isus reče: “O nevjerni i naopaki rode! Dokle ću još ostati kod vas? Dokle ću vas još podnositi! Donesite ga ovamo k meni!”

Matej 17,18     Isus zapovjedi zlome duhu, i on izađe iz njega, tako da je ozdravio od toga časa.

Matej 17,19     Tada pristupiše učenici k Isusu i upitaše ga nasamo: “Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?”

Matej 17,20     On im odgovori: “Jer imate tako malo vjere, jer zaista, kažem vam: “Ako imate vjere kao zrno gorušično, možete reći gori ovoj: “Prijeđi odavde tamo, i prijeći će tamo. Ništa vam neće biti nemoguće.

Matej 17,21     A ova se vrsta izgoni samo molitvom i postom.”

 

Matej 10,8       Liječite bolesne, dižite mrtve čistite gubave i izgonite đavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite!

 

Luka 4,33        A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas:

Luka 4,34        “Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.

Luka 4,35        Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.

Luka 4,36        I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!


Marko 5,2        Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom.

Marko 5,3        Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima

Marko 5,4        jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.

Marko 5,5        Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

Marko 5,6        Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se,

Marko 5,7        a onda u sav glas povika: “Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!

Marko 5,8        Jer Isus mu bijaše rekao: “Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!

Marko 5,9        Isus ga nato upita: “Kako ti je ime?” Kaže mu: “Legija mi je ime! Ima nas mnogo!

Marko 5,10      I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.

Marko 5,11      A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja.

Marko 5,12      Zaklinjahu ga dakle: “Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!

Marko 5,13      I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.

 

Matej 7,22       Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?`

Matej 7,23       Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`

Amen!
U Virovitici 31.05.2016., utorak, 20:01h                                            Gordana Mišić