Arhiva kategorije: Proroštvo

Isus Krist se ne vraća NA zemlju!!!!!

Tko očekuje da će se Isus Krist SPUSTITI na zemlju, taj je u VELIKOJ ZABLUDI.

Evo što će biti prilikom STVARNOG 2. KRISTOVOG DOLASKA:

  1. Solunjanima 4,13 Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.
  2. Solunjanima 4,14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
  3. Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
  4. Solunjanima 4,16 Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,
  5. Solunjanima 4,17 a zatim ćemo mi živi, preostali,ZAJEDNO S NJIM BITI PONESENI NA OBLACIMA U SUSRET GOSPODINU, U ZRAK. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
  6. Solunjanima 4,18 Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

Kada, kako, gdje???

 

Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i UZETI VAS K SEBI DA I VI BUDETE GDJE SAM JA.

 

P.S. Ne dajte se zavesti pričama da će Isus Krist ovjde, na ovoj grešnoj planeti kraljevati
kad bude 2. put dolazio.
Ova i ovakva planeta mora nestati.
Bog je obećao SVE NOVO! No to sad nije tema.
Amen!
U Virovitici, 07.06.2016., utorak, 19:57h                                        Gordana Mišić

SVJEDOČANSTVO ISUSOVO

Daniel 12,10   Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.
Otkrivenje 9,20 Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima – ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju –
Otkrivenje 9,21 i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.
Otkrivenje 13,9 Tko ima uho, nek posluša!
Otkrivenje 13,10 Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
Otkrivenje 12,17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.
Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Otkrivenje 16,8 Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem.
Otkrivenje 16,9 I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.
Otkrivenje 16,10 Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke
Otkrivenje 16,11 i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od djela svojih.
Otkrivenje 16,19 I prasnu natroje grad veliki i gradovi naroda padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srdžbe Božje.
Otkrivenje 16,20 I pobjegoše svi otoci, iščezoše gore,
Otkrivenje 16,21 a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče jer zlo njezino bijaše silno veliko.
Otkrivenje 22,10 A zatim će mi: “Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer – vrijeme je blizu!
Otkrivenje 22,11 Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!
Otkrivenje 22,12 “Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!
Otkrivenje 22,13 “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!
Otkrivenje 22,14 Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!
Otkrivenje 22,15 Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.
Otkrivenje 19,9 I reče mi: “Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!” I reče mi: “Ove su riječi istinite, Božje.
Otkrivenje 19,10 Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: “Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!” Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.
Amen!

Kakav mir?

Kakav mir?
Pazite, ne dajte se zavarati! Uskoro će svijetom letjeti težnje i želje za jedinstvom, mirom i blagostanjem, zbog sve veće eskalacije zla. Nudit’ će se ljudska rješenja, poput jedne globalne svjetske organizacije i vladara koji bi imao slobodu i moć i vlast da uspostavlja mir na svijetu. Nudit’ će se ekumenizam kao rješenje svih vjerskih razlika i problema. Nudit’ će se nova rješenja kao spas za čovječanstvo. Ljude će se međusobno zavađati, kako bi se međusobno istrebljivali, dok “veliki” budu uzimali sva prirodna sredstva na ovoj zemlji i postajali gospodari koji bi vladali “malenima”. Mnogi će biti zavedeni! Božja Riječ o svemu tome jasno govori, držite se Božje Riječi kao vodilje i slušajte Duha Svetog kojim ste zapečaćeni, ne oslanjajte se na vaša osjetila, na zbivanja u okolini, na moguća “čudesa”, samo ostanite postojani u Bogu! Proučite, pa zaključite:

Jeremija 6,14  I olako liječe ranu naroda moga, vičući: `Mir! Mir!` Ali mira nema.

Jeremija 30,5  Ovako govori Jahve: “Čujem krik užasa: strava je to, a ne mir.”

1. Solunjanima 5,3      Jer kad reknu: Mir i sigurnost! onda će iznenada napasti na njih propast, kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.

Ezekiel 7,25     Dolazi tjeskoba! Tražit će mir, a mira biti neće!

Ezekiel 13,10   Jer narod moj obmanjuju govoreći `Mir` kad mira nema. I dok jedni hoće da se zid utvrdi, oni hoće da se samo ožbuka.

Rimljanima 8,6            težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Rimljanima 12,18        Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

Rimljanima 14,19        Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje!

Rimljanima 15,13        A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Rimljanima 16,20        Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!

Jakovljeva 3,18           Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

Rimljanima 2,7            onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni;

Rimljanima 2,8            buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba!

Rimljanima 2,13          Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani.

Rimljanima 2,14          Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon:

Rimljanima 2,15          pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

Rimljanima 2,16          To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.
Amen!

U Virovitici 23.01.2016. , subota, 13:45h,                                                             Gordana Mišić

Zapečaćeno proročanstvo

Zapečaćeno proročanstvo

Daniel 11, 29U određeno vrijeme opet će krenuti protiv Juga, ali sada neće biti kao prvi put. 30Kitimski će brodovi navaliti na njega, i on će se uplašiti. Vratit će se, bjesnjeti protiv svetoga Saveza i opet će se sporazumjeti s onima koji napustiše sveti Savez.«

31»Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu, dokinut’ svagdašnju žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši. 32Svojim će spletkama navesti na otpad one koji se ogrešuju o Savez, ali ljudi koji ljube Boga ostat će postojani i vršit će svoje.

Musliman Abd el-Malik izgradio je 691.g.n.e. “Dome of the Rock”, također poznat kao “Kubbat as-Sakhra”
na lokaciji Solomonovog hrama u Jeruzalemu. (ispunjenje proročanstva iz Danijela 11, 31.)

Daniel 12, 4»A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.«

5Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. 6Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad vodâ rijeke: »Kada će doći kraj tim čudesima?« 7Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad vodâ rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se Vječno živim: »Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti.«

8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: »Gospodaru, kako će to svršiti?« 9On reče: »Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. 10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. 11Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. 12Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana!

OTPEČAĆENJE!!!
1. Kada će doći kraj tim čudesima?
Prema mojim izračunima objavljenim prije par godina na internet, Isus Krist nije rođen kako svijet danas računa, nego je rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere. https://files.acrobat.com/a/preview/720804d6-1ee1-4351-9a25-273560e8b774  za one željne znanja, dat je link na kojem mogu provjeriti istinitost napisanog.
Sada malo računanja. Budući da je Krist rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere, od 691. godine naše ere (po svjetskom računanju izgradnje “Dome of the Rock”), odbijam 6 godina do kojih sam proračunima došla i računam dalje > 691 – 6 = 685 g. n. e. (VRIJEME STVARNOG ČASA DOKINUĆA SVAGDAŠNJE ŽRTVE IZGRADNJOM MUSLIMANSKOG HRAMA NA MJESTU SOLOMONOVOG HRAMA U JERUZALEMU, KADA JE “POSTAVLJENA GROZOTA PUSTOŠI”.)
Idući dalje kroz Danijelovo proročanstvo i uvrštavajući “jedno vrijeme, dva vremena i pola vremena” to je 1260 dana ili 1260 doslovnih godina, pa dodajući 685 + 1260 = 1945 g. n. e. (VRIJEME KRAJA RASULU SNAGE SVETOGA NARODA, a to je 1945. godina i kraj drugog svjetskog rata i progona Židova od strane Hitlera).
Idući dalje 1290 dana (doslovnih godina) od 685.g. n. e., dolazimo do 1975. godine i blagoslova za SVE ONE KOJI DOČEKAJU I DOSEGNU 1335 dana (doslovnih godina), znači 685 + 1335 = 2020.g. n. e.
Kada pogledamo proračune dobivene u mom izlaganju pod nazivom “Božje otkrivenje” koji možete provjeriti i proučiti na ovom linku https://files.acrobat.com/a/preview/20de954e-eb4b-45a0-8e01-60ad0e5d45a8
onda je jasno da živimo u poslijednjem vremenu i da je proročanstvo dano Danijelu kao “zapečaćeno”, sada “otpečaćeno”. Kakve li RADOSNE VIJESTI za sve one koji željno iščekuju dolazak Isusa Krista po svoje vjerne i povratak u svoju nebesku domovinu u kojoj će biti i Daniel baš kako mu je i bilo obećano :”A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.” ~ Daniel 12, 13.

Amen!

Jeremijino proroštvo aktuelno i danas

Što to govori knjiga Jeremijina nama danas?

Jeremija 7, 1Ovo je riječ što dođe Jeremiji od Gospodina: 2»Stani pred vrata doma Jahvina, objavi ondje ovu riječ. Reci: Čujte riječ Jahvinu, svi Judejci koji ulazite na ova vrata da se poklonite Jahvi. 3Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Popravite svoje putove i djela svoja, pa ću boraviti s vama na ovome mjestu. 4Ne uzdajte se u lažne riječi: ‘Svetište Jahvino! Svetište Jahvino! Svetište Jahvino!’ 5Ali ako zaista popravite svoje putove i djela svoja i ako zaista budete činili što je pravo, svatko prema bližnjemu svome, 6ako ne budete tlačili stranca, sirote i udovice i ne budete prolijevali krvi nedužne na ovome mjestu, ako ne budete trčali za tuđim bogovima na svoju nesreću – 7boravit ću s vama na ovome mjestu, u zemlji koju sam dao vašim ocima zauvijek. 8Ali se vi uzdate u lažne i beskorisne riječi! 9Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, 10a onda da dolazite i stojite preda mnom u domu ovome koji nosi moje ime i govorite: ‘Spašeni smo!’ i da nakon toga opet činite nedjela i opačine? 11Zar je dom ovaj, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina razbojnička? Ali ja dobro vidim’« – riječ je Jahvina.

12»Pođite, dakle, na moje mjesto koje je u Šilu, gdje nekoć nastanih ime svoje, i pogledajte što od njega učinih zbog opačina naroda svoga izraelskoga. 13Kako činite sva ona ista nedjela« – riječ je Jahvina – »i premda vas neumorno opominjem, vi ne slušate, a kad vas zovem, vi se ne odazivate: 14od ovoga doma što se zove mojim imenom, u koje se vi uzdate, i od ovoga mjesta što ga dadoh vama i ocima vašim učinit ću isto što sam učinio i od Šila. 15Odbacit ću vas od lica svojega kao što odbacih svu braću vašu, sve potomstvo Efrajimovo.«

Danas našem naraštaju Bog upućuje iste takve riječi i opomene, jer čovjek današnjice nije ništa bolji od čovjeka Jeremijonog vremena. Iste opačine čovjek čini, Bog ga opominje, ali čovjek se oglušuje na Božje opomene, samouvjereno misleći da se Bog nalazi u svetištu na kojem Mu se čovjek klanja i moli tu na zemlji. Takve molitelje i klanjaoce, Bog ne želi i takve je uvijek odbacivao, a odbacit će i danas.

Matej 7,21       Neće svaki, koji mi govori: “Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko, nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.“

Što danas čovjek čini, a Bogu nije po volji, baš kao i u Jeremijino vrijeme?

Jeremija 7, 9Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, 10a onda da dolazite i stojite preda mnom u domu ovome koji nosi moje ime i govorite: ‘Spašeni smo!’ i da nakon toga opet činite nedjela i opačine?

Koje grijehe Bog ovdje napominje? Jasno je da nabraja grijehe koje je On zabranio činiti svojim dekalogom.

Jeremija 7, 18Djeca kupê drva, oci pale vatru, žene mijese tijesto da ispeku kolače ‘Kraljici neba’ i lijevaju ljevanice tuđim bogovima da me pogrde. 19Zar mene tim pogrđuju« – riječ je Jahvina – »a ne sebe na svoju sramotu?«

Tko je danas „Kraljica neba“? Kome se danas čovjek moli i kome se klanja? Čovjek se klanja smrtnom čovjeku („Mariji, kraljici nebeskoj“), čovjek pravi kipove svojih bogova. Strašno!
Čovjek se oglušuje na Božjih 10 zapovijedi i proglašava ih nevažećima. Čovjek čini bezakonje i misli da radi Bogu po volji. Kako li je Bogu kad sve to gleda?

Evo šta očekuje te i takve ljude koji sebe smatraju velikim vjernicima:

Jeremija 7, 15Odbacit ću vas od lica svojega kao što odbacih svu braću vašu, sve potomstvo Efrajimovo.«

Jeremija 7, 20I stoga ovako govori Jahve Gospod: »Evo, gnjev svoj i jarost svoju izlit ću na ovo mjesto, na ljude i na stoku, na poljsko drveće i na plodove zemlje, rasplamtjet će se i neće se ugasiti.«
Jeremija 7, 16»A ti ne moli milosti za narod ovaj, ne diži glasa za njih i ne moli, ne navaljuj na me
jer te neću uslišiti.“

Što učiniti da bismo danas bili Bogu po volji i da bismo osjećali Njegovu prisutnost u našim životima? Vrlo lako je to zaključiti, samo treba činiti ono što nam je Bog zapovjedio i ostat ćemo u ljubavi Njegovoj. Pismo je jasno u pogledu toga, tko će ući u veselje Oca nebeskog?!:

1. Ivanova 2, 17Svijet prolazi i požuda njegova,

a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

A ovo je VOLJA BOŽJA:

Rimljanima 12,2          Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno.

1. Solunjanima 4, 2Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. 3Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se suzdržavate od bludnosti, 4da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, 5a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga, 6pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo. 7Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. 8Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.

Dakle, koje nam je zapovijedi Isus ostavio, ako ne one po kojima je i sam živio i Ocu nebeskom ugodio?! Danas vrijedi istih onih 10 Božjih zapovijedi koje su vrijedile i u Jeremijino vrijeme.
Ne oglušujmo se na Božji glas. Budimo poslušna djeca Božja i Njegova će ljubav biti s nama. Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.