Arhiva kategorije: Djeca Božja

NE KASNI GOSPODIN!

Matej 24,20
Molite se,
da ne padne bijeg vaš
u zimu ili u subotu!
BOŽE EVO NAS!
Matej
24,3.-13.
Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio,
pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći:
“Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?
Isus im odgovori:
“Pazite da vas tko ne zavede!
Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti:
`Ja sam Krist!`
I mnoge će zavesti.
“A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite,
ne uznemirujte se.
Doista treba da se to dogodi,
ali to još nije svršetak.
Narod će ustati protiv naroda
i kraljevstvo protiv kraljevstva;
bit će gladi
i potresa
po raznim mjestima.
Ali sve je to samo početak trudova.
“Tada će vas predavati na muke i ubijati vas.
I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
Mnogi će se tada sablazniti,
izdavat će jedni druge
i mrziti se među sobom.
Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
Razmahat će se bezakonje
i ohladnjeti ljubav mnogih.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
“I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.
….
Matej
24,44.-51.
Zato i vi budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
“Tko li je onaj vjerni i razumni sluga
što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
Blago onome sluzi
kojega gospodar kada dođe
nađe da tako radi!
Zaista, kažem vam,
postavit će ga nad svim imanjem svojim.
“No rekne li taj zli sluga u srcu:
`Okasnit će gospodar moj`
pa stane tući sudrugove,
jesti i piti s pijanicama,
doći će gospodar toga sluge
u dan u koji mu se ne nada
i u čas u koji i ne sluti;
rasjeći će ga
i dodijeliti mu udes među licemjerima.
Ondje će biti plač i škrgut zubi.
LUKA
14,34
“Dobra je sol.
Ali ako i sol obljutavi,
čime će se ona začiniti?
LUKA
14,35
Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište.
Van se baca.
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,9
I doda: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,23
Ima li tko uši da čuje, neka čuje.
MARKO
7,16
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MATEJ
11,15
“Tko ima uši, neka čuje.
MATEJ
13,9
“Tko ima uši, neka čuje!
MATEJ
13,43
Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.
“Tko ima uši, neka čuje!
LUKA
8,8
Drugo napokon pade u dobru zemlju,
nikne i urodi stostrukim plodom.
” Rekavši to, povika:
“Tko ima uši da čuje, neka čuje!
HEBREJIMA
3,7
Zato, kao što govori Duh Sveti:
“Danas, ako glas njegov čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni,
kao u dan iskušenja u pustinji
HEBREJIMA
3,14
Doista, sudionici smo Kristovi postali
ako,
dakako,
ono prvo imanje stalnim sačuvamo
kad je rečeno:
Danas ako glas mu čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni!
Jer, koji su to čuli pa se pobunili?
Zar ne svi koji su pod Mojsijem izašli iz Egipta?
Koji li mu dodijavahu četrdeset godina?
Zar ne oni koji sagriješiše,
kojih mrtva tijela popadaše u pustinji?
Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
1.IVANOVA POSLANICA
2,1
Dječice moja,
ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi,
zagovornika imamo
kod Oca – Isusa Krista,
Pravednika.
1. IVANOVA
2,12
Pišem vama,
dječice,
jer su vam grijesi oprošteni
po njegovu imenu.
DJELA APOSTOLSKA
4,12
I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena
dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.
4,10.-11.
Neka bude znano svima vama
i svemu narodu Izraelovu:
po imenu Isusa Krista Nazarećanina,
kojega ste vi raspeli,
a kojega Bog uskrisi od mrtvih!
Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste,
ali koji postade kamen zaglavni.
1. IVANOVA POSLANICA
4,4.
Vi ste, dječice,
od Boga
i pobijedili ste ih
jer je moćniji Onaj koji je u vama
nego onaj koji je u svijetu.
1. IVANOVA POSLANICA
2,28
I sada, dječice,
ostanite u njemu
da budemo puni pouzdanja
kad se pojavi
te se ne postidimo pred njim
o njegovu dolasku.
AMEN!
napisala na facebook Gordana Mišić u Virovitici,
31.XII.2020. četvrtak, 03:17h
jutro je, a još je mrak!

DANIJEL-OTKRIVENJE

DANIJEL 12,8.- 10. 
Ja slušahali ne razumjeh 
pa upitah 
Gospodarukako će to svršiti? 
 On reče 
“Idi, Daniele,  
ove su riječi tajne i zapečaćene  
do vremena svršetka. 
 
Mnogi će se očistiti 
ubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti. 
 
 
OTKRIVENJE  

10,4.-6. 
 
kad se oglasi sedam gromovahtjedoh pisati 
ali začujem glas s neba 
Zapečati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši! 

onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji
podiže k nebu desnicu 

i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu
zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE  

10,7,  
 
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo 
čim zatrubi 
dovršit će se otajstvo Božje  
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima. 
 
OTKRIVENJE  

8,13,  
vidjehi začuh glas jednoga orla 
gdje leti posred neba vičući glasom velikim 
“Jao, jaojao onima 
koji stanuju na zemlji 
od ostalih truba trojice anđela 
koji će još trubiti!” 
 
 
 OTKRIVENJE 
12,7.-12.  
nasta rat na nebu 
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem 
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, 

ali ne nadvlada 
I ne bijaše im više mjesta na nebu. 

Zbačen je Zmaj velikiStara zmija – imenom Ðavao, 
Sotonazavodnik svega svijeta 
Bačen je na zemlju 
a s njime su bačeni i anđeli njegovi. 

začujem glas na nebu silan 
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega 
i 
vlast Pomazanika njegova 
 
 
 Jer zbačen je tužitelj braće naše 
koji 
ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.      

 
 
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom 
i riječju svojega svjedočanstva
nisu ljubili života svoga – sve do smrti. 

 
Zato veselite se,  
nebesa i svi nebesnici 
jao vamazemljo i more,  
jer Ðavao siđe k vama 
gnjevan veoma 
znajući da ima malo vremena! 

VREMENA?????? 
 
 Otkrivenje 10,5.-6. 
onaj anđeo što ga vidjeh  
gdje stoji na moru i zemlji 
podiže k nebu desnicu 
 
i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu 
zemlju i sve što je na njoj 
more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE 
 21,5.-8. 
Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče 
“Evo, sve činim novo!”  
doda 
Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite. 

 još mi reče 
Svršeno je!  
Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak 
Ja ću žednomu  
dati s izvora vode života zabadava. 

To će biti baština pobjednikova 
I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 

 
 
Kukavicama pak 
nevjernima i okaljanima 
ubojicamabludnicima 
vračarima i idolopoklonicima  
i svim lažljivcima  
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom 
To je druga smrt. 
 
OTKRIVENJE 
 13,9.-11.  
 
Tko ima uho, nek posluša! 
 
Je li tko za progonstvo 
progonstvo će ići 
 
Je li tko za mač, da bude pogubljen 
mačem će biti pogubljen 
 
U tom je postojanost i vjera svetih. 

 
vidjehdruga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje 
ima dva roga poput jaganjca 
govori kao Zmaj. 
 
Otkrivenje 
13,16.-17.
 
 
Ona postiže da se svima – 
malima i velikima
bogatima i ubogima 
slobodnjacima i robovima –  
udari žig na desnicu ili na čelo, 

i da nitko ne mogne kupovati  
ili prodavati 
osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri 
ili s brojem imena njezina. 
 
 
 DANIJEL IZ STAROG ZAVJETA  
 
I OTKRIVENJE IZ NOVOG ZAVJETA  
 
SAVJETJU: 
 
 
Otkrivenje 
22,11 
Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu
Okaljan neka se i dalje kalja 
Pravednik neka i dalje živi pravedno 
Svet neka se i dalje posvećuje!   
 
Daniel  
12,10 
Mnogi će se očistitiubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni 
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti.   

 
 
 
 
 

Ženidba

https://docs.google.com/document/d/18wDMti3HSl2FLorSqCSaWm7kokMzPHEy3kCQLzT297Q/edit?usp=sharing 

Na linku je dokument, davno stvoren pod radnim naslovom “Božji prst”

Danas, 1. radni dan u tjednu, nedjelja, 04.10.2020. slijedi razrada dokumenta s linka;

Idemo u BIBLIJU

Stari zavjet:

Ezra 10,1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.
Ezra 10,2 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: “Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.
Ezra 10,3 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!
Ezra 10,4 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!

Novi zavjet: (apostol Pavle piše;….)

Korinćanima 7,1 Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je čovjeku ne dotaći ženu.
1. Korinćanima 7,2 Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.
1. Korinćanima 7,3 Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu.
1. Korinćanima 7,4 Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena.
1. Korinćanima 7,5 Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.
1. Korinćanima 7,6 Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed.
1. Korinćanima 7,7 A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako.
1. Korinćanima 7,8 Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja.
1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.
1. Korinćanima 7,10 A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja –
1. Korinćanima 7,11 ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri – i muž neka ne otpušta žene.
1. Korinćanima 7,12 Ostalima pak velim – ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta.
1. Korinćanima 7,13 I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža.
1. Korinćanima 7,14 Ta muž nevjernik posvećen je ženom i žena nevjernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako – sveta su.
1. Korinćanima 7,15 Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog.
1. Korinćanima 7,16 Jer što znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?
1. Korinćanima 7,17 U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako određujem po svim crkvama.
1. Korinćanima 7,18 Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje.
1. Korinćanima 7,19 Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego – držanje Božjih zapovijedi.
1. Korinćanima 7,20 Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan.
1. Korinćanima 7,21 Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi.
1. Korinćanima 7,22 Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov.
1. Korinćanima 7,23 Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.
1. Korinćanima 7,24 Svatko u čemu je pozvan, braćo, u tome neka i ostane pred Bogom.
1. Korinćanima 7,25 O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja.
1. Korinćanima 7,26 Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti.
1. Korinćanima 7,27 Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene.
1. Korinćanima 7,28 Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.
1. Korinćanima 7,29 Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;
1. Korinćanima 7,30 i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju;
1. Korinćanima 7,31 i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.
1. Korinćanima 7,32 A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,33 A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi,
1. Korinćanima 7,34 pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.
1. Korinćanima 7,35 Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,36 Misli li tko da je nepriličan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka čini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu.
1. Korinćanima 7,37 Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluči u svom srcu – čuvati svoju djevicu – dobro čini.
1. Korinćanima 7,38 Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini.
1. Korinćanima 7,39 Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu.
1. Korinćanima 7,40 Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

 

Korišten je prijevod na HRVATSKI JEZIK, a dajem i brojeve stihova na ENGLESKOM PRIJEVODU:
Ezra 10, 1.-4. ( Ezra 10, 1. Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children: for the people wept very sore.
2. And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, We have trespassed against our God, and have taken strange wives of the people of the land: yet now there is hope in Israel concerning this thing.
3. Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives, and such as are born of them, according to the counsel of my lord, and of those that tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.
4. Arise; for this matter belongeth unto thee: we also will be with thee: be of good courage, and do it.)

1. Korinćanima 7, 1.-40.
(1 Corinthians 7, 1 

1Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man not to touch a woman.
2Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
3Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.
4The wife hath not power of her own body, but the husband: and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife.
5Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.
6But I speak this by permission, and not of commandment.
7For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that.
8I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I.
9But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn.
10And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:
11But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife.
12But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away.
13And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him.
14For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy.

15But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.
16For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?
17But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches.
18Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised.

19Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
20Let every man abide in the same calling wherein he was called.
21Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather.
22For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord’s freeman: likewise also he that is called, being free, is Christ’s servant.
23Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.
24Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

25Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful.
26I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be.
27Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife.
28But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.
29But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none;

30And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;
31And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away.
32But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord:
33But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife.

34There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
35And this I speak for your own profit; not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.
36But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.

37Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no 

necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.
38So then he that giveth her in marriage doeth well; but he that giveth her not in marriage doeth better.
39The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

40But she is happier if she so abide, after my judgment: and I think also that I have the Spirit of God. )

P.S. Tekst na ENGLESKOM kopiran s internetskih stranica prijevoda 


 

 

OBRAZOVANJE!?!

13.07.2020., ponedjeljak, 07:50

Otkrivenje 4,11
1. Dostojanstvo!?!
2. Slava!?!
3. Čast!?!
4. Moć!?!

Dostojan je!——-> ISUS KRIST da primi ČAST od OCA
                                                                       SLAVU od glasa DUHA SVETOG
                                  od OCA uzvišenje slave (golubica) prilikom KRISTOVOG
                                       krštenja u Jordanau
                                      „Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj
                                         u Njemu mi sva MILINA.“
KLICANJE!
DUH SVETI SA ZEMLJE PREDAJE
1. MOĆ
2. BOGATSTVO
3. MUDROST
4. SNAGU
5. ČAST
6. SLAVU
7. BLAGOSLOV!

Otkrivenje 5,13. (na nebu)
5,13  I začujem:
sve stvorenje, i na nebu, (1. biće)
                       i na zemlji, (2. biće)
                       i pod zemljom, (3.biće)
                       i u moru – (4.biće)
(sve) na njima i u njima govori:
“Onomu koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu
blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova! (7. 5. 6. ?/vlast/?)

Otkrivenje 5,14   
I četiri bića ponavljahu: “Amen!” A starješine padnu ničice i poklone se.

Starješine?
Matej 6,24  “Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Luka 16,13 “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

(24 starješine)!?!

Otkrivenje 4,10    dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći:
Otkrivenje 4,11    “Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!

24 starješine zajedno padaju pred DOSTOJNIM BOGOM ŽIVIM NA NEBU,
odajuću MU i priznajući MU da je STVORITELJ, kojemu pripada
1. SLAVA
2. ČAST
3. MOĆ

Što kaže Petrova poslanica?

1. Petrova 4,11     Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi neka služi kao po jakosti, koju Bog daje,
da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

 1. Petrova 5,11 Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

  Juda se slaže!
  Judina 1,25 Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, čast i slava, vlast i moć prije svakog vremena i sad i u sve vijeke! Amen. 

JUDA—->JEDINOM BOGU STVORITELJU-à PO ISUSU KRISTU
                    GOSPODINU NAŠEM!
                    1. ČAST
                    2. SLAVA
                    3. VLAST!!!!!!!!!!!!!!! (alfa i omega, početak i kraj)
                    4. MOĆ (prije svakog vremena i sad i u sve vijeke)
Otkrivenje 1,1.-6.

Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to označi poslavši svog anđela sluzi svomu Ivanu

koji posvjedoči za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista – za sve što vidje.

Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!

Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu:
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Opaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tko je prema KRISTOVOM OTKRIVENJU NJEGOVO SVEĆENSTVO?
(neki pape, samozvani očevi zemaljski ili???)
Što pape misle o KRISTOVOM OTKRIVENJU OVIJEH DANA?
Da li im je to ukusna HRANA?

1. TKO SI?, 2. ŠTO SI?, 3. ODAKLE SI?, 4. KAMO IDEŠ?

( u prijevodu filmskog junaka Clin Eastwooda iz filma https://youtu.be/38mE6ba3qj8 ,
pa ako ne vjerujete BOŽJOJ RIJEČI, neka vam PRLJAVI HARRY postavi pitanje!)

BOG VAM NUDI OHRABRENJE! (ne kroz filmske junake)

Ponovljeni zakon 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.

Efežanima 6,12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

1. Ivanova 3,10 Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega

1. Ivanova 3,2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

1. Petrova 3,17 Jer je bolje, ako hoće volja Božja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.

1. Petrova 2,15 Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,

1. Petrova 4,12

Jer je živa riječ Božja,

i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane

i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i namjerama srca. 

1. Petrova 1,5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.

Titu 2,11

Jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude,

1. Korinćanima 14,36 Je li od vas izašla riječ Božja? ili je k vama samima došla?

1. Korinćanima 1,18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.

 

1. Solunjanima 5,18.-22. 
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 Duha ne trnite,
 
proroštava ne prezirite!
 
Sve provjeravajte: dobro zadržite,
Svake se sjene zla klonite!dana 24.06.2020. srijeda oko 19:50h ,
napisala Gordana Mišić,; DUHOM BOŽJIM VOĐENA!

 

 

 

 
Poveznica

UPOZORAVA NAS BOŽJA RIJEČ:

2. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
2. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
2. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
2. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
2. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
2. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

POLAKO,  JOŠ SAMO MALO; USKORO DOLAZI ISUSKRIST, ali ne prije svega što je BOG predvidio!

Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Mudre izreke 24,5 Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine.
Mudre izreke 24,6 Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
Mudre izreke 24,7 Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!
izreke 24,8 Tko smišlja zlo zove se učitelj podmukli.
Mudre izreke 24,9 Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.
Mudre izreke 24,10 Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.
Mudre izreke 24,11 Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posrćući idu na stratište.
izreke 24,12 Ako kažeš: “Nismo za to znali”, ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?
Mudre izreke 24,13 Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saće je slatko nepcu tvome.
Mudre izreke 24,14 Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je nađeš, našao si budućnost i nada tvoja neće propasti.
Mudre izreke 24,15 Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne čini nasilja boravištu njegovu;
Mudre izreke 24,16 jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17 Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće,
Mudre izreke 24,18 da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.
Mudre izreke 24,19 Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima,

MUDRE 

izreke 24,20 jer zao čovjek nema budućnosti, svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 24,21 Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.
Mudre izreke 24,22 Jer iznenada provaljuje nesreća njihova i tko zna kad će doći propast njihova.

Duh izričito govori!

Timoteju 4,1    Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

 1. Timoteju 4,2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
 2. Timoteju 4,3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.
 3. Timoteju 4,4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću
 4. Timoteju 4,5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.
 5. Timoteju 4,6 To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.
 6. Timoteju 4,7 Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!
 7. Timoteju 4,8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život – sadašnji i budući.
 8. Timoteju 4,9 Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati.
 9. Timoteju 4,10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.
 10. Timoteju 4,11 Zapovijedaj to i naučavaj!
 11. Timoteju 4,12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.
 12. Timoteju 4,13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju.

Potencijal

POTENCIJAL
Da je Stvoritelj želio da grešni ljudi koriste sav potencijal,
onda nas ne bi izbacio iz Edena, jer grešni ljudi imaju potencijal uništiti sebe i civilizaciju, tako da dostizanje “najbolje moguće verzije sebe”,
može imati i “katastrofalne posljedice”!
Koliko, god netko težio savršenstvu u pozitivnom smislu,
na Zemlji ima onih, koji teže savršenstvu u negativnom smislu.
Bog je Ljubav, vidimo svu moć “zla i mržnje” na ovoj planeti.
Da se “zlo i mržnja, ne bi dalje razvijalo”, ljudska su stvorenja “ograničena”. Drugim riječima, mnogi ljudi, koje smatramo genijima
(prekrasno su koristili vlastite potencijale na dobrobit čovječanstva),
ali vidimo, koliko i kako se sve na ovoj planeti može preokrenuti
i koristiti na štetu čovječanstva.
Čovjek (pojedinac) može željeti najbolje,
a da se to okrene protiv dobrobiti drugog pojedinca ili okoline.

Aleksandar, Napoleon, Hitler, samo su potvrda, koliko se “ljudski potencijal”, može koristiti na “uzdizanje pojedinca”
na ušrtb i štetu, svijeta i svjetske populacije.
Kad pojedinac krene u “avanturu dostizanja najbolje verzije sebe”,
lako može dostići “verziju najgoreg sebe”.

Stoga, mamiti ljude u “visine”, je jako neodgovoran i nezahvalan posao.
Sam Stvoritelj je rekao:
“Rastite, budite savršeni, ali DO PUNINE RASTA KRISTOVA”,
dakle, ne DALJE!!!

Sam Lucifer je težio nadmašiti Krista,
a stanje tog htijenja je vidljivo nama,
danas i kroz vijekove na ovoj planeti.

Budite sigurni da Bog voli svoju djecu,
ali je On taj, koji postavlja granice,
preko, kojih ne treba ići,
ako želimo ostati djeca Božja.

napisala Gordana Mišić
u Virovitici, dana 25.03.2020.
srijeda (između 11 i 12 sati)

BIBLIJA:

Otkrivenje 12,7.-12.        

I nasta rat na nebu:
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem.
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi,
ali ne nadvlada.
I ne bijaše im više mjesta na nebu.

        
Zbačen je Zmaj veliki,
Stara zmija – imenom Ðavao,
Sotona, zavodnik svega svijeta.
Bačen je na zemlju,
a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

I začujem glas na nebu silan:
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega
i vlast Pomazanika njegova!
Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć
optuživao pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga
– sve do smrti.

Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici!
A jao vama, zemljo i more,
jer Ðavao siđe k vama,
gnjevan veoma,
znajući da ima malo vremena!

Kološanima 2,18.-19.     
Nitko neka vas ne podcjenjuje
zato što on sam uživa u “poniznosti i štovanju anđela”,
zadubljuje se u svoja viđenja,
bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom,
a ne drži se Glave,
Njega od kojeg sve Tijelo,
zglobovima i svezama zbrinuto i povezano,
raste rastom Božjim.

Kološanima 2,8.-10.      
Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem
i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku,
na “počela svijeta”,
a ne na Krista.

Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva;
te ste i vi ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

Kološanima 1,15.-20.
         On je slika Boga nevidljivoga,
Prvorođenac svakog stvorenja.

Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva,
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti
– sve je po njemu i za njega stvoreno:

on je prije svega i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve;
on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.

Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu

i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Eežanima 1,4.-14.  
Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti
i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe,
po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem

obznanivši nam otajstvo svoje volje
po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova

da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade

da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga
– u njemu ste, prigrlivši vjeru,
opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja
– na hvalu Slave njegove.

Filipljanima 1,9.-11.
        
I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Rimljanima 8,35   
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?
Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

Rimljanima 8,39   
ni dubina ni visina,
ni ikoji drugi stvor
neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje
u Kristu Isusu Gospodinu našem.

2. Petrova 3,18       
A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Da li je čovjekova odluka iznad Božje?

Vezano za neoprostiv grijeh, odnosno hulu na Duha Svetoga.

“Iako nije bio siguran u oproštenje, odlučio se na povratak. Tako je čuo riječi oproštenja. Ali da je odlučio ne vratiti se, nikada ne bi čuo te riječi.” ~ u jednom članku na internetu piše; o sinu koji se vratio očevom domu (priča iz Biblije), a

Gordana Mišić piše komentar:

Ne može čovjekova “odluka” biti IZNAD BOŽJE!
Bog je jasan:

BIBLIJA:

Ponovljeni zakon 30,19 Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj,
Rimljanima 9,15 On kaže, naime, Mojsiju: Ja ću biti milosrdan kome ja hoću podijeliti milosrđe i smilovat ću se onome kome ja hoću smilovati se.

Luka 18,26 Koji su to čuli, rekoše: “Pa tko se onda može spasiti?

Luka 18,27 A on će: “Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu.
Rimljanima 11,32 Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

Ivan 15,22 Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
Rimljanima 1,20 Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.

Hebrejima 6,4 Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,
Hebrejima 6,5 i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,
Hebrejima 6,6 pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.
Hebrejima 6,7 Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;
Hebrejima 6,8 ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: “U oganj!

Zaključak se sam nameće: Bog je milostiv, ali i pravedan. Prašta grijehe, ali ne dozvoljava da Ga se iznova i iznova “razapinje”. Teško onome, kome je ponuđen život vječni i on ga usnama prihvati, a srce mu ostane daleko od Boga, jer takav nema pristup Kraljevstvu nebeskom. Jedno govoriti, drugo, misliti, a treće raditi!!! To kod Boga ne prolazi. 

Tko se Bogu predaje cijelim bićem, toga Bog mijenja i osposobljava za život u vječnosti, a onome tko cijeloga života na zemlji “ne umre sebi”, koji svojim postupcima, žalosti Duha Svetoga, njegovo srce ostaje “kameno”…, a takvo ne ulazi u nebeski Grad. Nije to stvar neke čovjekove “odluke”, to je stvar čovjekove NEPOSLUŠNOSTI spram Stvoritelja. 

Bog je lijepo rekao:

Rimljanima 8,28 Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su ODLUKOM NJEGOVOM pozvani.
Rimljanima 8,29 Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom.
Rimljanima 8,30 Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Zapazimo;”ODLUKOM BOŽJOM”, a ne čovjekovom, jer mi smo samo glina u Njegovim rukama. 

U Virovitici 30.12.2017., subota, oko 19h   

Djeca Božja!

Budemo li gradili svoju vjeru na lažnom vjerovanju da smo svi mi djeca Božja, onda gradimo “kuću na pijesku”.
Isus Krist je Stijena i na Njemu i Njegovoj Riječi nam valja graditi, pa se nećemo trebati bojati “bujice” koja je pred nama.

“svi smo mi djeca Božja”~ uvriježeno vjerovanje mnogih ljudi u svijetu

Upravo suprotno od onoga što tvrdi sam Bog, jer Bog jasno RAZDVAJA Svoju djecu (svoj narod i ostatak), od svijeta kojim vlada đavo (otac laži)!

Evo i potvrde iz Biblije:

Ivan 8,44 Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željama oca svojega, On je bio krvnik ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži.

Isus je jasno naučavao:
Marko 11,17 Učio ih je i govorio: “Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!

Otkrivenje 18,4 Začujem i drugi glas s neba: “Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajedničari grijeha njezinih!

Rimljanima 12,2 Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno.

 1. Jovanova 3,1 Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.

Izaija 51,7 Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Tek toliko da se ZNA ISTINA BOŽJA, a to je upravo suprotno od svjetske izjave da “smo mi svi djeca Božja”!

Biti dijete Božje je DAR OD BOGA DAN NANOVOROĐENJEM, a ne naravnim rođenjem.
Stoga, preispitajmo svoju vjeru i one koji su nas njoj učili!
Samo je jedna vjera prava, a to je vjera ISUSOVA.
Jedino je ON BOG, a sve ostalo su ljudske izmišljotine.

Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

AMEN!