Arhiva autora: GOGA

05.01.2021.

05.01.2021. 

IZAIJA 51,6 

K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja. 

MIHEJ 6,2 

Čujte, gore, parbu Gospodnju! Slušajte, temelji zemaljski, jer Gospod ima parbu s narodom svojim, s Izraelom hoće da ide na sud. 

PSALAM 82,5 

Ali oni ne znaju, oni ne razumiju, oni se gibaju u tminama, i svi su temelji zemaljski uzdrmani. 

MUDRE 

IZREKE 10,30 

Pravednik se neće nikad pokolebati, 

a opakih će nestati s lica zemlje. 

IZAIJA 

29,20 

jer neće više biti silnika, nestat će podsmjevača, istrijebit će se svi koji zlo snuju: 

NJEMU SE PRIDRUŽUJE I PROROK JEREMIJA, a evo i ja! 

10,11 

Evo što ćete o kipovima reći: 

“Bogovi koji nisu stvorili neba ni zemlje moraju nestati s lica zemlje i ispod neba.

PA U NOVI ZAVJET 

 1. PETROVA 

3,12 

Iščekujući i želeći dolazak dana Božjega, 

kojim će se nebesa spaliti i raspasti, 

i počela od ognja rastopiti, 

PONOVO PROROK IZAIJA 

51,6 

Podignite gore k nebu oči svoje, 

i pogledajte dolje na zemlju, 

jer će nebo iščeznuti kao dim, 

kao haljina zemlja će se raspasti. 

Kao mušice umiru stanovnici njezini, 

a moja će pomoć ostati dovijeka, 

i spasenju mojemu nema nikada kraja. 

PSALAM KRALJA DAVIDA 

37,20 

A bezbožnici će propasti, 

dušmani Jahvini povenut će k`o ures livada, poput dima se rasplinuti. 

05.01.2021. utorak, 

jutro poslije 6 sati, 

u Virovitici, 

objavila Gordana Mišić

NE KASNI GOSPODIN!

Matej 24,20
Molite se,
da ne padne bijeg vaš
u zimu ili u subotu!
BOŽE EVO NAS!
Matej
24,3.-13.
Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio,
pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći:
“Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?
Isus im odgovori:
“Pazite da vas tko ne zavede!
Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti:
`Ja sam Krist!`
I mnoge će zavesti.
“A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite,
ne uznemirujte se.
Doista treba da se to dogodi,
ali to još nije svršetak.
Narod će ustati protiv naroda
i kraljevstvo protiv kraljevstva;
bit će gladi
i potresa
po raznim mjestima.
Ali sve je to samo početak trudova.
“Tada će vas predavati na muke i ubijati vas.
I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
Mnogi će se tada sablazniti,
izdavat će jedni druge
i mrziti se među sobom.
Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
Razmahat će se bezakonje
i ohladnjeti ljubav mnogih.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
“I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.
….
Matej
24,44.-51.
Zato i vi budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
“Tko li je onaj vjerni i razumni sluga
što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
Blago onome sluzi
kojega gospodar kada dođe
nađe da tako radi!
Zaista, kažem vam,
postavit će ga nad svim imanjem svojim.
“No rekne li taj zli sluga u srcu:
`Okasnit će gospodar moj`
pa stane tući sudrugove,
jesti i piti s pijanicama,
doći će gospodar toga sluge
u dan u koji mu se ne nada
i u čas u koji i ne sluti;
rasjeći će ga
i dodijeliti mu udes među licemjerima.
Ondje će biti plač i škrgut zubi.
LUKA
14,34
“Dobra je sol.
Ali ako i sol obljutavi,
čime će se ona začiniti?
LUKA
14,35
Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište.
Van se baca.
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,9
I doda: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,23
Ima li tko uši da čuje, neka čuje.
MARKO
7,16
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MATEJ
11,15
“Tko ima uši, neka čuje.
MATEJ
13,9
“Tko ima uši, neka čuje!
MATEJ
13,43
Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.
“Tko ima uši, neka čuje!
LUKA
8,8
Drugo napokon pade u dobru zemlju,
nikne i urodi stostrukim plodom.
” Rekavši to, povika:
“Tko ima uši da čuje, neka čuje!
HEBREJIMA
3,7
Zato, kao što govori Duh Sveti:
“Danas, ako glas njegov čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni,
kao u dan iskušenja u pustinji
HEBREJIMA
3,14
Doista, sudionici smo Kristovi postali
ako,
dakako,
ono prvo imanje stalnim sačuvamo
kad je rečeno:
Danas ako glas mu čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni!
Jer, koji su to čuli pa se pobunili?
Zar ne svi koji su pod Mojsijem izašli iz Egipta?
Koji li mu dodijavahu četrdeset godina?
Zar ne oni koji sagriješiše,
kojih mrtva tijela popadaše u pustinji?
Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
1.IVANOVA POSLANICA
2,1
Dječice moja,
ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi,
zagovornika imamo
kod Oca – Isusa Krista,
Pravednika.
1. IVANOVA
2,12
Pišem vama,
dječice,
jer su vam grijesi oprošteni
po njegovu imenu.
DJELA APOSTOLSKA
4,12
I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena
dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.
4,10.-11.
Neka bude znano svima vama
i svemu narodu Izraelovu:
po imenu Isusa Krista Nazarećanina,
kojega ste vi raspeli,
a kojega Bog uskrisi od mrtvih!
Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste,
ali koji postade kamen zaglavni.
1. IVANOVA POSLANICA
4,4.
Vi ste, dječice,
od Boga
i pobijedili ste ih
jer je moćniji Onaj koji je u vama
nego onaj koji je u svijetu.
1. IVANOVA POSLANICA
2,28
I sada, dječice,
ostanite u njemu
da budemo puni pouzdanja
kad se pojavi
te se ne postidimo pred njim
o njegovu dolasku.
AMEN!
napisala na facebook Gordana Mišić u Virovitici,
31.XII.2020. četvrtak, 03:17h
jutro je, a još je mrak!

DANIJEL-OTKRIVENJE

DANIJEL 12,8.- 10. 
Ja slušahali ne razumjeh 
pa upitah 
Gospodarukako će to svršiti? 
 On reče 
“Idi, Daniele,  
ove su riječi tajne i zapečaćene  
do vremena svršetka. 
 
Mnogi će se očistiti 
ubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti. 
 
 
OTKRIVENJE  

10,4.-6. 
 
kad se oglasi sedam gromovahtjedoh pisati 
ali začujem glas s neba 
Zapečati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši! 

onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji
podiže k nebu desnicu 

i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu
zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE  

10,7,  
 
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo 
čim zatrubi 
dovršit će se otajstvo Božje  
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima. 
 
OTKRIVENJE  

8,13,  
vidjehi začuh glas jednoga orla 
gdje leti posred neba vičući glasom velikim 
“Jao, jaojao onima 
koji stanuju na zemlji 
od ostalih truba trojice anđela 
koji će još trubiti!” 
 
 
 OTKRIVENJE 
12,7.-12.  
nasta rat na nebu 
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem 
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, 

ali ne nadvlada 
I ne bijaše im više mjesta na nebu. 

Zbačen je Zmaj velikiStara zmija – imenom Ðavao, 
Sotonazavodnik svega svijeta 
Bačen je na zemlju 
a s njime su bačeni i anđeli njegovi. 

začujem glas na nebu silan 
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega 
i 
vlast Pomazanika njegova 
 
 
 Jer zbačen je tužitelj braće naše 
koji 
ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.      

 
 
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom 
i riječju svojega svjedočanstva
nisu ljubili života svoga – sve do smrti. 

 
Zato veselite se,  
nebesa i svi nebesnici 
jao vamazemljo i more,  
jer Ðavao siđe k vama 
gnjevan veoma 
znajući da ima malo vremena! 

VREMENA?????? 
 
 Otkrivenje 10,5.-6. 
onaj anđeo što ga vidjeh  
gdje stoji na moru i zemlji 
podiže k nebu desnicu 
 
i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu 
zemlju i sve što je na njoj 
more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE 
 21,5.-8. 
Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče 
“Evo, sve činim novo!”  
doda 
Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite. 

 još mi reče 
Svršeno je!  
Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak 
Ja ću žednomu  
dati s izvora vode života zabadava. 

To će biti baština pobjednikova 
I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 

 
 
Kukavicama pak 
nevjernima i okaljanima 
ubojicamabludnicima 
vračarima i idolopoklonicima  
i svim lažljivcima  
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom 
To je druga smrt. 
 
OTKRIVENJE 
 13,9.-11.  
 
Tko ima uho, nek posluša! 
 
Je li tko za progonstvo 
progonstvo će ići 
 
Je li tko za mač, da bude pogubljen 
mačem će biti pogubljen 
 
U tom je postojanost i vjera svetih. 

 
vidjehdruga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje 
ima dva roga poput jaganjca 
govori kao Zmaj. 
 
Otkrivenje 
13,16.-17.
 
 
Ona postiže da se svima – 
malima i velikima
bogatima i ubogima 
slobodnjacima i robovima –  
udari žig na desnicu ili na čelo, 

i da nitko ne mogne kupovati  
ili prodavati 
osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri 
ili s brojem imena njezina. 
 
 
 DANIJEL IZ STAROG ZAVJETA  
 
I OTKRIVENJE IZ NOVOG ZAVJETA  
 
SAVJETJU: 
 
 
Otkrivenje 
22,11 
Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu
Okaljan neka se i dalje kalja 
Pravednik neka i dalje živi pravedno 
Svet neka se i dalje posvećuje!   
 
Daniel  
12,10 
Mnogi će se očistitiubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni 
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti.   

 
 
 
 
 

Ženidba

https://docs.google.com/document/d/18wDMti3HSl2FLorSqCSaWm7kokMzPHEy3kCQLzT297Q/edit?usp=sharing 

Na linku je dokument, davno stvoren pod radnim naslovom “Božji prst”

Danas, 1. radni dan u tjednu, nedjelja, 04.10.2020. slijedi razrada dokumenta s linka;

Idemo u BIBLIJU

Stari zavjet:

Ezra 10,1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.
Ezra 10,2 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: “Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.
Ezra 10,3 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!
Ezra 10,4 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!

Novi zavjet: (apostol Pavle piše;….)

Korinćanima 7,1 Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je čovjeku ne dotaći ženu.
1. Korinćanima 7,2 Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.
1. Korinćanima 7,3 Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu.
1. Korinćanima 7,4 Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena.
1. Korinćanima 7,5 Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.
1. Korinćanima 7,6 Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed.
1. Korinćanima 7,7 A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako.
1. Korinćanima 7,8 Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja.
1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.
1. Korinćanima 7,10 A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja –
1. Korinćanima 7,11 ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri – i muž neka ne otpušta žene.
1. Korinćanima 7,12 Ostalima pak velim – ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta.
1. Korinćanima 7,13 I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža.
1. Korinćanima 7,14 Ta muž nevjernik posvećen je ženom i žena nevjernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako – sveta su.
1. Korinćanima 7,15 Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog.
1. Korinćanima 7,16 Jer što znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?
1. Korinćanima 7,17 U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako određujem po svim crkvama.
1. Korinćanima 7,18 Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje.
1. Korinćanima 7,19 Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego – držanje Božjih zapovijedi.
1. Korinćanima 7,20 Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan.
1. Korinćanima 7,21 Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi.
1. Korinćanima 7,22 Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov.
1. Korinćanima 7,23 Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.
1. Korinćanima 7,24 Svatko u čemu je pozvan, braćo, u tome neka i ostane pred Bogom.
1. Korinćanima 7,25 O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja.
1. Korinćanima 7,26 Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti.
1. Korinćanima 7,27 Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene.
1. Korinćanima 7,28 Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.
1. Korinćanima 7,29 Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;
1. Korinćanima 7,30 i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju;
1. Korinćanima 7,31 i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.
1. Korinćanima 7,32 A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,33 A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi,
1. Korinćanima 7,34 pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.
1. Korinćanima 7,35 Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,36 Misli li tko da je nepriličan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka čini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu.
1. Korinćanima 7,37 Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluči u svom srcu – čuvati svoju djevicu – dobro čini.
1. Korinćanima 7,38 Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini.
1. Korinćanima 7,39 Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu.
1. Korinćanima 7,40 Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

 

Korišten je prijevod na HRVATSKI JEZIK, a dajem i brojeve stihova na ENGLESKOM PRIJEVODU:
Ezra 10, 1.-4. ( Ezra 10, 1. Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children: for the people wept very sore.
2. And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, We have trespassed against our God, and have taken strange wives of the people of the land: yet now there is hope in Israel concerning this thing.
3. Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives, and such as are born of them, according to the counsel of my lord, and of those that tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.
4. Arise; for this matter belongeth unto thee: we also will be with thee: be of good courage, and do it.)

1. Korinćanima 7, 1.-40.
(1 Corinthians 7, 1 

1Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man not to touch a woman.
2Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
3Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.
4The wife hath not power of her own body, but the husband: and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife.
5Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.
6But I speak this by permission, and not of commandment.
7For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that.
8I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I.
9But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn.
10And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:
11But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife.
12But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away.
13And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him.
14For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy.

15But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.
16For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?
17But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches.
18Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised.

19Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
20Let every man abide in the same calling wherein he was called.
21Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather.
22For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord’s freeman: likewise also he that is called, being free, is Christ’s servant.
23Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.
24Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

25Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful.
26I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be.
27Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife.
28But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.
29But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none;

30And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;
31And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away.
32But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord:
33But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife.

34There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
35And this I speak for your own profit; not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.
36But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.

37Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no 

necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.
38So then he that giveth her in marriage doeth well; but he that giveth her not in marriage doeth better.
39The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

40But she is happier if she so abide, after my judgment: and I think also that I have the Spirit of God. )

P.S. Tekst na ENGLESKOM kopiran s internetskih stranica prijevoda 


 

 

OBRAZOVANJE!?!

13.07.2020., ponedjeljak, 07:50

Otkrivenje 4,11
1. Dostojanstvo!?!
2. Slava!?!
3. Čast!?!
4. Moć!?!

Dostojan je!——-> ISUS KRIST da primi ČAST od OCA
                                                                       SLAVU od glasa DUHA SVETOG
                                  od OCA uzvišenje slave (golubica) prilikom KRISTOVOG
                                       krštenja u Jordanau
                                      „Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj
                                         u Njemu mi sva MILINA.“
KLICANJE!
DUH SVETI SA ZEMLJE PREDAJE
1. MOĆ
2. BOGATSTVO
3. MUDROST
4. SNAGU
5. ČAST
6. SLAVU
7. BLAGOSLOV!

Otkrivenje 5,13. (na nebu)
5,13  I začujem:
sve stvorenje, i na nebu, (1. biće)
                       i na zemlji, (2. biće)
                       i pod zemljom, (3.biće)
                       i u moru – (4.biće)
(sve) na njima i u njima govori:
“Onomu koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu
blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova! (7. 5. 6. ?/vlast/?)

Otkrivenje 5,14   
I četiri bića ponavljahu: “Amen!” A starješine padnu ničice i poklone se.

Starješine?
Matej 6,24  “Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Luka 16,13 “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

(24 starješine)!?!

Otkrivenje 4,10    dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći:
Otkrivenje 4,11    “Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!

24 starješine zajedno padaju pred DOSTOJNIM BOGOM ŽIVIM NA NEBU,
odajuću MU i priznajući MU da je STVORITELJ, kojemu pripada
1. SLAVA
2. ČAST
3. MOĆ

Što kaže Petrova poslanica?

1. Petrova 4,11     Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi neka služi kao po jakosti, koju Bog daje,
da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

 1. Petrova 5,11 Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

  Juda se slaže!
  Judina 1,25 Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, čast i slava, vlast i moć prije svakog vremena i sad i u sve vijeke! Amen. 

JUDA—->JEDINOM BOGU STVORITELJU-à PO ISUSU KRISTU
                    GOSPODINU NAŠEM!
                    1. ČAST
                    2. SLAVA
                    3. VLAST!!!!!!!!!!!!!!! (alfa i omega, početak i kraj)
                    4. MOĆ (prije svakog vremena i sad i u sve vijeke)
Otkrivenje 1,1.-6.

Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to označi poslavši svog anđela sluzi svomu Ivanu

koji posvjedoči za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista – za sve što vidje.

Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!

Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu:
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Opaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tko je prema KRISTOVOM OTKRIVENJU NJEGOVO SVEĆENSTVO?
(neki pape, samozvani očevi zemaljski ili???)
Što pape misle o KRISTOVOM OTKRIVENJU OVIJEH DANA?
Da li im je to ukusna HRANA?

ISTINA DANA!

https://docs.google.com/document/d/1V4g4GiQxdjaQ0hyUqcrM4KXJpnrBb2JDwpb0cQgxxTw/edit

09h, DANA 12.07.2020. nedjelja
1. dan RIJEČ BOŽJA
           OČUVANA
           NAVJEŠĆUJE SE
 SVIM NARODIMA, JEZICIMA,
PUCIMA I PLEMENIMA:

PORAVNAJTE PUT
     ISUSU KRISTU!

SVJETSKO VRIJEME SE
IZGUBILO U RAČUNANJU
VREMENA ROĐENJA
DJETETA PO IMENU
         ISUS KRIST
(nulta) godina nije, već je sedma godina!
2013. živi svijet u
          NEZNANJU
I LUTA SE BEZ PASTIRA!

Svijet je sada u 2027. godini,
a ISUS KRIST JE
RAZAPET NA ZEMLJI
U DOBI OD 27 zemaljskih
godina života.
Idući sedam godina
unatrag i sedam
godina unaprijed
      2020, godina
je (nulta) godina,
a 14 godina iza
i ispred su već prošle. (gladne i site
                                        godine (krave))

IDEMO U BIBLIJU PROVJERITI DA LI JE GORNJA OBJAVA
UTEMELJENA NA BOŽJOJ RIJEČI, KAO ISTINI I VODILJI,
PREMA ŽIVOM BOGU!?!

1. Pojam 7 godina i 14 godina i „krave“?

Postanak 41,54       
Nastade sedam godina gladnih,
kao što je bio Josip navijestio.
Nastade glad u svim zemljama;
ali u svoj zemlji egipatskoj bilo je kruha.

Postanak 41,1
Poslije dvije godine
usnu faraon da stoji pokraj Nila.

Postanak 41,2
Iz Nila iziđe sedam krava, lijepih i debelih; pasle su po šašu.

Postanak 41,3
Ali odmah poslije njih iz Nila iziđe sedam drugih krava, ružnih i mršavih, te stanu uz one krave na obali Nila.

Postanak 41,4
Ružne i mršave krave požderu ono sedam lijepih i pretilih,
i uto se faraon probudi.

Postanak 41,5
Opet zaspi te usnu drugi san:
sedam punih i jedrih klasova izraste na jednoj stabljici.

Postanak 41,6
Ali, eto, poslije njih uzraste sedam klasova šturih, istočnjakom opaljenih.

Postanak 41,7
Šturi klasovi proždru sedam jedrih i punih klasova.
I faraon se probudi, i gle: bio je to san.

Postanak 41,8
Ujutro faraon bijaše uznemiren u duši,
pa pozva sve čarobnjake i sve mudrace egipatske:
ispriča im faraon svoje sne,
ali mu ih nitko nije mogao protumačiti.

Postanak 41,25       
Onda Josip reče faraonu:
“Faraonov je san samo jedan:
Bog javlja faraonu što kani učiniti.

Postanak 41,26       
Sedam lijepih krava, to je sedam godina;
sedam lijepih klasova opet je sedam godina.
Tako je samo jedan san.

Postanak 41,27       
Sedam mršavih i ružnih krava poslije njih,
a tako i sedam praznih, istočnjakom opaljenih klasova, označuje sedam gladnih godina.

TUMAČENJE DANAS!
Vidjesmo pojam 7 godina i 14 godina, kao (krava iz sna), što predstavljahu u vrijeme knjige POSTANAK!

Budući da ovu objavu dobiha dana današnjeg,
a zemaljska je godina 2020.,
onda

„1. dan RIJEČ BOŽJA
           OČUVANA
           NAVJEŠĆUJE SE
 SVIM NARODIMA, JEZICIMA,
PUCIMA I PLEMENIMA:

PORAVNAJTE PUT
     ISUSU KRISTU!“~ napisala Gordana Mišić

Što današnja objava ZNAČI ZEMLJANIMA DANAS?

1. pojam „poravnajte put Isusu Kristu“!?!

Stari zavjet;
Psalam 68,5        
Pjevajte Bogu, slavite mu ime!
Poravnajte put onome koji ide pustinjom – kojemu je ime Jahve –
i kličite pred njim!
(IME BOGA JAHVE!)~ reječi su psalamista i kralja DAVID,
koji je praćkom pobijedio Golijata.

Izaija 40,3  
Glas viče: “Pripravite Jahvi put kroz pustinju.
Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu.

(čiji je to Bog u EGIPTU bio, ako je prorok Izaija „glas koji viče“?)

Izaija 57,14

Govorit će se: Naspite, naspite, poravnajte put!
Uklonite zapreke s puta mog naroda!

Izaija 62,10

Prođite, prođite kroz vrata, poravnajte put narodu!
Nasipajte, nasipajte cestu, uklonite s nje kamenje.
Podignite stijeg narodima!

Novi zavjet;

Matej 3,1.-3.
U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji:

“Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!
Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok:
Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“

DOBRO; ALI ZAŠTO GORDANA MIŠIĆ TAKVIM GLASOM VIČE DANAS I KOME VIČE I ZAŠTO???

Matej 3,6    Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

Matej 3,7    Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: “Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe?

Matej 3,8    Donosite dakle plod dostojan obraćenja.

Matej 3,9    I ne usudite se govoriti u sebi: `Imamo oca Abrahama!` Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu.

TKO SU DANAS DJECA ABRAHAMOVA?

Matej 3,10       Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.

Matej 3,11        “Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Matej 3,12        U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.

Gordana Mišić Krist NIJE!
Žena je, od krvi i mesa, a od 2013. nosi prezime (darovano od BOGA)!
Ako sam u prethodnim riječima stigla do „poravnanja 7 gladnih i 7 sitih godina i stavila ih u 2020., jesam li to učinila da bih se nekome dodvoravala,
možda nekoga osuđivala (!?!)
ili zato, da PUCIMA NAVJESTIM RADOSNU VIJEST SPASENJA?

Tko je Isus Krist danas ovome naraštaju?
Matej 3,17       
I eto glasa s neba:
“Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!“

Gordana Mišić, poznaje BOGA ŽIVOGA, a ON JE ISTI JUČER; DANAS I SUTRA!

Hebrejima 13,8    Isus Krist je isti, jučer i danas i u vijeke.
Hebrejima 13,8    Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke.
Hebrejima 13,8    Isus Krist je isti, jučer i danas, on će to biti i za vječnost.
Hebrejima 13,8    Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke.

Da li je to i dan danas malo djetešće u jasliama?

Hebrejima 13,12      Zato i Isus, da bi vlastitom krvlju posvetio narod, trpio je izvan vrata.

Hebrejima 13,13      Stoga iziđimo k njemu izvan tabora noseći njegovu muku

Hebrejima 13,14      jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj budući tražimo.

Hebrejima 13,15      Po njemu dakle neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu, to jest plod usana što ispovijedaju ime njegovo.

Hebrejima 13,16     
Dobrotvornosti i zajedništva
ne zaboravljajte jer takve su žrtve mile Bogu!

A čemu nas danas uče i kakve mjere nam donose vlastodršci,
a crkve im se povinuju od straha glede virusa, koji hara svijetom?

IMATE LI DOBRU SAVJEST?(crkvene glavešine ili apostoli?)

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
09h, DANA 12.07.2020. nedjelja
1. dan RIJEČ BOŽJA
           OČUVANA
           NAVJEŠĆUJE SE
 SVIM NARODIMA, JEZICIMA,
PUCIMA I PLEMENIMA:

PORAVNAJTE PUT
     ISUSU KRISTU!

Hebrejima 13,18    
Molite za nas!
Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest
i  u svemu se želimo dobro ponašati.

Hebrejima 13,19     
Usrdnije vas pak molim:
učinite to kako bih vam se što brže vratio.
(apostol Pavle govorio nije sebe preporučivao, već Gospodina ISUSA KRISTA)

Hebrejima 13,20    
A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa,

Hebrejima 13,21     
osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.
(vratimo SLAVU ISUSU KRISTU; KOJA MU PRIPADA,
A NA ZEMLJI SI TU SLAVU PRISVAJA samozvani „sveti otac“!)~
napisala Gordana Mišić, jer joj je DOSTA uvrštavanja stvorenja i stvorenih kipova, u rang ŽIVOG, NEBESKOG OCA, KOJEMU SLAVA PRIPADA, KAKO NA NEBU, TAKO I NA ZEMLJI!

Hebrejima 13,22     Molim vas, braćo, podnesite ovu riječ ohrabrenja: ta samo vam ukratko napisah!

1. TKO SI?, 2. ŠTO SI?, 3. ODAKLE SI?, 4. KAMO IDEŠ?

( u prijevodu filmskog junaka Clin Eastwooda iz filma https://youtu.be/38mE6ba3qj8 ,
pa ako ne vjerujete BOŽJOJ RIJEČI, neka vam PRLJAVI HARRY postavi pitanje!)

BOG VAM NUDI OHRABRENJE! (ne kroz filmske junake)

Ponovljeni zakon 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.

Efežanima 6,12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

1. Ivanova 3,10 Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega

1. Ivanova 3,2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

1. Petrova 3,17 Jer je bolje, ako hoće volja Božja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.

1. Petrova 2,15 Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,

1. Petrova 4,12

Jer je živa riječ Božja,

i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane

i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i namjerama srca. 

1. Petrova 1,5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.

Titu 2,11

Jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude,

1. Korinćanima 14,36 Je li od vas izašla riječ Božja? ili je k vama samima došla?

1. Korinćanima 1,18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.

 

1. Solunjanima 5,18.-22. 
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 Duha ne trnite,
 
proroštava ne prezirite!
 
Sve provjeravajte: dobro zadržite,
Svake se sjene zla klonite!dana 24.06.2020. srijeda oko 19:50h ,
napisala Gordana Mišić,; DUHOM BOŽJIM VOĐENA!

 

 

 

 

Riječ Tvoja, o Bože moj, svjetli sada, jače no ikada!

Habakuk 2,1   Stupit ću na stražu svoju, postavit ću se na kulu, da motrim i vidim što mi on kaže, što odgovara na tužbu moju.

Habakuk 2,2   I Gospod mi dade ovo za odgovor: “Napiši viđenje i iznesi ga na ploče, da se može lako čitati!

Habakuk 2,3   Jer viđenje izostaje još do određenog vremena, ali navaljuje prema kraju i ne vara. Ako i oklijeva, ipak ga čekaj: Ono dolazi posve sigurno; neće izostati!

Habakuk 2,4   Gle, nadut, nije iskrena njegova duša u njemu, pravednik ipak ostaje na životu svojom vjerom.

Habakuk 2,5   Ali pijanca zaludi vino. Tako je s čovjekom oholim. On nema opstanka. Široko kao podzemni svijet otvara on svoje čeljusti. Nezasitan je kao smrt. Grabi sebi sve narode, skuplja oko sebe sva plemena.

Habakuk 2,6   Ali neće li mu svi oni zapjevati podsmješnicu, podrugljivu pjesmu, zagonetan govor i reći: “Teško onome, koji zgrće, što nije njegovo! – Dokle će još? – Koji trpa na se zaplijenjeno dobro!

Habakuk 2,7   Neće li najedanput vjerovnici tvoji ustati, mučitelji se tvoji probuditi? Tada ćeš postati njima plijen.

Habakuk 2,8   Mnoge si narode oplijenio: Tako će tebe oplijeniti ostatak svih naroda za krv na ljudima i za zločine na zemlji, na gradu i na svima stanovnicima njegovim.

Habakuk 2,9   Teško onome, koji čini zao dobitak za kuću svoju, da gradi gnijezdo svoje u visini, da se spasi od napadaja nesreće!

Habakuk 2,10 Osnova je tvoja donijela sramotu na kuću tvoju. Mnoge si narode uništio, samoga si sebe zapleo u grijeh.

Habakuk 2,11  Jer će kamen iz zida vikati, i greda će iz drveta odgovor dati.

Habakuk 2,12 Teško onome, koji gradi grad krvlju i osniva tvrđavu nepravdom!

Habakuk 2,13 Ne dolazi li ovo od Gospoda nad vojskama: Narodi se muče za oganj, ljudi se trude ni za što.

Habakuk 2,14 Jer će se zemlja napuniti spoznajom slave Gospodnje, kao što vode pokrivaju dno morsko.

Habakuk 2,15 Teško onome, koji poji bližnjega svojega, a miješa unutra otrov, i opoji ga, da gleda golotinju njegovu!

Habakuk 2,16 Nasitio si se sramote mjesto časti. Sada pij i ti, da teturaš! Sada dolazi k tebi čaša u desnici Gospodnjoj, i na tvoju čast dolazi sramota.

Habakuk 2,17 Jer će te pokriti zločin na Libanonu, uništenje životinja stavlja te u tjeskobu za krv na ljudima i za zločin na zemlji, na gradu i na svima stanovnicima njegovim,

Habakuk 2,18 Što koristi rezan lik, da ga je izrezao umjetnik njegov što liven lik, prilika laži, da se umjetnik tvrdo uzda svoje djelo, tako da gradi nijeme idole?

Habakuk 2,19 Teško onome, koji govori komadu drveta: “Preni se,” i nijemome kamenu: “Probudi se!”

Habakuk 2,20          A Gospod stanuje u svetome hramu svojemu. Pred njim neka zamukne cijeli svijet!

dana 17.06.2020., srijeda oko 17:20h, Virovitica
napisala Gordana Mišić

LJUBAV MOŽE PROMIJENITI NAŠE ŽIVOTE I ZEMLJU

http://https://www.youtube.com/watch?v=uMpU7zHIX74&feature=youtu.be&fbclid=IwAR16ThIkLkNXGNABGajr3kVxKpciNt_m_P5SL7ju0bvlzFVR60I7MzxEtCA

 

ISTINA OSLOBOĐENA!

 • Gordana Mišić Galaćanima 6,8 Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,1 I ja, braćo, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,2 Mlijekom vas napojih, ne jelom: još ne mogoste, a ni sada još ne možete
  1. Korinćanima 3,3 jer još ste tjelesni. Doista, dok je među vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljudsku ne postupate?
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,7 Tako niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rasti.
  1. Korinćanima 3,8 Tko sadi i tko zalijeva, jedno su; a svaki će po svome trudu primiti plaću.
  1. Korinćanima 3,9 Jer Božji smo suradnici: Božja ste njiva, Božja građevina.
  1. Korinćanima 3,10 Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje.
  1. Korinćanima 3,11 Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,12 Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom –
  1. Korinćanima 3,13 svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Korinćanima 3,16 Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
  1. Korinćanima 3,17 Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,18 Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
  1. Korinćanima 3,19 Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,1 I ja, braćo, nijesam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Mudre izreke 14,1 Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje.
  Mudre izreke 14,8 Mudrost je pametna čovjeka u tom što pazi na svoj put, a bezumnička ludost prijevara je.
 • Gordana Mišić

  Gordana Mišić Mudre izreke 14,24 Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumnima kruna – njihova ludost.

  1. Korinćanima 1,18 Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
  1. Korinćanima 1,23 a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,

 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
  1. Korinćanima 3,19 Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 1,27 Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;

ISTINA OSLOBAĐA SUŽNJE, A LAŽ DRŽI U TAMNICI, ONE KOJI NE POVJEROVAŠE ISTINI I ODLUČIŠE SE ZA TAMU

 • Gordana Mišić Galaćanima 6,8 Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,1 I ja, braćo, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,2 Mlijekom vas napojih, ne jelom: još ne mogoste, a ni sada još ne možete
  1. Korinćanima 3,3 jer još ste tjelesni. Doista, dok je među vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljudsku ne postupate?
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,7 Tako niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rasti.
  1. Korinćanima 3,8 Tko sadi i tko zalijeva, jedno su; a svaki će po svome trudu primiti plaću.
  1. Korinćanima 3,9 Jer Božji smo suradnici: Božja ste njiva, Božja građevina.
  1. Korinćanima 3,10 Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje.
  1. Korinćanima 3,11 Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,12 Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom –
  1. Korinćanima 3,13 svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Korinćanima 3,16 Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
  1. Korinćanima 3,17 Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,18 Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
  1. Korinćanima 3,19 Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,1 I ja, braćo, nijesam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Mudre izreke 14,1 Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje.
  Mudre izreke 14,8 Mudrost je pametna čovjeka u tom što pazi na svoj put, a bezumnička ludost prijevara je.
 • Gordana Mišić

  Gordana Mišić Mudre izreke 14,24 Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumnima kruna – njihova ludost.

  1. Korinćanima 1,18 Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
  1. Korinćanima 1,23 a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,

 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
  1. Korinćanima 3,19 Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 1,27 Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;

Savršeno, ekstremno, fanatično, sterilno????

Ništa nečisto!!!!! To nije ni ekstremizam, ni fanatizam, to je Božja volja, kome to ne paše, ima vremena za zemaljskog života pokazati čemu stremi, a na kraju bič puca!

“Ljerka Cabunac-Babić Bog od nas nikada ne zahtjeva neke ekstremnosti i nikada ne treba ni u čemu pretjerivati, pa ni u vjeri jer Bog to ne voli zbog toga što se svrha i spoznaja vjere može izokrenuti.
Normalno prihvaćanje 10 Zapovijedi kao životnog mota, osigurava i da nas Bog prihvati jer on zna da nismo savršeni i nitko ne voli neko sterilno savršenstvo, jer to može odvesti u ekstrem.”
(ispričavam se gospođi Ljerki, ali ona, ako zna što Bog voli, za to treba imati potvrdu u Božjoj Riječi, a ima li je?)

ŠTO KAŽE BOŽJA RIJEČ?

1. Korinćanima 14,20 Braćo, ne budite djeca umom, nego pakošću budite djeca, a razboritošću budite savršeni!
2. Korinćanima 13,11 Uostalom, braćo, radujte se, budite savršeni, tješite jedni druge, jednako mislite, živite u miru, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

A vezano za “sterilnost”
Izaija 1,16 operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti!

Potvrda u Novom Zavjetu

Matej 23,26 Farizeji slijepi! očistite najprije kupu iznutra, da bi i njena izvanjskost postala čista.

Pa opet:
Izaija 1,16 operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti!

Vrijeme muka Jakovljevih!

Jakov 4,8 Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci!

Otkrivenje 7,9 Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama.

Otkrivenje 7,10 Viču iz glasa: “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!

Otkrivenje 7,17 Jer Janje, koje je nasred prijestolja, past će ih i vodit će ih na izvore žive vode; i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih.”

U Virovitici dana 01.06.2020. ponedjeljak, oko podneva, napisala Gordana Mišić (ručak mi valja zgotoviti, jer i moja majka i ja trebamo jesti)

OBJAVA!

facebook ne dozvoli objavu, stoga je EVO OVDJE!!!!

LEVITSKI ZAKLONIK
19,30 Držite moje subote; štujte moje Svetište. Ja sam Jahve!
2. Kraljevima 17,34 Oni se još i danas drže starih običaja. Ne štuju Jahve i ne usklađuju svojih pravila i običaja sa Zakonom i zapovijedima što ih je Jahve naredio djeci Jakova komu je nadjenuo ime Izrael.
2. Kraljevima 17,36 Samo je Jahve onaj koji vas je velikom snagom svoje ispružene ruke izveo iz zemlje egipatske; njega štujte, njemu se klanjajte i njemu žrtve prinosite.
2. Kraljevima 17,37 Držite se pravila i običaja, zakona i naredaba koje vam je propisao da ih vjerno ispunjavate uvijek i ne štujte tuđih bogova.
SRAMITE SE!
PSALAM 97,7 Nek` se postide svi što likove štuju i koji se hvale kumirima. Poklonite mu se, svi bozi!
KOME i KAKO SE TREBA POKLONITI?
IVAN 4,23 Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.
IVAN 4,24 Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.
2. Korinćanima 6,15 Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?
2. Korinćanima 6,16 Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
2. Korinćanima 6,17 Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti.
2. Korinćanima 6,18 I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

JAKOVLJEVE MUKE!!

Psalam 56,14 jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.

Matej 22,32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!
Marko 12,27 Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.
Luka 20,38 A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!
Djela apostolska 10,42 “On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!

TKO TO? ISUS KRIST!

Izaija 45,5 Ja sam Jahve i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te:
Izaija 51,7 Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Izaija 55,5 Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.
Izaija 59,8 Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice. Iskrivili su svoje putove, tko njima kreće mira ne poznaje.
Izaija 63,16 jer Otac si naš! Abraham nas ne poznaje i ne spominje nas se Izrael; Jahve, ti si naš Otac, Otkupitelj naš – ime ti je oduvijek.

Jeremija 4,22 Da, bezuman je moj narod, ne poznaju me, djeca su oni nerazumna, ništa ne shvaćaju, mudri su tek za zlodjela, al` činiti dobro ne umiju.

Jeremija 7,9 Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete,
Jeremija 8,7 Čak i roda pod nebom zna svoje vrijeme, grlica, lastavica i ždral drže se vremena kad se moraju vratiti. A moj narod ne poznaje suda Jahvina.

Jeremija 9,2 Kao luk napinju jezik, laž, a ne istina, prevladava na zemlji. Iz zla u zlo srljaju, mene ne poznaju” – riječ je Jahvina!

Hošea 6,6 Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice.

Nahum 1,7 Jahve je dobar onima koji se u njeg` uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu

1. Kraljevima 8,39 ti čuj s neba, s mjesta gdje prebivaš, i oprosti i postupi; vrati svakome čovjeku prema putu njegovu, jer ti poznaješ srce njegovo – ti jedini poznaješ srce sviju –

2. Ljetopisa (dnevnika) 6,30 usliši im molitvu i vapaj njihov u nebu gdje boraviš i oprosti i daj svakomu po njegovim putovima, jer ti poznaješ srce njegovo; jer ti jedini prozireš srca ljudi

Mudre izreke 10,9 Tko nedužno živi, hodi bez straha, a tko ide krivim putovima, poznat će se

Propovjednik 8,5 Tko se drži zapovijedi, ne poznaje nevolju, i mudrac zna za vrijeme i sud.

PROROK IZAIJA
Izaija 1,3 Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve – Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije.

DAVIDOVA NADA!

Psalam 16,8 Jahve mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti.
Psalam 16,11 Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Psalam 110,1 Psalam. Davidov. Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: “Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama!
Psalam 110,5 Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.

NOVI ZAVJET
Matej 22,44 Reče Gospod Gospodinu mojemu: `Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?`

Matej 26,64 Reče mu Isus: “Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.

TKO JE SIN ČOVJEČJI?
Psalam 80,18 Tvoja ruka nek` bude nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Psalam 115,16 Nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima čovječjim.

Matej 26,24 Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.
Matej 26,45 Tada dođe učenicima i reče im: “Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!
Marko 2,10 Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!” I reče uzetomu:

Marko 2,28 Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!

Marko 8,31 I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane.

Marko 8,38 Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju – njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima.

Luka 9,22 Reče: “Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Luka 9,26 “Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.

Luka 19,10 Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!

Luka 22,69 No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.

Ivan 3,13 Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.

Ivan 6,27 Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.

Ivan 12,23 Isus im odgovori: “Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji.

Ivan 13,31 Pošto Juda iziđe, reče Isus: “Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu!

Tko je ISUS KRIST?

Matej 11,27 Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.

OTKRIVENJE U DAN SUBOTNJI!

Otkrivenje 1,10 Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje.

Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
1. Solunjanima 5,23 A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
Jakovljeva 5,8 Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio!

2. Petrova 1,16 Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva.

2. Petrova 3,12 iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.

Titu 2,13 Čekajući blagoslovljenu nadu i dolazak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista,

JAKOVLJEVA MUKA! STRPIMO SE!

Jakovljeva 5,8 Strpite se dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodinov približi.

OTKRIVENJE!

Otkrivenje 22,20
Govori onaj, koji svjedoči ovo: “Da, Ja dolazim brzo.”
Amen. Dođi, Gospodine Isuse!

Otkrivenje 22,17
I Duh i Zaručnica govore: “Dođi!”
I tko ovo čuje, neka rekne: “Dođi!”
Tko je žedan, neka dođe; tko hoće,
neka zahvati vode života zabadava!

Luka 21,8 A on reče: “Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: `Ja sam` i: `Vrijeme se približilo!` Ne idite za njima.

Matej 23,10 I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa – Krist.

1 Korinćanima 5,20 Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!

Pavle, Savle, Pavao, Savao se nekada pitao i odgovor znao, evo ga i danas!

1. Korinćanima 9,18 Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
2. Korinćanima 11,7 Ili sam grijeh počinio što sam vam – ponizujući sebe da se vi uzvisite – besplatno navješćivao Božje evanđelje?

Otkrivenje 21,6 I on meni kaza: To je završeno. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Onome tko je žedan, ja ću dati izvor žive vode, besplatno.

Tko je dakle, ALFA I OMEGA, početak i svršetak? Neki smrtnik ili??

Otkrivenje 1,8 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, Svemoćni.

Otkrivenje 22,13 “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!

Savjet Solomonov!

Propovjednik 7,8 Bolji je svršetak stvari nego njezin početak i bolja je strpljivost od oholosti.

OHRABRENJE!

Jakov 5,10 Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.
1. Petrova 2,20 Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo.

2. Petrova 3,15 A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana.

Titu 2,2 Starci da budu trijezni, pošteni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u strpljivosti;

Jakovljeva 1,3 Znajući, da kušanje vaše vjere gradi strpljivost.

STRPLJIVOST I VJERA SVETIH! ISUSOVA VJERA!

Otkrivenje 13,10 Ako tko u ropstvo vodi, u ropstvo ide; ako tko mačem ubije, valja da bude mačem ubijen. Ovdje je strpljivost i vjera svetih.

Otkrivenje 14,12 Ovdje je strpljivost svetih, koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

30.05.2020. Virovitica subota, 12:25h objavila Gordana Mišić

Što nam ISUS KRIST DANAS PORUČUJE?

Hebrejima 

Hebrejima 1,1 Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
Hebrejima 1,2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
1,13 Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
Hebrejima 1,14 Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?

 

JAGANJAC PRIMA (moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu, blagoslov) Otkrivenje 5,12
Otkrivenje 5,13 (blagoslov, čast, slava, vlast)
Otkrivenje18.1 (snaga, moć, svjetost)
Otkrivenje 19,1
mnoštvo na nebu “ALELUJA”:”Spasenje, slava, moć, pripadaju našem Bogu, jer su ‘istiniti’ i ‘pravedni’ NJEGOVI sudovi!…..
.
..
..
“Bogu se pokloni 
PROROČKI JE DUH , zapravo, SVJEDOČANSTVO ISUSOVO.

what’s next?

KRISTOV DOLAZAK

2,1Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što čusmo da ne bismo promašili.Hebrejima 2,2Jer ako je riječ po anđelima izrečena bila čvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću,Hebrejima 2,3kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je počeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji,Hebrejima 2,4a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.Hebrejima 2,5Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo.Hebrejima 2,6Netko negdje posvjedoči: Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš.Hebrejima 2,7Ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega ovjenča,Hebrejima 2,8njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,Hebrejima 2,9ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.Hebrejima 2,10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.Hebrejima 2,11Ta i Posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,Hebrejima 2,12kad veli: Braći ću svojoj naviještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.Hebrejima 2,13I još: Ja ću se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.Hebrejima 2,14Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla,Hebrejima 2,15pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu.Hebrejima 2,16Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.Hebrejima 2,17Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.Hebrejima 2,18Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći…..


i tko se god ne nađe “upisan u knjizi života”, bi bačen u ognjeno jezero.

….

“Ove su riječi pouzdane i istinite; Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke, posla svog anđela da pokaže njegovim slugama ‘što se ima ‘ uskoro’dogoditi’.
Pazite!
Dolazim uskoro!
Blago onomu koji vrši proročanske riječi ove knjige!”
tipkano iz BIBILIJE:
(poglavlje ZAVRŠETAK biblija Kršćanska sadašnjost Marulićev trg 14 ZAGREB 1997)

Poveznica

UPOZORAVA NAS BOŽJA RIJEČ:

2. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
2. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
2. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
2. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
2. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
2. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

POLAKO,  JOŠ SAMO MALO; USKORO DOLAZI ISUSKRIST, ali ne prije svega što je BOG predvidio!

Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Mudre izreke 24,5 Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine.
Mudre izreke 24,6 Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
Mudre izreke 24,7 Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!
izreke 24,8 Tko smišlja zlo zove se učitelj podmukli.
Mudre izreke 24,9 Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.
Mudre izreke 24,10 Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.
Mudre izreke 24,11 Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posrćući idu na stratište.
izreke 24,12 Ako kažeš: “Nismo za to znali”, ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?
Mudre izreke 24,13 Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saće je slatko nepcu tvome.
Mudre izreke 24,14 Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je nađeš, našao si budućnost i nada tvoja neće propasti.
Mudre izreke 24,15 Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne čini nasilja boravištu njegovu;
Mudre izreke 24,16 jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17 Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće,
Mudre izreke 24,18 da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.
Mudre izreke 24,19 Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima,

MUDRE 

izreke 24,20 jer zao čovjek nema budućnosti, svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 24,21 Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.
Mudre izreke 24,22 Jer iznenada provaljuje nesreća njihova i tko zna kad će doći propast njihova.

…. kako se sada osjećate, nakon prospavane noći?

Kako se sada osjećate, nakon prospavane noći??
…… opušteno… laganini.. smiruju se tenzije… kancona s one, kancona s druge starne obale NAJLJEPŠEG MORA NA KUGLI ZEMALJSKOJ, nazvanog po mojoj sestrični.. ili ona po njemu, nije bitno, bitan je kontinuitet… more je divno, ne zagađeno, ribe dovoljno za sve, nema potrebe krasti … sve se svodi na potrebe stanovništa s ove i druge strane… https://www.youtube.com/watch?v=0-4RLPSwNtc …..mna, na, na, na… laalmabgfjvc la shate me kantare.. pustite me da pjevam… u dobroj vjeri pjevam!!!!!!!!!!!!…….. svim Suzanama, m, hej ne lijete suze, netko se … ludo zaljubio u vas,….https://www.youtube.com/watch?v=Jpb7J_PcV3k
DOBRO VAM JUTRO NARODI::::::!!!!!!

Duh izričito govori!

Timoteju 4,1    Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

 1. Timoteju 4,2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
 2. Timoteju 4,3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.
 3. Timoteju 4,4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću
 4. Timoteju 4,5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.
 5. Timoteju 4,6 To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.
 6. Timoteju 4,7 Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!
 7. Timoteju 4,8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život – sadašnji i budući.
 8. Timoteju 4,9 Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati.
 9. Timoteju 4,10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.
 10. Timoteju 4,11 Zapovijedaj to i naučavaj!
 11. Timoteju 4,12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.
 12. Timoteju 4,13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju.

Zašto dobismo tijelo i dah (DUH) Božji?

„Zašto dobismo telo i dah Božji?“

1. … da bi se na mestu vratilo?
2. … radi kretanja?
3. …ili čega već?
4. … šta tu ima da se krije?
5. … zašto?

pitanja na YouTube postavio Dragan Jovicau90 – (23.03.2020.)

(komentar ispod videa:
01 – EVANĐELJE SA PATMOSA – Tajne Biblije objavljenog 31.12.2018.
https://youtu.be/IQf_AzEP6YA )

Gordana Mišić je tražena da odgovori.
Sada je petak 27.03.2020., 21:40h,
(počela je subota, sunce je zašlo u Virovitici, prema CET u 18:13h)

Bože, čovjek je javno postavio pitanja,
vezana za „Božje Tajne“,
molim te,
Oče nebeski, odgovori mu,
Duhom Svetim,
kroz mene
u Kristovo ime, Amen!

Božja Riječ:

Jakovljeva 1,17.-18.        
Svaki dobar dar,
svaki savršen poklon odozgor je,
silazi od Oca svjetlila
u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Po svom naumu
on nas porodi riječju Istine
da budemo prvina neka njegovih stvorova

Korinćanima 15,35.-58.

         Ali reći će netko:
Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći?

Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre.

I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice – recimo – ili čega drugoga.

A Bog mu daje tijelo kakvo hoće,
i to svakom sjemenu svoje tijelo.

Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje,
drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje.

Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih,
ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.

Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda;
jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.

Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti,
uskršava u neraspadljivosti;

sije se u sramoti, uskršava u slavi;
sije se u slabosti, uskršava u snazi;

sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno.
Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.

Tako je i pisano:
Prvi čovjek, Adam, postade živa duša,
posljednji Adam – duh životvorni.

Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

Prvi je čovjek od zemlje, zemljan;
drugi čovjek – s neba.

Kakav je zemljani takvi su i zemljani,
a kakav je nebeski takvi su i nebeski.

I kao što smo nosili sliku zemljanoga,
nosit ćemo i sliku nebeskoga.

A ovo, braćo, tvrdim:
tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Evo otajstvo vam kazujem:
svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju
– jer zatrubit će –
i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.

Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.

Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.

A hvala Bogu koji nam daje pobjedu
po Gospodinu našem Isusu Kristu!

Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

To je Božja Riječ, vezana na postavljeno pitanje!

Slijedi razrada vođena, gornjim stihovima:

„Zašto dobismo telo i dah Božji…., da bi se na mestu vratilo?“

odgovor:
Tijelo je zemljanima od praha zemaljskog i ono se vraća prahu zemaljskom,
ali „dah Božji“, Bog je DUH, njegov se Duh, vraća Njemu,
dakle BOGU, koji prebiva u nebu!
evo biblijske potvrde:
Propovjednik 12,7 
i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao,
a duh se vrati Bogu koji ga je dao.
Djela apostolska 17,2.-25.     
“Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima;
i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i – sve.
Daniel 2,28    
Ali ima Bog u nebu, koji otkriva tajne……
Djela apostolska 7,49   
Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama….

Zaključak:
Tijelo se vraća u prah, jer je cijela zemlja,
zbog neposlušnosti Stvoritelju, prokleta:
Postanak 3,17
A čovjeku reče:
“Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla
s kojega sam ti zabranio jesti rekavši:
S njega da nisi jeo! – evo:
Zemlja neka je zbog tebe prokleta:
s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog!
Postanak 3,19
U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš:
ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti.

 

Bog ljubi svoja stvorenja, ali grešno tijelo nema pristup kraljevstvu nebeskom i da ne bi ostalo na tome, da vječno čovjek, ostane u prahu zemaljskom,
Isus Krist (nevino Janje) je SPASITELJ i IZBAVITELJ, čak i tijela!
Naravno, budući da „tijelo zemaljsko i krv“ ne mogu baštiniti kraljevstvo nebesko, kad Isus Krist bude dolazio po svoje vjernike (na nebeskim oblacima i pratnji svojih anđela), „tijela će uskršavati neraspadljiva”, a živi vjernici, u tom trenutku, će se izmijeniti:
ponavljam:
A ovo, braćo, tvrdim:
tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Evo otajstvo vam kazujem:
svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju
– jer zatrubit će –
i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.

Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

 

 Luka 12,2       
Jer ništa nije skriveno,
što se ne bi otkrilo, ništa tajno,
što se ne bi doznalo. 

Amen!

 

 

 

 

Potencijal

POTENCIJAL
Da je Stvoritelj želio da grešni ljudi koriste sav potencijal,
onda nas ne bi izbacio iz Edena, jer grešni ljudi imaju potencijal uništiti sebe i civilizaciju, tako da dostizanje “najbolje moguće verzije sebe”,
može imati i “katastrofalne posljedice”!
Koliko, god netko težio savršenstvu u pozitivnom smislu,
na Zemlji ima onih, koji teže savršenstvu u negativnom smislu.
Bog je Ljubav, vidimo svu moć “zla i mržnje” na ovoj planeti.
Da se “zlo i mržnja, ne bi dalje razvijalo”, ljudska su stvorenja “ograničena”. Drugim riječima, mnogi ljudi, koje smatramo genijima
(prekrasno su koristili vlastite potencijale na dobrobit čovječanstva),
ali vidimo, koliko i kako se sve na ovoj planeti može preokrenuti
i koristiti na štetu čovječanstva.
Čovjek (pojedinac) može željeti najbolje,
a da se to okrene protiv dobrobiti drugog pojedinca ili okoline.

Aleksandar, Napoleon, Hitler, samo su potvrda, koliko se “ljudski potencijal”, može koristiti na “uzdizanje pojedinca”
na ušrtb i štetu, svijeta i svjetske populacije.
Kad pojedinac krene u “avanturu dostizanja najbolje verzije sebe”,
lako može dostići “verziju najgoreg sebe”.

Stoga, mamiti ljude u “visine”, je jako neodgovoran i nezahvalan posao.
Sam Stvoritelj je rekao:
“Rastite, budite savršeni, ali DO PUNINE RASTA KRISTOVA”,
dakle, ne DALJE!!!

Sam Lucifer je težio nadmašiti Krista,
a stanje tog htijenja je vidljivo nama,
danas i kroz vijekove na ovoj planeti.

Budite sigurni da Bog voli svoju djecu,
ali je On taj, koji postavlja granice,
preko, kojih ne treba ići,
ako želimo ostati djeca Božja.

napisala Gordana Mišić
u Virovitici, dana 25.03.2020.
srijeda (između 11 i 12 sati)

BIBLIJA:

Otkrivenje 12,7.-12.        

I nasta rat na nebu:
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem.
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi,
ali ne nadvlada.
I ne bijaše im više mjesta na nebu.

        
Zbačen je Zmaj veliki,
Stara zmija – imenom Ðavao,
Sotona, zavodnik svega svijeta.
Bačen je na zemlju,
a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

I začujem glas na nebu silan:
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega
i vlast Pomazanika njegova!
Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć
optuživao pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga
– sve do smrti.

Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici!
A jao vama, zemljo i more,
jer Ðavao siđe k vama,
gnjevan veoma,
znajući da ima malo vremena!

Kološanima 2,18.-19.     
Nitko neka vas ne podcjenjuje
zato što on sam uživa u “poniznosti i štovanju anđela”,
zadubljuje se u svoja viđenja,
bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom,
a ne drži se Glave,
Njega od kojeg sve Tijelo,
zglobovima i svezama zbrinuto i povezano,
raste rastom Božjim.

Kološanima 2,8.-10.      
Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem
i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku,
na “počela svijeta”,
a ne na Krista.

Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva;
te ste i vi ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

Kološanima 1,15.-20.
         On je slika Boga nevidljivoga,
Prvorođenac svakog stvorenja.

Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva,
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti
– sve je po njemu i za njega stvoreno:

on je prije svega i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve;
on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.

Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu

i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Eežanima 1,4.-14.  
Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti
i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe,
po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem

obznanivši nam otajstvo svoje volje
po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova

da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade

da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga
– u njemu ste, prigrlivši vjeru,
opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja
– na hvalu Slave njegove.

Filipljanima 1,9.-11.
        
I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Rimljanima 8,35   
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?
Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

Rimljanima 8,39   
ni dubina ni visina,
ni ikoji drugi stvor
neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje
u Kristu Isusu Gospodinu našem.

2. Petrova 3,18       
A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Tko, što voli, nek’ izvoli?!!

Na facebooku naiđoh na tekst, dana 17.03.2020.
„“““““
– ,,Ne plašim se smrti, ali nisam u žurbi da umrem. Ima toliko toga što prvo želim da uradim. Ljudski mozak smatram kompjuterom koji će pretsati da radi kada se njegove komponentne pokvare. Nema raja i zagrobnog života za pokvarene kompjutere: to je bajka za ljude koji se boje mraka.”
– ,,Postoji fundamentalna razlika između religije, koja je utemeljena na autoritetu, i znanosti, koja je utemeljena na opažanju i razumu. Znanost će pobijediti, jer ostvaruje rezultate.”
In Memoriam
STEPHEN HAWKING
08.01.1942. – 14.03.2018  „“““

komentar na gornji tekst napisala Gordane Mišić na facebooku:
„““
Koje to “rezultate znanost ostvaruje”, vidljivo je cjelokupnoj, ljudskoj populaciji.

Da je Krist POBJEDIO SMRT, vidjelo je petstotinjak njegovih suvremenika, ali mene ne zanima “vidljiva znastvena pobjeda”, već obećana domovina.

 1. Korinćanima 15,53
  Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
 2. Korinćanima 15,54
  A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
 3. Korinćanima 4,18
  jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.
 4. Korinćanima 13,13
  A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.
  P.S. Što tko voli, vjeruje i čemu se nada, neka mu i bude!

Ljudsko biće ili žaba, izbor je pred vama!?!

preuzela s facebooka:
„Zabac je odlucio da se popne na vrh drveta.
Sve druge zabe su povikale:
‘To je nemoguće, to je nemoguće!’
Ali zabac se popeo na vrh. Kako…?
Zato sto je bio gluh i mislio je da ga svi bodre.
‘Budite gluhi na negativne misli, ako je vaša namjera stići do cilja.’“

komentare s facebooka preuzela, bili su javni, isprika sudioniku Božici, ali javnost ima pravo znati i Božju Riječ, kad već ima ljudskih objava.

kometar Gordane Mišić na gornju priču o „žapcu“:
„Žabac na vrhu je laka lovina nekoj rodi, pa ne vidim smisao penjanja žabe na vrh. Ako je nekome cilj da bude nečija lovina, neka mu bude. Moj je cilj Nebeska domovina, a za postizanje tog cilja, imam i PUT i ISTINU, koja vodi u ŽIVOT VJEČNI, to je Isus Krist. Tko će što oko mene o tome “misliti”, od volje mu. Širok je put, koji vodi u propast, a uzak je put koji vodi u život….;

Matej 7,13.-14.

“Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.

O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!” „

uslijedio je komentar osobe, koja je postavila priču o žapcu na svoj facebook profil:
( ne želim je vrijeđati, ali branim Božju Istinu i Riječ!)

Božica Brunec Mislim da nije uopce poruka u tome da je zaba lak plijen..ali eto,ti gledas drugacije

Sakrijte ili prijavite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 12 min

Gordana Mišić

Gordana Mišić Draga Božice, ja gledam i mislim onako kako me BOG uči, a ne ljudi, jer se bolje uzdati u Boga, nego u ljude, a ti kako hoćeš! 🙂

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 10 min

Gordana Mišić

Gordana Mišić
Rimljanima 12,16
Budite jedne misli među sobom;
ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih!
Ne držite sami sebe mudrima!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 9 min

Gordana Mišić

Filipljanima 3,15
Koji smo god zreli, ovako mislimo!
I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti.

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 8 min

Gordana Mišić

PONAVLJAM:

Matej 7,13.-14.

“Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put
koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.

O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život
i malo ih je koji ga nalaze!”

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 7 min

Gordana Mišić

 1. Korinćanima 2,14
  Tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božjega;
  jer mu je ludost, i ne može da razumije, jer treba da se duhovno prosuđuje.
 2. Korinćanima 2,15
  A onaj duhovni sve prosuđuje, i njega nitko ne prosuđuje.

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 5 min

Gordana Mišić

Tko u ovom slučaju “gleda drugačije”?
Samu sebe upitaj draga Božice!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 5 min

Gordana Mišić

Luka 14,11 jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.

Trebam li se poniziti ljudima ili BOGU? Trebam li se povinovati ljudskoj mudrosti ili Božjoj? Izbor je pred svakom osobom.

Žaba je stremila “visokom cilju”, pa ju je roda ponizila.

Toliko o ovoj temi!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

· Odgovor · 1 min

PONIZNA SAM BOGU! ~ (izjavila osobno Gordana Mišić)
Na Božju Riječ se oslanjam, vođena, Duhom Svetim.
Kom, paše, kom krivo!
U Virovitici, dana 17.01.2020., petak na subotu (oko 16 i 17 h)

MJERODAVNO SHVAĆANJE!

Mjerodavno shvaćanje!

prepiska s facebooka

Željko Grdić postavio objavu 12.12.2019. slijedećeg sadržaja:
„Niko ne može da vas uništi osim vi sami sebe,
niko ne može da vas spasi osim vi sami sebe.“ ~ OSHO

Uslijedili su komentari:

Gordana Mišić
O moje Bože! Susjed, ako vi tako razmišljate kao Osho, onda vi ne trebate Isus Krista kao Spasitelja, jer vi sami sebe možete spasiti. Možete pokušavati, možete se truditi na ovoj Zemlji, ali da ijedan čovjek može sam sebe spasiti, onda Isus nije ni trebao dolaziti na ovu planetu. Razmislite, kome vjerujete i zašto?!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 3 tj.

Bubica Bubi
pa i isus je to učio i govorio samo što je crkva prikazala (da bi bolje vladala nad narodom) ono šta je njima odgovaralo..a osobno smatram da prava Biblija nije ni prikazana svijetu zato što kolektivno nismo spremni prihvatiti istinu.. smatram da se danas pojavi Isus prvi bi ga razapeli upravo krščani koji ugl svoju vjeru temelje na žrtva obrascu ..Razmislite kome vjerujete i vi gospođo Gordana jer ono što otkrijete u sebi i u srcu ne može vam nitko oduzeti.. A bit će nam po vjeri dano… ISUS je po mom shvačanju došo da bi poručio da mi nismo ovo tijelo pa me iskreno zanima zašto se mnogi krščani poistoviječuju s istim kao i sa svojim mislima??

Sakrijte ili prijavite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 1 h (04.01.2020. oko 1h ujutro)

Bubica Bubi
nadovezala bih se onako u krščanskom stilu : zašto ste vi protiv istoka ili zašto crkva brani i zabranjuje takve metode kao recimo JOGU? Zar oni nisu “djeca Božja” ? zar njih ne treba voljeti?? Zar je to u skladu s ljubavi?? Crkvu ko crkvu nebi posebno spominjala i šta se tamo sve radi..jer ako su ovi đavolji kako ih i u Crkvi ima?? Poštujem ono šta vi jeste jer i vi ste čista ljubav a i vašu vjeru ne diram.. nije onda nimalo krščanski da vi to činite drugima

Sakrijte ili prijavite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 54 min

  Uslijedili su odgovori Gordane Mišić, profilu Bubica Bubi (neki facebook profil)

Gordana Mišić
Bubica Bubi “smatram da se danas pojavi Isus prvi bi ga razapeli upravo krščani koji ugl svoju vjeru temelje na žrtva obrascu”

Očito ne znaš da se Isus Krist (onaj, koji je uznesen na nebo), više na Zemlji neće pojavljivati!

Kad bi se tako nešto dogodilo, to bi bio ANTIKRIST, a ne Isus Krist.

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 43 min

Gordana Mišić
„Bubica Bubi nadovezala bih se onako u krščanskom stilu :
zašto ste vi protiv istoka ili zašto crkva brani i zabranjuje takve metode kao recimo JOGU? Zar oni nisu “djeca Božja” ?“

Iz kojeg si mog komentara mogla izvesti takve zaključke?

O čemu ti pišeš?

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 41 min

Gordana Mišić
„Bubica Bubi ” ISUS je po mom shvačanju došo da bi poručio da mi nismo ovo tijelo pa me iskreno zanima zašto se mnogi krščani poistoviječuju s istim kao i sa svojim mislima??”“

Sakrijte ili prijavite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 25 min

Bubica, tvoje shvaćanje je tvoje, ali nije mjerodavno.

Božja Riječ je vječna i Stvoritelj je mjerodavan!

Tebe nešto da “iskreno zanima”, onda bi valjda otvorila BIBLIJU i potražila odgovore na pitanja.

“osobno smatram da prava Biblija nije ni prikazana svijetu zato što kolektivno nismo spremni prihvatiti istinu.. “~ Bubica Bubi

Opet tvoje “osobno smatranje”, koje nije mjerodavno!

Svaka osoba gradi osobni odnos sa Spasiteljem, odnosno Spasitelj, svakoj osobi NUDI SPASENJE UPRAVO RJEČJU BOŽJOM (Biblijom), koja je ostavljena čovječanstvu.

Tvoje “osobno smatranje” da “kolektiv nije spreman prihvatiti istinu”, upravo govori da TI SAMA NISI SPREMNA PRIHVATITI KRISTOVU, SPATELJSKU RUKU I ŽRTVU ZA TEBE!

Ne uplići “kolektiv”! Govori u vlastito ime!

BIBLIJA JE ITEKAKO PRIKAZANA SVIJETU!

Isus Krist je PUT, ISTINA i ŽIVOT! Kome to jasno nije?

Tebi osobno Bubice, a ne “kolektivu”.

Uostalom, na temelju kojih stihova iz Biblije ti iznosiš svoje vlastito shvaćanje? Po čemu bi “shvaćanje Bubica Bubi” bilo mjerodavno? S kim ti sebe “poistovjećuješ”? “Istokom, jogom”?

Tko si, što si, odakle si, kamo ideš? Pokušaj sama za sebe naći odgovore na ta osnovna pitanja, ne skrivajući se iza nekakvog “kolektiva” ili tvog shvaćanja o tome, tko je, a tko nije “dijete Božje”? Biblija ima jasne odgovore! Svakom je dostupna! Izvoli!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 21 min · Uređivano

Gordana Mišić
„Bubica Bubi “Poštujem ono šta vi jeste jer i vi ste čista ljubav a i vašu vjeru ne diram.. nije onda nimalo krščanski da vi to činite drugima”“

O čemu je tu riječ?

TI MOJU VJERU NE DIRAŠ?

Iznosiš svoje “shvačanje”, vezano za Kristov dolazak, a tvrdiš da mi “NE DIRAŠ VJERU”!

TVOJE SHVAĆANJE JE PROTIVNO BOŽJOJ RIJEČI I TIME DEBELO DIRAŠ MOJU VJERU!

Tko si ti, da mi držiš pouku o tome, što je, a što nije “kršćanski”?

VIDI:

Timoteju 3,8 Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.

 1. Timoteju 3,9 Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.

Timoteju 3,12 A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.

 1. Timoteju 3,13 Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.
 2. Timoteju 3,14 Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen

Timoteju 3,15 i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.

 1. Timoteju 3,16 Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,
 2. Timoteju 3,17 da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.

Dakle, što to Gordana Mišić “čini drugima”, a da je u suprotnosti s Božjim načelima?

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 4 min

Gordana Mišić
Bubica Bubi ZAKLJUČAK:

1 Korinćanima 2,14

Tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božjega; jer mu je ludost, i ne može da razumije, jer treba da se duhovno prosuđuje.

 1. Korinćanima 2,15

A onaj duhovni sve prosuđuje, i njega nitko ne prosuđuje.

Lijep pozdrav!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 2 min

  U Virovitici dana 04.01.2020. subota, oko 2h ujutro (prepisano i uvršetno u blog)

  P.S. Gordana Mišić se ispričava pominjanim face profilima, ali komentari i objave su javni, pa sam ih koristila u ovom slučaju da prikažem javnosti, koliko je nepoznavanje Božje Riječi. (autor bloga Gordana Mišić)

Razlika između “postati čovjekom” i “postati ljudima sličan“!

Postanak2,7
Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama)
od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života.
Tako postade čovjek živo biće.

Tako je „postao čovjek“, prvi Adam!

A Isus Krist BOG nije „postao čovjekom“, već …..!!!!
Filipljanima 2,6.-11.
On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.

I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.

1. Ivanova 4,9
U ovom se očitova ljubav Božja u nama:
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.


Stari zavjet navješćuje:
Izaija 7,14        Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!

Novi zavjet POTVRĐUJE!
Matej 1,23        Evo, Djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!


Luka 1,34.35.

Nato će Marija anđelu:
“Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?“
Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti.
 Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.“

Tko je dakle taj „Sin Božji“?

Ivan 1,32.-36.
I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.

Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: `Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.`
I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.

Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika.

Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!“

Djela apostolska 4,12   
I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima
po kojemu se možemo spasiti.

U Virovitici napisala: Gordana Mišić, 25.12.2019., srijeda, oko 20h

BIBLIJSKI OSVRTI NA PISANJA IGORA LORENCINA

(tko je Igor Lorencin?)
Evo:
„Lecturer of New Testament Studies u Theologische Hochschule Friedensau

Prošlo radno mjesto: Dekan – Academic Dean u Adventističko teološko visoko učilište

Prošlo radno mjesto: Pastor u Kršćanska adventistička crkva – adventisti.hr

Prošlo radno mjesto: Associate Dean u Adventistički Teološki Fakultet

Prošlo radno mjesto: Pastor u Illinois Conference of Seventh-day Adventists

Obrazovanje: Biblical Studies – New Testament na Andrews University

Obrazovanje: Theology na Theologische Hochschule Friedensau

Živi u mjestu Friedensau, Sachsen-Anhalt, Germany“~ (s njegovog facebook profila)

Da vidimo
koliko je Lorencinovo pisanje i njegova „naobrazba“ UDALJENA OD BIBLIJE?

Ellen G. White se nadahnuto nadovezuje na cjelokupnu biblijsku objavu kad kaže: “Od svih Božjih neograničenih sredstava, On je dao sve. Tri sile koje predstavljaju Božanstvo — Otac, Sin i Sveti Duh — obvezale su se sprovesti Božji plan spasenja ljudskog roda. Gospodin je toliko cjelovito angažirao nebeski svijet u djelu spasenja.” (Ms 139-1907.10)
~ Igor Lorencin (na svom blogu „blog.dnevnik.hr/lorencin“ )

„tri sile“???

BIBLIJA

 Matej 22,29     Odgovori im Isus: “U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje.!

Marko 12,24    Reče im Isus: “Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje?“

Rimljanima 1,20     Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.

„NJEGOVA VJEČNA SILA I BOŽANSTVO“!!!!!!!
gdje tu Elena nađe „tri sile“?? JEDAN JE BOG, JEDNA VJEČNA SILA I BOŽANSTVO!

Korinćanima 1,18   Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.

Luka 22,69      No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.

„SILA BOŽJA“!!! JEDNA, a ne „tri sile“, kako piše Elena.

A neke druge „sile“ su ove:

 Djela apostolska apostolska 26,9         “Pa i ja sam nekoć smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa Nazarećanina.“

Pavle se pokušavao „svim silama boriti“ protiv Krista! NIJE USPIO, dok nije primio KRISTA!

 Rimljanima

8,37 U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.

Rimljanima 8,38    Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,

Rimljanima 8,39    ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

IMA POKUŠAJA „NEKIH SILA“ da vjernika rastave od BOŽJE SILE LJUBAVI, ali NEĆE MOĆI!

“Njegove misli nisu nase misli (Izaija 55,8).”~ Igor Lorencin (na facebook profilu)

KOME SE OBRAĆA IZAIJA?

BEZBOŽNICIMA; A NE VJERNICIMA!

Izaija 55,6 Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!

Izaija 55,7 Nek` bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek` se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.

Izaija 55,8 “Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina.

A VIDI ŠTO KAŽE BOŽJA RIJEČ ZA VJERNIKE?!!!

Rimljanima 11,34 Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?

Korinćanima 2,9 Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.

 1. Korinćanima 2,10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
 2. Korinćanima 2,11 Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
 3. Korinćanima 2,12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
 4. Korinćanima 2,13 To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.
 5. Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
 6. Korinćanima 2,15 Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje.
 7. Korinćanima 2,16 Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

Rimljanima 12,16 Budite jedne misli među sobom; ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih! Ne držite sami sebe mudrima!

Filipljanima 3,15 Koji smo god dakle savršeni, mislimo ovo, i ako što drukčije mislite, i ovo će vam Bog otkriti.

„Taj Bog koji je nekoć djelovao kroz Abrahama, Mojsija i iskazao se u svojoj punini u Isusu Kristu ima budućnosti za ovaj svijet, a Njegova buduća djela bit će u kontinuitetu s Njegovim ranijim djelima.“ ~ Igor Lorencin (na svom blogu)

BUDUĆNOST ZA OVAJ SVIJET???

EVO JE!
1. Ivanova 2,17       
I svijet prolazi i požuda njegova; a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

1. Korinćanima 7,31       
I koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju; jer prolazi obličje ovoga svijeta.

1. Ivanova  2,8        
A opet, novu vam zapovijed pišem – obistinjuje se u njemu i vama – jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli.

Matej 5,18       
Jer zaista, kažem vam:
Dok stoji nebo i zemlja,
neće nestati nijedne crtice slova ili točke iz zakona,
dok se sve ne ispuni.

Otkrivenje 10,7      
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo,
čim zatrubi,
dovršit će se otajstvo Božje
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.

2. Petrova 3,9- 13. 
Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.

Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.

Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.

Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

U Virovitici, ponedjeljak, oko 04:30h, 09.12.2019., napisala Gordana Mišić.


 

 

 

“SVEĆENICI”, PRSTE DALJE OD BRAČNIH ZAJEDNICA!

O Bože mili u kakvom bunilu drže ove jadne žene!!!!

Preneseno sa jedne facebook stranice:

“Majka sam 5-ero djece i pošto sam u 12 godina braka rodila 5-ero djece odlučila sam se na spiralu, za koju kažu da nije abortivna, iako znam da je grijeh. Ispovijedala sam se i pričešćivala, ali mi nešto nije dalo mira, pa sam na jednoj ispovijedi opet upitala svećenika da li smijem na pričest. Iako mi nije direktno rekao da ne smijem dok je ne izvadim, shvatila sam da je to želio reći. Zanima me da li smijem ili ne na Svetu pričest, i zanima me da li je imati spiralu smrtni grijeh?”

BIBLIJOM DO ODGOVORA, a ne mudrošću ljudskom!

Draga gospođo, majko petero djece!!!
Jeste li vi u bračnoj zajednici? Vjerujem da jeste!
Hoćete li molim vas pročitati što BOŽJA RIJEČ KAŽE; molim vas oslonite se na BOŽJE VODSTVO KROZ NJEGOVU PISANU RIJEČ.(Molim te da te ne brine što ti to piše nepoznata osoba na društvenoj mreži)
Draga gospođo, evo izvornog EVANĐELJA
Timoteju 2,11 Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću.
Timoteju 2,12 Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego – neka bude na miru.
1. Timoteju 2,13 Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva;
1. Timoteju 2,14 i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj.
1. Timoteju 2,15 A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.
A SPAST ĆE SE RAĐANJEM DJECE!!! PA VI STE RODILI PETERO DJECE!!!!
Gospođo, vaš intimni odnos s bračnim partnerom je samo vaš!
Nemate se što obraćati ikome, sem svom bračnom drugu, jer vas dvoje ste JEDNO!
Nikakav “grijeh” neka vam ne visi nad glavom. LJUBITE BOGA I BLIŽNJE, a vi imate i supruga i s njim petero djece! Pa to je Radost!
ne dozvolite nikome da vam se upliće u VAŠU INTIMU.
Vaša ljubav i dogovor je jedino mjerilo!
Gospođo, Isus Krist je SPASITELJ, On nije došao na svijet suditi svijetu, nego objaviti ljudima RADOSNU VIJEST EVANĐELJE JE RADOSNA VIJEST!
LJUBAV POKRIVA MNOŠTVO GRIJEHA, samo molim vas da vam to NE bude izlikom da varate supruga, a vjerujem da nećete i da ćete uživati u svojoj, tako plodonosnoj ljubavi. Sretno!

Virovitica, napisala Gordana Mišić, dana 25.11.2019., ponedjeljak, oko 01:5

Ne dajte se zavesti!

Priča, koja kruži internetom i uljuljkuje ljude!

„Živio jednom čovjek koji je imao petero djece.

Svaki dan se žalio Bogu na težak život i na loše ljude koji ga okružuju. Uvijek je za probleme krivio Boga.

Govorio bi: Zašto si Bože dopustio ovo, zašto si dopustio ono, zašto ne kazniš zle ljude, zašto ne očistiš zemlju od: kradljivaca, lažljivaca, silovatelja, ubojica, prevaranata…, tako da možemo u miru živjeti. Zašto Bože nešto ne poduzmeš??? Jednoga dana odluči ga Bog posjetiti i zamoliti ga da mu pomogne očistiti zemlju od “loših” ljudi. Pozdravi ga i reče mu: teško mi je slušati kako svaki dan mene za sve kriviš i optužuješ, zato imam prijedlog i molbu za tebe.

Molim te, ti pomozi meni, a ja ću zauzvrat očistiti zemlju od loših i zlih ljudi. Čovjek sav sretan uzvikne: reci što trebam učiniti, sve ću učiniti, samo da mogu u miru živjeti. Bog reče: moram od tvojih petoro djece izabrati četvero za raj, a samo jedno za pakao. Tebi prepuštam da izabereš, koje od njih želiš poslati u pakao. Čovjek sav izbezumljen reče: “pa kako bi ja to mogao, kako ću izabrati između svoje djece kad su mi svi isti, sve ih volim, svi su mi jednako dragi!?! Kakav si ti to Bog? Kako uopće možeš od mene tražiti takve grozote? Ja to ne mogu… Ne želim…”

Bog se nasmiješi i reče: “Ja ću ti pomoći da izabereš. Najstarija tvoja kćer je dosta neposlušna i ne možemo je nazvati dobrom djevojkom. S njom imaš najviše problema. Hoćeš li da nju pošaljemo u pakao???” “NEE!!!”, odgovori čovjek, “nee, i ona je moje dijete, i nju volim, nema veze sto je zločesta, što je neposlušna, da je najgora, da je najlošija na svijetu, ma da je i ubila nekoga ona je moje dijete i volim je kao i drugu djecu. Iako mi nije drago što je takva, volio bi da je bolja, ali ne želim je se odreći, jer je MOJE DIJETE.

Ne traži od mene da žrtvujem svoje dijete. Ja kao otac to ne mogu i ne želim birati. Volim svu svoju djecu, pa i ovu iako je neposlušna!!!”

Bog ga zagrli i reče: “Drago mi je što tako razmišljaš i što voliš jednako svoju djecu, i onu dobru i onu manje dobru! Znaš, tako je i meni. Teško mi je očistiti zemlju jer ste svi vi moja djeca i sve vas volim: i dobre i loše. I ja kao OTAC, volio bih da su mi sva djeca dobra, ali na žalost nisu. Zar ja kao otac mogu dignuti ruke od njih?!?

Kako ti nisi mogao birati između svoje djece, tako ne mogu ni ja.

Čovjek se zamisli nad tim riječima, i duboko posrami sto je sve ove godine krivio Boga, pitajući se zašto ne uništi loše ljude.“

BOŽJA RIJEČ, kao osvrt na gornju priču:

Matej 24,4 Isus im odgovori: “Pazite da vas tko ne zavede!”

 1. Timotiju 4,3 Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojijem željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,

Matej 7,21 Neće svaki, koji mi govori: “Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko, nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.

Luka 6,46 Što me zovete: Gospodine, Gospodine! a ne činite, što govorim?

Rimljanima 10,16 Ali nisu svi poslušali blagovijesti – evanđelja! Zaista, Izaija veli: Gospodine, tko povjerova našoj poruci?

Matej 25,32 Svi će se narodi pred njim skupiti. On će ih razlučiti jedne od drugih, kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

Matej 25,33 Postavit će ovce s desne sebi, jarce s lijeve sebi.

Reče ISUS KRIST:

Ivan 10,11 Ja sam pastir dobri, Pastir dobri daje život svoj za ovce.

Ivan 10,12 A najamnik i koji nije pastir, kojemu nijesu ovce njegove, vidi vuka gdje dolazi, i ostavlja ovce, i bježi, a vuk grabi ih i razgoni.

Ivan 10,13 A najamni bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce.

Ivan 10,15 Kao što mene poznaje Otac, i ja poznajem Oca, i život svoj polažem za ovce svoje.

Ivan 10,16 I druge ovce imam, koje nijesu iz ovoga ovčinjaka, i one mi valja dovesti, i čut će glas moj, i bit će jedno stado i jedan pastir.

Zaharija 7,13 I zato, kao što je on zvao a oni ga ne slušaše, tako su sad oni zvali a ja ih nisam slušao – riječ je Jahve nad Vojskama.

Matej 7,26 “Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku.

Ivan 12,47 I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti.

Ivan 1,9 Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;

Ivan 1,10 bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.

Ivan 1,11 K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.

Ivan 1,12 A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,

Ivan 1,13 koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.

ZAPAZIMO TKO SU DJECA BOŽJA??????????

SVI LJUDI?????

NE!!!!

OVO SU DJECA BOŽJA:

Ivan 1,12 A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,

Ivan 1,13 koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.

AMEN!

“Kako ti nisi mogao birati između svoje djece, tako ne mogu ni ja.”~ iz priče, koja kruži internetom

Tu se uopće ne radi o “izboru između vlastite djece”.

Isus jasno govori o tome da postoje djeca Božja i djeca zloga.

Dakle, ne mora Bog birati između svoje djece, jer Njegova djeca vole Njega i On voli njih.

Isus se obraćao farizejima ovim riječima:

Ivan 8,44

Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.

Jasno je da nismo svi na ovoj zemlji djeca Božja, a evo i potvrde iz prispodobe, koju je Isus govorio svojim učenicima:

Matej 13,3 I zborio im je mnogo u prispodobama: “Gle, iziđe sijač sijati.

Matej 13,4 I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga.

Matej 13,5 Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje.

Matej 13,6 A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se.

Matej 13,7 Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga.

Matej 13,8 Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk.

Matej 13,9 “Tko ima uši, neka čuje!

Matej 13,24 Drugu im prispodobu iznese: “Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi.

Matej 13,25 Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode.

Matej 13,26 Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj.

Matej 13,27 Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: `Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?`

Matej 13,28 On im odgovori: `Neprijatelj čovjek to učini.` Nato mu sluge kažu: `Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?`

Matej 13,29 A on reče: `Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu.

Matej 13,30 Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.`

LJUDI,
NE DAJTE SE ZAVESTI,
LIJEPIM PRIČICAMA, KOJE SVRBE UŠI!
OTVORITE BIBLIJE I ČITAJTE ISTINU!

Napisala Gordana Mišić, u Virovitici, dana 20.11.2019., srijeda, oko 17h.

POBJEDA PROGUTA SMRT!

SVE JE LAŽ OSIM SMRTI

Možda u stihovima Merlinove pjesme,
ali oni, koji imaju vjeru u Isusa Krista, tako nešto ne mogu vjerovati.

Isus Krist za sebe kaže da je On, PUT, ISTINA i ŽIVOT!

Merlinovi stihovi, glorificiraju “smrt”, kao jedinu Istinu,
tvrdeći da je SVE LAŽ OSIM SMRTI.

Isus Krist reče:

 1. Korinćanima 15,55
  Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?”

Rimljanima 6,23
Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja:
“Život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.“

Rimljanima 8,2
Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu,
oslobodio me je od zakona grijeha i smrti.

Rimljanima 8,6
Jer mudrost tijela smrt je, a mudrost Duha život je i mir.

Rimljanima 8,11
A ako li stanuje u vama Duh onoga, koji je uskrsnuo Isusa,
onaj, koji je uskrsnuo Isusa Krista od mrtvih,
oživjet će i vaša smrtna tjelesa Duhom svojim, koji stanuje u vama.

 1. Korinćanima 15,26
  A kao posljednji će se neprijatelj uništiti smrt;
 2. Korinćanima 15,53
  Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost,
  i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
 3. Korinćanima 15,54
  A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost,
  i ovo se smrtno obuče u besmrtnost,
  onda će se ispuniti riječ, što je napisana: “Pobjeda proguta smrt.”

Ivan 16,33
To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!~ ISUS KRIST

Napisala Gordana Mišić u Virovitici, dana 18.11.2019. (ponedjeljak) oko 17h.

Temeljni neprijatelj

„Grijeh je tvoj temeljni neprijatelj.
Pobijeđuješ ga kad priznaš krivicu i kad opraštaš drugima.
Bog ti je sve oprostio.
Obrati se i vjeruj Radosnoj vijesti…“~ Božica (s interneta)

Božice, Bog je rekao:”Ljubite neprijatelje!”
Smatraš li “grijeh temeljnim neprijateljem”,
a primjeniš Božji naputak, na tvoj status,
ispalo bi da treba “ljubiti grijeh”,
a to nikako nije u skladu s Radosnom viješću. Razmisli! ~ Gordana Mišić

…“smatram da nam je griheh veliki neprijatelj“ ~ Božica
„Molim te sestro..prosvjetli me!“ ~ Božica

U Bibliji jasno piše da je grijeh bezakonje.
Ne može meni biti bezakonje temeljni neprijatelj,
nego ja sama sebi postajem neprijateljem, kad činim bezakonje.
Bog kaže da se pokajemo za grijeh, kad ga uočimo kod sebe
(ljubi neprijatelja, u ovom slučaju, ljubi samog sebe), obrativši se Bogu!
On nas čisti od grijeha i daje novo srce, koje govori””ne griješi više!”
Nije dakle, više “grijeh” gospodar mojih postupaka, nego Stvoritelj,
koji nas odvraća od grijeha. (ali ne tako da grijeh smatramo temeljnim neprijateljem). Stvoritelj se obračunava u nama s našom grešnom, ljudskom prirodom,
koju smo naslijedili od neposlušnih Adama i Eve.
Bog čini u nama čudo, čisteći nas,, oblači nas u bijele haljine Njegove pravednosti,
a daljnji život na ovoj planeti može se nastaviti “ne griješeći više”
ili “prljajući Kristove haljine”.
Izbor je svakoga dana pred nama:”Život ili smrt?”
Krist je pobjednik nad smrću, samo se to još treba ogledati i u našoj stvarnosti.
~ Gordana Mišić

prepiska s facebooka, 15.09.2019., nedjelja, oko 14:30h

Obratite se!

“Nad brazilski grad Sao Paulo iznenada se spustila tama u ponedjeljak u 15 sati zbog požara u amazonskim šumama. Stanovnici su opisali da se dan pretvorio u noć.”
~ 8.mj.2019.

Stari Zavjet:

Joel 3,4

Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv,

prije nego osvane dan Gospodnji, veliki i strašni dan.”

Novi Zavjet:

Djela apostolska 2,20

Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv,

prije nego dođe dan Gospodnji veliki i strašni.

 

Djela apostolska 2,17.-21.

“U posljednje dane, govori Bog:

Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.

Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će.

Pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima.

Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan.

I tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen.

 

Otkrivenje 14,6.-7.

I vidjeh: drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku.

 

Viče iza glasa:

“Bojte se Boga i dajte mu slavu jer dođe čas suda njegova!

I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!

 

Jeremija 13,15.-16.

Poslušajte, dobro čujte, okanite se oholosti:

Jahve sad govori!

Dajte slavu Jahvi, Bogu svojemu,

prije nego što se smrkne, prije nego što se noge vaše spotaknu po planinama mračnim.

Vi se nadate svjetlosti, a on će je u mrak pretvoriti,

prometnuti u crnu tamu!

Ponovljeni zakon 32,29

Da su mudri, već bi se i dosjetili, razabrali što ih očekuje.

Djela apostolska 28,26

Idi k tomu narodu i reci mu:
Slušat ćete, slušati – i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati – i nećete vidjeti!

Ponovljeni zakon 32,22

Da, moga gnjeva požar je usplamtio i gorjet će do dubina šeolskih; proždrijet će zemlju i sve što ona rađa, sažeći joj brda do temelja.

Otkrivenje 16,8

Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem.

Otkrivenje 16,9

I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.

napisala: Gordana Mišić 26.08.2019. ponedjeljak, 01:34h,

u Virovitici (citati izvađeni iz Biblije)

U kući Oca Kristova!

Temeljne su i obećavajuće Kristove Riječi:

Ivan 14,2

U kući Oca mojega mnogi su stanovi.

Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.

Ivan 14,3

Kad odem i pripravim vam mjesto,

ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

A gdje to? U neku novu, uređeniju Europu?

Što je Bog prorekao za današnju Europu?

Daniel 2,43 A što si vidio željezo izmiješano s glinom: oni će se miješati ljudskim sjemenom, ali se neće držati zajedno, kao što se ni željezo ne da pomiješati s glinom.

Daniel 2,44 U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka –

Daniel 2,45 kao što si vidio da se kamen s brijega odvalio a da ga ne dodirnu ruka te smrvio željezo, mjed, glinu, srebro i zlato. Veliki je Bog saopćio kralju što se ima dogoditi. Sanja je istinita, a tumačenje joj pouzdano.

Otkrivenje 11,18 Gnjevili se narodi, ali dođe srdžba tvoja i čas da se sudi mrtvima i naplata dade slugama tvojim prorocima i svetima i svima koji se boje imena tvojega, malima i velikima; i da se unište oni koji kvare zemlju.

Marko 14,62 A Isus odgovori: “Ja sam; i vidjet ćete Sina čovječjega gdje sjedi s desne Svemogućega i dolazi na oblacima nebeskim.”

Matej 16,28 Zaista, kažem vam: “Od onih, što stoje ovdje, neće neki okusiti smrti, dok ne vide Sina čovječjega, gdje dolazi u kraljevstvu svojemu.”

Matej 24,27 Jer kao što se munja pomoli na istoku i zasja do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina čovječjega.

Matej 24,30 Tada će se pokazati znak Sina čovječjega na nebu, i svi će narodi na zemlji proplakati. Ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moć i slavom.

Matej 24,37 Kao u dane Noine, tako će biti kod dolaska, Sina čovječjega.

Matej 24,34 “Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.

Matej 24,35 Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.

Matej 24,36 “A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac.

Matej 24,37 Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.

Matej 24,38 Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju

Matej 24,39 i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.

Čovjek snuje, a Bog odlučuje! 🙂 Amen!

“Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.”

BOŽJOM RJEČJU PROTIV LJUDSKOG NAUKA!

(komenirali, lažni prifil na facebooku, izvjesni Pero Peric, koji ustraje na ljudskom nauku, kontra komentari od Gordane Mišić, temeljeni na BOŽJOJ RIJEČI)

Gordana Mišić:
Biblija je tako jasna, onima, koji ne petljaju.

Evo jednostavnih biblijskih odgovora, a vi uzmite Bibliju, pa provjerite:

 1. U kući Oca Kristova mnogo je stanova, gdje nam On pripravlja mjesto (to je raj)
 2. Neće svaki, koji kaže:”Gospodine, gospodine…!” ući u kraljevstvo nebesko, nego samo oni, koji vrše volju Oca nebeskog.
 3. Širok je put koji vodi u propast i mnogi njime idu, a uzak je Put, koji vodi u život vječni i malo ih je, koji Ga nalaze.
 4. Isus Krist je za sebe rekao:”Ja sam Put, Istina i Život!”

Što tu nije jasno?

Napisali ste članak od metar i pol, a ništa u biti niste rekli.

Pako kao mjesto će gorjeti, a sve što gori, to i dogori, zlo će biti uništeno!

Otkrivenje 20,14 

I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.

Otkrivenje 20,15 

tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

Evo i događaja, koji će se tek odigrati, tako je sve jasno i slikovito napisano, da nema nikakvih dvojbi, kako će to biti:

 1. Solunjanima 1,2.-10.

Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,

tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.

One su najava pravednog Suda Božjega: da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.

Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom,

a vama, mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati

kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći,

u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga

i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa.

Oni će biti kažnjeni VJEČNOM PROPAŠĆU,

daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva,

kada – u onaj Dan – dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama.

AMEN!

Pero Peric Gordana Mišić oni kompliciraju, a ti maksimalno pojednostavljas stvari! Biblija je komplicirana knjiga!

Isus je rekao da je put, istina i zivot,:nitko ne dolazi Ocu osim po Njemu! – Ako je to Isus izjavio i ako je to istina, znači da do Njega vodi samo jedan put, a ne više puteva, što nadalje znači da ako si dobar čovjek a nemaš sakramente primljene od Njega, nećeš doći do Njega, dok sa druge strane postoje ljudi koji imaju primljene sakramente a ne žive po Bogu, što znači da su svojevoljno odlučili se udaljiti od Boga, jer imaju slobodnu volju u odlučivanju!

Iz svega navedenog se da zaključiti da će biti spašeni samo oni ljudi koji su živjeli sakramentalnim život i kajali su se za svoje grijehe!

Obzirom da su svi ljudi slika i prilika Boga, svi smo došli na ovaj svijet na isti način, vjerujem da ćemo svi imati priliku za spasenje, isto vjerujem da Katolici imaju debelo “olakšan put” za dolazak do Boga (primljeni sakramenti)! Mislim da nam je svima glavno mjerilo kajanje za grijehe i što manje učinjenih grijeha, a ako se strogo držimo Biblije iznimno mali broj ljudi će biti spašeno (veliki broj ljudi na svijetu nije niti krsteno, ne vode sakramentalni život, ne idu na svetu ispovijed…), ja nemam srca reći da će biti spašeni iznimno malo ljudi…vjerujem u Bozju milost!

Ljudi nisu mogli birati u kalvom okruzenju će se roditi u kojoj vjeri ce ih se odgajati i na kraju krajeva pred koga ce na koljena! Da lo ce On to uzeti u obzir ili ne, ne znam! Neka On sudi i Njegova bude zadnja! Amen.

Slava Kristu!

P.s. ako je “Sve što gori onda i dogori” po tvojim mišljenju, onda pakao nije vječan! Obzirom da postoje duhovna stvorenja koja su se vječno udaljila od Boga, onda postoji i vječan pakao!

Bio sam na misi od don Damira Stojića i on je rekao-pokusao nam približiti što znači pojam “vječno”! “Zamislite da cijeli ovaj svijet morate preseliti u svemir, da sve sa ovog svijeta morate odnjeti gore, ali nositi zrno po zrno – to je ništa na spram vjecnosti”! Samo sam se najezio…🤔 😉

Gordana Mišić Pero Peric ako je “Sve što gori onda i dogori” po tvojim mišljenju, onda pakao nije vječan!
“Oni će biti kažnjeni VJEČNOM PROPAŠĆU, ”

Ako je nešto propalo za vječnost, onda to ne može vječno postojati niti trajati. uostalom sve što je “daleko od lica Božjeg”, ne može opstati i trajati vječno:
“Oni će biti kažnjeni VJEČNOM PROPAŠĆU,

daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva”

Otkrivenje 20,6    Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

Nakon 1000 godina (kod Boga to može biti i jedan dan) na nebu, slijedi konačni obračun sa vezanim Sotonom:

Otkrivenje 20,7    A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:

Otkrivenje 20,11  I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe.

Otkrivenje 20,12  I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.

Otkrivenje 20,13  More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.

Otkrivenje 20,14  A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt:

Otkrivenje 20,15  tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

pojašnjenje:

Otkrivenje 21,8    Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.

Nakon druge smrti, nema više uskrsnuća, to je konačan kraj i:

Mudre izreke 10,30       Pravednik se neće nikad pokolebati, a opakih će nestati s lica zemlje.

Otkrivenje 21,1    I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

Kad nešto dogori, onda ga više NEMA!

VJEČNA PROPAST, znači da nečega nema više za vječnost, ne postoji više u vječnosti!

Pero Peric Gordana Vukić sad te još manje razumijem!

Prvo si napisala da je Biblija jednostavna knjiga onima koji ne petljaju, a sada pišeš da bi ljudi trebali imati dar Duha Svetoga da bi ju razumijeli!

Za veliku većinu ljudi Biblija je teska knjiga!

Preko ljudi koji su je pisali djelovao je Duh Sveti!

Jasnog odgovora na pitanje koliki broj ljudi će biti spašeno- nema, ili ako oćeš jednostavnije-ima, a to je vrlo mali broj ljudi koji živi, koji je zivjelo i koji ce zivjeti na ovome svijetu!

Gordana Mišić “Jasnog odgovora na pitanje koliki broj ljudi će biti spašeno- nema, ili ako oćeš jednostavnije-ima, a to je vrlo mali broj ljudi koji živi na ovome svijetu!” ~ tako kaže izvjesni Pero Peric

Idemo sad u Bibliju!

“koliki će broj ljudi biti spašeno”?

Odgovor: Božjim pečatom zabilježenih slugu Božjih je točan broj:

144 000 (iz svih plemena Izraelovih sinova)

(lako provjeriti u Bibliji!)

ZATIM:

VELIKO MNOŠTVO; KOJE NITKO NIJE MOGAO IZBROJATI

IZ SVAKOG NARODA I PLEMENA I PUKA I JEZIKA

(oni što dolaze “iz velike nevolje”, koji su “prali svoje haljine i oprali ih u krvi Janjetovoj, odnosno; KRISTOVI OPRAVDANICI)

(provjeriti u knjizi Otkrivenja 7. poglavlje) 🙂

Kome vjerovati?

Peri Pericu,

koji kaže da će biti spašen “vrlo mali broj ljudi, koji živi na ovom svijetu”, ili Božjoj Riječi, koja navodi točan broj slugu Božjih zapačećenih Božjim pečatom i VELIKO NEIZBROJIVO MNOŠTVO IZ SVAKOG NARODA I PLEMENA I PUKA I JEZIKA!?!!!!!

Pero Pericu, meni je jako žao što je nauk KC u kontradikciji BOŽJOJ RIJEČI, jer prema Biblji je upravo RIJEČ BOŽJA (ime Isusa Krista)!
Gordana Mišić Pero Peric Gordana Vukić sad te još manje razumijem!

Prvo si napisala da je Biblija jednostavna knjiga onima koji ne petljaju, a sada pišeš da bi ljudi trebali imati dar Duha Svetoga da bi ju razumijeli!

Za veliku većinu ljudi Biblija je teska knjiga!

Preko ljudi koji su je pisali djelovao je Duh Sveti!

Jasnog odgovora na pitanje koliki broj ljudi će biti spašeno- nema, ili ako oćeš jednostavnije-ima, a to je vrlo mali broj ljudi koji živi na ovome svijetu!

Pero Peric, ti očito ne čitaš ni komentare s razumijevanjem, pa kako da razumiješ Bibliju?

Nije Gordana Vukić napisala, to što ti kažeš, nego ja, a s njenim se komentarom, slažem, jer je u skladu s Biblijom.

Duh Sveti je DAR od Oca nebeskog, ponuđen svim ljudima, ali neće ga svi prihvatiti, ni primiti.

Uostalom, tko više sluša ljude, a ne Boga i Božja načela, taj samo gura od sebe i priječi Duha da se kod njega nastani.

Imaš slobodu izabrati, Život ili Smrt?! Ako si izabrao Život, onda slušaj Krista, a ako si izabrao smrt, onda ne moraš slušati nikoga, to te sljeduje za vječnost.

Rekoh, tko ne petlja, jasno mu je, a ti samo zapetljavaš!

Pero Peric Gordana Mišić draga, ja drumom a ti šumom!

Ja ne poznajem niti jednog katolika koji ne bi želio primiti dar Duha Svetoga! Riječi su jedno a dijela drugo!

Puno veći teolozi od tebe ne dolaze do bitnog odgovora, ili dolaze ali ga se ne usude reći, a ti ne da “dolaziš do odgovora” nego ideš još i korak dalje!

Pišeš stvari koje su neutemeljene, istinu prikazujes iz svoje perspektive!

Ponavljam, pAako je vječan, tako da ti ne drži priču “Sve što gori i dogori”, jer ako dogori, muci dolazi kraj, a muka kakva god da je, ako postoji njen kraj znači da postoji nada za spasenje, jer u duhovnom svijetu ima samo 2 puta- a to je vjecno spasenje i vjecna propast (cistiliste je ograniceno vremenom, raj i pakao su stanja – tamo vrijeme ne postoji)Pala si na bitnom odgovoru!

Gordana Mišić Pero Peric (cistiliste je ograniceno) nađi ti meni da se negdje uopće POMINJE “čistilište”, to su izmišljotine tvojih “vrlih” teologa, koji drže ljude u neznanju. Uostalom, što ti uopće znaš o meni, kao osobi, da možeš izvlačiti zaključke, koje si o meni napisao? VJEČNA PROPAST, je VJEČNO NEPOSTOJANJE NEMA GA VIŠE NIKADA, jel’ to sad jasnije? A o čistilištu pričaj s teolozima, koji su takve priče izmislili, samo da bi ljudima mogli prodavati “oproštajnice”, kojih u BIBLIJI NEMA. Dakle, ti sad vidi, kome ćeš vjerovati, teolozima, koji izmišljaju, da si napune riznice ili Božjoj Riječi, kako je u Bibliji zapisana?! Ne prozivaj me više!

Pero Peric Gordana Mišić o tebi kao osobi ne znam ništa! Zakljucke ne donosim o tebi kao osobi nego na temelju izjava koje pišeš!

Isus Krist nikad nije jasno rekao “Ja sam Bog”, da li to znači da On nije Bog?

Jehovini svjedoci su se prvi ulovili i rekli da je Isus Sin Božji,ali ne i Bog, dok mi katolici shvaćamo da je Isus Krist Bog.

Savršeno opisana snaga Krista je u našoj molitvi “Vjerovanje”!

Jedino je Bog bezgresn, jedino On ima snagu otkupiti sve grijehe svijeta i jedino tko je koracio Takav na ovome svijetu je Isus Krist!

Ljudi su neupućeni i misle da mi katolici vjerujemo u 3 Boga, Oca Sina i Duha Svetoga, a ne shvaćaju da mi zapavo vjerujemo u jednoga Boga, da Otac, Sin i Duh Sveti proizlaze iz jedne, apsolutne naravi!

Isus je rekao Lazaru da postoji nešto između raja i pakla!

Nadalje, Isus za vrijeme ovozemaljskog zivota i utemeljuje Crkvu, daje smjernice da se možemo spasiti jedino istinskim kajanjem i sakramentalnim zivotom (krštenje, pričest, sveta ispovijed…). Obzirom da On zna da smo slabi i grešni, On djeluje, uzima tjelo covjeka, ponižava Sotonu i u ljudskim očima, te nam daje smjernice za spasenje!

Ništa što je i najmanje prljavo ne ide u raj, što znači da niti jedan čovjek nije išao direktno u raj. Postoji mjesto gdje se prvo peres od grijeha. Hvala i slava Bogu i na cistilistu, jer jedino preko cistilista možemo doći do vječnog života!

Gordana Mišić Pero Peric “Isus je rekao Lazaru da postoji nešto između raja i pakla! ”

NIJE ISTINA!, Ako tvrdiš nešto, citiraj Bibliju!

“Isus za vrijeme ovozemaljskog zivota i utemeljuje Crkvu, daje smjernice da se možemo spasiti jedino istinskim kajanjem i sakramentalnim zivotom (krštenje, pričest, sveta ispovijed…).”

NIJE ISTINA! Citiraj Bibliju, gdje Isus spominje da je za spasenje potrebna;”pričest,”sveta ispovjed”??? Nema toga u Bibliji!

“Postoji mjesto gdje se prvo peres od grijeha. ”

NIJE ISTINA! U Bibliji je uranjanje u vodu (simbolika Kristove smrti), a izronjavanje je (simbolika Kristova uskrsnuća od mrtvih).

Znači, Krist nas poziva da se obratimo od grešnih djela i krsteći se u ime OCA I SINA I DUHA SVETOG, da napustimo grešan način življenja.

“mjesto gdje se prvo pereš od grijeha” u Bibliji se ne spominje i ne postoji. (ako si time aludirao na nekakvo “čistilište”)?!!

Čovječe, ne petjaj i ne prozivaj me više, jer mene tvoja hrpa gluposti ne zanima, ako nastupaš u ime “Katolika”, molim te da me zaobiđeš, jer ne pripadam niti jednoj vjerskoj denominaciji!

Kome ćeš ti pripadati i što ćeš vjerovati, tvoja stvar!

Pozdrav!
P.S. Bude li još notifikacija od tebe, samo te blokiram, a ti slobodno nastavi s komentarima!
Pero Peric Gordana Mišić draga, stvarno si naporna i prestani pisati gluposti, tj.pisi šta želiš, ali ono što ti pišeš nema veze sa naukom Katoličke Crkve!

Da skratimo pricu, prema Bibliji bez sakramentalnog života nema ni spasenja! Amen.

Očito je da ne znaš, jer konstantno tražiš da ti se navode primjeri iz Biblije…Biblija je teoloska – duhovna knjiga i nemoguće je za mnoge stvari “citirati Bibliju” kako ti kažeš!

Prestani dovoditi ljude u zabludu jer ti ne djelujes po nauku KC! ZBOGOM!

Gordana Mišić Pero Peric Da ti potvrdim citirajući Bibliju, ono što sam napisala:

“U Bibliji je uranjanje u vodu (simbolika Kristove smrti), a izronjavanje je (simbolika Kristova uskrsnuća od mrtvih).

Znači, Krist nas poziva da se obratimo od grešnih djela i krsteći se u ime OCA I SINA I DUHA SVETOG, da napustimo grešan način življenja.”~ Gordana Mišić

POTVRDA IZ BIBLIJE:

Kološanima 2,12 Zakopani s njim u krštenju, u kojemu s njim i uskrsnuste po vjeri u silu Boga, koji ga uskrsnu od mrtvih.

Kološanima 2,13 I vas, koji ste bili mrtvi u prestupcima i u neobrezanju tijela svojega, oživio je s njim, oprostivši nam sve prestupke,

Kološanima 2,14 Izbrisavši zadužnicu, koja je bila svojom odredbom protiv nas, i to uklonivši prikova je na križ;

Djela apostolska 8,35 Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.

Djela apostolska 8,36 Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: “Evo vode! Što priječi da se krstim?

Djela apostolska 8,38 Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti.

Djela apostolska 8,39 A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom,

Djela apostolska 8,40 a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.

Matej 3,11 Ja vas krstim samo vodom, da se obratite. A onaj, koji dolazi za mnom, moćniji je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Djela apostolska 3,19 Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši

Marko 1,4 Ivan Krstitelj pojavio se je u pustinji i propovijedao je krštenje pokajanje za oproštenje grijeha.

Galaćanima 3,27 Jer koliko vas se god u Kristu krstiste, Krista obukoste.

Matej 28,19 Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Djela apostolska 11,16 Sjetih se tada riječi Gospodnje: `Ivan je, govoraše on, krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim.`

.

..

….BIBLIJA JE DOSTUPNA SVIMA, baš kao što je i spasenje ponuđeno svima!

Gordana Mišić Pero Peric “nema veze sa naukom Katoličke Crkve!”

TO SI DOBRO ZAKLJUČIO! Pozdrav i svako dobro!

Gordana Mišić Pero Peric “Da skratimo pricu, prema Bibliji bez sakramentalnog života nema ni spasenja! Amen.”

NEMA TAKVE BIBLIJE U KOJOJ TAKO NEŠTO PIŠE!!!!! :

Gordana Mišić Pero Peric “Prestani dovoditi ljude u zabludu jer ti ne djelujes po nauku KC! ZBOGOM!”
Djela apostolska 18,9 Jedne noći reče Gospodin Pavlu u viđenju: “Ne boj se, nego govori i ne daj se ušutkati!

 1. Timoteju 4,1 Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.
 2. Timoteju 4,2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
 3. Timoteju 4,3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.
 4. Timoteju 4,3 Jer će biti vrijeme, kad zdrave nauke neće podnositi, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje, jer ih uši svrbe.

Djela apostolska 20,20 ništa korisno nisam propustio navijestiti vam i naučiti vas – javno i po kućama;

Djela apostolska 20,27 jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega.

Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

Matej 10,42 Tko jednome od ovih malenih ovdje pruži samo čašu hladne vode da se napije, jer je moj učenik, zaista kažem vam: “On neće izgubiti plaću svoju.”

Matej 18,6 Tko zavede jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da potone u dubinu morsku.

Matej 18,10 Gledajte, da ne prezrete nijednoga od ovih malenih, jer vam kažem: “Anđeli njihovi na nebesima gledaju uvijek lice Oca mojega, koji je na nebesima.

Matej 18,14 Tako neće ni Otac vaš na nebesima, da se izgubi jedan od ovih malenih.

Marko 9,42 Tko navede jednoga od ovih malenih koji vjeruju, da se spotakne, za njega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more.P.S.
Pero Perić, Biblija nije bauk, ona je milina onima, koji slušaju BOGA, a ne ljudske nauke!
Gordana Mišić Pero Peric ” ti ne djelujes po nauku KC! ZBOGOM!””

TOČNO SI KONSTATIRAO!

Stoga nudim BOŽJU RIJEČ, koja nije samo za teologe, (kako ti misliš)

Matej 5,44  A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone

Luka 6,27   “Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima,

Luka 6,31   “I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.

(Pero Perić, rekoh da ću te blokirati, ali nisam, jer me Duh Sveti vrato, da ti ponudim BOŽJU RIJEČ SPASENJA!)

Jakovljeva 1,17    Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je, silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Ivan 3,18    Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

 1. Ivanova 5,13 To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.
 2. Ivanova 2,1 Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika.
 3. Ivanova 2,23 tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.
 4. Ivanova 1,9 Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.

TKO OSTAJE U NAUKU KRISTOVU !!!!!!!!!!!

(ne pominje se u nauku KC)!!!!!!!!!!!!!!!

Gordana Mišić Pero Peric” jedino preko cistilista možemo doći do vječnog života!” ————— LAŽ!!!!!!

BOŽJA RIJEČ:

Ivan 14,6 Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.”

Da li je Isus Krist možda u nekom “čistilištu”, preko kojeg se dolazi u vječni život????

Ivan 7,34 Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći.

Matej 7,21 “Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: `Gospodine, Gospodine!`, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.

Ivan 14,2 U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

(GDJE? U ČISTILIŠTU????)

Ivan 14,3 Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

(GDJE? U ČISTILIŠTE???*)

 1. Solunjanima 4,16 Jer će sam Gospodin na dani znak, na glas arkanđelov, na zvuk trube Božje sići s neba i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije,

(KRIST ĆE SIĆI S NEBA ILI NEKOG ČISTILIŠTA,

U ČISTILIŠTE?)

Ivan 5,28 Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas.

(U GROBOVIMA; A NE U NEKAKVOM ČISTILIŠTU, MRTVI ČEKAJU!)

jedino preko cistilista možemo doći do vječnog života!” ————— LAŽ!!!!!!

 1. Ivanova 1,9 Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.
 2. Ivanova 5,13 To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.
 3. Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
 4. Korinćanima 2,15 Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje.
 5. Korinćanima 2,16 Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.
 6. Korinćanima 2,12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
 7. Korinćanima 2,13 To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.Pero Peric Gordana Mišić Isus je Bog, On ne može biti u cistilistu! Njegovo tjelo nije gresno, pa je iz tog razloga i uskrsnuo! Da je bio gresan, nebi uskrsnuo!

Marltej 7,21 “Neće u kraljevstvo nebesko uci svaki koji govori Gospodine, Gospodine, nego onaj tko ćeš i volju Oca…

Time nam Bog govori da nisu mjerilo riječi nego djela!

Vrlo popularni papa Ivan Pavao II., uz potporu talijanskog Vatikana, objavio je drugo izdanje katekizma Katoličke crkve 1997. godine. Navodi da je molitva za mrtve bila neophodna:

„Izgori li čije djelo, štetovat će. A on sam spasit će se, ali tako kao kroz oganj“ (1. Kor 3,15)

“Svi koji umru u Božjoj milosti i prijateljstvu, ali još uvijek nisu savršeno očišćeni, doista su sigurni u vječno spasenje; ali nakon smrti podvrgavaju se pročišćavanju, kako bi postigli svetost potrebnu za ulazak u radost neba.”

“POZDRAV I BOŽJI BLAGOSLOV DRAGA SESTRO U VJERI, TEBI I

SVIMA TVOJIMA.

DA, VELIKA JE TAJNA ONOGA ŠTO ĆE SE DOGODITI POSLIJE

NAŠE OVOZEMALJSKE SMRTI. VELIKO JE TO OTAJSTVO.

TU NEMA NIKAKVIH ČVRSTIH VJERSKIH ISTINA. OSIM, KAKO

BIBLIJA I KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE GOVORE, DA U

KRALJEVSTVO BOŽJE NE MOŽE NI JEDNA DUŠA KOJA NIJE U

POTPUNOSTI OČIŠĆENA OD SVIH MRLJA GRIJEHA KOJE IMA NA

SEBE I KOJA ZA TE GRIJEHE NIJE DALA ZADOVOLJŠTINU

GOSPODINU BOGU.

I DA ZBOG TOGA POSTOJI JEDAN PREDPROSTOR PRIJE

KRALJEVSTVA BOŽJEG U KOJE SE TO DOGAĐA A TO JE

ČISTILIŠTE.

A O TOME ŠTO SE POSLIJE NAŠE OVOZEMALJSKE SMRTI

DOGAĐA, IMA PUNO PRIVATNIH OBJAVA I SVJEDOČANSTAVA

RAZNIH SVETACA, BLAŽENIKA I OBIČNIH LJUDI.

KAO I KOD SVIH PRIVATNIH OBJAVA, CRKVA PREPUŠTA

SVAKOM VJERNIKU DA ZAUZME OSOBNI STAV O TIM PRIVATNIM OBJAVAMA.”

https://www.bitno.net/…/5-razloga-zasto-moliti-za-duse…/

Duh Sveti je djelovao preko navedenih svetaca, a ti si si zabrijala da djeluje preko tebe!

Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali istina je samo jedna! Pozdrav.

 Gordana Mišić Pero Peric 1 Korinćanima 3, 15.(spominješ van konteksta, koristeći ga za objašnjenje, nečega, o čemu pomenuti stih ne govori.

Evo, pa neka čitatelji sami vide kontekst, koji nema veze sa “čistilištem nakon smrti”:

 1. Korinćanima 3,12 Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom –
 2. Korinćanima 3,13 svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.
 3. Korinćanima 3,14 Ostane li djelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao.
 4. Korinćanima 3,15 Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj.
 5. Korinćanima 3,16 Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
 6. Korinćanima 3,17 Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

“Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.”

O čemu je tu riječ?

Idemo u Stari zavjet, da objasnimo stihove iz Novog, koje si ti istrgao iz konteksta, da vidimo na što se “oganj” odnosi, (nešto u čistilištu možda?), da vidimo:

Izaija 66,15 Jer gle, Gospod će doći u ognju, a kola su mu kao vihor. Gnjev će svoj pretvoriti u propast, prijetnju svoju u plamenove ognjene.

Kada i gdje, u čistilištu, dok je čovjek mrtav ili???

“Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.”

Koji Dan????

Sefanija 1,14        Blizu je dan Jahvin, veliki! Blizu je i žurno dolazi! Gorak je glas dana Jahvina: tada će i junak zajaukati.

Gdje?

Otkrivenje 6,17    Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!

Otkrivenje 16,14  To su dusi zloduha što čine znamenja, a pođoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara.

(to nisu nikakva zbivanja nad mrtvima u nekom “čistilištu”)

TO JE SUD NAD GREŠNOM ZEMLJOM!

(nad hramom, tijelom: Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.

 1. Korinćanima 3,17 Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

(gdje će ga upropastiti? kada? u čistilištu?)

Sad te ostavljam da to malo proučiš! S razmijevanjem, ne oslanjajući se na ljudsku mudrost, već na Božje vodstvo!

Bog je rekao, pa poslušaj ga:

Psalam 118,8       Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Psalam 118,9       Bolje je uzdati se u Gospoda nego se oslanjati na knezove.

Pero Peric Gordana Mišić ti si veći papa od pape i preko tebe djeluje Duh Sveti više nego preko Ivana Pavla II …nepopraviljiva si..pozdrav i sretno u životu! 😂

Gordana Mišić Pero Peric” istina je samo jedna”

Točno!

Tko ljudska umovanja i izmišljotine stavlja ispred Božje Riječi i oslanja se na nauku neke zemaljske crkve, taj ne traži nebesku domovinu.

Tko vjeruje više i brani više crkvene poglavare, od same BOŽJE RIJEČI (dakle, od samog ISUSA KRISTA), taj niječe Sina, a tko niječe Sina, taj nema ni Oca nebeskog, a samim tim ni obećani život vječni.

Tko zdušno brani pojmove poput “pričesti”, “svete ispovjedi”, “čistilišta”, za koje i o kojima nema ni spomena u Božjoj Riječi (Bibliji), taj nema Kristov nauk, ni vjeru Isusovu u Oca nebeskog, nego se “prodao” ljudskom nauku, koji nema temelje na KRISTU!

Mene ne zanima “popularnost u svijetu”, mene zanima samo ISUS KRIST, KOJI JE JEDINI PUT; ISTINA I ŽIVOT!

Pero Peric treba “popularne” ljude!

“Vrlo popularni papa Ivan Pavao II., uz potporu talijanskog Vatikana, objavio je drugo izdanje katekizma Katoličke crkve 1997. godine. Navodi da je molitva za mrtve bila neophodna:

„Izgori li čije djelo, štetovat će. A on sam spasit će se, ali tako kao kroz oganj“ (1. Kor 3,15)

“Svi koji umru u Božjoj milosti i prijateljstvu, ali još uvijek nisu savršeno očišćeni, doista su sigurni u vječno spasenje; ali nakon smrti podvrgavaju se pročišćavanju, kako bi postigli svetost potrebnu za ulazak u radost neba.””

ŠTO JE SAVRŠENO ČIŠĆENJE GREŠNIKA?

TREBAMO LI UOPĆE ČISTILIŠTE?

Ezekiel 36,23 Ja ću posvetiti ime svoje veliko koje vi oskvrnuste posred narodÄa u koje dođoste! I znat će narodi da sam ja Jahve – riječ je Jahve Gospoda – kad na vama, njima naočigled, pokažem svetost svoju.

Ezekiel 36,24 Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja, natrag vas dovesti u vašu zemlju.

Ezekiel 36,25 Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših.

Ezekiel 36,26 Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.

Ezekiel 36,27 Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe.

Ali Pero Peric ostaje u nauku da je neko mjesto poput “čistilišta” SVETIJE I BOLJE ČISTI GREŠNIKA OD SAMOG STVORITELJA!!!!!!!

Pero Peric sluša “popularne ljude”, a ne BOGA ŽIVOG!

Gordana Mišić Pero Peric Imam samo jednog SVETOG OCA; A TO JE OTAC NEBESKI!

Slušam Njegov savjet, a ne Peru Perica i pape:

Matej 28,18 Isus im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!

Matej 23,9 I ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji, jer je jedan otac vaš, koji je na nebesima!

 1. Ivanova 1,3 Što smo vidjeli i čuli, javljamo i vama, da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.

AMEN!

Pero Peric Gordana Mišić “popularni ljudi” su svojim zivotom i razmisljanjima jasno pokazali da Bog postoji i da djeluje preko njih. Nebeski otac je Presveti, On je Bog, svetci su gresni ljudi koji su koracali ovom zemljom i preko njih je djelovao Duh Sveti, što je Isus također rekao da će se dogoditi i događati!

Bog nam time što je najavio da će djelovati Duh Sveti jasno daje smjernice da ne smijemo biti duhovno lijeni, također nas poziva da se puno molimo (Isus se prije svih velikih čuda i događaja povlačio i molio), “jer biti ce laznih proroka i ljudi koji navještaju Bozju riječ”!

Nekad je jako tesko razlučiti i znati koji čovjek stvarno djeluje po Bogu a koji ne, ali uz molitvu, ja vjerujem da će nas Bog navesti na pravi put i pokazati nam šta je stvarno po Njemu.

Naravno da nam spsenje garantira Isus Krist, ali zaboravila si na nauk katolicke crkve – i on nam garantira spasenje! Ti si živi primjer da je tanka granica između ludosti i genijalnosti! Svi donekle tumače vjeru na svoj način, ali ti ideš do kraja! Neumoljiva si!

Isus je za vrijeme svog ovozemaljskog zivota rekao će na ljude djelovati Duh Sveti…ti si sigurno jedna od njih! 😁😎👋

Savršeno cistiliste grešnika je prilika da se kroz kajanje naša duša sjedini sa Bogom!

Bilo bi lijepo da se mene pita da li trebamo cistiliste! Ja bi odmah rekao “ne, želim odmah u raj”, ali obzirom da ja nisam mjerilo, nego je mjerilo On, igramo po Njegovim pravilima, a ne našima… jer Bog nas toliko ljubi i voli da nam je spreman dati priliku, ako ne umremo u smrtnom grijehu, da se preko cistilista, na kraju sjedinimo sa njime! Svi ljudi imaju gen Boga u sebi, svi smo u naravi dobri dok nas ne napadne i ne pobjedi zlo, ali moramo biti oprezni, jer zlo ima sposobnost svoja (ne)djela prikazati svetima! Obzirom da je ona jak intelekt, nju možemo pobjediti jedino uz pomoć i zaziv Boga ( ni tada nećemo uspjeti u potpunosti, ali zajedno kao ljudi možemo nadograđivati jedni druge, puno moliti i na kraju, Sotoni nanjeti veliku štetu i onesposobiti ju)!
Ovo ti je moja zadnja poruka. Pozz i sretno!
Gordana Mišić Pero Peric Ti uopće ne poznaješ Božju Riječ, pa time ni Oca nebeskog.

Kažeš:”svi smo u naravi dobri ”

A Bog kaže za čovjeka:

Job 25,4

Pa kako da čovjek prav bude pred Bogom i od žene rođen kako da čist bude?

Psalam 51,7

Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.

Zar ti Pero, ne vidiš koliko se tvoja naučena teologija suprotstavlja BOGU? (ne meni, nego Riječi Božjoj koju ti Bog kroz mene nudi), ne bi li te izveo na PUT ISTINE, a ne ljudske zablude?!!!

Pokušaj u Bibliji naći sredinu, u sredini samom centru Biblije stoje centralni stihovi:”BOLJE SE UZDATI U BOGA, NEGO U ČOVJEKA!”

Rekoh ti da ne marim za ljudske nauke, već se oslanjam na Boga, a ti nastavljaš braniti čija načela?? Čistilište ne postoji u Biblijiskom nauku. Da postoji, bio bi bar neki stih, ali ne može ni biti, jer je postojanje nekakvog čistilišta samo izmišljeno da bi se ljude držalo u zabludi, kako sveta Kristova krv, nije dovoljna da opere grešnika. Tako nešto je hula na Duha Svetog i neoprostiv grijeh. Dokle ćeš ustrajati na tome?

Nema još puno vremena, uostalom nitko od nas ne zna kad mu je smrtni čas. U svakom trenutku, trebamo biti čisti pred Bogom, jer:

Izaija 38,18 Jer Podzemlje ne slavi te, ne hvali te Smrt; oni koji padnu u rupu u tvoju se vjernost više ne uzdaju.

Propovjednik 9,10 I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u Podzemlju u koje ideš.

Tako JASNI STIHOVI, da mrtvi ne znaju ništa i da nisu ni u kakvom čistilištu!

Propovjednik 9,5 Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti imaju više nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih.

Izaija 44,9 Tko god pravi kipove, ništavan je, i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju, da im budu na sramotu.

Gordana Mišić Pero Peric “jer biti ce laznih proroka i ljudi koji navještaju Bozju riječ”!

Hoće, ali KRIST JE POBJEDNIK!

 1. Petrova 2,1 Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast.

Rimljanima 10,3  Ne priznajući, doista, Božje pravednosti i tražeći uspostaviti svoju, pravednosti se Božjoj ne podložiše.

Rimljanima 10,1  Braćo! Želja je srca moga i molitva Bogu za njih: da se spase.

Rimljanima 10,2  Svjedočim doista za njih: imaju revnosti Božje, ali ne u pravom razumijevanju.

Kojim svojim komentarom sam ja (ako me smatraš “lažnim prorokom”, nijekala Krista)????????

Izvuci, iz gomile mojih komentara, ako možeš, nešto protivno BOGU I BOŽJOJ RIJEČI!!!

A trebam li ja iz tvojih komentara ponavljati, koliko je kontradikcija u Perinoj nauci u odnosu na Božju Riječ?

Pozivam li ja Peru Perica da sluša mene ili Božju Riječ, koja je ISTINA?

Jesam li možda ja izjavila nešto u stilu tvog čistilišta?

ISUS KRIST NAS SVOJOM NEVINOM KRVLJU ČISTI (bijeli naše haljine, daje nam haljine Njegove PRAVEDNOSTI), kada? Gdje?

Rimljanima 5,18  Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život!

Rimljanima 8,10  I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.

Galaćanima 6,18  Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen

Efežanima 1,13    U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

Jakovljeva 4,5      Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?

 1. Petrova 1,21 jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.Gordana Mišić Pero Peric “Naravno da nam spsenje garantira Isus Krist, ali zaboravila si na nauk katolicke crkve – i on nam garantira spasenje!”

ISUS JE JEDAN JEDINI PUT; KOJI JE ISTINA I ŽIVOT, a to dodaješ da I nauk katoličke crkve garantira spasenje!

VIDI ŠTO TI GARANTIRA DODAVANJE IČEGA KRISTOVOJ SAVRŠENOJ ŽRTVI:

Hebrejima 9,13    Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću,

Hebrejima 9,14    koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu!

Hebrejima 9,15    A radi ovoga je Posrednik novoga Saveza: da po smrti za otkupljenje prekršaja iz starog Saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.

Hebrejima 9,27   

I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud,

(NEMA ČISTILIŠTA, nego SUD!) HEJ PEROOOOOOO!!!!

Hebrejima 9,28   

tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.

 1. Ivanova 2,5 A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu.

ČIJI NAUK I RIJEČ TREBA ČUVATI;

KRISTOV ILI Perine crkve?

Perina crkva, kaže:”Savršeno cistiliste grešnika je prilika da se kroz kajanje naša duša sjedini sa Bogom! ”

A BOŽJA RIJEČ KAŽE:

Kološanima 2,8    Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista.

Kološanima 2,11  U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim:

Kološanima 2,12  s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

Kološanima 2,13  On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,

Kološanima 2,14  izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

AKO JE ZADUŽNICA GREŠNIČKA IZBRISANA I PRIBIJENA NA KRIŽ, IMA LI NEKO ČISTILIŠTE IKAKVU ULOGU??????

MILOSTIVO NAM JE OPROSTIO SVE PRIJESTUPE!!!!

PA REČE:”Idi, i od sada više ne griješi!”

 1. Ivanova 3,9 Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti jer je rođen od Boga.
 2. Ivanova 5,18 Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga i Zli ga se ne dotiče.
 3. Ivanova 2,12 Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu.
 4. Ivanova 3,6 Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao.

MOŽEŠ SE TI PERO NADATI DA ĆE TE NEKAKVO ČISTILIŠTE NAKNADNO; OČISTITI; ALI NEĆE;!!!

Hebrejima 10,26  Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,

Hebrejima 10,27  nego strašno isčekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike.

Hebrejima 10,28  Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrđa biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka.

Hebrejima 10,29 

Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen, i Duha milosti pogrdi?

(a Pero bi još uz Kristovu krv i u neko, naknadno čistilište)!!!

Hebrejima 10,30 

Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja ću je vratiti; i još: Sudit će Gospodin svome puku.

Hebrejima 10,31 

Strašno je upasti u ruke Boga živoga.

Mudre izreke 9,10        

Gospodnji strah početak je mudrosti,

a razboritost je spoznaja Presvetog.

(Pero jel’ to moja “ludost”?)

Gordana Mišić Pero Peric Pero Peric Gordana Mišić draga, stvarno si naporna i prestani pisati gluposti, tj.pisi šta želiš, ali ono što ti pišeš nema veze sa naukom Katoličke Crkve!

ONO ŠTO GORDANA MIŠIĆ PIŠE SU STIHOVI IZ BIBLIJE, DAKLE BOŽJE RIJEČI, koju Pero Peric naziva:”pisanjem gluposti”!

BOŽJA RIJEČ JE ISTINA!

BOŽJA RIJEČ baš, kako Pero reče:”nema veze s naukom Katoličke Crkve!”

Nema dvije istine, jer ISUS KRIST JE JEDAN!

Tko nauk neke zemaljske crkve stavlja IZNAD BOŽJE ISTINE, a Božju Riječ naziva “glupošću”, taj nema NI OCA; NI SINA, NI DUHA SVETOG!

Izaija 45,16 Postidjet će se i poniknut će svi zajedno, otići će u ruglu oni koji prave kipove.

Hebrejima 6,1 Stoga mimoiđimo početnički nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenome ne postavljajući iznovice temelja: obraćenje od mrtvih djela i vjera u Boga,

Hebrejima 6,2 naučavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud.

Hebrejima 6,3 To ćemo pak učiniti, dakako, ako Bog da.

Hebrejima 6,4

Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5

i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6

pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.

Hebrejima 6,7

Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;

Hebrejima 6,8

ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: “U oganj!

Hebrejima 6,9

A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.

TKO OTPADNE; NE POMAŽE TU NIKAKVA NAUKA O NEKOM ČISTILIŠTU; JER:

“pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.”

Ima li štovanja “kipova” u nauku Perinom?

Izaija 45,16 Postidjet će se i poniknut će svi zajedno, otići će u ruglu oni koji prave kipove.

Gordana Mišić Pero Peric “Svi ljudi imaju gen Boga u sebi, svi smo u naravi dobri dok nas ne napadne i ne pobjedi zlo, ali moramo biti oprezni, jer zlo ima sposobnost svoja (ne)djela prikazati svetima! Obzirom da je ona jak intelekt, nju možemo pobjediti jedino uz pomoć i zaziv Boga ( ni tada nećemo uspjeti u potpunosti, ali zajedno kao ljudi možemo nadograđivati jedni druge, puno moliti i na kraju, Sotoni nanjeti veliku štetu i onesposobiti ju)! ”

Da provjerimo Perine riječi!!!!

Pero kaže:

 1. Svi ljudi imaju gen Boga u sebi, svi smo u naravi dobri…

BOG KAŽE:

~ Postanak 8, 21.

“…….. ta čovječje su misli opake od njegova početka……”

:1. Korinćanima 2,14 Čovjek ostavljen sam svojoj naravi ne prihvaća ono što dolazi od Duha Božjeg. To je jedna ludost za njega, on ju ne može razumjeti, jer ono se sudi duhovnim.

Postanak 6,5 Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.

 1. Timoteju 6,10 Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.

Marko 7,21 Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva,

Marko 7,22 preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje.

Marko 7,23 Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.

A čuj Pere:”svi smo u naravi dobri dok nas ne napadne i ne pobjedi zlo, ”

ISUS KRIST JE POBJEDNIK, pa kako onda neko “zlo” izvana “napada čovjeka i pobjedi”, a Božja Riječ jasno kaže da “zla iznutra izlaze (iz ljudske, grešne naravi, grešnog srca).?!!!

Marko 8,38 Jer ko se postidi mene i mojijeh riječi u rodu ovome preljubotvornome i grješnom, i sin će se čovječij postidjeti njega kad dođe u slavi oca svojega s anđelima svetima.

ROD PRELJUBOTVORAN I GREŠAN!!!!! (piše za čovjeka da preljubotvornog i grešnog roda, a Pero reče:”Svi ljudi imaju gen Boga u sebi, svi smo u naravi dobri dok nas ne napadne i ne pobjedi zlo”, koja je to HULA NA BOGA ŽIVOGA, zar zlo može pobijediti?

Zar nije Krist rekao:

 1. Ivanova 2,13 Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga.
 2. Ivanova 2,14 Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga.

Tko to IZVRĆE BOŽJU RIJEČ?

Neki Pero Peric, lažni facebook profil! Poklonik KC, a u biti :NIKOLAITSKE NAUKE, evo:

“Nikolatiska nauka u sebi sadrži ideju koja mijenja crkvu, iz vođene RJEČJU BOŽJOM, u vođenu ljudskim doktrinama.Čovjek preuzima dominaciju i mijenja biblijska pravila kako mu se sviđa.

Dijelii ljude na učene i na laike, te laici jednostavno ne mogu znati istinu već samo učeni.”

Pero Peric reče:Gordani Mišić, želeći je ušutkati:

“Za veliku većinu ljudi Biblija je teska knjiga!

Puno veći teolozi od tebe ne dolaze do bitnog odgovora, ili dolaze ali ga se ne usude reći, a ti ne da “dolaziš do odgovora” nego ideš još i korak dalje! ”

Perine riječi se uklapaju u nikolaitsku nauku:

“I na taj način sotona sa par ljudi vlada nad cijelom crkvom, i ne mora izvitoperit svakog pojedinca već je dovoljno da iskrivi viđenje onog na vrhu i svi do dolje moraju se poklonit tom iskrivljenom viđenju.

Nikolaitskim duhom pokušava se ljudskom doktrinom promijeniti Božiji, vječni naum.”

NEĆE MOĆI!!!!! ISUS KRIST JE POBIJEDIO SVIJET!

Efežanima 2,1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

Efežanima 2,2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima.

Efežanima 2,3 Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

Efežanima 2,4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi,

Efežanima 2,5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! –

 1. Petrova 1,3 Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.

Filipljanima 1,9 I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju

Filipljanima 1,10 te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov,

Filipljanima 1,11 puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Filipljanima 1,27 Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa – došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama – da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru

Filipljanima 1,28 ne plašeći se ni u čemu protivnika. To je njima najava njihove propasti, a vašega spasenja, i to od Boga.

Filipljanima 1,29 Jer vama je dana milost: “za Krista”, ne samo u njega vjerovati nego za njega i trpjeti,

 1. Petrova 1,4 Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude.

Idemo dalje Perinim komentaom:

“zajedno kao ljudi možemo nadograđivati jedni druge, puno moliti i na kraju, Sotoni nanjeti veliku štetu i onesposobiti ju)! “”

Božja Riječ raskrinkava Sotonin pokušaj prevare:

Otkrivenje 2,13 Znam gdje prebivaš – ondje gdje je Sotonino prijestolje – a čvrsto se držiš moga imena te nisi zanijekao moje vjere ni u one dane kad je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas – gdje Sotona prebiva.

Otkrivenje 2,14 Ali imam nešto malo protiv tebe: imaš ondje nekih što drže nauk Bileama što pouči Balaka da stupicu stavi sinovima Izraelovim te blaguju od mesa žrtvovana idolima i bludu se podadu.

Otkrivenje 2,15

Tako i ti imaš takvih koji drže nauk nikolaitski.

(ma da? da nije to možda i nauk lažnog profila Pere Perica?) 🙂

Otkrivenje 2,16
Obrati se dakle! Inače dolazim ubrzo k tebi da ratujem s njima mačem usta svojih.

A što ili Tko je “MAČ”?

Otkrivenje 19,15
Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara.

Efežanima 6,17
Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

Hebrejima 4,12
Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.

napisala: Gordana Mišić
U Virovitici, utorak, 09.07.2019., oko 06:20h
 

ČISTILIŠTE- izmišljotina ljudska!

Pero Peric” jedino preko cistilista možemo doći do vječnog života!” ————— LAŽ!!!!!!

BOŽJA RIJEČ:

Ivan 14,6   
Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.”

Da li je Isus Krist možda u nekom “čistilištu”, preko kojeg se dolazi u vječni život????

Ivan 7,34   
Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći.

Matej 7,21 
“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori:
`Gospodine, Gospodine!`,
nego onaj koji vrši volju Oca mojega,
koji je na nebesima.

Ivan 14,2   
U domu Oca mojega ima mnogo stanova.
Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

(GDJE? U ČISTILIŠTU????)

Ivan 14,3   
Kad odem i pripravim vam mjesto,
ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

(GDJE? U ČISTILIŠTE???*)

 1. Solunjanima 4,16
  Jer će sam Gospodin na dani znak,
  na glas arkanđelov,
  na zvuk trube Božje sići s neba
  i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije,

(KRIST ĆE SIĆI S NEBA ILI NEKOG ČISTILIŠTA, U ČISTILIŠTE?)

Ivan 5,28   
Ne čudite se tome jer dolazi čas
kad će svi
koji su u grobovima, čuti njegov glas.

(U GROBOVIMA; A NE U NEKAKVOM ČISTILIŠTU, MRTVI ČEKAJU!)

„jedino preko cistilista možemo doći do vječnog života!” ————— LAŽ!!!!!!

 1. Ivanova 1,9
  Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga.
  Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.
 2. Ivanova 5,13
  To napisah
  vama koji vjerujete u ime Sina Božjega
  da znate da imate život vječni.
 3. Korinćanima 2,14
  Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega;
  njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
 4. Korinćanima 2,15
  Duhovan pak prosuđuje sve,
  a njega nitko ne prosuđuje.
 5. Korinćanima 2,16
  Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči?
  A mi imamo misao Kristovu.
 6. Korinćanima 2,12
  A mi, mi ne primismo duha svijeta,
  nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
 7. Korinćanima 2,13
  To i navješćujemo,
  ne naučenim riječima čovječje mudrosti,
  nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.

  napisala: Gordana Mišić, u nedjelju, 07.07.2019., oko 23:30h
  U Virovitici

Zašto se griješni, uopće rađamo?

Zato što su nam praprapraroditelji ADAM I EVA; GREŠNICI!

Evo, Bog ih je protjerao iz raja, a ovo sve na zemlji je posljedica.

Evo, što slijedi za NEPOSLUH BOGU:

Postanak 3,13.-19.        
Jahve, Bog, reče ženi:
“Što si to učinila?”
“Zmija me prevarila pa sam jela”, odgovori žena.

Nato Jahve, Bog, reče zmiji:
“Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi divljom!
Po trbuhu svome puzat ćeš i zemlju jesti sveg života svog!
Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene,
između roda tvojeg i roda njezina:
on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.

A ženi reče:
“Trudnoći tvojoj muke ću umnožit,
u mukama djecu ćeš rađati.
Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom.

A čovjeku reče:
“Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši:
S njega da nisi jeo! – evo:
Zemlja neka je zbog tebe prokleta: s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog!

Rađat će ti trnjem i korovom, a hranit ćeš se poljskim raslinjem.

U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš:
ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti.


Psalam 51,7        
Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.
Psalam 79,9        
Pomozi nam, Bože, pomoći naša,
zbog slave imena svojega,
oslobodi nas i otpusti nam grijehe zbog imena svoga!

Luka 11,4  
I otpusti nam grijehe naše:
ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!
I ne uvedi nas u napast!`

 1. Ivanova 1,9
  Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan:
  otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

ISUS OPRAŠTA ZBOG SVOJE, A NE NAŠE PRAVEDNOSTI, ali kaže;

“IDI I NE GRIJEŠI VIŠE!”

napisala: Gordana Mišić, u nedjelju, oko 10:00h, 07.07.2019.
U Virovitici

Tko će u pakao, a tko u raj?

Evo jednostavnih biblijskih odgovora, a vi uzmite Bibliju, pa provjerite:
1. U kući Oca Kristova mnogo je stanova, gdje nam On pripravlja mjesto (to je raj)
2. Neće svaki, koji kaže:”Gospodine, gospodine…!” ući u kraljevstvo nebesko, nego samo oni, koji vrše volju Oca nebeskog.
3. Širok je put koji vodi u propast i mnogi njime idu, a uzak je Put, koji vodi u život vječni i malo ih je, koji Ga nalaze.
4. Isus Krist je za sebe rekao:”Ja sam Put, Istina i Život!”
Što tu nije jasno?

Pako kao mjesto će gorjeti, a sve što gori, to i dogori, zlo će biti uništeno!
Otkrivenje 20,14
I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.
Otkrivenje 20,15
tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

Evo i događaja, koji će se tek odigrati, tako je sve jasno i slikovito napisano, da nema nikakvih dvojbi, kako će to biti:

2. Solunjanima 1,2.-10.
Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,
tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.
One su najava pravednog Suda Božjega: da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite. 
Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom,
a vama, mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati 
kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći,
u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga 
i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa.
Oni će biti kažnjeni VJEČNOM PROPAŠĆU, 
daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva,
kada – u onaj Dan – dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama.
AMEN!

napisala: Gordana Mišić
U Virovitici, subota, 06.07.2019., oko 22:45h

– Na pitanje dokle može ići zlo, Walter Benjamin odgovara: “Do kraja. Do potpunog uništenja.”

Upravo tako! Poslije toga, nema više zla!
Do tada, preostaje vjera, nada i Ljubav, to troje, ali Ljubav je najveća!

Izaija 51,6  

K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte.

K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`,

kao komarci nestat će joj žitelji.

Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.

 1. Korinćanima 4,18

jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog:

ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.

Otkrivenje 21,5   

I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju:

“Evo sve novo činim.”

I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”

Ivan 14,3   

Kad odem i pripravim vam mjesto,

ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

.

.

.

.

Otkrivenje 21,1   

I vidjeh novo nebo i novu zemlju

jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

Otkrivenje 22,1    I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva.

Otkrivenje 22,2    Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima.

Otkrivenje 22,3    I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati

Otkrivenje 22,4    i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.

Otkrivenje 22,5    Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

P.S. Može zvučati, kao nestvarna bajka, ali nije!

Evo, kako je to Isus objasnio svojim suvremenicima, učenicima:

Ivan 16,8   

A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:

Ivan 16,9   

grijeh je što ne vjeruju u mene;

Ivan 16,10 

pravednost – što odlazim k Ocu i više me ne vidite;

Ivan 16,11 

a osuda – što je knez ovoga svijeta osuđen.

Ivan 16,12 

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.

Ivan 16,13 

No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.

Ivan 16,14 

On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.

Vjerovali, ili ne, nad svijetom se pronosi Duh Istine!

Vrijeme je posljednje!

U Virovitici, subota, 06.07.2019., oko 16:30h
napisala: Gordana Mišić

Kako biti spašen? Hoće li Isus doslovno sići NA ZEMLJU, prilikom drugog dolaska i na ovoj planeti uspostaviti novi svjetski poredak?

“U ovoj Riječi Bog je povjerio čovjeku znanje potrebno za spasenje.”?????
(zapisano na stranicama Biblija govori https://biblija-govori.hr )

 

“ZNANJE NAPUHUJE; NADIMA, a NE SPAŠAVA!!!”

Za spasenje nam je potreban Isus Krist, a ne “znanje”!

Tko god da vodi stranicu “Biblija govori”, a iznesete laž
(da je čovjeku znanje potrebno za spasenje),
taj očito nije uopće čuo “Što Bog kroz Bibliju govori”?!!

Nikoga ne može spasiti “znanje” (može ono biti povjereno i od Boga),

SAM BOG JE SPASITELJ, a ne “znanje”
Čovjeku treba BOG za spasenje, a ne “znanje”.

Ne znam, kako vam to objasniti?!

Spašeni smo MILOŠĆU BOŽJOM, a ne vlastitim znanjem.

Možete vi istraživati Pisma, misleći da je u tome ŽIVOT,
a Isus Krist kaže farizejima:

Ivan 5,38         a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.

Ivan 5,39          Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,

Ivan 5,40         a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

Ivan 5,41 Slave od ljudi ne tražim,

Ivan 5,42          ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi.

 

Ne kaže da vam “povjerim znanje potrebno za spasenje”,
VEĆ da se s povjerenjem predate Njemu da bi imali život,
jer bez Njega, koji je LJUBAV, NEMA SPASENJA!!!

LJUBAV IZGRAĐUJE, A ZNANJE NAPUHUJE!

Bog je taj, koji poznaje svoju djecu.

Isus Krist govori:

Ivan 5,43          Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.

Ivan 5,44          Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite!

Ivan 5,45 Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.

Ivan 5,46          Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

Ivan 5,47 Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?

 

Isus Krist ne pominje da “znanje spašava”!

Isus Krist jasno kaže:

Luka 18,42       Isus će mu: “Progledaj! Vjera te tvoja spasila.”

Apostoli ponavljaju:

 1. Korinćanima 2,5 da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

 

 

Hebrejima 6,1 Stoga mimoiđimo početnički nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenome ne postavljajući iznovice temelja: obraćenje od mrtvih djela i vjera u Boga,

Hebrejima 6,2         naučavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud.

Hebrejima 6,3         To ćemo pak učiniti, dakako, ako Bog da.

 

 1. Petrova 1,21 koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

 

 

(ne “vaše znanje”!)

 

 1. Korinćanima 13,2 I ako imam dar proročanstva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
 2. Korinćanima 13,8 Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.
 3. Korinćanima 13,9 Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje.
 4. Korinćanima 13,10 A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.

 

 1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.

 

 

 1. Ivanova 5,12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

 

 1. Ivanova 1,9 Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.

 

Stoga, kad se naučava nešto, što nije Kristov nauk, VEĆ STE PRETJERALI!

OVA IZJAVA:

“U ovoj Riječi Bog je povjerio čovjeku znanje potrebno za spasenje.” ~
NIJE KRISTOV NAUK, TO JE PRETJERIVANJE!

 

Tko god da je napisao ili stavio i objavio pomenutu izjavu na stranicama
„Biblija govori“ , PRETJERAO JE!

„Optimist će u onome što je pred nama vidjeti dobro: završetak Sotonine vladavine straha, koji će se dogoditi kada se Isus drugi put vrati na Zemlju, u doslovnom smislu.“~ (zapisano na stranicama „Biblija govori“)

Nigdje u Pismu ne piše da će se
„Isus drugi put vratiti NA ZEMLJU“!!!

Ivan 14,3 Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Drugi put Krist se ne vraća NA Zemlju,
već VJERNE UZIMA K SEBI
(da budemo gdje je On, a on nije na planeti Zemlji)


1. Solunjanima 4,16        Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,

 1. Solunjanima 4,17 a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

  „poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak.“
  Mi idemo Njemu u susret, ali ne staje On više na grešno, zemaljsko tlo!!!

  Onaj, tko očekuje
  nekog Krista da se doslovno vrati na ovu i ovakvu planetu,
  taj čeka Sotonu, a ne Krista!!!!

  Otkrivenje 12,9       Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

  Otkrivenje 12,12      Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma,
   znajući da ima malo vremena!

  Vidite, Sotona ZNA, ali LJUBAVI NEMA!!!!
  Za njega i njegove „čekaoce“ života nema, premda imaju „znanje“.

  napisano i proslijeđeno kontaktu na stranici „Biblija govori“ od strane Gordane Mišić,
  koja je uočila LAŽNE IZJAVE, dana 20.06.2019. između 08h i 09h (četvrtak).

 

 

Piše li u Bibliji da je Božja ljubav “bezuvjetna”?

status na facebooku:
“Milost dolazi ‘bez plaće’ ljudima koji je ne zaslužuju.
Mi je definitivno, nismo zaslužili!
I dapaće Bog nas voli bezuvjetnom ljubavlju. Potpuno! Uvijek“ ~ Božica

komentar na gornji status:

Milost, milost ne bi bila, kad bi se zaslužila.

Za neke zasluge, možeš dobiti nagradu, ali milost je DAR od Boga.

Ne slažem se da nas Bog voli “bezuvjetnom ljubavlju”, provjeri u Bibliji!

Kad nam Bog kaže:”Idi i ne griješi više!” On nam daje milostivi oprost, ali……., slijedi “ne griješi više”!!!! To je ipak nekakav “uvjet”, ne uvjet za Božju ljubav,
već uvjet da bismo ostali u Njegovoj blizini i milosti, pod Njegovom zaštitom.
U Pismu jasno stoji:

Ponovljeni zakon 11,27
blagoslov, BUDETE LI
(to je uvjet) slušali zapovijedi Jahve,
Boga svoga, koje vam danas dajem;

Ponovljeni zakon 11,28
a prokletstvo,
ne budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga,
nego sađete s puta koji vam danas određujem
te pođete za drugim bogovima kojih niste poznavali.

Imamo slobodu izbora,
ne možemo reći da je Božja ljubav bezuvjetna,
jer time kažemo “da možemo činiti što god je naša volja, bez obzira, da li je to i Božja volja, jer Bog ničim, ne uvjetuje svoju ljubav”, a TO NIJE ISTINA!
Riječima:”budete li”, Bog jasno kaže u kom slučaju ćemo imati Njegov blagoslov!!!

Bog nas voli, da nas ne voli, ne bi nas ni stvarao,
ali u Njegovo kraljevstvo ne mogu ući oni,
koji se vode mišlju
:(eto, Bog bezuvjetno voli, pa će me voljeti, što god da napravim!)

Evo primjera da neće!

Izlazak 19,5
Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez,
vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode
– ta moj je sav svijet! –

Brojevi 32,23
Ali, ne budete li postupili tako, vi griješite protiv GOSPODA.
I znajte da će vas vaš grijeh progoniti.

Hebrejima 6,4
Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni,
i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5
i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6
pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje
kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.

Hebrejima 6,7
Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada
i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje,
prima blagoslov od Boga;

Hebrejima 6,8
ona pak koja donosi trnje i drač,
odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: “U oganj!

Matej 7,21

Neće svaki, koji mi govori:
“Gospodine, Gospodine!
ući u kraljevstvo nebesko,
nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.

Uostalom zar i u tom stihu ne vidiš “UVJET”:
“nego samo tko čini volju Oca mojega”!!!???

Ljubav Božja je savršena, ali pridjev “bezuvjetna” nećeš naći u Bibliji,
taj pridjev su ljudi dodali, kako bi radili što ih volja, ne osvrćući se na BOŽJU VOLJU!!!

napisala Gordana Mišić u Virovitici, srijeda, oko 11h, 13.06.2019.

Može li Božja Riječ i danas ohrabriti ljude?

2. Korinćanima 4,1-18
Zato, budući da po milosrđu imamo ovu službu,
ne malakšemo.
Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja:
ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju,
nego se objavljivanjem istine
preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom.

Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju:
u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke
da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.
Jer ne propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom,
a sebe slugama vašim poradi Isusa.

Ta Bog koji reče:
Neka iz tame svjetlost zasine!,
on zasvijetli u srcima našim
da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.

To pak blago imamo u glinenim posudama
da izvanredna ona snaga bude očito Božja,
a ne od nas.

U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući;
progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni –
uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo
da se i život Isusov u tijelu našem očituje.

Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa
da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.

Tako smrt djeluje u nama, život u vama.
A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano:
Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo.

Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa
i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti.

A sve je to za vas:
da milost – umnožena –
zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.

Zato ne malakšemo.
Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja.

Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato,
sve obilatije, breme vječne slave jer nama nije do vidljivog
nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.

napisala Gordana Mišić u Virovitici, ponedjeljak, 10.06.2019., oko 4h.

Odgovor agnostiku!

“religije danas čovječanstvu donose više štete nego koristi.” ~ Zvonimir B. Vrelo
“Osobno ne negiram i ne potvrđujem postojanje Boga ” ~ Zvonimir B. Vrelo
Gordana Mišić komentira:

Točno!
No u svemu tražiti neku “korist”, također je “štetno po društvo”.
Da crkva nije uočila “korist”od društva, a društvo da nije uočilo “korist” od crkve,
ne bi ni sklapali razno-razne ugovore.
Ne radi se o “slijepom vjerovanju”, već o uzajamnom korištenju i iskorištavanju.
“Osobno ne negiram i ne potvrđujem postojanje Boga ” ~ Zvonimir B. Vrelo
Gordana Mišić komentira:

Osobno, ne negiram postojanje Zvonimira B. Vrela
i centralnim stihovima iz Biblije POTVRĐUJEM postojanje Stvoritelja:

Psalam 118,8-9

Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.
P.S.
Ako možda osoba po imenu Zvonimir B. Vrela i ne postoji,
na temelju njegovog komentara, mogla bih samo reći,
da je netko ipak ukucao komentar pod tim imenom.

Što se tiče potvrde o postojanju Stvoritelja, ne pišem,
samo na temelju pomenute Božje Riječi,
već na temelju vlastitog, životnog iskustva,
te iskustva 40 biblijskih pisaca, te 500 osoba,
koje su svjedočile uznesenju Isusa Krista.
Na temelju Krista, meni je savjest čista.

prenešeno s interneta, odgovore u obliku komentara napisala Gordana Mišić
U Virovitici, subota, 23.02.2019. oko 21:45h

Smisao opomene!

Smisao opomene!

Ezekiel 3,21    
Ako li ti pravednika opomeneš da ne griješi,
i on zaista prestane griješiti, živjet će jer je prihvatio opomenu,
a i ti ćeš spasiti život svoj.

Ezekiel 3,19
A kad opomeneš bezbožnika, a on se ne odvrati od bezakonja
i od zla puta svojega,
on će umrijeti zbog svoje krivice,
a ti ćeš spasiti svoj život.

 1. Solunjanima 3,14
  Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici,
  zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi,
 2. Solunjanima 3,15
  ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata.

  1. Korinćanima 15,34
  Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki,
  na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga.

Efežanima 4,26      
Srdite se, ali ne griješite!
Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom

 1. Ivanova 2,1
  Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.
  Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika.

  A što kaže naš „zagovornik“ Isus Krist svima nama?
  „Idi, i od sada više ne griješi!“

  Hebrejima 10,26-27
  Jer kad mi griješimo dragovoljno,
  pošto smo primili poznanje istine,
  nema više žrtve za grijehe;
  nego strašno isčekivanje suda
  i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike.

  1. Korinćanima 6,2
  Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet?
  Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?

 2. Korinćanima 6,3
  Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?
 3. Korinćanima 10,21
  Ne možete piti čašu Gospodnju i čašu vražju.
  Ne možete biti sudionici stola Gospodnjega i stola vražjega.

  1. Korinćanima 11,31
  Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.

 4. Korinćanima 11,32
  A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni.

  Ponovljeni zakon 25,1
  Kad nastane svađa među ljudima i dođu na sud da im se sudi,
  neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi.

  2. Ljetopisa 19,6    
  I reče im: „Gledajte što radite, jer ne sudite u ime čovjeka nego u ime Jahve.
  On je s vama dok sudite.“

  Psalam 94,20
  Zar je bezbožno sudište u savezu s tobom kad nevolje stvara pod izlikom zakona?

  Luka 12,57      
  „Zašto sami od sebe ne sudite što je pravo?“

  Mudre izreke 31,9 
  Otvaraj usta svoja, sudi pravedno i pribavi pravo siromahu i nevoljniku.

  Ivan 12,48      
  Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca:
  riječ koju sam zborio – ona će mu suditi u posljednji dan.

  1. Ivanova 3,24      
  I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu.
  I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

  1. Ivanova 3,6
  Tko god u njemu ostaje, ne griješi.
  Tko god griješi, nije ga vidio nit upoznao.

 5. Ivanova 3,7
  Dječice, nitko neka vas ne zavede!
  Tko čini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan.
 6. Ivanova 3,8
  Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka.
  Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska.
 7. Ivanova 3,9
  Tko god je rođen od Boga, ne čini grijeha jer njegovo sjeme ostaje u njemu;
  ne može griješiti jer je rođen od Boga.

  1. Ivanova 3,13
  Ne čudite se, braćo ako vas svijet mrzi.

  Psalam 46,2
  Bog nam je zaklon i utvrda, pomoćnik spreman u nevolji.

  2. Timoteju 2,24-26        
  A sluga Gospodnji treba da se ne svađa,
  nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi,
  da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu
  i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla koji ih drži robljem svoje volje.

  1. Ivanova 3,14       
  Mi znamo, da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću;
  tko ne ljubi, ostaje u smrti.

  2. Timoteju 2,11-12
  Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
  Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati.
  Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.


  Amen!

  napisala Gordana Mišić
  U Virovitici, subota, 23.02.2019., oko 13h

U Kristu prestaje neprijateljstvo i nerazumijevanje!

U Kristu prestaje neprijateljstvo i nerazumijevanje!

„Neka mi oproste muškarci, ali to se odnosi i na njih.
Nijedan muškarac ne može osjetiti senzibilnost žene koju žena osjeti kod druge žene.“
~ Biljana

„…nijedan muškarac u smislu da nije žena, kao što nijedna žena ne može razumjeti muškarca u tom smislu jer nije muškarac“ ~ Biljana

„…ono čisto žensko unutrašnje, suptilno što žena kao žena može razumjeti ženu, zna li muškarac što o porođaju?zna, ali nema iskustvo da osjeti“ ~ Biljana

Gordana Mišić komentari na gornje izjave:

Niti Biljana POZNAJE SVE LJUDE, niti može generalizirati,
 na temelju vlastitog iskustva.

Kad bi tako bilo, kako ti razmišljaš, na svijetu ne bi bilo LJUBAVI,
jer ona je prije svega RAZUMIJEVANJE među spolovima.
Empatija je upravo uživljavanje i suosjećanje s bližnjima, bez obzira na spol.
Ne kužim ja tebe.

“Senzibilnost se najčešće vezuje za lijepa osjećanja i obično onaj ko je senzibilan je pun nježnosti, jako osećajan, sposoban za primanje nježnih osjeta, izuzetno je pažljiv i topao.”
~ jedna od definicija pojma „senzibilnost“

Mnoge žene nisu takve, baš kao što mnogi muškarci imaju senzibilnost.

Biljana : „možeš li shvatiti muškarca kao muškarca u njegovoj biti?“

Gordana Mišić:
Biljana, pogrešno postavljaš stvari i dijeliš ljude.
Svako je biće, bez obzira, na spol, posebno!
Svakoga, najprije valja upoznati, da bi se moglo razumjeti,
a “bit” nekoga “muškarca” ili svih muškaraca, nije ista.
Svi smo mi jedinke.
Možeš li s takvim saznanjem krenuti dalje u razmišljanju, pa vidi,
hoćeš li se vratiti na prvotno mišljenje?!

Biljana:“ da, zato što smo jedinke, ali po karakteru a ne po spolu, po spolu smo muškarci i žene još uvijek.“

Gordana Mišić:
Galaćanima 3,28
Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka,
nema više ni muškoga roda ni ženskoga, jer ste vi svi jedno u Kristu Isusu.

1. Petrova 3,8
Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni!

Biljana:”zna li muškarac što o porođaju?zna, ali nema iskustvo da osjeti”

Biljana, zar samo “porođaj” određuje moju “bit” kao žene? HEJ????
Zar ginekolozi ne znaju ništa “o porođaju”?
Zar svaka žena mora proći “iskustvo rađanja”,
da bi mogla shvatiti smisao majčinstva? Biljana, gdje ti ode?????

Smisao TRUDOVA!

To je prokletsvo izrečeno EVI (zbog neposluha)

Postanak 3,16

A ženi reče: “Trudnoći tvojoj muke ću umnožit, u mukama djecu ćeš rađati. Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom.”

“iskustvo porođaja da bi žena osjetila”???

Što trebam “osjetiti” iskustvom rađanja? BOL?

Osjetila sam veću bol, kad sam tjerala bubrežne kamence, nego prilikom trudova.
Sve je to stvar individualnog, a ne može se dijeliti na žene ili muškarce.
Kao muškarac ne “osjeti porođajne muke”, pa ne može razumjeti ženu?!!! Glupost!

Bog nam daje obećanje i izlazak iz prokletstva:

Efežanima 2,14

Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno:
pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

Napisala Gordana Mišić na temelju komentara na facebooku.

P.S. Ukoliko nekome smetaju njegovi, korišteni komentari u ovom članku, neka mi javi!

U Virovitici, četvrtak, 21.02.2019., oko 14h

Bježite od bludnosti!

 1. Korinćanima 6,18

Bježite od bludnosti!
Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je,
a bludnik griješi protiv svojega tijela.

1. Korinćanima 6,16       
Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo?
Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.

 1. Korinćanima 6,19
  Ili zar ne znate?
  Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama,
  koga imate od Boga, te niste svoji.

Hebrejima 13,4      
Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana!
Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

 1. Petrova 4,5
  Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve.

  1. Solunjanima 4,3
  Doista, ovo je volja Božja:
  vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti,

  1. Korinćanima 7,2
  Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu
  i svaka neka ima svoga muža.

  1. Korinćanima 7,9         
  Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju.
  Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  1. Korinćanima 7,15       
  Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi;
  brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani:
  ta na mir nas je pozvao Bog.

  Propovjednik 12,13-14

Čujmo svemu završnu riječ:

“Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.

Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.”

20.02.2019., srijeda, oko 22h,  u Virovitici,
napisala: Gordana Mišić

UMRIJETI SEBI!

„Bibliju je najbolje uperiti u sebe i napraviti s njom samoubojstvo …- ubiti sebe – umrijeti sebi … Takav čovjek ti se više ne ljuti…ne zaviti..ne misli o zlu ..od njega ti ne prijeti više nikakva opasnost….izazivaju ga i podbadaju a on mrtav – hladan., a opet vruć i širi toplinu i mir i radost oko sebe… Čudo- znanstveno neobjašnjivo ,
al znanstveno dokazano.. .“
~ Tihomir Brkić (njegov komentar s facebooka)

Slijedi komentar Gordane Mišić na gornji komentar:

„Otkrivenje 3,14    

I anđelu Crkve u Laodiceji napiši:

“Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti,

Početak Božjeg stvorenja:

Otkrivenje 3,15       

Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć.

O da si studen ili vruć!

Otkrivenje 3,16      

Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta.“

Bolje je “umrijeti sebi”, pa ostati u Bogu,

nego biti “mlak”, a izbljuvan.

….. i nije čovjek, koji je “umro sebi” prestao imati ljudske osjećaje,
poput ljutnje i nije postao flegmatičan na zbivanja oko sebe….

… i on je velika “opasnost” ljudima, koji nisu “umrli sebi”,

jer Ljubav pobjeđuje mržnju.

Znanost to ne može objasniti, pa ni dokazati, bez VJERE,

jer za to je potrebna

VJERA, koja je dokazivanje onoga što ne vidimo i čekanje onoga čemu se nadamo.“
Provjerimo u Bibliji, što bi značilo „umrijeti sebi“?

2. Korinćanima 1,9        
Ali u sebi prihvatismo i smrtnu osudu
da se ne bismo uzdali u same sebe,
nego u Boga koji uskrisuje mrtve.

2. Korinćanima 5,14- 15
Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo:
jedan za sve umrije,
svi dakle umriješe;
i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi,
 nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu.

2. Korinćanima 5,17      
Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor.
Staro uminu, novo, gle, nasta!

Efežanima 4,17- 32
Ovo govorim i zaklinjem u Gospodinu:
 ne živite više kao što pogani žive – u ispraznosti pameti njihove:
zamračena uma, udaljeni od života Božjega,
 sve zbog neznanja koje je u njima, zbog okorjelosti srca njihova.
Sami su sebe otupili i podali se razvratnosti
da bi u pohlepi počinjali svaku nečistoću.
Vi pak ne naučiste tako Krista,
ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu:
da vam je odložiti prijašnje ponašanje,
starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,
a obnavljati se duhom svoje pameti
i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.
Zato odložite laž i govorite istinu jedan drugomu jer udovi smo jedni drugima.
Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajite mjesta đavlu.
Tko je krao, neka više ne krade,
nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati
da ima što podijeliti s potrebnim.
Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta,
nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima.
I ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja!
Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću!
Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni;
praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

Kološanima 3,1- 17
Ako ste suuskrsli s Kristom,
tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!

Za onim gore težite, ne za zemaljskim!

Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!

Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Umrtvite dakle udove svoje zemaljske:
bludnost, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu – to idolopoklonstvo!

Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne.
Tim ste putom i vi nekoć hodili, kad ste u tome živjeli.

Ali sada i vi odložite sve!
Gnjev, srdžba, opakost, hula, prostota van iz vaših usta!

Ne varajte jedni druge!
Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima
i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!

Tu više nema: Grk – Židov, obrezanje – neobrezanje,
barbar – skit, rob – slobodnjak,
nego sve i u svima – Krist.

Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji,
sveti i ljubljeni – u milosrdno srce,
dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost
te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!
Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!

A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva.

I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!
I zahvalni budite!

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte!
Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!

I sve što god riječju ili djelom činite,
sve činite u imenu Gospodina Isusa,
zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

AMEN!

napisala: Gordana Mišić
U Virovitici, utorak, 19.02.2019., oko 21h

 

 

Na temu spavanja životinja u ljudskom krevetu!

“Bezuvjetna ljubav???”

O čemu mi govorimo ovdje?

Čak i Božja Ljubav, razlikuje ljubav između ljudskih bića
i ljubav ljudi prema životinjama.

Životinje su stvorene kao zasebna vrsta i nije im mjesto u ljudskim krevetima.

Tko dopušta svojim psima i mačkama da spaavaju s njima u krevetu,

taj očito ima poremećen odnos prema životinjama.

Ne pominjite molim vas “bezuvjetnu ljubav”
u kontekstu dopuštanja životinjama da liježu u ljudski krevet.

Ne zanimaju me kojekakve, “ljudske studije” na tu temu.

Bog je Ljubav, a ovo On izričito zabranjuje:

Levitski zakonik 18,23

Da nisi legao ni s jednom životinjom – od nje bi postao nečist. …..

Draga moja generacijo, ljubav prema stvorenju je jedno, ali mora postojati GRANICA.

Ljudi su očito izgubili iz vida Božja pravila i ograničenja,
misleći da vole više i od samog Stvoritelja.
Žalosno!

Što se zdravlja tiče;
nema zdravijeg sna od usnivanja s osobom (žena s mužem) koju volite i koja voli vas.

Životinjska vrsta, nema što tražiti u ljudskom, intimnom prostoru,
kakav je npr. bračna postelja.

Ako je osoba samac, najzdravje joj je leći čiste savjesti, na čistu postelju.

napisala Gordana Mišić
u Virovitici, nedjelja, 10.02.2019., oko 23h

Dokle mislimo, svjesno griješiti?

„Otac Tadej je dodavao:

“Svi su prizvani na svetost. Svaka duša je rođena sveta. I veliki i mali, svi trebaju biti sveti. Jer je život Božanska energija, koja potječe od Boga, Izvora života, i odatle je svi dobivaju. Ta energija je stalno s nama.”

Zato, večeras kada krenete na spavanje obratite se Bogu samo ovim riječima: “Gospodine, pomiluj me.”

Ako vam ovo uđe u naviku svaki dan, vidjet ćete kako se istinski mir i radost uvlače u vašu dušu.“
~ iz članka s interneta na facebook stranici Novi Početak

 

Otac Tadej kaže:“Svaka duša je rođena sveta.“

 

A Božja Riječ, kaže sasvim suprotno!!!

 

BIBLIJA:

Psalam 51,7    

Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.

 

Moj komentar:

„Molitvom:“Gospodine, pomiluj me!“,

iz noći u noć, što mi, u biti, tražimo od Boga?

Ako nas svaku noć Gospod treba “pomilovat”;

dokle mislimo svjesno griješiti?

Bog je jasan: “IDI I OD SADA VIŠE NEMOJ GRIJEŠITI!!!!”

A Mi, svako veče, kao Švabo „Tra la la“,
istu, naviknutu rečenicu i dosađujemo Bogu živom.

Kako je jasna Božja Riječ i Njegova volja za stvorenja na zemlji! 

Pogledajmo!

 1. Ivanova 4,7
  Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga;
  i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
 2. Ivanova 5,18
  Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi;
  nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.
 3. Ivanova 3,4
  Svaki, koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.

Ivan 14,15       
“Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.”

Hebrejima 10,38    
A pravednik će moj od vjere živjeti,
ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj.

Što je bilo s preljubnicom, koju su htjeli kamenovati?
O da, nije osuđena, pomilovana je, ali…..

Ivan 8,11   
Ona reče: “Nitko, Gospodine.”

Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem.

Idi i odsada više nemoj griješiti.“
“IDI I OD SADA VIŠE NEMOJ GRIJEŠITI!!!!”

Kakva “pomilovanja” očekujemo iz noći u noć,
ako Boga ne poslušamo i ne prestanemo griješiti?

 1. Korinćanima 13,11
  Uostalom, braćo, radujte se,
  budite savršeni, tješite jedni druge, jednako mislite,
  živite u miru, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Što je Božja volja za nas?

Izaija 58,6

Nije li ovo post, što ga volim:

da razvežeš sveze nepravedne,

da razdriješiš remene ropstva,

da pustiš na slobodu zarobljenike

i izlomiš svaki jaram?

Izaija 58,7      

Nije li u tom,

da prelamaš kruh svoj gladnome

i primaš u kuću svoju bijedne beskućnike?

Kad vidiš koga napola gola,

imaš ga zaodjeti

i ne ukloniti se svojemu rodu po krvi.

Izaija 58,8      

Tada zasja svjetlo tvoje kao zora,

zdravlje tvoje brzo procvate,

opravdanje tvoje ide pred tobom,

sjaj Gospodnji zapleće je tvoje.

Izaija 58,9      

Ako tada zovneš,

daje ti odgovor Gospod.

Ako vikneš za pomoć,

on će reći: ‘Evo me’.

Ako izbaciš iz svoje sredine jaram,

pružanje prsta i prijevarno govorenje

Izaija 58,10    

l gladnome ponudiš,

što rado imaš,

i nasitiš nevoljnika,

onda zasja svjetlo tvoje u tami,

i mrak će tvoj biti jasan kao podne.

 

Izaija 58,13

„Ako nogu svoju u subotu ustaviš,

tako da na sveti dan moj ne obavljaš svojih poslova

i subotu prozoveš milinom,

a sveti dan Gospodnji poštovanja dostojnim

i s tim ga slaviš,

da na njemu ne činiš svojih putova

i ne obavljaš svojih poslova i ne govoriš za svoje stvari:

Izaija 58,14    

Tada ćeš se veseliti u Gospodu,

i ja ću te izvesti na visine zemaljske

i dat ću ti da uživaš baštinu svojega oca Jakova;

jer su to obećala usta Gospodnja.”

 

Ovo se zaboravlja!!! A Bog jasno kaže „Sjeti se….!!!!“

napisala: Gordana Mišić
Virovitica, 07.02.2019., četvrtak, oko 06h

Imamo li samo ovaj, zemaljski, nesavršeni život?

„Život nije savršen, niti će ikada biti, ali je jedan i neće se ponoviti.“~ s interneta

Provjera u Bibliji:

Psalam 119,93         
Zapovijedi tvojih neću zaboraviti dovijeka,
jer si mi po njima život darovao.

Jakovljeva 1,17       
Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je,
silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Rimljanima 6,23   
Jer plaća je grijeha smrt,
a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

1. Korinćanima 14,20    
Braćo, ne budite djeca umom,
nego pakošću budite djeca,
a razboritošću budite savršeni!

Rimljanima 5,10    
Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova
dok još bijasmo neprijatelji,
mnogo ćemo se više, pomireni,
spasiti životom njegovim.

 1. Korinćanima 13,11
  Uostalom, braćo, radujte se,
  budite savršeni, tješite jedni druge,
  jednako mislite, živite u miru,
  i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
 2. Korinćanima 5,17
  Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor.
  Staro uminu, novo, gle, nasta!

Efežanima 4,22      
da vam je odložiti prijašnje ponašanje,
starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

Kološanima 3,9     
Ne varajte jedni druge!
Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima

Hebrejima 13,14     
jer nemamo ovdje trajna grada,
nego onaj budući tražimo.

 1. Korinćanima 7,1
  Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se,
  ljubljeni, od svake ljage tijela i duha
  te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.

  Otkrivenje 22,14
  Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta,
  da imadnu pravo na drvo života, i da uđu na vrata u grad!

  Job 36,4 
  Zaista, za laž ne znaju mi riječi, uza te je čovjek znanjem savršen.

  Mudre izreke 11,20         
  Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni.

  Matej 5,48      
  „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“

  Psalam 119,80        
  Nek` mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen.

  Rimljanima 12,2    
  Ne suobličujte se ovomu svijetu,
  nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti
  da mognete razabirati što je volja Božja,
  što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

 2. Korinćanima 1,10
  Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista:
  svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora,
  nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
 3. Korinćanima 13,10
  A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.

  Efežanima 4,13
  dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega,
  do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Filipljanima 3,12   
Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva,
nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.

Kološanima 1,28   
Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka,
poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti
da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

Kološanima 3,14   
A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva.

Filipljanima 1,20  
Očekujem i nadam se,
da se ni u čemu neću postidjeti,
nego da će se i sada, kao svagda,
sa svom smjelošću Krista proslaviti u tijelu mojemu,
bilo životom, bilo smrću.

Filipljanima 2,11   
I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.

Rimljanima 11,36  
Jer sve je od njega i po njemu i za njega!
Njemu slava u vjekove! Amen.

napisala: Gordana Mišić
 
Virovitica, subota, 26.01.2019., oko 15h

Koga ćemo poslušati?

Koga ćemo poslušati?

Na internetu pronađoh sliku kipa Marijinog s tekstom:
„Djeco moja, učim vas da moj SIN ne traži neprestane molitve,
već DJELA I OSJEĆAJE.“
slika dolje

(slika je objavljena javno, unaprijed se ispričavam njenom autoru, ako kršim njegova, autorska prava)

U nastavku iznosim Božju Riječ, pa neka čitatelji sami iznesu zaključke:

Rimljanima 9,20 A ko si ti, o čovječe! Da protivno odgovaraš Bogu? Eda li rukotvorina govori majstoru svome: zašto si me tako načinio?

Izaija 42,8 Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima.

Rimljanima 16,17 Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.

Jeremija 10,14 Svakom čovjeku pamet stane, svaki se zlatar zastidi svoga kipa, jer svi su mu kipovi samo varka, nema u njima duha!

Jeremija 10,15 Isprazni su oni, smiješne tvorevine, propast će u dan kazne.

 

 1. Solunjanima 5,17 Molite se bez prestanka!

Djela apostolska 10,2    pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.

Galaćanima 1,8 Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!

Galaćanima 1,9 Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.

Galaćanima 1,6 Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje,

 Luka 21,36 “Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“

Marko 13,33 Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate, kad je vrijeme.

Marko 14,38 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.”

Efežanima 6,18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka,

 

Gordana Mišić:“Toliko od mene, pametnom dovoljno.“

U Virovitici, 06.01.2019., nedjelja, oko 14 sati.

 

Što je Bog dao napisati u vezi „lijeganja muškarca s muškarcem“?

Psalam 54,3      
Jer tuđini ustaše na me;
i silni traže dušu moju;
nemaju Boga pred sobom.

Evo  što je Bog dao, napisati ljudima u vezi istospolnog “lijeganja”:

 

Levitski zakonik 18,22        
Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.

Levitski zakonik 20,13        
Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih.

 

Sad pročitajte u Bibliji, kako je završila Sodoma i Gomora, (??!!)
pa će vam biti jasno, (!!!)
koliko je Bogu mrska opačina ljudskog roda.(::J)

Ljudi danas žele biti višlji od samog Boga, pa dopuštaju istospolne zajednice,
sve radi slobode pojedinca, a na uštrb cjelokupnog društva,
jer kad pogledate malo dublje, shvatit’ ćete, zašto je Bog izrekao, to što piše u Bibliji?!!!

 

Nismo mi svi Bogu “mili”, evo potvrde:

 

Hebrejima 10,38       
A pravednik će moj od vjere živjeti,
ako li pak otpadne,
ne mili se on duši mojoj.

 

 1. Solunjanima 2,14
  Doista, vi ste, braćo, postali nasljedovatelji crkava Božjih
  koje su u Judeji u Kristu Isusu:
  i vi isto trpite od svojih suplemenika što i oni od Židova,
 2. Solunjanima 2,15
  Koji ubiše i Gospodina Isusa, i proroke, i nas progoniše,
  i Bogu se ne mile, i svima se ljudima protive,
 3. Solunjanima 2,16
  kad nam priječe propovijedati poganima da se spase,
  da bi tako u svako vrijeme navršili mjeru zlodjela svojih.
  Ali sručio se na njih konačni gnjev.

 

U posljednje dane će biti (upravo ovako, zar već nije tako!?!):

 

 1. Petrova 3,3
  Znajte ponajprije ovo:
  u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači;
  povoditi će se za svojim požudama
 2. Petrova 3,4 i pitati:
  “Što je s obećanjem njegova Dolaska?
  Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja.
 3. Petrova 3,5
  Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna
  i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi.
 4. Petrova 3,6
  Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen.
 5. Petrova 3,7
  A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju
  pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda
  i propasti bezbožnih ljudi.

 

 1. Timoteju 3,1
  A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.
 2. Timoteju 3,2
  Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,
 3. Timoteju 3,3
  bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici,
  neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,
 4. Timoteju 3,4
  izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.
 5. Timoteju 3,5
  Imaju obličje pobožnosti,
  ali snage su se njezine odrekli.
  I njih se kloni!

 

 1. Timoteju 4,2
  propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno
  – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.
 2. Timoteju 4,3
  Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka
  nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima;
 3. Timoteju 4,4
  od istine će uho odvraćati,
  a bajkama se priklanjati.

 

 1. Korinćanima 6,9
  Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega?
  Ne varajte se!
  Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici,
  ni mekoputnici,
  ni muškoložnici,
 2. Korinćanima 6,10
  ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici
  neće baštiniti kraljevstva Božjega.

 

Riječ “muškoložnici“, bi danas označavala homoseksualce.

Ima puno stihova, koji jasno govore, da nemaju svi Boga,
dakle, ne može se tvrditi da je „Bog u svemu“.
Nema Ga u “ZLU”, jer bi to bilo protivno Njegovoj naravi i biti,
a On je Ljubav i dobro, a nikako zlo.

 

2. Petrova 2,15
Zabludiše, napustivši ravan put, te pođoše putom Bosorova sina Bileama, koji prigrli plaću nepravednosti,

Boga napustiše, oni, koji ne činiše volju Njegovu, pa kako onda da se na Boga pozivaju?

 

Zaharija 1,4
`Ne budite poput svojih otaca koje su pozivali negdašnji proroci.
` Ovako govori Jahve nad Vojskama:
`Vratite se sa zlih putova svojih i od zlih djela.
Ali oni nisu slušali ni pazili na mene` – govori Jahve.

 

Jeremija 16,12
A vi još gore učiniste nego oci vaši,
 jer evo, svaki se povodi za okorjelošću zloga srca svoga,
 a mene ne sluša.

 

Psalam 54,3
Jer tuđini ustaše na me;
 i silni traže dušu moju;
nemaju Boga pred sobom.

1. Petrova 3,15  
Naprotiv, Gospodin – Krist neka vam bude svet,
u srcima vašim,
te budite uvijek spremni na odgovor
svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama,

 

Rimljanima 12,18      
Ako je moguće,
koliko je do vas,
u miru budite sa svim ljudima!

 

 

Rimljanima 16,17       
Zaklinjem vas, braćo,
čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni
mimo nauk u kojem ste poučeni,
i klonite ih se.

 

 1. Ivanova 2,15
  Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu.
  Ako tko ljubi svijet,
  nema u njemu ljubavi Očeve.
  Galaćanima 6,7

  Ne varajte se:
  Bog se ne da izrugivati!
  Što tko sije, to će i žeti!

Galaćanima 6,8
Doista, tko sije u tijelo svoje,
iz tijela će žeti raspadljivost,
a tko sije u duh,
iz duha će žeti život vječni.

“Djeca trebaju Ljubav oba roditelja,
a sam Stvoritelj je odredio da roditelji budu muškarac i žena,
 a ne dva ista spola. Stoga je sve drugo suprotstavljanje Božjoj volji. Budući da je Bog Ljubav, onda se ne može govoriti, da bi u istospolnim zajednicama djeca bila voljenija, kad te zajednice, ne mare za Božju volju i namjeru.” ~ Gordana Mišić

U Virovitici, nedjelja, 09.12.2018., oko 18:30h 

 

Mogu li biti siguran u spasenje?

Da vidimo, što piše u Bibliji?

Joel 3,5   
Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti,
jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje,
kao što Jahve reče, a među preživjelima oni koje Jahve pozove.

Rimljanima 5,9      
Mnogo ćemo dakle većma biti po njemu spašeni od gnjeva,
kad smo sad opravdani krvlju njegovom.

Efežanima 2,8        
Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji,

Ako gledamo gornje stihove, jasno je da se ne spašavamo svojim djelima,
već smo spašeni po Božjoj milosti i opravdani Kristovom, nevinom krvlju.

Zašto, ipak u Pismu Krist govori,
da neće svaki koji govori „Gospodine, Gospodine“ ući u kraljevstvo Njegovo?

Matej 7,21       
Neće svaki, koji mi govori:
“Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko,
nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.

Što je onda do nas, ako se ne spašavamo vlastitim dobrim djelima?

Matej 7,22       Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?`

Matej 7,23       Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`

Matej 7,24       “Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.

Matej 7,25       Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer – utemeljena je na stijeni.

Matej 7,26       “Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku.

Matej 7,27       Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.

Vidimo da Bog od svojih stvorenja traži poslušnost Zakonu Njegovom i Njegovoj cjelokupnoj Riječi, te želi da budemo utemeljeni na Stijeni (Kristu), odnosno Istini.

Isus Krist je Put, Istina i Život i On je jedini temelj za ulazak u Njegovo kraljevstvo.

Mi smo stvorenja Njegova, za koje je On platio nevinom krvlju otkupninu,
da bismo bili s njim u kraljevstvu Njegovom, po milosti Njegovoj i Njegovoj svetoj volji.

Bog jasno govori da možemo imati sigurnost spasenja, jer:
Rimljanima 8,30   
one koje je on predodredio,
on ih je također i pozvao;
one koje je pozvao, on ih je također otkupio;
i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Rimljanima 9,24   
nas koje je pozvao, ne samo između Židova već još i između pogana…
Rimljanima 1,6      
od kojih ste i vi također oni koje je Isus Krist pozvao.

1. Korinćanima 1,18       
Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju,
a nama spašenicima sila je Božja.

Efežanima 2,5        
nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa,
oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! –

Hebrejima 4,16      
Pristupimo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti,
da postignemo milosrđe i nađemo milost, kad nam ustreba pomoć!

Hebrejima 13,5       
U življenju ne budite srebroljupci,
zadovoljni onim što imate!
Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.

Hebrejima 13,6      
Zato možemo pouzdano reći:
Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem: što mi tko može?
Hebrejima 6,17        Zato i Bog, kad je htio baštinicima obećanja pokazati nepokolebljivost svoje odluke, posluži se zakletvom,

Hebrejima 6,18       Da bi u dvjema nepokolebljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguće prevariti, imali jaku utjehu mi, koji smo pribjegli, da se uhvatimo za nadu, koja nam je dana,

Hebrejima 6,19       Koju imamo kao sigurno i tvrdo sidro duše, koje ulazi u unutrašnjost iza zavjese

Hebrejima 6,20       Kamo Isus uđe kao preteča za nas, postavši veliki svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu.

Djela apostolska 2,25   
David doista za nj kaže:
Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.

Djela apostolska 2,26   
Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva.

Djela apostolska 2,27   
Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Djela apostolska 2,28   
Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga.

Eto, samo nekoliko stihova iz Biblije je dovoljno,
da sami izvučete zaključak
i dobijete odgovor na pitanje s početka teksta.

Mir s vama!

U Virovitici 20.05.2018. nedjelja, 21:55h                       napisala: Gordana Mišić