Arhiva oznaka: svjedočiti

Tko je to?Treba svjedočiti!

Mudre izreke 30, 4Tko uzađe na nebo i siđe?

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

Tko sabra vode u plašt svoj?

Tko postavi krajeve zemaljske?

Kako se zove i kako mu se zove sin?

Znaš li?

 

5Svaka je Božja riječ prokušana,

štit onima koji se u nj uzdaju.

6Ne dodaji ništa njegovim riječima,

da te ne prekori i ne smatra lažljivim.

 

Da vidimo šta Pismo kaže?

 

Tko uzađe na nebo?

 

2. Kraljevima 2,9        A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: “Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe!” A Elizej odgovori: “Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!

2. Kraljevima 2,10      Ilija odgovori: “Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.

2. Kraljevima 2,11      I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.

 

Tko je to bio? Mislim da je riječ o Iliji. A i Henok je uznesen na nebo, još prije Ilije, to su znači već 2 čovjeka koja su uzašla na nebo, bez da su okusila smrt. A Isus Krist je Sin Čovječji, Sin Božji koji je uzašao treći na nebo, nakon uskrsnuća od mrtvih. Znači to su već troje uzašli na nebo, jel tako?

 

Tko siđe s neba?

 

Izlazak 19,18   Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo.

 

Otac nebeski u obliku ognja siđe s neba!

 

Ivan 6,41         Židovi nato mrmljahu protiv njega što je rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.

Ivan 6,42         Govorahu: “Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: `Sišao sam s neba?`

Ivan 6,51         Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.

Ivan 6,58         Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.

 

Sin Božji siđe s neba u tijelu ljudskom!

 

Luka 3,22        Duh Sveti siđe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao.”

Djela apostolska 2,3    I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih.

Djela apostolska 10,44            Dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh Sveti na sve, koji su slušali riječ.

Djela apostolska 11,15            A kada ja počeh govoriti, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku.

Djela apostolska 19,6  I kad Pavao položi ruke na njih, dođe Duh Sveti na njih, i govorili su jezicima i proricali.

Djela apostolska 2,4    I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.

 

Sveti Duh siđe s neba U TJELESNOM OBLIKU KAO GOLUB, dok istovremeno se čuje glas Oca s neba koji svjedoči za Sina u TIJELU LJUDSKOM. Duh Sveti siđe s neba i u obliku ognjenih jezika, dođe i dodirom ljudske ruke, ali dođe i iz USTA SINOVIH:

 

Ivan 20,22       To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga.”

 

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

 

Postanak 8,1   Tada se Bog spomenu Noe i svih zvijeri i sve stoke, što su bili s njim u kovčegu, pa pusti Bog da puhne vjetar na zemlju, tako da je voda opadala.

 

Otac nebeski! BOG

 

Marko 4,39      On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: “Umukni! Mirno budi!” Prestane vjetar, i postade tišina velika.

Matej 8,27       Puni začudenja rekoše ljudi: “Tko je ipak ovaj? I vjetar i

more slušaju ga!”

 

Isus Krist! BOG

 

Ivan 3,8           Vjetar puše, gdje hoće; čuješ šum njegov, ali ne znaš, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je rođen od Duha.”

 

Duh Sveti! BOG

 

Tko sabra vode u plašt svoj?

 

Izlazak 14,21   I pruži Mojsije ruku svoju na more. Tada dade Gospod cijelu noć uzbijati more natrag jakim vjetrom istočnim i osuši more, i vode se razdijeliše.

2. Kraljevima 2,8        Ilija uze plašt svoj, smota ga i udari njim po vodi. Ona se razdijeli na obje strane, te prijeđoše obojica po suhu.

2. Kraljevima 2,14      Ovdje uze plašt, što je bio spao s Ilije, udari njim po vodi i povika: “Gdje je sad Gospod, Bog Ilijin?” I kako on udari po vodi, razdijeli se ona na obje strane, i prijeđe Elišej.

 

Gospod, Bog Ilijin!

 

Tko postavi krajeve zemaljske?

 

2. Petrova 3, 5Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi. 6Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen. 7A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.

 

A Tko je ta RIJEČ? BOG?

 

Ivan 1,1           U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.

 

Sad vidimo odgovore na postavljena pitanja iz Solomonovih Mudrih izreka.
Dakle, onaj tko još uvijek ne zna Tko je Riječ (Bog), koji se utjelovio, taj još uvijek nije primio Duha Svetog da ga uvede u svu Istinu?!!!!

Amen!