Arhiva oznaka: subota

Laž ili Istina, izbor je pred svima nama?!

 

Mudre izreke 19,9   

Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada.

 

Ivan 8,31       Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: “Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici;

Ivan 8,32       upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.

Ivan 8,33       Odgovore mu: “Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš: `Postat ćete slobodni?`

Ivan 8,34       Odgovori im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha.

Ivan 8,35       Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek.

Ivan 8,36       Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.

Ivan 16,13      Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.

 

 1. Ivanova 4,6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

 

 1. Solunjanima 2,3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
 2. Solunjanima 2,4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom…
 3. Solunjanima 2,5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
 4. Solunjanima 2,6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
 5. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 6. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 7. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 8. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
 9. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
 10. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 11. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 12. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
 13. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
 14. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 15. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Tko pomišlja da promijeni Zakon?

“Unatoč jakog antijevrejskog utjecaja, nedjelja nije sve do Konstantinovog zakona 7. ožujka 321. godine prihvaćena kao opći kršćanski blagdan. Za promjenu dana odmora i bogoslužja odgovorne su u prvom redu vođe rimske i aleksandrijske crkve. Crkveni povjesničar Euzebije, suvremenik cara Konstantina, piše: “Sve što je trebalo činiti u subotu, mi smo prenijeli na Dan Gospodnji, kao pogodniji dan, koji ima prvenstvo i uživa veći ugled nego židovska subota”.
Da je i poslije Konstantinovog zakona o obveznom svetkovanju “Sunčevog dana” ili tjedna bilo kršćana koji su ostali vjerni svetkovanju subote, svjedoči izglasavanje 29. Kanona na saboru u Laodikeji 364. godine, koji glasi: “Kršćani ne smiju se povode za židovskim običajima i ne smiju lenstvuju subotom, već moraju raditi tog dana; oni moraju poštivati ​​dan Gospodnji i, koliko je moguće, ne rade u taj dan “(Mirko Golubić, Subota i nedjelja: u Bibliji i povijesti, 114).

Iz navedenog je dobiven odgovor na pitanje u naslovu.
Dakle, crkveni povjesničar Euzebije, suvremenik cara Konstantina je jasno i glasno rekao i zapisao:
“Sve što je trebalo činiti u subotu, MI SMO prenijeli na Dan Gospodnji, kao pogodniji dan, koji ima prvenstvo i uživa veći ugled nego židovska subota”.

Što kaže Riječ Božja?

Izlazak 31,15 Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.

Izlazak 16,25 Mojsije zapovjedi: “Jedite to danas; jer je danas subota Gospodnja! Danas nećete ništa naći na polju.

Izlazak 16,26 Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!”

Postanak 2,2 I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.

Postanak 2,3 I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.

Izlazak 20,11 Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.

 

Ako je sam BOG posvetio i blagoslovio DAN SUBOTNJI, onda je to Gospodnji dan, a ne onaj kojeg neki čovjek (ma tko on bio) proglasi danom Gospodnjim.

 

Bog je tako nešto predvidio:

Daniel 7,25 On će govoriti drske govore proti Svevišnjemu i gledat će da utamani svece Svevišnjega i pomišljat će na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni će biti predani vlasti njegovoj za jedno vrijeme i za dva vremena i za polovinu vremena.

 

Isus je jasno naglasio:

Matej 24,20 Molite se, da ne padne bijeg vas u zimu ili u SUBOTU!

Ivan 19,31 Bila je priprava. I Židovi zamoliše Pilata, da bi se raspetima prebile golijeni, i da bi se skinuli, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu. ONA SUBOTA BILA JE NAIME VELIK DAN.

Djela apostolska 2,20 Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane DAN GOSPODNJI VELIK I SLAVAN.

Ezekiel 30,3 Jer je blizu dan, blizu je DAN GOSPODNJI, tamni dan. On će biti vrijeme kazne narodima.

 1. Petrova 3,10 Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.

Amen!

U Virovitici, 05.06.2016., nedjelja, 12:45h                                                    Gordana Mišić

Dan subotnji!

Jeremija 17, 7Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu
i kome je Jahve uzdanje.

Psalam 92,1 Psalam. Pjesma. Za dan subotnji.

Jeremija 17, 20Reci im: Čujte riječ Jahvinu, vi, kraljevi judejski i svi Judejci i Jeruzalemci koji prolazite kroz ova vrata. 21Ovako govori Jahve: ‘Čuvajte se ako vam je život mio i ne nosite tereta u dan subotnji, i ne unosite ga na vrata jeruzalemska. 22I ne nosite bremena iz kuće u dan subotnji, i nikakva posla ne radite, nego svetkujte dan subotnji, kao što sam zapovjedio vašim ocima. 23Oni me ne poslušaše i ne prikloniše uha svojega, nego tvrdovrato ne poslušaše i ne prihvatiše nauka. 24A vi, ako me poslušate – riječ je Jahvina – i ako ne budete nosili bremena na vrata ovoga grada, nego budete svetkovali dan subotnji, ne radeći nikakva posla, 25tada će na vrata ovoga grada ulaziti kraljevi koji sjede na prijestolju Davidovu, koji se voze kolima i jašu na konjima, oni i njihovi časnici, Judejci i Jeruzalemci, i ovaj će grad ostati dovijeka. 26I dolazit će iz gradova judejskih, iz okolice Jeruzalema, iz zemlje Benjaminove i iz Šefele, iz Gorja i iz Negeba, da prinesu paljenice, klanice, prinosnice i kâd i da prinesu žrtvu zahvalnicu u domu Jahvinu. 27Ali ako me ne poslušate te ne budete svetkovali dan subotnji, i ako budete nosili bremena ulazeći na vrata jeruzalemska u dan subotnji, tada ću potpaliti oganj na vratima njegovim: i plamen će proždrijeti dvore jeruzalemske, i neće se ugasiti.’«

Postanak 2,3 I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.

Izlazak 16,26 Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!”

Izlazak 31,15 Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.

Levitski zakonik 23,3 Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota – dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina.

Ponovljeni zakon 5,12 Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj.

Da li je svetkovanje dana subotnjeg bilo samo za Izraelce ili vrijedi I danas? Kako je Isus pokazao pravi način svetkovanja subote?

Luka 13, 10Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi. 11Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. 12Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« 13I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
14Nadstojnik sinagoge – ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio – govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotnji!« 15Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? 16Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotnji?«
17Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.

Da li I nakon Isusova uznesenja, treba svetkovati dan subotnji? Što su činili apostoli?

Djela apostolska 13,44 A iduće subote skupi se gotovo sav grad, da čuje riječ

Djela apostolska 17,2 I Pavao po običaju uđe k njima, i tri im je subote govorio o Pismima

Djela apostolska 18,4 I svake je subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao Židove i neznabošce.

Znači da subota nije posvećena I blagoslovljena od Boga samo za Izraelce, nego I za neznabošce.
Zašto onda Pavle kaže ovo:???

Kološanima 2, 16Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo.

Ako znamo da je Isus Krist držao svih 10 Božjih zapovijedi I da je rekao da I mi tako činimo, pa ćemo biti u ljubavi Očevoj, što znači Pavlova rečenica da nas nitko ne sudi po blagdanima, mlađacima I subotama???
O kojim je subotama riječ, ako znamo da je Isus čak I mrtav ispoštovao subotnji počinak, ležavši u grobu???

Nehemija 10,33 Za kruhove postavljene, za prinos svagdanji i za žrtvu paljenicu svagdanju, za žrtve subotne i žrtve na mlađake, za žrtve blagdanske, za žrtve zahvalne, za žrtve za grijeh, da se očišćava Izrael, i za svu službu u hramu Boga svojega.

Dakle, o tim blagdanima, mlađacima I subotama je Pavle govorio, jer je znao da se žrtve više ne moraju prinosti, budući da je Kristovo tijelo žrtva savršena prinešena jednom zauvijek.

Rimljanima 6,10 Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Hebrejima 9,12 i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Hebrejima 10,10 U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Dakle, onaj tko danas ne svetkuje subotu kao dan posvećen I blagoslovljen od Boga, taj čini grijeh kršeći 4. Božju zapovijed, koju je I sam Isus Krist poštovao dok je bio na zemlji. Isus je rekao:

2. Petrova 3,2 da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.
1. Ivanova 2,3 I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo.
1. Ivanova 2,4 Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.
1. Ivanova 3,22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
1. Ivanova 3,24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
1. Ivanova 5,2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
2. Ivanova 1,6 A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.

Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

Tko tvrdi da je kršten u ime Oca, Sina I Duha Svetog I da vjeruje Isusa Krista, a ne vrši zapovijedi Oca Njegova, taj nema Duha Svetoga u sebi kao pečat Božji, znači nema zalog života vječnog.

Tko ne vjeruje ovom što sam iznijela, neka Biblijom pokuša osporiti izneseno!

“Ovo dokazuje da u Bibliji nema ni jednog jedinog primera da su prvi Hrišćani svetkovali subotu. Naprotiv, iz Biblije je očigledno da su se prvi Hrišćani okupljali nedeljom.”

OKUPLJATI se može svatko I svakoga dana. Bog je rekao:”SJETI SE da svetkuješ dan subotnji…….”
Kako da ga svetkuješ? Okupljajući se da skupiš milostinju I milodar?
Kako treba svetkovati subotu? Brojeći korake koje ćeš učiniti tog dana?
Kako treba svetkovati subotu? Ne čineći dobro bližnjima u potrebi?
Kako treba svetkovati subotu? Ne liječeći ljude toga dana, puštajući da boluju I umru dok ja svetkujem subotu? Kako treba svetkovati subotu?????? Onaj tko sluša Duha Svetog taj jako dobro zna!!!

Evo kako svetkovati subotu:

Nakon šest tjednih napornih radnih dana, valja čovjeku počinuti, odmoriti, odahnuti, predahnuti, ….. Kako to činiti? Tako što ćemo svoje misli I djelovanja intezivnije usmjeriti ka svome STVORITELJU, odajući Mu zahvalnost za protekli radni tjedan u kojem nas je vodio. Slaveći svog Stvoritelja pjesmom, rječju I dobrim djelima. Časteći svog Stvoritelja odajući Mu poštovanje kroz molitvu I razgovor s Njim. Hvaleći svog Stvoritelja, diveći se svim Njegovim djelima oko nas u prirodi I ljudima oko nas. Družeći se s bližnjima koje nismo mogli obilaziti u toku radnog tjedna zbog radnih obaveza. Dijeleći radost spasenja I mira koji nam Bog daruje. Subota je blagoslovljena I posvećena, kao znak uzajamne ljubavi između Stvoritelja I stvorenja. Onaj tko subotu shvaća drugačije, taj neka je ne svetkuje.
Slava Bogu neka se očituje u djelima ljubavi koja On čini kroz svoju ljubljenu djecu! Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.