Arhiva kategorije: Božji hramovi

NE KASNI GOSPODIN!

Matej 24,20
Molite se,
da ne padne bijeg vaš
u zimu ili u subotu!
BOŽE EVO NAS!
Matej
24,3.-13.
Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio,
pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći:
“Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?
Isus im odgovori:
“Pazite da vas tko ne zavede!
Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti:
`Ja sam Krist!`
I mnoge će zavesti.
“A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite,
ne uznemirujte se.
Doista treba da se to dogodi,
ali to još nije svršetak.
Narod će ustati protiv naroda
i kraljevstvo protiv kraljevstva;
bit će gladi
i potresa
po raznim mjestima.
Ali sve je to samo početak trudova.
“Tada će vas predavati na muke i ubijati vas.
I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
Mnogi će se tada sablazniti,
izdavat će jedni druge
i mrziti se među sobom.
Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
Razmahat će se bezakonje
i ohladnjeti ljubav mnogih.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
“I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.
….
Matej
24,44.-51.
Zato i vi budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
“Tko li je onaj vjerni i razumni sluga
što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
Blago onome sluzi
kojega gospodar kada dođe
nađe da tako radi!
Zaista, kažem vam,
postavit će ga nad svim imanjem svojim.
“No rekne li taj zli sluga u srcu:
`Okasnit će gospodar moj`
pa stane tući sudrugove,
jesti i piti s pijanicama,
doći će gospodar toga sluge
u dan u koji mu se ne nada
i u čas u koji i ne sluti;
rasjeći će ga
i dodijeliti mu udes među licemjerima.
Ondje će biti plač i škrgut zubi.
LUKA
14,34
“Dobra je sol.
Ali ako i sol obljutavi,
čime će se ona začiniti?
LUKA
14,35
Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište.
Van se baca.
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,9
I doda: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,23
Ima li tko uši da čuje, neka čuje.
MARKO
7,16
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MATEJ
11,15
“Tko ima uši, neka čuje.
MATEJ
13,9
“Tko ima uši, neka čuje!
MATEJ
13,43
Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.
“Tko ima uši, neka čuje!
LUKA
8,8
Drugo napokon pade u dobru zemlju,
nikne i urodi stostrukim plodom.
” Rekavši to, povika:
“Tko ima uši da čuje, neka čuje!
HEBREJIMA
3,7
Zato, kao što govori Duh Sveti:
“Danas, ako glas njegov čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni,
kao u dan iskušenja u pustinji
HEBREJIMA
3,14
Doista, sudionici smo Kristovi postali
ako,
dakako,
ono prvo imanje stalnim sačuvamo
kad je rečeno:
Danas ako glas mu čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni!
Jer, koji su to čuli pa se pobunili?
Zar ne svi koji su pod Mojsijem izašli iz Egipta?
Koji li mu dodijavahu četrdeset godina?
Zar ne oni koji sagriješiše,
kojih mrtva tijela popadaše u pustinji?
Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
1.IVANOVA POSLANICA
2,1
Dječice moja,
ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi,
zagovornika imamo
kod Oca – Isusa Krista,
Pravednika.
1. IVANOVA
2,12
Pišem vama,
dječice,
jer su vam grijesi oprošteni
po njegovu imenu.
DJELA APOSTOLSKA
4,12
I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena
dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.
4,10.-11.
Neka bude znano svima vama
i svemu narodu Izraelovu:
po imenu Isusa Krista Nazarećanina,
kojega ste vi raspeli,
a kojega Bog uskrisi od mrtvih!
Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste,
ali koji postade kamen zaglavni.
1. IVANOVA POSLANICA
4,4.
Vi ste, dječice,
od Boga
i pobijedili ste ih
jer je moćniji Onaj koji je u vama
nego onaj koji je u svijetu.
1. IVANOVA POSLANICA
2,28
I sada, dječice,
ostanite u njemu
da budemo puni pouzdanja
kad se pojavi
te se ne postidimo pred njim
o njegovu dolasku.
AMEN!
napisala na facebook Gordana Mišić u Virovitici,
31.XII.2020. četvrtak, 03:17h
jutro je, a još je mrak!

OBRAZOVANJE!?!

13.07.2020., ponedjeljak, 07:50

Otkrivenje 4,11
1. Dostojanstvo!?!
2. Slava!?!
3. Čast!?!
4. Moć!?!

Dostojan je!——-> ISUS KRIST da primi ČAST od OCA
                                                                       SLAVU od glasa DUHA SVETOG
                                  od OCA uzvišenje slave (golubica) prilikom KRISTOVOG
                                       krštenja u Jordanau
                                      „Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj
                                         u Njemu mi sva MILINA.“
KLICANJE!
DUH SVETI SA ZEMLJE PREDAJE
1. MOĆ
2. BOGATSTVO
3. MUDROST
4. SNAGU
5. ČAST
6. SLAVU
7. BLAGOSLOV!

Otkrivenje 5,13. (na nebu)
5,13  I začujem:
sve stvorenje, i na nebu, (1. biće)
                       i na zemlji, (2. biće)
                       i pod zemljom, (3.biće)
                       i u moru – (4.biće)
(sve) na njima i u njima govori:
“Onomu koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu
blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova! (7. 5. 6. ?/vlast/?)

Otkrivenje 5,14   
I četiri bića ponavljahu: “Amen!” A starješine padnu ničice i poklone se.

Starješine?
Matej 6,24  “Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Luka 16,13 “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

(24 starješine)!?!

Otkrivenje 4,10    dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći:
Otkrivenje 4,11    “Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!

24 starješine zajedno padaju pred DOSTOJNIM BOGOM ŽIVIM NA NEBU,
odajuću MU i priznajući MU da je STVORITELJ, kojemu pripada
1. SLAVA
2. ČAST
3. MOĆ

Što kaže Petrova poslanica?

1. Petrova 4,11     Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi neka služi kao po jakosti, koju Bog daje,
da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

  1. Petrova 5,11 Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

    Juda se slaže!
    Judina 1,25 Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, čast i slava, vlast i moć prije svakog vremena i sad i u sve vijeke! Amen. 

JUDA—->JEDINOM BOGU STVORITELJU-à PO ISUSU KRISTU
                    GOSPODINU NAŠEM!
                    1. ČAST
                    2. SLAVA
                    3. VLAST!!!!!!!!!!!!!!! (alfa i omega, početak i kraj)
                    4. MOĆ (prije svakog vremena i sad i u sve vijeke)
Otkrivenje 1,1.-6.

Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to označi poslavši svog anđela sluzi svomu Ivanu

koji posvjedoči za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista – za sve što vidje.

Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!

Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu:
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Opaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tko je prema KRISTOVOM OTKRIVENJU NJEGOVO SVEĆENSTVO?
(neki pape, samozvani očevi zemaljski ili???)
Što pape misle o KRISTOVOM OTKRIVENJU OVIJEH DANA?
Da li im je to ukusna HRANA?

Pavlov test s psima i zvoncem

Pavlov test s psima i zvoncem, je danas primjenjiv od strane vaših pat’s-ova, spram vas koji postajete njihovi robovi,
a Bog je jasno rekao:

Postanak 2,18 Tada reče Gospod Bog: “Nije dobro čovjeku, da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja mu pristaje.”

Postanak 2,19 I dovede Gospod Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, što ih bio načinio od zemlje, pred Adama, da vidi, kako će ih nazvati. Kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati.

Postanak 2,20 Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim; ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica, koja bi mu pristajala.

Postanak 2,21 Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom.

Postanak 2,22 Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku.

Postanak 2,23 Tada Adam reče: “Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čovjeka.”

Postanak 2,24 Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.

Postanak 2,25 Oboje, Adam i žena njegova, bili su goli, pa ipak se nijesu stidjeli jedan od drugoga.

P.S. Tko shvatio, shvatio!

Volim Boga, ljude, a životinjama je sam Stvoritelj odredio mjesto i čovjekov odnos spram njih:
Postanak 2,15           Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.
Postanak 2,20          Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.
Postanak 1,26           I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!”

Sačuvana milost

“Iz daljine mu se Jahve ukaza:
Ljubavlju vječnom
ljubim te,
zato ti sačuvah milost.
Nijeste li čitali,
da je stvoritelj u početku
stvorio čovjeka
kao muža i ženu
i rekao:
U početku stvorenja stvorio je Bog
čovjeka
kao muža i ženu…”

(iz Biblije ~ Jeremija 31,3…, Matej 19,5…, Marko 10,6…,)

napisala: Gordana Mišić, dana Gospodnjeg 24.09.2016., 13:48h, subota u Virovitici

https://files.acrobat.com/a/preview/c277424a-5792-4d28-b97f-5127d0d2b996

prvi i prva

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta
slika s interneta potakla nastanak daljnjeg teksta izvađenog iz Biblije ovim redom:

Ivan 4,15        Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.

Ivan 4,16        Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.

Ivan 4,17        Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: `Nemam muža!`

Ivan 4,18       Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.

Ivan 4,19        Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok.

Ivan 4,20       Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.

Ivan 4,21        A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.

Ivan 4,22       Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova.

Ivan 4,23       Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Ivan 4,24       Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Ivan 4,25       Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.

 

Marko 12,18  Dođu k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

Marko 12,19  “Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.

Marko 12,20 Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda.

Marko 12,21  I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako.

Marko 12,22  I sedmorica ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije.

Marko 12,23  Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.

 

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta

 

Marko 12,24  Reče im Isus: “Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje?

Marko 12,25  Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Marko 12,26  A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako Mojsiju reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev?

Marko 12,27  Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.

 

  1. Korinćanima 14,2 Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.

 

Matej 19,4     On odgovori: “Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih

Matej 19,5     i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?

Matej 19,6     Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Matej 19,7     Kažu mu: “Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?

Matej 19,8     Odgovori im: “Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.

Matej 19,9     A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.

Matej 19,10   Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

Matej 19,11    A on im reče: “Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.

Matej 19,12   Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

napisala 23.09.2016., 18:14h, u Virovitici             Gordana Mišić

https://files.acrobat.com/a/preview/93f789e9-4aa4-464b-98d8-8ff513077656

Ako Duh Sveti nije Bog; čiji smo mi onda hramovi?

Da li Pismo naučava da Bog prebiva u rukotvorenim hramovima?  Pogledaj:

Djela apostolska 17,24            Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,

Da li Bog, ipak negdje na zemlji prebiva? Pogledaj:

  1. Korinćanima 3,17 Ako li tko oskvrni hram Božji, upropastit će njega Bog; jer je hram Božji svet, a to ste vi.

Ako su naša tijela (kao vjernika) HRAMOVI BOŽJI, TKO JE ONDA DUH SVETI KOJI JE U TIM HRAMOVIMA?  Pogledaj:

  1. Korinćanima 6,19 Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

Naša su tijela HRAMOVI BOŽJI, upravo zato što u njima prebiva Duh Sveti, znači BOG!
Tako jednostavno da ne može jednostavnije. Tko to smatra nekom naukom koja nije Božja, taj Boga nije upoznao, upravo zato što negiranjem Duha Svetog, priječi Njegov ulazak u njihova tijela.
Tko Duhu Svetom negira osobnost, taj negira da je Duh Sveti Bog, a takvo negiranje je neoprostiva hula na Boga! Tko Sina Čovječjeg (Isusa Krista koji je kao Riječ, tijelom postao),  negira, taj također huli na Boga, to mu se može oprostiti kao neznanje, ali kad Sin i Otac pošalju Duha Svetog, koji nas jedini može uvesti u svu Istinu, a mi Ga odbijemo, negiramo Mu osobnost i Božanstvo, (hulimo na Njega), onda smo opterećeni neoprostivim grijehom. Bog nije nasilnik i On ne ulazi u tijelo (hram) u kojem nije dobro došao.
Zato Sin jasno kaže:
 Otkrivenje 3,20           Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.
Zato Duh Sveti kaže:
Hebrejima 3,7            Zato, kao što veli Duh Sveti: Danas ako glas mu čujete,
Hebrejima 3,8            ne budite srca tvrda kao u Pobuni, kao u dan iskušenja u pustinji…
Hebrejima 3,18           Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
Hebrejima 3,19           I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
Zato Otac kaže:
Hebrejima 4,7            Zato Bog ponovno određuje jedan dan, Danas, u Davidu nakon toliko vremena govoreći, kako je već rečeno: Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda.

Otac i Sin i Duh Sveti jest ime u koje se krštavamo, upravo zato što je to JEDAN BOG, premda su tri osobe.
To nije vjerovanje u trojstvo, već vjerovanje u BOGA STVORITELJA! To je Bog objavljen u svojoj punini.

Amen!

U Virovitici, 08.05.2016., nedjelja, 21:20h                                                                    Gordana Mišić