Arhiva kategorije: Otkrivenje

Poveznica

UPOZORAVA NAS BOŽJA RIJEČ:

2. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
2. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
2. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
2. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
2. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
2. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

POLAKO,  JOŠ SAMO MALO; USKORO DOLAZI ISUSKRIST, ali ne prije svega što je BOG predvidio!

Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Mudre izreke 24,5 Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine.
Mudre izreke 24,6 Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
Mudre izreke 24,7 Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!
izreke 24,8 Tko smišlja zlo zove se učitelj podmukli.
Mudre izreke 24,9 Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.
Mudre izreke 24,10 Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.
Mudre izreke 24,11 Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posrćući idu na stratište.
izreke 24,12 Ako kažeš: “Nismo za to znali”, ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?
Mudre izreke 24,13 Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saće je slatko nepcu tvome.
Mudre izreke 24,14 Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je nađeš, našao si budućnost i nada tvoja neće propasti.
Mudre izreke 24,15 Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne čini nasilja boravištu njegovu;
Mudre izreke 24,16 jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17 Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće,
Mudre izreke 24,18 da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.
Mudre izreke 24,19 Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima,

MUDRE 

izreke 24,20 jer zao čovjek nema budućnosti, svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 24,21 Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.
Mudre izreke 24,22 Jer iznenada provaljuje nesreća njihova i tko zna kad će doći propast njihova.

– Na pitanje dokle može ići zlo, Walter Benjamin odgovara: “Do kraja. Do potpunog uništenja.”

Upravo tako! Poslije toga, nema više zla!
Do tada, preostaje vjera, nada i Ljubav, to troje, ali Ljubav je najveća!

Izaija 51,6  

K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte.

K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`,

kao komarci nestat će joj žitelji.

Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.

 1. Korinćanima 4,18

jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog:

ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.

Otkrivenje 21,5   

I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju:

“Evo sve novo činim.”

I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”

Ivan 14,3   

Kad odem i pripravim vam mjesto,

ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

.

.

.

.

Otkrivenje 21,1   

I vidjeh novo nebo i novu zemlju

jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

Otkrivenje 22,1    I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva.

Otkrivenje 22,2    Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima.

Otkrivenje 22,3    I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati

Otkrivenje 22,4    i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.

Otkrivenje 22,5    Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

P.S. Može zvučati, kao nestvarna bajka, ali nije!

Evo, kako je to Isus objasnio svojim suvremenicima, učenicima:

Ivan 16,8   

A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:

Ivan 16,9   

grijeh je što ne vjeruju u mene;

Ivan 16,10 

pravednost – što odlazim k Ocu i više me ne vidite;

Ivan 16,11 

a osuda – što je knez ovoga svijeta osuđen.

Ivan 16,12 

Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.

Ivan 16,13 

No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.

Ivan 16,14 

On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.

Vjerovali, ili ne, nad svijetom se pronosi Duh Istine!

Vrijeme je posljednje!

U Virovitici, subota, 06.07.2019., oko 16:30h
napisala: Gordana Mišić

Okultno

Okultizam – od latinske riječi “ocultus”, što znači “skriven”, “tajan”.

Ivan 18,20       Odgovori mu Isus: “Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.

Matej 10,26     Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo

Marko 4,22      Jer nije ništa skriveno, što se neće otkriti, nije ništa tajno, što neće doći na svjetlo.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Luka 12,2        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo.

Amos 3,7         Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.

1. Korinćanima 15,51 Evo vam govorim tajnu: Svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se promijeniti;

2. Solunjanima 2,3      Da vas nitko ne prevari ni na koji način, jer treba da najprije dođe otpad, i objavi se čovjek grijeha, sin propasti,

 1. Solunjanima 2,4 Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.
 2. Solunjanima 2,5 Ne pamtite li, da sam vam ovo govorio, još kad sam bio kod vas?
 3. Solunjanima 2,6 I sad znate, što zadržava, da, se ne javi u svoje vrijeme.
 4. Solunjanima 2,7 Jer tajna bezakonja već djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadržava.
 5. Solunjanima 2,8 I onda će se pojaviti bezakonik, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svojega,
 6. Solunjanima 2,9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima,
 7. Solunjanima 2,10 I sa svakom prijevarom nepravde među onima, koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasili.
 8. Solunjanima 2,11 I zato će im Bog poslati silu zablude, da vjeruju laži,
 9. Solunjanima 2,12 Da se svima sudi, koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
 10. Solunjanima 2,13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posvećenjem Duha i vjerom istine,
 11. Solunjanima 2,14 U koje vas pozva evanđeljem našim, da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista.
 12. Solunjanima 2,15 Tako dakle, braćo, stojte i držite predaje, koje naučiste ili riječju ili poslanicom našom.
 13. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Krist Isus i Bog Otac naš, koji nas je ljubio i dao utjehu vječnu i dobru nadu u milosti,
 14. Solunjanima 2,17 Neka utješi srca vaša i utvrdi u svakom dobrom djelu i riječi!

  Marko 4,11 Reče im: “Vama je tajna kraljevstva Božjega povjerena. Onima vani sve se iznosi u prispodobama.

 15. Korinćanima 4,1 Tako neka nas smatra čovjek kao sluge Kristove i upravitelje tajna Božjih.

Efežanima 3,3 Da se meni po otkrivenju očitova tajna, kao što gore opisah ukratko.

Efežanima 3,9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;

1. Timoteju 3,16          I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anđelima, propovijedao se neznabošcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi.

Otkrivenje 10,7            Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, svršit će se tajna Božja, kao što javi svojim slugama, prorocima.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Amen!

U Virovitici 03.5.2016., utorak, 02:55h                                                                          Gordana Mišić

SVJEDOČANSTVO ISUSOVO

Daniel 12,10   Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.
Otkrivenje 9,20 Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima – ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju –
Otkrivenje 9,21 i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.
Otkrivenje 13,9 Tko ima uho, nek posluša!
Otkrivenje 13,10 Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
Otkrivenje 12,17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.
Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Otkrivenje 16,8 Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem.
Otkrivenje 16,9 I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.
Otkrivenje 16,10 Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke
Otkrivenje 16,11 i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od djela svojih.
Otkrivenje 16,19 I prasnu natroje grad veliki i gradovi naroda padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srdžbe Božje.
Otkrivenje 16,20 I pobjegoše svi otoci, iščezoše gore,
Otkrivenje 16,21 a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče jer zlo njezino bijaše silno veliko.
Otkrivenje 22,10 A zatim će mi: “Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer – vrijeme je blizu!
Otkrivenje 22,11 Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!
Otkrivenje 22,12 “Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!
Otkrivenje 22,13 “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!
Otkrivenje 22,14 Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!
Otkrivenje 22,15 Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.
Otkrivenje 19,9 I reče mi: “Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!” I reče mi: “Ove su riječi istinite, Božje.
Otkrivenje 19,10 Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: “Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!” Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.
Amen!

Zapečaćeno proročanstvo

Zapečaćeno proročanstvo

Daniel 11, 29U određeno vrijeme opet će krenuti protiv Juga, ali sada neće biti kao prvi put. 30Kitimski će brodovi navaliti na njega, i on će se uplašiti. Vratit će se, bjesnjeti protiv svetoga Saveza i opet će se sporazumjeti s onima koji napustiše sveti Savez.«

31»Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu, dokinut’ svagdašnju žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši. 32Svojim će spletkama navesti na otpad one koji se ogrešuju o Savez, ali ljudi koji ljube Boga ostat će postojani i vršit će svoje.

Musliman Abd el-Malik izgradio je 691.g.n.e. “Dome of the Rock”, također poznat kao “Kubbat as-Sakhra”
na lokaciji Solomonovog hrama u Jeruzalemu. (ispunjenje proročanstva iz Danijela 11, 31.)

Daniel 12, 4»A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.«

5Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. 6Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad vodâ rijeke: »Kada će doći kraj tim čudesima?« 7Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad vodâ rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se Vječno živim: »Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti.«

8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: »Gospodaru, kako će to svršiti?« 9On reče: »Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. 10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. 11Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. 12Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana!

OTPEČAĆENJE!!!
1. Kada će doći kraj tim čudesima?
Prema mojim izračunima objavljenim prije par godina na internet, Isus Krist nije rođen kako svijet danas računa, nego je rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere. https://files.acrobat.com/a/preview/720804d6-1ee1-4351-9a25-273560e8b774  za one željne znanja, dat je link na kojem mogu provjeriti istinitost napisanog.
Sada malo računanja. Budući da je Krist rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere, od 691. godine naše ere (po svjetskom računanju izgradnje “Dome of the Rock”), odbijam 6 godina do kojih sam proračunima došla i računam dalje > 691 – 6 = 685 g. n. e. (VRIJEME STVARNOG ČASA DOKINUĆA SVAGDAŠNJE ŽRTVE IZGRADNJOM MUSLIMANSKOG HRAMA NA MJESTU SOLOMONOVOG HRAMA U JERUZALEMU, KADA JE “POSTAVLJENA GROZOTA PUSTOŠI”.)
Idući dalje kroz Danijelovo proročanstvo i uvrštavajući “jedno vrijeme, dva vremena i pola vremena” to je 1260 dana ili 1260 doslovnih godina, pa dodajući 685 + 1260 = 1945 g. n. e. (VRIJEME KRAJA RASULU SNAGE SVETOGA NARODA, a to je 1945. godina i kraj drugog svjetskog rata i progona Židova od strane Hitlera).
Idući dalje 1290 dana (doslovnih godina) od 685.g. n. e., dolazimo do 1975. godine i blagoslova za SVE ONE KOJI DOČEKAJU I DOSEGNU 1335 dana (doslovnih godina), znači 685 + 1335 = 2020.g. n. e.
Kada pogledamo proračune dobivene u mom izlaganju pod nazivom “Božje otkrivenje” koji možete provjeriti i proučiti na ovom linku https://files.acrobat.com/a/preview/20de954e-eb4b-45a0-8e01-60ad0e5d45a8
onda je jasno da živimo u poslijednjem vremenu i da je proročanstvo dano Danijelu kao “zapečaćeno”, sada “otpečaćeno”. Kakve li RADOSNE VIJESTI za sve one koji željno iščekuju dolazak Isusa Krista po svoje vjerne i povratak u svoju nebesku domovinu u kojoj će biti i Daniel baš kako mu je i bilo obećano :”A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.” ~ Daniel 12, 13.

Amen!

DAN POMIRENJA – Jubilejska godina

1. Tko jedino može proglasiti „dan pomirenja“, odnosno godinu oprosta?
2. Tko jedino ima vlast otvoriti i zatvoriti vrata kraljevsta nebeskog?
3. Papa na zemlji ili jedino Bog na nebu?
4. Šta kaže Božja Riječ?

1. „Jubilejsku godinu“, odnosno oprosnu godinu proglašava SAM BOG!
Kako i kada i zašto??? Što je to „sedma godina“ i što je to „jubilejska godina“ u Bibliji?
Evo razjašnjenja:

Levitski zakonik 25, 1.-13.
1

Sedma godina

Jahve reče Mojsiju na Sinajskom brdu: 2»Govori Izraelcima i kaži im:

‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja održava Jahvin subotnji počinak. 3Šest godina zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. 4Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. 5Što samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grožđe s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina počivanja. 6Zemljišni počinak neka vam priskrbi prehranu: tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji s tobom živi; 7a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi služe za hranu.’«

8

Jubilejska godina

»Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosit će ti četrdeset devet godina. 9A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. 10Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu! 11Ta pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grožđe s neobrezane loze. 12Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe.

13Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu.

Tako piše i u mojoj i u vašoj i u papinoj Bibliji, pa kako onda papa može oponašati Boga živoga i sam na zemlji prisvojiti vlast i pravo proglašavanja „jubilejske godine“?

Evo kako:
Daniel 7,25     On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

Danijel je takvu osobu kao što je papa, odavno opisao i predvidio za ovo poslijednje vrijeme.

2. U čijoj je nadležnosti „otvaranje i zatvaranje“ vrata kraljevstva nebeskog? Šta kaže Biblija?

Otkrivenje 1, 12-18.
12Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, 13a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; 14glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni; 15noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; 16u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.

17Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti i Podzemlja.

Otkrivenje 3,7  I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: “Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti:“

Izaija 22,22     I metnuću mu ključ od doma Davidova na rame: kad on otvori, neće niko zatvoriti, i kad on zatvori, neće niko otvoriti.

Otkrivenje 5, 1I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

3. Tko je dakle to? Papa? NE! To je jasno da jest i bio je i bit će samo i jedino Isus Krist, BOG nebeski! Niti jedan čovjek na zemlji ne može si prisvojiti pravo i vlast da otvara i zatvara vrata kraljevstva nebeskog. Jedino Bog je dostojan otpečatiti zapečaćeno. Jedino je Janje (Isus Krist) toga dostojno, odnosno jedino On ima tu vlast i moć.

4. Božja Riječ je kristalno jasna svakoj osobi koju vodi Duh Istine, a onome koga vodi duh zablude nije važno šta kaže sam Bog, nego jedino slušaju sebe i čovjeka samozvanog boga na zemlji.

Moj dom i ja služit ćemo Bogu živome koji je na nebu, jer „bolje se uzdati u Boga, nego u čovjeka!“

Za one koji žive u zabludi i koji su vođeni čovjekom, evo šta kaže Biblija?!:

Ponovljeni zakon 29, 15.-19.
1

III. SAVEZ S BOGOM

 

Poticaj da Izrael prihvati Savez

Mojsije sazva sav Izrael pa im reče:

»Vidjeli ste na rođene oči sve što je Jahve učinio u zemlji egipatskoj faraonu, svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj: 2velike kušnje što su ih vidjele tvoje oči, silne znakove i čudesa! 3Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite, očiju da vidite ni ušiju da čujete.

4Vodio sam vas pustinjom četrdeset godina; odjeća se na vama nije izderala niti su se sandale na vašim nogama raskidale. 5Kruha niste jeli; vina ni drugoga opojnog pića niste pili, da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš.

6Kad stigoste na novo mjesto, Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, iziđoše pred nas u boj, ali smo ih potukli. 7Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manašeova.

8Držite i vršite riječi ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete.

9Danas stojite svi pred Jahvom, Bogom svojim: vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela, 10djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u tvome taboru – od onoga koji ti siječe drva do onoga koji ti nosi vodu – 11da stupite u savez s Jahvom, Bogom svojim, u savez zakletvom potvrđen, što ga Jahve, Bog tvoj, danas s tobom sklapa 12da danas od tebe učini svoj narod i da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. 13I ne sklapam danas ovaj savez sa zakletvom samo s vama 14nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama.«

15

Kazna za neposluh

»Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali proći. 16Vidjeli ste njihove rugobe, njihove kumire od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju.

17Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena koji rađa otrovom i pelinom. 18Neka se nitko, čuvši riječi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujući u svome srcu: ‘Bit će mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek’ povodanj utaži žeđ!’

19Takvome neće Jahve nikad oprostiti, nego će se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog čovjeka, tako da će se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te će Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom.

Amen!

Kraj rasula svetog naroda!

Božje otkrivenje!

26.04.2015, nedjelja, 17:32h, Virovitica (obrađeno i dopunjeno izdanje)

Od rodoslovlja do 1. i 2. Kristovog dolaska!

Pretpotopni svijet:

BOG 77

76 Adam – umro u 930. godini života
bio 130g kad mu se rodio Set
75 Set – umro u 912. godini života
bio 105g kad mu se rodio Enoš
74 Enoš – umro u 905. godini života
bio 90g kad mu se rodio Kenan (Kainam/Kainan)
73 Kenan – umro u 910. godini života
bio 70g kad mu se rodio Mahalalel
72 Mahalalel – umro u 895. godini života
bio 65g kad mu se rodio Jered (Jared)
71 Jered – umro u 962. godini života
bio 162g kad mu se rodio Henok
70 Henok – ŽIV UZNESEN u 365. godini života (7. koljeno od Adama)
     bio 65g kad mu se rodio Metušalah (Matuzal)
69 Metušalah – umro u 969. godini života (najstariji čovjek)
bio 187g kad mu se rodio Lamek
68 Lamek – umro u 777. godini života ( kad mu je bilo 61g, umro mu je praotac Adam)
bio 182g kad mu se rodio Noa (Adam nije dočekao Noino rođenje)
67 Noa – umro u 950. godini života, (imao 600 godina kad je nastupio potop)(10.koljeno)
bio 500g kad mu se rodio Šem (Sem)

66 Šem – umro u 600./602. godini života
bilo je 2 godine nakon potopa kad mu se rodio Arpaksad (Arfaksad)
65 Arpaksad – umro u 403. godini života
bio 35g kad mu se rodio Šelah (Salin)
? ovdje fali jedno koljeno koje je nabrojano u Isusovom rodoslovlju po imenu Kainan/Kainam?
64 Šelah – umro u 433. godini života
bio 30g kad mu se rodio Eber
63 Eber – umro u 464. godini života
bio 34g kad mu se rodio Peleg (Falek)
62 Peleg – umro u 239. godini života, (u njegovo vrijeme se žemlja razdijelila po kontinentima)
bio je 30g kad mu se rodio Reu (Ragau)
61 Reu – umro u 239. godini života
bio 32g kad mu se rodio Serug (Sarug)
60 Serug – umro u 230. godini života
bio 30g kad mu se rodio Nahor
59 Nahor – umro u 148. godini života
bio 29g kad mu se rodio Terah (Tara)
58 Terah – umro u 205. godini života
bio 70g kad mu se rodio Abram (Abraham)
57 Abraham – umro u 175. godini života, (Noa je umro kad je njemu bilo 60g)
bio 100g kad mu se rodio Izak , (Noa nije dočekao da vidi Izaka)
56 Izak – obećani sin (14. koljeno od Henoka)
55 Jakov (Izrael) – praotac 12 plemena Izraelskih
54 Juda – (iz njegovog plemena je potekao Isus)
53 Fares (Peres)
52 Esrom
51 Arnij
50 Admin
49 Aminadab
48 Naasan
47 Sali
46 Booz
45 Obed
44 Jesej
43 DAVID – (14. koljeno od Abrahama)
42 Natan
41 Matat
40 Mena
39 Melej
38 Elijakim
37 Jonam
36 Josip
35 Juda
34 Simeon
33 Levi
32 Matat
31 Jorim
30 Eliezer
29 Isus – (14. koljeno od Davida)
28 Hera
27 Elmadan
26 Kozam
25 Adij
24 Melkij
23 Nevij
22 Salatiel
21 Zorobabel
20 Reza
19 Joanan
18 Joda
17 Josek
16 Semej
15 Matatij – (14. koljeno od Isusa)
14 Maata
13 Nagaj
12 Heslij
11 Nahum
10 Amos
09 Matatij
08 Josip
07 Janej
06 Melkij
05 Levij
04 Matat
03 Helij
02 Josip
01 ISUS KRIST – (14. koljeno od Matatija)

Malo računanja:

5x14koljena = 70
4x14koljena = 56
56x30g (prosječne godine dobivanja potomaka) = 1680

1656g od postanka do potopa
390g od potopa do Izaka
1656g + 390g = 2046g
2046g (od postanka do Izaka) + 56 (koljena) x 30g (prosjek rađanja novih potomaka) = 3726
2046g + 1680g = 3726g
3726g (od postanka do 1. Kristovog dolaska(rođenja))

Sada smo u 2015.g+3726g = 5741.g (od postanaka do danas)

Danas je prema Židovskom računanju 5775. godina od postanka, jer računaju od 3760, na ovamo.

Ako je potop bio u ovom rasponu od 1651.g do 1656.g, onda iz toga slijedi >

Danijel je govorio o kraju rasula svetog naroda za jedno vrijeme i dva vremena i pola vremena, što bi to moglo značiti?

Odgovor:

jedno vrijeme = 1656g (od postanka do potopa)
dva vremena = 1656×2 = 3312g
pola vremena = 1656:2 = 828g
1656 + 3312 + 828 = 5796g (ukupno vrijeme kada je kraj rasulu svetog naroda)

od postanka do 1. Kristovog dolaska proteklo je 3726g
oduzmimo od ukupnog vremena kad aje kraj rasulu svetog naroda proteklo vrijeme od postanka do 1. Kristovog dolaska >

5796 – 3726 = 2070.g

od dobivenih godina oduzmimo 50 oprostnih godina, jer Bog je obećao da će skratiti te dane >

2070 – 50 = 2020.g (dobivamo godinu 2. Kristovog dolaska, jer to je vrijeme kada dolazi kraj rasulu svetog naroda)

Evo još jednog načina da to izračunamo koristeći Danijelovo proročanstvo o jednom vremenu, dva vremena i pola vremena >

1656g (potop) = 1 vrijeme
1656×2 = 3312 (2 vremena)
1656:2 = 828 (½ vremena)

3312 (dva vremena)- 828 (pola vremena) = 2484
2484 + 1656 (jedno vrijeme)  = 4140
4140:2 = 2070.g (Bog je skratio te dane za 50 oprostnih godina)

2070-50g(oprostne godine) = 2020.g (kraj rasula svetog naroda)

Prijelaz 2016./2017.g, ulaskom u 2017.g – „groza pustoši“
2016.g – „dokinuće svagdašnje žrtve“
2019.g – (treba izdržati dva i pol mjeseca)
U rujnu treba nastupiti 2020. godina i 2. DOLAZAK ISUSA KRISTA.

1260 dana = 42 mjeseca = 3 godine i 6 mjeseci (svjedočenje 2 svjedoka), (od 2013.g.)
1290 dana = 43 mjeseca = 3 godine i 7 mjeseci (od časa dokinuća svagdašnje žrtve do postavljanja „groze pustoši“)
1335 dana = 44 mjesaca = 3 godine, 8 mjeseci i 15 dana (treba izdržati 1332-1290 = 2 i pol mjeseca, zlo koje će doći pred 2. Kristov dolazak, blago onom tko to izdrži, jer će živ dočekati Krista)

Još ona nedoumica u rasponu od 7 godina oko potopa, za mene ima simboličko značenje, jer je moj drugi (tihi) svjedok mlađi od mene 7 godina.

1651×2 = 3302
1651:2 = 825,5
3302-825,5 = 2476,5
1651+2476,5 = 4127,5
4127,5:2 = 2063,75
2063,75-50 = 2013,75

2013g u 8. mjesecu sam promijenila prezime u Mišić i imala sam 47 godina
Do prijelaza 2016.g u 2017.g, trebam propovijedati Radosnu vijest.
2020.g, moj drugi (tihi) svjedok (D.M.), će biti 47 godina.
Amen!

Bliža i dalja budućnost

Bliža i dalja budućnost

Bludnica iz Otkrivenja predstavlja crkvu koja vara Boga. To je crkva, jer “žena” u Bibliji simbolizira crkvu, a budući da se ne radi o Zaručnici (Kristovom vjernom ostatku na zemlji), nego o bludnici, onda je riječ o crkvi koja  se odala preljubu (sljubila se s lažnim bogovima i njima služila, a ne pravom Bogu živome). O kojoj je to onda crkvi riječ? SVE CRKVENE ORGANIZACIJE na ovoj planeti koje ne čuvaju Božje zapovijedi i vjeru Isusovu, su BLUDNICA. Sve je to BABILON iz kojeg čovjek treba što prije izaći, ako ne želi biti dionikom njegove sudbine i propasti. “Veliki grad” koji kraljuje nad kraljevima zemlje, a sjedi na sedam gora jest RIM. To je upravo žena, odnosno BLUDNICA koju će u jednom jedinom danu zadesiti “kuga, tuga i glad”.(Otkrivenje 18, 8.)
Otkrivenje 18, 8Stoga u isti će je dan zla zadesiti: smrt i jad i glad te će sva u ognju biti spaljena. Jer silan je Gospod, Bog, Sudac njezin!«

Ona će izgorjeti u vatri u jednom jedinom času, to je sud nad velikim gradom zvanim još i Babilon.(Otkrivenje 18, 10.)
Otkrivenje 18, 10Prestrašeni mukama njezinim, iz daleka će stajati i naricati: »Jao, jao, grade veliki, Babilone, grade silni! Kako li te u tren oka stiže osuda!«

Deset kraljeva  i Zvijer će biti nadahnuti od Boga da sprovedu Božju zamisao nad Bludnicom, da je u jednom satu spale. (Otkrivenje 17, 12. ,,, to je ujedno Božja čaša vina uskipjelog gnjeva – Otkrivenje 16, 19.)
Otkrivenje 17, 12Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će – samo za jedan sat – primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri.
Otkrivenje 16, 19I prasnu natroje grad veliki i gradovi narodâ padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srdžbe Božje.

Nakon toga Isus Krist dolazi požeti žetvu na zemlji (Njegov vjerni Ostatak, koji uzlazi k njemu na oblacima – 1.Solunjanima 4,17.)……
1. Solunjanima 4, 17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

….. I obrati grožđe u veliki tijesak Božjega gnjeva, On gazi tijesak vina uskipjelog gnjeva Boga Svemogućega.(Otkrivenje 14, 14.-20. ,… Otkrivenje 19, 11.-16.)
Otkrivenje 14, 14 I vidjeh: gle, bijel oblak, a na oblak sjede Netko kao Sin Čovječji; na glavi mu zlatan vijenac, u ruci oštar srp. 15I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama vičući iza glasa onomu što sjedi na oblaku: »Mahni srpom i žanji jer dođe čas žetvi, zrela je žetva zemaljska!« 16I onaj što sjedi na oblaku baci srp na zemlju i zemlja bi požnjevena.

17I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama nebeskoga. I on imaše oštar srp. 18I od žrtvenika iziđe drugi anđeo – onaj koji ima vlast nad ognjem – pa povika iza glasa onomu s oštrim srpom: »Mahni oštrim srpom i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom jer sazri grožđe!« 19I anđeo baci srp na zemlju i obra vinograd zemaljski, a obrano baci u veliku kacu gnjeva Božjega. 20Gazila se kaca izvan grada te poteče krv iz kace konjima do uzda, tisuću i šest stotina stadija uokolo.

On hvata Zvijer i lažnog Proroka i žive ih baca u ognjeno jezero, a one koji su im se klanjali ubija oštrim mačem. (Otkrivenje 19, 20.21.,… Otkrivenje 19, 15.)
Otkrivenje 19, 20I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom.
Otkrivenje 19, 15Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara.

Potom anđeo s neba hvata Zmaja (sotonu), veže ga i baca u Bezdan koji zaključa i zapečati na 1000 godina, a šta će biti nakon tisuću godina? Sotonina sudbina je kao i sudbina Zvijeri i lažnog Proroka i svih kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažaca u jezeru koje gori ognjem i sumporom, a to je druga smrt, nakon koje nema povratka. (Otkrivenje 20, 10.,… Otkrivenje 21, 8.).

Otkrivenje 20, 10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.
Otkrivenje 21, 88Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Radosna vijest u svemu ovome jest ta, da će Isus Krist prilikom svog drugog dolaska uskrsnuti sve svoje vjerne i zajedno sa živim vjernima, uznijeti k sebi na nebo na 1000 godina. Toliko će s njim kraljevati na nebu i za to vrijeme će biti suđeni nepokajani mrtvi, koje čeka drugo uskrsnuće i drugu smrt. (1.Solunjanima 4, 15.-18.,…. Otkrivenje 20, 4.-6.)
1.Solunjanima 4, 15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. 18Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!
Otkrivenje 20, 44I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.
No o tome sada neću pisati, jer je za daleku budućnost.
Bože, hvala ti što me upućuješ u svoj plan spasenja! Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.