Arhiva oznaka: sud

Bježite od bludnosti!

 1. Korinćanima 6,18

Bježite od bludnosti!
Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je,
a bludnik griješi protiv svojega tijela.

1. Korinćanima 6,16       
Ili zar ne znate: tko uz bludnicu prione, jedno je tijelo?
Jer veli se: Bit će njih dvoje jedno tijelo.

 1. Korinćanima 6,19
  Ili zar ne znate?
  Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama,
  koga imate od Boga, te niste svoji.

Hebrejima 13,4      
Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana!
Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

 1. Petrova 4,5
  Polagat će oni račun Onomu tko je već spreman suditi žive i mrtve.

  1. Solunjanima 4,3
  Doista, ovo je volja Božja:
  vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti,

  1. Korinćanima 7,2
  Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu
  i svaka neka ima svoga muža.

  1. Korinćanima 7,9         
  Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju.
  Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  1. Korinćanima 7,15       
  Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi;
  brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani:
  ta na mir nas je pozvao Bog.

  Propovjednik 12,13-14

Čujmo svemu završnu riječ:

“Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.

Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.”

20.02.2019., srijeda, oko 22h,  u Virovitici,
napisala: Gordana Mišić

Kad Božji sud započinje?

Rimljanima 2, 1Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš.
2Znamo pak: Bog po istini sudi one koji takvo što čine. 3Misliš li da ćeš izbjeći sudu Božjemu, ti čovječe što sudiš one koji takvo što čine, a sam to isto činiš? 4Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove ne shvaćajući da te dobrota Božja k obraćenju privodi? 5Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga 6koji će uzvratiti svakom po djelima: 7onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni; 8buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba! 9Nevolja i tjeskoba na svaku dušu čovječju koja čini zlo, na Židova najprije, pa na Grka; 10a slava, čast i mir svakomu koji čini dobro, Židovu najprije, pa Grku! 11Ta u Boga nema pristranosti.
12Uistinu, koji bez Zakona sagriješiše, bez Zakona će i propasti; i koji pod Zakonom sagriješiše, po Zakonu će biti suđeni. 13Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani. 14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane. 16To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.

1. Petrova 4, 14Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva. 15Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; 16ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. 17Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju?
18I ako se pravednik jedva spašava,
opak i grešnik gdje da se pojavi?
19Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju.

Ovo se čeka, a dogodit će se uskoro!

Otkrivenje 6, 9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. 10Vikahu iza glasa: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?« 11I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.
12I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. 13I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. 14Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. 15Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u špilje i pećine gorske 16govoreći gorama i pećinama: »Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve. 17Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!«

Šarićev prijevod kaže:
10 I povikaše glasom velikim govoreći: “Dokle, Gospodine sveti i istiniti, ne sudiš i ne osvetiš krvi naše na onima, što stanuju na zemlji?”

Božja Riječ nam govori da će oni koji izađu iz velike nevolje imati bijele haljine. Bit će to veliko mnoštvo, koje se ne može izbrojati, a među njima i onih 144000 (to je broj zapečaćenih u poslijednje dane kojima neće nauditi ništa što će doći sa srdžbom Božjom, koja ima doći na sav svijet, uskoro).  (Otkrivenje 7.) Veliko mnoštvo u bijelim haljinama su svi uskrsli ljudi pravednici, koji su slijedili Krista i s Kristom bili pokopani, a uz njih je i 144000 živih zapečaćenih pravednika koji će živi dočekati Isusov drugi dolazak i uznesenje zajedno s velikim mnoštvom.
Amen!