Arhiva oznaka: strah

Ljubav Božja kao poticaj!

Strah Gospodnji je početak mudrosti, ali LJUBAV JE BOŽJA POTICAJ DA SE VRŠI NJEGOVA VOLJA.

 

Ako ja Bogu služim potaknuta strahom, jer je On moćan I može me kazniti, onda to nije zdrava služba.

 

Bog kaže da je ON LJUBAV.

 

1. Ivanova 4,18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.

 

Čovjek koji vrši službu Božju, a boji se Boga, taj nije pustio u sebe izlijevanje Božje ljubavi. Da je, onda bi služio Bogu potaknut snagom te ljubavi, a ne strahom pred Božjom kaznom.

Jeremija 31,3 Iz daljine objavio mi se Gospod: “Ljubavlju vječnom ljubim te, zato sam ti tako dugo sačuvao milost.”

1. Ivanova 4,10 U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
1. Ivanova 4,11 Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1. Ivanova 3,1 Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: “Mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.”

2. Ivanova 1,6 I u tom je ljubav, da hodimo po zapovijedima njegovim. Kao što ste čuli od početka, ovo je zapovijed njegova, da hodite po njoj.

1. Ivanova 5,3 Jer, evo što je ljubav Božja: da čuvamo zapovijedi njegove. a, zapovijedi njegove nisu teret,

Rimljanima 13,10 Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.

1. Ivanova 4,16 A mi, mi poznajemo, zato smo povjerovali, ljubav koju Bog očituje u sred nas. Bog je ljubav: tko boravi u ljubavi boravi u Bogu i Bog boravi u njemu.

Amen!