Arhiva kategorije: antikrist

Kako izgleda Sotona i njegovi demoni?

Dozvoljeno je kopiranje uz objavu ovog linka: https://www.novizivot.net/…/kako-izgledaju-sotona-i…/
Izvađeno iz članka objavljenog na gornjem linku:
“U pokušaju opisivanja kako Sotona i demoni izgledaju, jedan od velikih problema je u tome što su oni duhovi. Po definiciji, duhovi su netjelesni, a netjelesnim bićima je nemoguće dodijeliti fizička svojstva. Kao duhovna bića, demoni nemaju nos, oči, ruke, noge, rep, ili bilo što drugo što bismo mogli tražiti u izradi opisa. To je jedan od razloga zašto Biblija nigdje ne opisuje Sotonin izgled. “~ iz gornjeg teksta

Gordana Mišić daje komentar koji slijedi:

Što piše u Bibliji?
Evo, pa neka čitatelji sami zaključe:

Ezekiel 28,11 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 28,12 “Sine čovječji, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Reci mu: `Ovako govori Jahve Gospod: Gle, ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i čudesno lijep!
Ezekiel 28,13 U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše, resio te dragulj svaki, sard, topaz i dijamant, krizolit, oniks i jaspis, safir, smaragd i zlato. Načinjeni bjehu bubnjevi i frule, na dan ti rođenja bjehu pripravljeni.
Ezekiel 28,14 Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika: bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred ognjena kamenja.
Ezekiel 28,15 Savršen bješe na putima svojim od dana svojega rođenja dok ti se u srcu ne zače opačina.
Ezekiel 28,16 Obilno trgujući, napuni se nasiljem i sagriješi. Zato te zbacih s gore Božje, istrgoh te, kerube zaštitniče, isred ognjenoga kamenja.
Ezekiel 28,17 Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga! Na zemlju te bacih i predah te zemaljskim kraljevima da te prezirno gledaju.

Izaija 14,9 Zbog tebe se uzbudi Podzemlje da te dočeka kada dođeš. U tvoju čast ono budi sjene, sve zemaljske mogućnike, ono diže s prijestolja sve kraljeve naroda.
Izaija 14,10 Svi ti oni progovaraju: “I ti si skršen k`o i mi, nama si sličan postao.
Izaija 14,11 Oholost se tvoja sruši u Podzemlje i buka tvojih harfa; pod tobom je ležaj od truleži, a crvi tvoj su pokrivač.
Izaija 14,12 Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda?
Izaija 14,13 U svom si srcu govorio: `Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru.
Izaija 14,14 Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.`
Izaija 14,15 A sruši se u Podzemlje, u dubine provalije!
Izaija 14,16 Koji te vide, motre te i o tebi razmišljaju: “Je li to čovjek koji je zemljom tresao i drmao kraljevstvima,
Izaija 14,17 koji je u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove, koji sužnjeva svojih nikad nije kući otpuštao?

Ezekiel 28,18 Mnoštvom svog bezakonja, nepoštenim trgovanjem oskvrnu svoja svetišta! Pustih oganj posred tebe da te proždre. Pretvorih te na zemlji u pepeo na oči onih što te motre.
Ezekiel 28,19 Svi koji te poznaju među narodima zgroziše se nad tobom! Jer ti strašilo posta, nestade zauvijek.`

Otkrivenje 13,18 U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.

Komentar Gordane Mišić:

To bio bio podroban opis Lucifera, koji je postao Sotona, kad mu se u srcu “začela opačina”. 

Stoga rečenice poput ovih iz gornjeg posta:
“Kao duhovna bića, demoni nemaju nos, oči, ruke, noge, rep, ili bilo što drugo što bismo mogli tražiti u izradi opisa. To je jedan od razloga zašto Biblija nigdje ne opisuje Sotonin izgled.” , 
smatram LAŽNOM IZJAVOM ili pak NEPOZNAVANJEM BOŽJE ISTINE.

Što se tiče ovih rečenica:
“U pokušaju opisivanja kako Sotona i demoni izgledaju, jedan od velikih problema je u tome što su oni duhovi. Po definiciji, duhovi su netjelesni, a netjelesnim bićima je nemoguće dodijeliti fizička svojstva.”,,

Ne vidim nikakav problem u opisivanju Sotone, već vidim problem u pisanju o njemu, a ne poznavanju materije o kojoj se piše. 
Uostalom, ljudske definicije “duhova” su samo ljudske pretpostavke, a Biblija je jasna.

1. Korinćanima 15,39 Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje.

1. Korinćanima 15,40 Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.

1. Korinćanima 15,44 sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.

1. Korinćanima 15,45 Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam – duh životvorni.
1. Korinćanima 15,46 Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.
1. Korinćanima 15,47 Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba.
1. Korinćanima 15,48 Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
1. Korinćanima 15,49 I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.
1. Korinćanima 15,50 A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Zaključak: 

Netjelesna bića su izmišljotine ljudske, da bi se čovjek držao u neznanju.
Biblija ima odgovore, pa onaj koga odgovori zanimaju, traži i nalazi, kuca i otvara mu se, moli i prima…..
A oni koji samo slijede tradicijske običaje i slušaju druge ljudske umotvorine, bez da ih provjere u Bibliji, samo su na “širokom putu koji vodi u propast”.

Ivan 8,44 Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.

Rimljanima 6,19 Kao čovjek govorim zbog vašega tijela, jer kao što dadoste udove svoje u službu nečistoći i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite udove svoje u službu pravdi na posvećenje!

U Virovitici, 12.01.2018., petak 03:30h                                 napisala Gordana Mišić

IZVRNUTO EVANĐELJE

papa211
slika s interneta prenešena

“Nije nužno vjerovati u Boga da biste bili dobar čovjek.” ~ papa

Gordana Mišić :
Dobro je samo ono što od Stvoritelja dolazi, a da bi čovjek bio dobar, potrebno je da ga Duh Sveti oblikuje IZNUTRA.

Čovjek može da ne vjeruje u Boga i da provede život kao “dobar”, a da NE BUDE SPAŠEN.

Što čovjeku znači “biti dobar”, ako ne bude NANOVOROĐEN (Duhom Svetim) i odgojen za život u vječnosti?

Sam Isus Krist dok je bio na zemlji u ljudskom obličju jasno je rekao:

Luka 18,19      Isus mu odgovori: “Što me zoveš dobrim; samo je Bog dobar.”

Ne znam koje i čije Evanđelje propovijeda papa, ali sigurna sam da Isusovo NIJE!

Možete vjerovati što hoćete, može vas odgojiti bilo tko, ali to nije preduvjet da uđete u kraljevstvo nebesko.

BOŽJA RIJEČ:

Matej 3,2    “Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko.”

Matej 5,10  Blagoslovljeni su, koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.

Matej 5,20  Jer vam kažem: Ako pravednost vaša ne bude savršenija negoli književnika i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Matej 23,13            Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi zatvarate kraljevstvo nebesko od ljudi, Vi sami ne ulazite, niti date da ulaze, koji bi htjeli,….

Matej 19,23            A Isus reče svojim učenicima: “Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.

 

Ivan 3,3       Isus mu reče: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi, ne može vidjeti kraljevstva Božjega.”

 

Djela apostolska 2,38   Petar im reče: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;

 

  1. Korinćanima 1,22 Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.

2. Korinćanima 5,5        A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha.

Amen!
U Virovitici, 07.06.2016., utorak, 18:38h                                                 Gordana Mišić

NEISTOMIŠLJENICI

“…nisam mišljenja da u Raj idu samo osobe koje vjeruju…mislim da će u Raj otići i ateisti koji čine dobra djela”
~ s interneta

To može biti tvoje mišljenje, ali je ono PROTIVNO Božjoj Riječi.
Marko 16,16

Tko vjeruje i pokrsti se, spasit će se; a tko ne vjeruje, osudit će se.

Ivan 3,18

Tko vjeruje u njega, ne sudi se: tko ne vjeruje, taj je već suđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Ivan 3,36

Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.”

Ivan 7,38

Tko vjeruje u mene, kako kaže Pismo, iz njegova će srca poteći rijeke žive vode.”

Ivan 10,26

Ali vi ne vjerujete, jer nijeste od mojih ovaca.

Hebrejima 11,6

A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,

Jakovljeva 2,19

Ti vjeruješ, da je jedan Bog; dobro činiš; i đavli vjeruju, i dršću.

Jeremija 4,22

Da, bezuman je moj narod, ne poznaju me, djeca su oni nerazumna, ništa ne shvaćaju, mudri su tek za zlodjela, al`činiti dobro ne umiju.

Titu 3,10

S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini

Titu 3,11

znajući da je izopačen i da griješi: on sam sebe osuđuje.

1. Korinćanima 2,14   Tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božjega; jer mu je ludost, i ne može da razumije, jer treba da se duhovno prosuđuje.

1. Korinćanima 2,15   A onaj duhovni sve prosuđuje, i njega nitko ne prosuđuje.

1. Korinćanima 2,16   “Jer tko je upoznao misao Gospodnju, da ga pouči?” A mi imamo misao Kristovu.

Amen!

DAN POMIRENJA – Jubilejska godina

1. Tko jedino može proglasiti „dan pomirenja“, odnosno godinu oprosta?
2. Tko jedino ima vlast otvoriti i zatvoriti vrata kraljevsta nebeskog?
3. Papa na zemlji ili jedino Bog na nebu?
4. Šta kaže Božja Riječ?

1. „Jubilejsku godinu“, odnosno oprosnu godinu proglašava SAM BOG!
Kako i kada i zašto??? Što je to „sedma godina“ i što je to „jubilejska godina“ u Bibliji?
Evo razjašnjenja:

Levitski zakonik 25, 1.-13.
1

Sedma godina

Jahve reče Mojsiju na Sinajskom brdu: 2»Govori Izraelcima i kaži im:

‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja održava Jahvin subotnji počinak. 3Šest godina zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. 4Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. 5Što samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grožđe s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina počivanja. 6Zemljišni počinak neka vam priskrbi prehranu: tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji s tobom živi; 7a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi služe za hranu.’«

8

Jubilejska godina

»Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosit će ti četrdeset devet godina. 9A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. 10Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu! 11Ta pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grožđe s neobrezane loze. 12Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe.

13Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu.

Tako piše i u mojoj i u vašoj i u papinoj Bibliji, pa kako onda papa može oponašati Boga živoga i sam na zemlji prisvojiti vlast i pravo proglašavanja „jubilejske godine“?

Evo kako:
Daniel 7,25     On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

Danijel je takvu osobu kao što je papa, odavno opisao i predvidio za ovo poslijednje vrijeme.

2. U čijoj je nadležnosti „otvaranje i zatvaranje“ vrata kraljevstva nebeskog? Šta kaže Biblija?

Otkrivenje 1, 12-18.
12Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, 13a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; 14glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni; 15noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; 16u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.

17Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti i Podzemlja.

Otkrivenje 3,7  I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: “Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti:“

Izaija 22,22     I metnuću mu ključ od doma Davidova na rame: kad on otvori, neće niko zatvoriti, i kad on zatvori, neće niko otvoriti.

Otkrivenje 5, 1I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

3. Tko je dakle to? Papa? NE! To je jasno da jest i bio je i bit će samo i jedino Isus Krist, BOG nebeski! Niti jedan čovjek na zemlji ne može si prisvojiti pravo i vlast da otvara i zatvara vrata kraljevstva nebeskog. Jedino Bog je dostojan otpečatiti zapečaćeno. Jedino je Janje (Isus Krist) toga dostojno, odnosno jedino On ima tu vlast i moć.

4. Božja Riječ je kristalno jasna svakoj osobi koju vodi Duh Istine, a onome koga vodi duh zablude nije važno šta kaže sam Bog, nego jedino slušaju sebe i čovjeka samozvanog boga na zemlji.

Moj dom i ja služit ćemo Bogu živome koji je na nebu, jer „bolje se uzdati u Boga, nego u čovjeka!“

Za one koji žive u zabludi i koji su vođeni čovjekom, evo šta kaže Biblija?!:

Ponovljeni zakon 29, 15.-19.
1

III. SAVEZ S BOGOM

 

Poticaj da Izrael prihvati Savez

Mojsije sazva sav Izrael pa im reče:

»Vidjeli ste na rođene oči sve što je Jahve učinio u zemlji egipatskoj faraonu, svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj: 2velike kušnje što su ih vidjele tvoje oči, silne znakove i čudesa! 3Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite, očiju da vidite ni ušiju da čujete.

4Vodio sam vas pustinjom četrdeset godina; odjeća se na vama nije izderala niti su se sandale na vašim nogama raskidale. 5Kruha niste jeli; vina ni drugoga opojnog pića niste pili, da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš.

6Kad stigoste na novo mjesto, Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, iziđoše pred nas u boj, ali smo ih potukli. 7Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manašeova.

8Držite i vršite riječi ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete.

9Danas stojite svi pred Jahvom, Bogom svojim: vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela, 10djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u tvome taboru – od onoga koji ti siječe drva do onoga koji ti nosi vodu – 11da stupite u savez s Jahvom, Bogom svojim, u savez zakletvom potvrđen, što ga Jahve, Bog tvoj, danas s tobom sklapa 12da danas od tebe učini svoj narod i da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. 13I ne sklapam danas ovaj savez sa zakletvom samo s vama 14nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama.«

15

Kazna za neposluh

»Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali proći. 16Vidjeli ste njihove rugobe, njihove kumire od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju.

17Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena koji rađa otrovom i pelinom. 18Neka se nitko, čuvši riječi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujući u svome srcu: ‘Bit će mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek’ povodanj utaži žeđ!’

19Takvome neće Jahve nikad oprostiti, nego će se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog čovjeka, tako da će se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te će Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom.

Amen!

Treba li nas plašiti čipiranje ljudi?

Djela apostolska 26,22 Ali uz pomoć Božju stojim do dana današnjega i svjedočim i malom i velikom, ništa drugo ne govoreći, osim što su govorili proroci, da će biti, i Mojsije:
Otkrivenje 13,3………Sva se zemlja, začuđena, zanijela za Zvijeri 4i svi se pokloniše Zmaju koji dade takvu vlast Zvijeri. Pokloniše se i Zvijeri govoreći: »Tko je kao Zvijer! Tko bi smio ratovati s njom?« 5I dana su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca. 6I ona otvori usta da huli Boga, da huli ime njegovo, njegov Šator i nebesnike. 7I dano joj je da se zarati sa svecima i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom i jezikom i narodom: 8da joj se poklone svi pozemljari, oni kojima ime nije zapisano u knjizi života zaklanog Jaganjca, od postanka svijeta. 9Tko ima uho, nek posluša! 10Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
11I vidjeh: druga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje, ima dva roga poput jaganjca, a govori kao Zmaj. 12Vrši svu vlast one prve Zvijeri, u njenoj nazočnosti. Prisiljava zemlju i sve pozemljare da se poklone prvoj Zvijeri kojoj ono zacijeli smrtna rana. 13Čini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naočigled ljudi. 14Tako zavodi pozemljare znamenjima koja joj je dano činiti u nazočnosti Zvijeri: svjetuje pozemljarima da načine kip Zvijeri koja bijaše udarena mačem, ali preživje. 15I dano joj je udahnuti život kipu Zvijeri te kip Zvijeri progovori i poubija sve koji se god ne klanjaju kipu Zvijeri. 16Ona postiže da se svima – malima i velikima, bogatima i ubogima, slobodnjacima i robovima – udari žig na desnicu ili na čelo, 17i da nitko ne mogne kupovati ili prodavati osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri ili s brojem imena njezina.
18U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.”

Tako je prorečeno, tako mora biti I bit će! Hvala Bogu što nam je unaprijed sve objavio I hvala Bogu što oni koji slušaju Njega, znaju što slijedi nakon opisanih događaja!

Otkrivenje 22, Otkrivenje 22,12 “Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!”

Otkrivenje 1,7 Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.

Hebrejima 10,37 Jer još malo, sasvim malo, i Onaj koji dolazi doći će i neće zakasniti.

1. Solunjanima 4, 15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. 18Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.