Arhiva oznaka: radost

Vidimo nepravdu i zlo na Zemlji, kako ostati u Božjoj milosti!?!

Nikakvi; ratovi, revolucije, pobune, ustanci, peticije, marševi, …….., protiv bilo koga i između bilo kojih grupacija ljudi, ne mogu spriječiti sotonu u njegovoj namjeri da uništava i čini zlo među zemljanima.
Današnji čovjek osjeti i vidi da živi u nezdravom okruženju, gdje nema ni moralnih, ni etičkih normi ponašanja.
Ovo je naraštaj koji više ne zna što i kako dalje?!?
Ne očajavajte, svi vi željni Božje blizine, ljubavi, pravednosti, milosti, milosrđa i dobrote!
Bog je vjeran i održat’ će sva svoja obećanja!
Živi bili, pa vidjeli i dočekali Božju slavu!
Bog nas nije ostavio u beznađu, jer imamo Njegovu Riječ (Bibliju) i dar Duha Svetog da nas hrabri i vodi ka nebeskoj domovini, dok sve ovo oko nas prolazi i mora proći.
Iščekujući novo nebo i novu zemlju, prema Božjem obećanju, ostanimo čvrsto na Božjem nauku i Istini, koja je JEDINI Put u Život vječni!

Evo savjeta iz Biblije:

Rimljanima 13,1          Svaka duša neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a što su, od Boga su postavljene.

Titu 3,1            Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo;

Efežanima 6,12           Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama.

 Filipljanima 3,20        Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

  1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

    Ivan 15,20 Sjetite se riječi, koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su progonili mene, i vas će progoniti; ako su držali riječ moju, i vašu će držati.

    Vrlo važane riječi nam upućuju i ponavljaju sva 4 evanđelista (Matej, Marko, Luka i Ivan), zapamtimo;
    kako možemo biti i ostati u milosti Božjoj?!!:

    Matej 10,39     Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Matej 16,25     Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.

Marko 8,35      Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Luka 9,24        Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.

Luka 17,33      Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.

Ivan 12,25       Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Matej 6,25       “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Rimljanima 14,17        Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

Luka 12,29      I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!

Matej 28,18     Tada pristupi Isus k njima i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Matej 28,19     Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Matej 28,20     I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” Amen.

Apostoli Matej i Marko potvrđuju Isusovim Riječima:

Matej 24,35     Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Marko 13,31    Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Amen!

U Virovitici, 04.05.2016., srijeda, 00:58h                                                                  Gordana Mišić

Zašto se Bog pokajao, ako znamo da je bezgrešan?

Postanak 6,6   Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji.

Postanak 6,7   Reče Jahve: “Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao što sam ih napravio.

Postanak 6,8   Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.
Postanak 6, 12 I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila – ta svako se biće na zemlji izopačilo – 13reče Bog Noi: »Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom.

Bog se ražalostio zbog toga što je ljubio svako svoje stvorenje, a ono nije željelo tu ljubav. Bog je prije svega ljubav i žalostiv je i SPOR JE NA GNJEV, zato je unaprijed imao rješenje za ljudsku grešnost, da nebi zauvijek ostali u grijehu, Bog je imao plan spasenja:

 Ivan 3,16Jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svojega jedinorođenog Sina, da svaki, koji vjeruje u njega, ne pogine, nego ima život vječni.

Ivan 13,1Bilo je pred blagdan Pashe. Isus je znao, da mu je došao čas, da ide s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje, što su bili na svijetu, izrazi svoju ljubav do kraja.

Ivan 17,23Ja u njima i ti u meni; da budu sasvim u jedno, i da spozna svijet, da si me ti poslao i da si ih ljubio, kao što si mene ljubio.

Ivan 17,24Oče, hoću, da oni, koje si mi dao, budu s menom, gdjesam ja, da vide slavu moju, koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanja svijeta.

 Božja žalost se pretvara u radost svaki put kad se jedna zalutala ovčica vrati stadu i tada je veselje na nebu:

 Luka 15,7Kažem vam, tako će nanebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.

Sotona je optuživao braću, pa i samog Isusa zbog grijeha cijelog svijeta koji je preuzeo na sebe, pa se mislilo da nema rješenja za nastalu situaciju. Bog je imao krivicu cijelog svijeta NA SEBI i sotona Ga je optuživao, ali Janje Božje je ipak bilo DOSTOJNO, jer NIJE ZGRIJEŠILO, mada je na sebe preuzelo krivicu i grijeh cijelog svijeta. On je ipak ostao ČIST. NEVINA KRV ČISTI OD GRIJEHA SVAKOG TKO PRIZNAJE DA JE JAGANJCE BOŽJE DOSTOJNO.

Tako je Bog sprao “krivnju” zbog koje Ga je sotona optuživao. Znači, NIJE BOG SAGRIJEŠIO, ali je bio pod teretom grijeha cijeloga svijeta. Radi toga je sotona tražio da najprije Bog plati. Bog je dao sebe radi nas na križu Golgote i na križu je Kristovom žrtvom pobjeđen sotona.

Smrt će biti pobijeđena kad :

 1. Korinćanima 15, 54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

 Krist je radi nas podnio prokletstvo:

Galaćanima 3,13Krist nas je otkupio od prokletstva zakona, jer je za nas postao prokletstvo; jer je pisano: “Proklet svaki, koji visi na drvetu.”

 Otkrivenje 5, 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

 Otkrivenje 5, 11 I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih namirijade mirijada i tisuće tisuća. 12Klicahu iza glasa:»Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

13I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori:»Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!«

 Tako divnog i požrtvovnog Boga stvarno treba LJUBITI CIJELIM BIĆEM.
Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.