Arhiva oznaka: prokletstvo

Ništa jednostavnije!

Ništa jednostavnije!

Rodiš se na Zemlji.
Živiš ljudskim životom.
Stekneš iskustva iz kojih učiš, pa naučiš, ili ne učiš, pa ne naučiš.
Sve to je jednostavno!

Mudre izreke 8,4 “Vas zovem, o ljudi, riječ svoju upravljam k djeci čovječjoj.

Mudre izreke 8,5 Imajte razumijevanja za mudrost, vi ljudi puni prostote, urazumite se, vi ludi!

Mudre izreke 8,6 Slušajte, jer ću vam govoriti velike stvari; usne svoje otvaram za istiniti govor.

Mudre izreke 8,7 Jest, jezik moj govori samu istinu; mrska je usnama mojim lažljivost.

Mudre izreke 8,8            Istinite su riječi usta mojih, ništa nema u njima lažno i zlobno.

Mudre izreke 8,9 Sve su one jasne razboritomu i jednostavne onima, koji traže istinu.

Život ili smrt?
Želiš li živjeti, ali po svom, odobreno ti je najviše 120 zemaljskih godina, pa onda pod Zemlju, smrt.
Ne želiš li živjeti, vrijeme na Zemlji, ti je svejedno određeno, pa onda pod Zemlju, smrt.
Želiš li živjeti, ali ne znaš kako? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li živjeti, ali nemaš gdje? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li živjeti, ali nemaš s kim? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li umrijeti, jer ne vidiš drugo rješenje? Bog je RJEŠENJE!
Ne želiš li Boga kao rješenje? Bog ti je osigurao DRUGU SMRT.
Izbor je TU!
Tko izabere Život, taj neka sluša Stvoritelja, a na vlastiti razum, neka se ne oslanja.
Tko izabere Smrt, taj neka sluša koga god hoće, imat’ će kaos u glavi, a mrak, tišinu, mir, ništavilo…., za vječnost.
Tko izabere Život, imat’ će možda ovozemaljsku borbu i patnju, ali blagoslov za vječnost.

Što je to u biti Božji blagoslov?

Mudre izreke 3,33         
Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu
pravednika.

Matej 5,3    “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Matej 5,4    Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Matej 5,5    Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Matej 5,6    Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Matej 5,7     Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Matej 5,8      Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Matej 5,9      Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Matej 5,10    Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Matej 5,11     “Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Matej 5,12    Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!

Psalam 42,3            Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o, kada ću doći i lice Božje gledati?

Isus reče:
Ivan 14,3    
Kad odem i pripravim vam mjesto,
ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 14,4    
A kamo ja odlazim, znate put.

Ivan 14,6    
Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”
Ivan 14,2    
U domu Oca mojega ima mnogo stanova.
Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

Marko 14,25         
Zaista, kažem vam:
“Više neću piti od ovoga roda trsova do onog dana,
kad ga budem pio posve novoga u kraljevstvu Božjem.”

Ivan 16,22  
Tako dakle i vi: sad ste u žalosti,
no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati
i radosti vaše nitko vam oteti neće.

Matej 11,28           
Dođite k meni svi, koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti.

Otkrivenje 3,10   
Jer si održao riječ strpljivosti moje,
i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje,
koji će doći na sav svijet, da iskuša one, koji stanuju na zemlji.

Otkrivenje 3,11    
Evo ću doći brzo: drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega.

Otkrivenje 22,7   
Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove.

Otkrivenje 22,12 
I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.

Otkrivenje 22,20
Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amen. Da, dođi, Gospode Isuse.

U Virovitici, 23.01.2018., utorak, 18h
Napisala: Gordana Mišić

Zašto se Bog pokajao, ako znamo da je bezgrešan?

Postanak 6,6   Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.

Postanak 6,7   Reče Jahve: “Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao što sam ih napravio.

Postanak 6,8   Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.
Postanak 6, 12 I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila – ta svako se biće na zemlji izopačilo – 13reče Bog Noi: »Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.

Bog se ražalostio zbog toga što je ljubio svako svoje stvorenje, a ono nije željelo tu ljubav. Bog je prije svega ljubav i žalostiv je i SPOR JE NA GNJEV, zato je unaprijed imao rješenje za ljudsku grešnost, da nebi zauvijek ostali u grijehu, Bog je imao plan spasenja:

 Ivan 3,16Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.

Ivan 13,1Bilo je pred blagdan Pashe. Isus je znao, da mu je došao čas, da ide s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje, što su bili na svijetu, izrazi svoju ljubav do kraja.

Ivan 17,23Ja u njima i ti u meni; da budu sasvim u jedno, i da spozna svijet, da si me ti poslao i da si ih ljubio, kao što si mene ljubio.

Ivan 17,24Oče, hoću, da oni, koje si mi dao, budu s menom, gdjesam ja, da vide slavu moju, koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta.

 Božja žalost se pretvara u radost svaki put kad se jedna zalutala ovčica vrati stadu i tada je veselje na nebu:

 Luka 15,7Kažem vam, tako će nanebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.

Sotona je optuživao braću, pa i samog Isusa zbog grijeha cijelog svijeta koji je preuzeo na sebe, pa se mislilo da nema rješenja za nastalu situaciju. Bog je imao krivicu cijelog svijeta NA SEBI i sotona Ga je optuživao, ali Janje Božje je ipak bilo DOSTOJNO, jer NIJE ZGRIJEŠILO, mada je na sebe preuzelo krivicu i grijeh cijelog svijeta. On je ipak ostao ČIST. NEVINA KRV ČISTI OD GRIJEHA SVAKOG TKO PRIZNAJE DA JE JAGANJCE BOŽJE DOSTOJNO.

Tako je Bog sprao “krivnju” zbog koje Ga je sotona optuživao. Znači, NIJE BOG SAGRIJEŠIO, ali je bio pod teretom grijeha cijeloga svijeta. Radi toga je sotona tražio da najprije Bog plati. Bog je dao sebe radi nas na križu Golgote i na križu je Kristovom žrtvom pobjeđen sotona.

Smrt će biti pobijeđena kad :

 1. Korinćanima 15, 54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

 Krist je radi nas podnio prokletstvo:

Galaćanima 3,13Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, jer je za nas postao prokletstvo; jer je pisano: “Proklet svaki, koji visi na drvetu.”

 Otkrivenje 5, 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

 Otkrivenje 5, 11 I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih namirijade mirijada i tisuće tisuća. 12Klicahu iza glasa:»Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

13I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori:»Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!«

 Tako divnog i požrtvovnog Boga stvarno treba LJUBITI CIJELIM BIĆEM.
Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.