Arhiva oznaka: bludnost

Bježite od bludnosti!

 1. Korinćanima 6,18

Bježite od bludnosti!
Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je,
a bludnik griješi protiv svojega tijela.

1. Korinćanima 6,16       
Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo?
Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.

 1. Korinćanima 6,19
  Ili zar ne znate?
  Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama,
  koga imate od Boga, te niste svoji.

Hebrejima 13,4      
Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana!
Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

 1. Petrova 4,5
  Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve.

  1. Solunjanima 4,3
  Doista, ovo je volja Božja:
  vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti,

  1. Korinćanima 7,2
  Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu
  i svaka neka ima svoga muža.

  1. Korinćanima 7,9         
  Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju.
  Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  1. Korinćanima 7,15       
  Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi;
  brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani:
  ta na mir nas je pozvao Bog.

  Propovjednik 12,13-14

Čujmo svemu završnu riječ:

“Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.

Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.”

20.02.2019., srijeda, oko 22h,  u Virovitici,
napisala: Gordana Mišić

Jeremijino proroštvo aktuelno i danas

Što to govori knjiga Jeremijina nama danas?

Jeremija 7, 1Ovo je riječ što dođe Jeremiji od Gospodina: 2»Stani pred vrata doma Jahvina, objavi ondje ovu riječ. Reci: Čujte riječ Jahvinu, svi Judejci koji ulazite na ova vrata da se poklonite Jahvi. 3Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Popravite svoje putove i djela svoja, pa ću boraviti s vama na ovome mjestu. 4Ne uzdajte se u lažne riječi: ‘Svetište Jahvino! Svetište Jahvino! Svetište Jahvino!’ 5Ali ako zaista popravite svoje putove i djela svoja i ako zaista budete činili što je pravo, svatko prema bližnjemu svome, 6ako ne budete tlačili stranca, sirote i udovice i ne budete prolijevali krvi nedužne na ovome mjestu, ako ne budete trčali za tuđim bogovima na svoju nesreću – 7boravit ću s vama na ovome mjestu, u zemlji koju sam dao vašim ocima zauvijek. 8Ali se vi uzdate u lažne i beskorisne riječi! 9Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, 10a onda da dolazite i stojite preda mnom u domu ovome koji nosi moje ime i govorite: ‘Spašeni smo!’ i da nakon toga opet činite nedjela i opačine? 11Zar je dom ovaj, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina razbojnička? Ali ja dobro vidim’« – riječ je Jahvina.

12»Pođite, dakle, na moje mjesto koje je u Šilu, gdje nekoć nastanih ime svoje, i pogledajte što od njega učinih zbog opačina naroda svoga izraelskoga. 13Kako činite sva ona ista nedjela« – riječ je Jahvina – »i premda vas neumorno opominjem, vi ne slušate, a kad vas zovem, vi se ne odazivate: 14od ovoga doma što se zove mojim imenom, u koje se vi uzdate, i od ovoga mjesta što ga dadoh vama i ocima vašim učinit ću isto što sam učinio i od Šila. 15Odbacit ću vas od lica svojega kao što odbacih svu braću vašu, sve potomstvo Efrajimovo.«

Danas našem naraštaju Bog upućuje iste takve riječi i opomene, jer čovjek današnjice nije ništa bolji od čovjeka Jeremijonog vremena. Iste opačine čovjek čini, Bog ga opominje, ali čovjek se oglušuje na Božje opomene, samouvjereno misleći da se Bog nalazi u svetištu na kojem Mu se čovjek klanja i moli tu na zemlji. Takve molitelje i klanjaoce, Bog ne želi i takve je uvijek odbacivao, a odbacit će i danas.

Matej 7,21       Neće svaki, koji mi govori: “Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko, nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.“

Što danas čovjek čini, a Bogu nije po volji, baš kao i u Jeremijino vrijeme?

Jeremija 7, 9Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, 10a onda da dolazite i stojite preda mnom u domu ovome koji nosi moje ime i govorite: ‘Spašeni smo!’ i da nakon toga opet činite nedjela i opačine?

Koje grijehe Bog ovdje napominje? Jasno je da nabraja grijehe koje je On zabranio činiti svojim dekalogom.

Jeremija 7, 18Djeca kupê drva, oci pale vatru, žene mijese tijesto da ispeku kolače ‘Kraljici neba’ i lijevaju ljevanice tuđim bogovima da me pogrde. 19Zar mene tim pogrđuju« – riječ je Jahvina – »a ne sebe na svoju sramotu?«

Tko je danas „Kraljica neba“? Kome se danas čovjek moli i kome se klanja? Čovjek se klanja smrtnom čovjeku („Mariji, kraljici nebeskoj“), čovjek pravi kipove svojih bogova. Strašno!
Čovjek se oglušuje na Božjih 10 zapovijedi i proglašava ih nevažećima. Čovjek čini bezakonje i misli da radi Bogu po volji. Kako li je Bogu kad sve to gleda?

Evo šta očekuje te i takve ljude koji sebe smatraju velikim vjernicima:

Jeremija 7, 15Odbacit ću vas od lica svojega kao što odbacih svu braću vašu, sve potomstvo Efrajimovo.«

Jeremija 7, 20I stoga ovako govori Jahve Gospod: »Evo, gnjev svoj i jarost svoju izlit ću na ovo mjesto, na ljude i na stoku, na poljsko drveće i na plodove zemlje, rasplamtjet će se i neće se ugasiti.«
Jeremija 7, 16»A ti ne moli milosti za narod ovaj, ne diži glasa za njih i ne moli, ne navaljuj na me
jer te neću uslišiti.“

Što učiniti da bismo danas bili Bogu po volji i da bismo osjećali Njegovu prisutnost u našim životima? Vrlo lako je to zaključiti, samo treba činiti ono što nam je Bog zapovjedio i ostat ćemo u ljubavi Njegovoj. Pismo je jasno u pogledu toga, tko će ući u veselje Oca nebeskog?!:

1. Ivanova 2, 17Svijet prolazi i požuda njegova,

a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

A ovo je VOLJA BOŽJA:

Rimljanima 12,2          Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno.

1. Solunjanima 4, 2Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. 3Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se suzdržavate od bludnosti, 4da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, 5a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga, 6pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo. 7Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. 8Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.

Dakle, koje nam je zapovijedi Isus ostavio, ako ne one po kojima je i sam živio i Ocu nebeskom ugodio?! Danas vrijedi istih onih 10 Božjih zapovijedi koje su vrijedile i u Jeremijino vrijeme.
Ne oglušujmo se na Božji glas. Budimo poslušna djeca Božja i Njegova će ljubav biti s nama. Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.