Tko će gdje i kada?

“Hiljade njih koji idu putem tame i zablude, širokim putem koji vodi u smrt, koji laskaju sebi da se nalaze na putu sreće i spasenja – nikada neće naći ni jedno ni drugo.” ~ s interneta

ODGOVOR IZ BIBLIJE:

Matej 7,14 O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!
Rimljanima 11,32 Jer je Bog zatvorio sve u nepokornost, da se smiluje svima.
Marko 9,35 On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: “Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!
Luka 13,30 Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.

Matej 20,1 “Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.
Matej 20,2 Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
Matej 20,3 Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni
Matej 20,4 pa i njima reče: `Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.`
Matej 20,5 I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.
Matej 20,6 A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: `Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?`
Matej 20,7 Kažu mu: `Jer nas nitko ne najmi.` Reče im: `Idite i vi u vinograd.`
Matej 20,8 “Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: `Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.`
Matej 20,9 Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.
Matej 20,10 Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.
Matej 20,11 A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina:
Matej 20,12 `Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.`
Matej 20,13 “Nato on odgovori jednomu od njih: `Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?
Matej 20,14 Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.
Matej 20,15 Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?`
Matej 20,16 “Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.”

osvrt:
“Mi smo samo glina u Lončarevim rukama i nismo mi tu da procjenjujemo, tko će gdje biti i kada!”~ Gordana Mišić

U Virovitici 12.12.2016., ponedjeljak, 22:38h                                         napisala: Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *