Arhiva kategorije: Očitovanje Boga

DANIJEL-OTKRIVENJE

DANIJEL 12,8.- 10. 
Ja slušahali ne razumjeh 
pa upitah 
Gospodarukako će to svršiti? 
 On reče 
“Idi, Daniele,  
ove su riječi tajne i zapečaćene  
do vremena svršetka. 
 
Mnogi će se očistiti 
ubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti. 
 
 
OTKRIVENJE  

10,4.-6. 
 
kad se oglasi sedam gromovahtjedoh pisati 
ali začujem glas s neba 
Zapečati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši! 

onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji
podiže k nebu desnicu 

i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu
zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE  

10,7,  
 
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo 
čim zatrubi 
dovršit će se otajstvo Božje  
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima. 
 
OTKRIVENJE  

8,13,  
vidjehi začuh glas jednoga orla 
gdje leti posred neba vičući glasom velikim 
“Jao, jaojao onima 
koji stanuju na zemlji 
od ostalih truba trojice anđela 
koji će još trubiti!” 
 
 
 OTKRIVENJE 
12,7.-12.  
nasta rat na nebu 
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem 
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, 

ali ne nadvlada 
I ne bijaše im više mjesta na nebu. 

Zbačen je Zmaj velikiStara zmija – imenom Ðavao, 
Sotonazavodnik svega svijeta 
Bačen je na zemlju 
a s njime su bačeni i anđeli njegovi. 

začujem glas na nebu silan 
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega 
i 
vlast Pomazanika njegova 
 
 
 Jer zbačen je tužitelj braće naše 
koji 
ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.      

 
 
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom 
i riječju svojega svjedočanstva
nisu ljubili života svoga – sve do smrti. 

 
Zato veselite se,  
nebesa i svi nebesnici 
jao vamazemljo i more,  
jer Ðavao siđe k vama 
gnjevan veoma 
znajući da ima malo vremena! 

VREMENA?????? 
 
 Otkrivenje 10,5.-6. 
onaj anđeo što ga vidjeh  
gdje stoji na moru i zemlji 
podiže k nebu desnicu 
 
i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu 
zemlju i sve što je na njoj 
more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE 
 21,5.-8. 
Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče 
“Evo, sve činim novo!”  
doda 
Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite. 

 još mi reče 
Svršeno je!  
Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak 
Ja ću žednomu  
dati s izvora vode života zabadava. 

To će biti baština pobjednikova 
I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 

 
 
Kukavicama pak 
nevjernima i okaljanima 
ubojicamabludnicima 
vračarima i idolopoklonicima  
i svim lažljivcima  
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom 
To je druga smrt. 
 
OTKRIVENJE 
 13,9.-11.  
 
Tko ima uho, nek posluša! 
 
Je li tko za progonstvo 
progonstvo će ići 
 
Je li tko za mač, da bude pogubljen 
mačem će biti pogubljen 
 
U tom je postojanost i vjera svetih. 

 
vidjehdruga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje 
ima dva roga poput jaganjca 
govori kao Zmaj. 
 
Otkrivenje 
13,16.-17.
 
 
Ona postiže da se svima – 
malima i velikima
bogatima i ubogima 
slobodnjacima i robovima –  
udari žig na desnicu ili na čelo, 

i da nitko ne mogne kupovati  
ili prodavati 
osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri 
ili s brojem imena njezina. 
 
 
 DANIJEL IZ STAROG ZAVJETA  
 
I OTKRIVENJE IZ NOVOG ZAVJETA  
 
SAVJETJU: 
 
 
Otkrivenje 
22,11 
Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu
Okaljan neka se i dalje kalja 
Pravednik neka i dalje živi pravedno 
Svet neka se i dalje posvećuje!   
 
Daniel  
12,10 
Mnogi će se očistitiubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni 
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti.   

 
 
 
 
 

Poveznica

UPOZORAVA NAS BOŽJA RIJEČ:

2. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
2. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
2. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
2. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
2. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
2. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

POLAKO,  JOŠ SAMO MALO; USKORO DOLAZI ISUSKRIST, ali ne prije svega što je BOG predvidio!

Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Mudre izreke 24,5 Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine.
Mudre izreke 24,6 Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
Mudre izreke 24,7 Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!
izreke 24,8 Tko smišlja zlo zove se učitelj podmukli.
Mudre izreke 24,9 Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.
Mudre izreke 24,10 Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.
Mudre izreke 24,11 Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posrćući idu na stratište.
izreke 24,12 Ako kažeš: “Nismo za to znali”, ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?
Mudre izreke 24,13 Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saće je slatko nepcu tvome.
Mudre izreke 24,14 Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je nađeš, našao si budućnost i nada tvoja neće propasti.
Mudre izreke 24,15 Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne čini nasilja boravištu njegovu;
Mudre izreke 24,16 jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17 Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće,
Mudre izreke 24,18 da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.
Mudre izreke 24,19 Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima,

MUDRE 

izreke 24,20 jer zao čovjek nema budućnosti, svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 24,21 Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.
Mudre izreke 24,22 Jer iznenada provaljuje nesreća njihova i tko zna kad će doći propast njihova.

Razlika između “postati čovjekom” i “postati ljudima sličan“!

Postanak2,7
Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama)
od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života.
Tako postade čovjek živo biće.

Tako je „postao čovjek“, prvi Adam!

A Isus Krist BOG nije „postao čovjekom“, već …..!!!!
Filipljanima 2,6.-11.
On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.

I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.

1. Ivanova 4,9
U ovom se očitova ljubav Božja u nama:
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.


Stari zavjet navješćuje:
Izaija 7,14        Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!

Novi zavjet POTVRĐUJE!
Matej 1,23        Evo, Djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!


Luka 1,34.35.

Nato će Marija anđelu:
“Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?“
Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti.
 Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.“

Tko je dakle taj „Sin Božji“?

Ivan 1,32.-36.
I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.

Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: `Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.`
I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.

Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika.

Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!“

Djela apostolska 4,12   
I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima
po kojemu se možemo spasiti.

U Virovitici napisala: Gordana Mišić, 25.12.2019., srijeda, oko 20h

Kako biti spašen? Hoće li Isus doslovno sići NA ZEMLJU, prilikom drugog dolaska i na ovoj planeti uspostaviti novi svjetski poredak?

“U ovoj Riječi Bog je povjerio čovjeku znanje potrebno za spasenje.”?????
(zapisano na stranicama Biblija govori https://biblija-govori.hr )

 

“ZNANJE NAPUHUJE; NADIMA, a NE SPAŠAVA!!!”

Za spasenje nam je potreban Isus Krist, a ne “znanje”!

Tko god da vodi stranicu “Biblija govori”, a iznesete laž
(da je čovjeku znanje potrebno za spasenje),
taj očito nije uopće čuo “Što Bog kroz Bibliju govori”?!!

Nikoga ne može spasiti “znanje” (može ono biti povjereno i od Boga),

SAM BOG JE SPASITELJ, a ne “znanje”
Čovjeku treba BOG za spasenje, a ne “znanje”.

Ne znam, kako vam to objasniti?!

Spašeni smo MILOŠĆU BOŽJOM, a ne vlastitim znanjem.

Možete vi istraživati Pisma, misleći da je u tome ŽIVOT,
a Isus Krist kaže farizejima:

Ivan 5,38         a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.

Ivan 5,39          Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,

Ivan 5,40         a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

Ivan 5,41 Slave od ljudi ne tražim,

Ivan 5,42          ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi.

 

Ne kaže da vam “povjerim znanje potrebno za spasenje”,
VEĆ da se s povjerenjem predate Njemu da bi imali život,
jer bez Njega, koji je LJUBAV, NEMA SPASENJA!!!

LJUBAV IZGRAĐUJE, A ZNANJE NAPUHUJE!

Bog je taj, koji poznaje svoju djecu.

Isus Krist govori:

Ivan 5,43          Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.

Ivan 5,44          Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite!

Ivan 5,45 Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.

Ivan 5,46          Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

Ivan 5,47 Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?

 

Isus Krist ne pominje da “znanje spašava”!

Isus Krist jasno kaže:

Luka 18,42       Isus će mu: “Progledaj! Vjera te tvoja spasila.”

Apostoli ponavljaju:

 1. Korinćanima 2,5 da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

 

 

Hebrejima 6,1 Stoga mimoiđimo početnički nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenome ne postavljajući iznovice temelja: obraćenje od mrtvih djela i vjera u Boga,

Hebrejima 6,2         naučavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud.

Hebrejima 6,3         To ćemo pak učiniti, dakako, ako Bog da.

 

 1. Petrova 1,21 koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

 

 

(ne “vaše znanje”!)

 

 1. Korinćanima 13,2 I ako imam dar proročanstva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
 2. Korinćanima 13,8 Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.
 3. Korinćanima 13,9 Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje.
 4. Korinćanima 13,10 A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.

 

 1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.

 

 

 1. Ivanova 5,12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

 

 1. Ivanova 1,9 Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.

 

Stoga, kad se naučava nešto, što nije Kristov nauk, VEĆ STE PRETJERALI!

OVA IZJAVA:

“U ovoj Riječi Bog je povjerio čovjeku znanje potrebno za spasenje.” ~
NIJE KRISTOV NAUK, TO JE PRETJERIVANJE!

 

Tko god da je napisao ili stavio i objavio pomenutu izjavu na stranicama
„Biblija govori“ , PRETJERAO JE!

„Optimist će u onome što je pred nama vidjeti dobro: završetak Sotonine vladavine straha, koji će se dogoditi kada se Isus drugi put vrati na Zemlju, u doslovnom smislu.“~ (zapisano na stranicama „Biblija govori“)

Nigdje u Pismu ne piše da će se
„Isus drugi put vratiti NA ZEMLJU“!!!

Ivan 14,3 Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Drugi put Krist se ne vraća NA Zemlju,
već VJERNE UZIMA K SEBI
(da budemo gdje je On, a on nije na planeti Zemlji)


1. Solunjanima 4,16        Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,

 1. Solunjanima 4,17 a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

  „poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak.“
  Mi idemo Njemu u susret, ali ne staje On više na grešno, zemaljsko tlo!!!

  Onaj, tko očekuje
  nekog Krista da se doslovno vrati na ovu i ovakvu planetu,
  taj čeka Sotonu, a ne Krista!!!!

  Otkrivenje 12,9       Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

  Otkrivenje 12,12      Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma,
   znajući da ima malo vremena!

  Vidite, Sotona ZNA, ali LJUBAVI NEMA!!!!
  Za njega i njegove „čekaoce“ života nema, premda imaju „znanje“.

  napisano i proslijeđeno kontaktu na stranici „Biblija govori“ od strane Gordane Mišić,
  koja je uočila LAŽNE IZJAVE, dana 20.06.2019. između 08h i 09h (četvrtak).

 

 

Sačuvana milost

“Iz daljine mu se Jahve ukaza:
Ljubavlju vječnom
ljubim te,
zato ti sačuvah milost.
Nijeste li čitali,
da je stvoritelj u početku
stvorio čovjeka
kao muža i ženu
i rekao:
U početku stvorenja stvorio je Bog
čovjeka
kao muža i ženu…”

(iz Biblije ~ Jeremija 31,3…, Matej 19,5…, Marko 10,6…,)

napisala: Gordana Mišić, dana Gospodnjeg 24.09.2016., 13:48h, subota u Virovitici

https://files.acrobat.com/a/preview/c277424a-5792-4d28-b97f-5127d0d2b996

In the bosom – u krilu, uz srce, u naručju

https://files.acrobat.com/a/preview/b1270abe-2c3e-460a-8065-ae49853de18f

Matej 12,40
Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći,
tako će biti i Sin čovječji u krilu zemlje tri dana i tri noći.

Jeremija 20,17
Jer me ne usmrti u krilu materinu,
da bi mi mati moja bila grob,
i tijelo njezino da bi ostalo dovijeka trudno!

Ivan 1,18
Boga  nitko nikada  ne vidje:
Jedinorođenac – Bog –
koji je u krilu Očevu,
on ga obznani.

Luka 11,29
Kad se je mnoštvo naroda skupljalo, reče:
“Rod je ovaj zao rod.
Traži znak,
ali mu se neće dati drugi znak
osim znaka Jone.”

in the bosom
(in the bosom – “u krilu, uz srce, u naručju”)

U Virovitici, 23.06.2016., četvrtak, 16:28h          pod Božjim nadahnućem prenijela Gordana Mišić  

Svevišnjeg glas se ori!

Amos 9,6         On, koji je sagradio u nebu odaje svoje, svod svoj osnovao na zemlji. On, koji zovne vode morske i izlijeva ih po zemlji: “Gospod” je ime njegovo!
Mihej 7,19       On će se nama opet smilovati, pogazit će opačine naše i baciti u dubinu morsku sve grijehe naše.

2. Samuelova 22,14     Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.

 1. Samuelova 22,15 Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.
 2. Samuelova 22,16 Morska dna se pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.

  Hebrejima 10,14 Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.

Hebrejima 10,15         A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:

Hebrejima 10,16         “Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

Hebrejima 10,17         I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.

Hebrejima 10,18         A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Izaija 65,17     Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Propovjednik 1,11       Ne spominje se, što je prije bilo. Što će još biti, neće se spominjati u onih, koji će poslije živjeti.

Job 36,30       Eto: on prostire oko sebe svjetlost svoju i otkriva dubine morske.

Izaija 51,4       “Pomno me slušaj, puče moj, počujte me, narodi! Jer od mene Zakon dolazi i moje pravo za svjetlo narodima.

Izaija 51,5       Brzo će stići pravda moja, moje će spasenje doći kao svjetlost. Moja će mišica suditi narodima. Mene očekuju otoci i u moju se mišicu uzdaju.

Izaija 51,6       K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.

Izaija 51,7       Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Izaija 51,8       Jer moljac će ih razjesti kao haljinu, crv će ih rastočiti kao vunu. Ali će pravda moja trajati dovijeka i spas moj od koljena do koljena.

Izaija 51,9       Probudi se! Probudi se! Opaši se snagom, mišice Jahvina! Probudi se, kao u dane davne, za drevnih naraštaja. Nisi li ti rasjekla Rahaba i probola Zmaja?

Izaija 51,10     Nisi li ti isušila more, vodu velikog bezdana, i od dubine morske put načinila da njime prolaze otkupljeni?

Izaija 51,11     Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doći će na Sion. Vječna će sreća biti nad glavama, pratit će ih klicanje i radost, nestat će tuge i jecaja.

Otkrivenje 21,4            I otrt će Bog svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe.”

Amen!
U Virovitici, nedjelja, 05.06.2016., 19:47h                                                  Gordana Mišić
(da je grmilo, grmilo je!)

Koja je 1. zapovijed dana Adamu i Evi, prije nego što su pali u grijeh?

Preuzeto s interneta:
Velizar Petrovic Rađajte se i množite….. 1. mojsije 1,28
Monika Beres Da ne jedu sa drveta koja je dobra i zla!
Sviđa mi se · Odgovor · 6. ožujka u 11:54

Natasa David Iskrenovic Natasa David Iskrenovic Nije Monika, a Velizar Petrovic ja sam pogresila, odgovor se nalazi posle, ovo sto im je Gospod rekao, a sto ste vi naveli je vise uputstvo za zivot, ali postoji zapovest koju su morali da urade da bi im brak opstao.

Gordana Goga Mišić:

“”Koja je prva zapovest data Adamu i Evi, pre nego sto su pali u greh?”

Velizar Petrovic Eeeeeeeeeeee to je znatno kasnije…. misliš ostaviće čovek oca svojega i mater svoju…. 1.Mojsije 2,24
Sviđa mi se · Odgovor · 1 · 6. ožujka u 12:02″

 

To da će dva tijela biti jedno i da će ostaviti oca i majku svoju, to nije Božja zapovijed prije pada u grijeh.

To je Božje objašnjenje; radi čega će čovjek i žena ostaviti oca i majku.

 1. i osnova Božja zapovijed je bila i jest i bit’ će; ona koja jasno govori TKO JE BOG; i daje se zapovijed da čovjek NEMA drugih bogova, sem svog STVORITELJA!
  Onaj tko tu zapovijed usvoji cijelim svojim bićem, taj neće kršiti ni sve ostale.
  Tek nakon usvajanja te zapovijedi, čovjek i žena mogu ostaviti oca i majku i biti jedno tijelo i to TIJELO KRISTOVO.

  Amen!

  U Virovitici 29.05.2016., nedjelja, 14:12h Gordana Mišić

Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda:

Izaija 58,1        Viči iz sveg grla, ne suspeži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.

Izaija 58,2        Dan za danom oni mene traže i žele znati moje putove, kao narod koji vrši pravdu i ne zaboravlja pravo Boga svoga. Od mene ištu pravedne sudove i žude da im se Bog približi:

Izaija 58,3        “Zašto postimo ako ti ne vidiš, zašto se trapimo ako ti ne znaš?” Gle, u dan kad postite poslove nalazite i na posao gonite radnike svoje.

Izaija 58,4        Gle, vi postite da se prepirete i svađate i da pesnicom bijete siromahe. Ne postite više kao danas, i čut će vam se glas u visini!

Izaija 58,5        Zar je meni takav post po volji u dan kad se čovjek trapi? Spuštati kao rogoz glavu k zemlji, sterati poda se kostrijet i pepeo, hoćeš li to zvati postom i danom ugodnim Jahvi?

Izaija 58,6        Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda: Kidati okove nepravedne, razvezivat` spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove;

Izaija 58,7        podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.

Izaija 58,8        Tad će sinut` poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a Slava Jahvina bit će ti zalaznicom.

Izaija 58,9        Vikneš li, Jahve će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: “Evo me!” Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu,

Izaija 58,10      dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati,

Izaija 58,11      Jahve će te vodit` bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima. On će krijepit` kosti tvoje i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši.

Izaija 58,12      I ti ćeš gradit` na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena. Zvat će te popravljačem pukotina i obnoviteljem cesta do naselja.

Izaija 58,13      Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu i u sveti dan ne obavljaš poslove; nazoveš li subotu milinom a časnim dan Jahvi posvećen; častiš li ga odustajuć` od puta, bavljenja poslom i pregovaranja –

Izaija 58,14      tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći, i ja ću te provesti po zemaljskim visovima, dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog Jakova, jer Jahvina su usta govorila.

Amen!

U Virovitici 25.03.2016., u 15:33h, petak.                                                      napisala: Gordana Mišić

SLOBODNA VOLJA

Jeremija 21,8  Glede ovog puka, njemu ćeš reći: ” Ovako govori GOSPOD: Vama ću dati izbor između života i smrti.
Bible in Basic English (BBE):
Jeremia 21,8 And to this people you are to say, The Lord has said, See, I put before you the way of life and the way of death.

Kada netko vjeruje u Boga i Bogu, a izrekne rečenicu poput ove:”Ti ne odlučuješ što ćeš činiti za Boga, nego samo otkrivaš što je Bog isplanirao za tebe.”, onda se čovjek treba zapitati:”Vjerujemo li mi u istog Boga i istom Bogu?”
Biblija jasno kaže da je Bog oduvijek čovjeku davao slobodu izbora, znači; stvorio je čovjeka kao biće koje ima slobodnu volju, odnosno, slobodu u izboru i odlučivanju. Bog nije stvorio čovjeka koji će biti Njegova “lutka na koncu”, nije stvorio programirani stroj, nije stvorio robove koji Mu moraju biti poslušni…
Bog je stvorio predivno biće iz svoje silne LJUBAVI i oblikovao ga tako da može birati hoće li živjeti vječno s Bogom i bližnjima u Ljubavi, ili hoće nakon ovozemaljskog bivstvovanja nestati u ništavilu, kao da ga nikada nije ni bilo?!? Svaki pojedinac ima tu slobodu izbora i u tome se vidi raskoš Božje dobrote, milosti i ljubavi.
Kada netko negira postojanje te slobodne volje dane čovjeku, onda on automatski pokazuje kako i koliko ne poznaje svog Tvorca. Čovjek koji je spoznao suštinu Božju, taj zna da je ona ČISTA LJUBAV. Može li čista ljubav stvoriti bića s kojima želi bivstvovati vječno, a da ta bića bivstvuju poput robota? Može li robot uzvraćati ljubav svome Tvorcu, može li Ga slaviti, hvaliti i častiti???
Zapitajmo se:”Poznajem li ja svog Stvoritelja doista?”
Istina jest da je čovjek “glina u Tvorčevim rukama”, ali kada Tvorac toj “glini” udahne DUH ŽIVOTVORNI, ta glina više nije samo prah, već postaje biće sa slobodnom voljom. Bog je mnogo “riskirao”, stvorivši čovjeka sa slobodnom voljom, jer vidimo da se čovjek “odmetnuo” od svog Tvorca i pokušava sve činiti onako kako je volja ljudska, a ne misli više na volju Tvorčevu. Tvorčeva volja nas neće voditi u vječnu propast, već u vječnu Ljubav. Ljudska, pokvarena volja vodi čovjeka daleko od Boga, ravno u NIŠTAVILO. Ne preda li čovjek današnjice svoju volju Bogu da je On uskladi sa svojom SVETOM voljom, čovjek nema budućnosti. To ne znači da čovjek tom predajom Bogu nešto gubi od prvotne Božje zamisli za njega. Čovjek kojeg Bog oblikuje iznutra Duhom svojim Svetim, preobražava se u osobu kakva treba biti u vječnosti, a ne samo ovo kratko vrijeme na zemlji. Bog nas je stvorio za sebe, radi sebe i od sebe, da bismo bili s Njim vječno u Ljubavi, sreći, radosti, veselju… Živjeti s Bogom i bližnjima ne znači, MORATI, nego znači DIJELITI i UMNAŽATI LJUBAV, na slavu Božju.
Tko tu Istinu ne usvoji na ovoj zemlji, za ovoga života, drugu priliku neće više dobiti. Amen!

Preobraženje

19.08.2015., srijeda, 21:54h, Virovitica

Okrepljena divnim riječima, pišem Riječ Božju kako me Duh Sveti upućuje:
“Nastavi stajati! Nastavi vjerovati! Nastavi se nadati, jer Bog ima svijetlu budućnost čuvanu za tebe!”

Galaćanima 2, 20 Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

1. Solunjanima 3, 8 Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu!

Galaćanima 6, 15 Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje.

2. Korinćanima 5, Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. 2U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem; 3dakako, ako se nađemo obučeni, ne goli. 4Da, i mi koji smo u ovom šatoru, stenjemo opterećeni jer nećemo da budemo svučeni, nego da se još obučemo da život iskapi što je smrtno. 5A zato nas je sazdao Bog – on koji nam dade zalog Duha. 6Uvijek smo stoga puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. 7Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. 8Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. 9Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. 10Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. 11Prožeti dakle strahom Gospodnjim uvjeravamo ljude; razotkriveni smo Bogu, a nadam se – i vašim savjestima. 12Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo prigodu ponositi se nama, da imate odgovor za one koji se diče licem, a ne srcem. 13Doista, ako bijasmo »izvan sebe« – Bogu bijasmo; ako li »pri sebi« – vama bijasmo. 14Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; 15i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. 16Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. 17Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 18A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. 19Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. 20Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! 21Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

2. Korinćanima 7, 1Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.

1. Ivanova 1, 9Ako priznamo grijehe svoje,

vjeran je on i pravedan:

otpustit će nam grijehe

i očistiti nas od svake nepravde.

Propovjednik 9,8         U svako doba nosi haljine bijele i ulja nek` ne ponestane na tvojoj glavi.

Matej 17,2      i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.

Marko 9,3       I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.

Otkrivenje 3,5 “Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i anđelima njegovim.”

Amen!

U početku stvori Bog nebo i zemlju

Postanak 1,1   U početku stvori Bog nebo i zemlju.

U …. predstavlja neko mjesto (gdje?)

početku …. predstavlja neko vrijeme (kada?)

stvori …. predstavlja neku radnju ili zbivanje (predikat)

Bog …. predstavlja subject (Tko ili što?, imenica)

nebo …. predstavlja objekt radnje

I …. presdstavlja poveznicu ili veznik

zemlju …. predstavlja objekt radnje

 

Sad da vidimo šta nam je nepoznato u rečenici?

U početku ….. Tko ili što je taj početak prema Božjoj Riječi?

Bog nam daje odgovor da je ON taj POČETAK. Znači nije On stvorio neki početak, nego ON JEST TAJ POČETAK.

Ima puno stihova gdje Bog za sebe tvrdi:”JA SAM POČETAK ….”

Idemo dalje!

Uvrstimo u rečenicu ono što smo saznali iz Božje Riječi da je Božja tvrdnja, znači da je Istina.

Bog za sebe kaže da je početak.

Znači imamo: U početku (Bogu), stvori (tko) BOG (što) nebo (jel to sve ili ima još nešto?) I (što još) zemlju..

 

Da vidimo: U BOGU STVORI BOG NEBO I ZEMLJU.

Jel to neka besmislena rečenica ili ima smisao?

 

Da provjerimo!

 

Ivan 1,1 U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ.

 

Uvrstimo dosadašnju Istinu u ovu rečenicu:

U Bogu bijaše Riječ, I Riječ, bijaše u Boga, I Bog bijaše Riječ.

 

Ima li to smisla?

 

Rimljanima 11,36 Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

 

Jer SVE je OD BOGA I PO BOGU I ZA BOGA! BOGU SLAVA U VIJEKOVE! AMEN!

 

Sad vi provjeravjte Tko je u Bibliji POČETAK  I Tko je u Bibliji RIJEČ I Tko je u Bibliji STVORITELJ? Ako je to sve jedan Bog, onda će vam biti jasno kome se treba moliti, u kome se treba moliti I u čije ime se treba moliti???  J

Odgovor:

Ivan 4,24 „Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.”

Ivan 14, 13I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. 14Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.«

Da vidimo: Bog je Duh kojemu se klanjamo u Duhu (u Bogu) i u Istini (Isus Krist je put, Istina i život).

Što god zamolimo u Isusovo ime, On će učiniti, da se proslavi Otac (Bog) u Sinu (Bogu).
Samo je važno da molimo u Isusovo ime i On će učiniti.

Ivan 14, 16I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Sin (Bog) će moliti Oca (Boga) i Otac (Bog) će nam dati drugog Branitelja, Duha Istine (Boga), da bude s nama zauvijek, kojega svijet ne može primiti, jer Ga ne vidi i ne poznaje. Mi Ga poznajemo jer kod nas ostaje i u nama je.

Ako je Duh Sveti samo neka „sila“ i „energija“, kako netko može POZNATI „silu“ ili „energiju“?
Ako je Duh Sveti taj Duh Istine, odnosno drugi Branitelj, znači li to da je Isus koji je bio prvi, isto samo neka „sila“ ili „energija“? Ako je Isus učenicima rekao da onaj tko je vidio Njega, vidio je i Oca, znači li to da je i drugi Branitelj kao i Sin i Otac? Ako je netko upoznao Oca i Sina, znači li to da poznaje i Duha Svetog? Ako Duh Sveti uvodi čovjeka u svu Istinu, znači li to da su Otac, Sin i Duh Sveti, tri osobe, a jedan BOG?! Može li to netko posvjedočiti?

Ivan 5,31         Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito.

Ivan 5,32         Drugi je, koji svjedoči za mene, i znam, da je istinito svjedočanstvo, kojim svjedoči za mene.
Ivan 5,37         Tako Otac, koji me posla, sam posvjedoči za mene. Ali glasa njegova niti ste kad čuli, ni lica njegova nijeste vidjeli;
Ivan 8,14         Isus im reče: “Ako ja i svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje, jer znam, odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate, odakle dolazim i kamo idem.

Ivan 8,18         Ja sam, koji svjedočim sam za sebe, i Otac, koji me posla, svjedoči za mene.”
Ivan 5,18         Zato su još više gledali židovi da ga ubiju, jer je ne samo prestupao subotu, nego je i Boga nazivao Ocem svojim i stim se gradio jednak Bogu.
Ivan 5,23         da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Ivan 5,39         Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,
Ivan 5,46         Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

Ivan 5,47         Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?
Ivan 1,32         Dalje je svjedočio Ivan, govoreći”Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.
Ivan 5,33         Vi poslaste k Ivanu, i on posvjedoči za istinu.
Ivan 15,26       A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene.

Ivan 15,27       A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka samnom.
Djela apostolska 15,8  I Bog, koji poznaje srca, posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama.
Ivan 2,25         I nije mu trebalo, da tko svjedoči za čovjeka. On je sam znao, što je bilo u čovjeku.
Djela apostolska 20,23            Osim da mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči, da me u Jerusalemu čekaju okovi i nevolje.
Rimljanima 8,16          Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja.

Rimljanima 9,1            Istinu govorim u Kristu, ne lažem, savjest moja to mi svjedoči u Duhu Svetom:
Hebrejima 10, A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: 16»Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana«, Gospodin govori: »Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. 17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.«
18A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Amen!

U Božjim rukama!

Propovjednik 9, 1Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, s djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.

Rimljanima 9, 15Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim…..
18Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.
19Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro? 20Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: »Što si me ovakvim načinio?« 21Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu. 22A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć, u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, 23da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu, 24na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

1. Solunjanima 4,7 Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.
2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Rimljanima 8,29 One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;
Rimljanima 8,30 one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Efežanima 1,5 U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
Efežanima 1,9 Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Ivan 17,3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.

Judina 1,21 Držite sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za život vječni!

1. Ivanova 5,11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.
1. Ivanova 5,13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.

Amen!

Tko je to?Treba svjedočiti!

Mudre izreke 30, 4Tko uzađe na nebo i siđe?

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

Tko sabra vode u plašt svoj?

Tko postavi krajeve zemaljske?

Kako se zove i kako mu se zove sin?

Znaš li?

 

5Svaka je Božja riječ prokušana,

štit onima koji se u nj uzdaju.

6Ne dodaji ništa njegovim riječima,

da te ne prekori i ne smatra lažljivim.

 

Da vidimo šta Pismo kaže?

 

Tko uzađe na nebo?

 

2. Kraljevima 2,9        A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: “Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe!” A Elizej odgovori: “Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!

2. Kraljevima 2,10      Ilija odgovori: “Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.

2. Kraljevima 2,11      I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.

 

Tko je to bio? Mislim da je riječ o Iliji. A i Henok je uznesen na nebo, još prije Ilije, to su znači već 2 čovjeka koja su uzašla na nebo, bez da su okusila smrt. A Isus Krist je Sin Čovječji, Sin Božji koji je uzašao treći na nebo, nakon uskrsnuća od mrtvih. Znači to su već troje uzašli na nebo, jel tako?

 

Tko siđe s neba?

 

Izlazak 19,18   Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo.

 

Otac nebeski u obliku ognja siđe s neba!

 

Ivan 6,41         Židovi nato mrmljahu protiv njega što je rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.

Ivan 6,42         Govorahu: “Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: `Sišao sam s neba?`

Ivan 6,51         Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.

Ivan 6,58         Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.

 

Sin Božji siđe s neba u tijelu ljudskom!

 

Luka 3,22        Duh Sveti siđe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao.”

Djela apostolska 2,3    I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih.

Djela apostolska 10,44            Dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh Sveti na sve, koji su slušali riječ.

Djela apostolska 11,15            A kada ja počeh govoriti, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku.

Djela apostolska 19,6  I kad Pavao položi ruke na njih, dođe Duh Sveti na njih, i govorili su jezicima i proricali.

Djela apostolska 2,4    I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.

 

Sveti Duh siđe s neba U TJELESNOM OBLIKU KAO GOLUB, dok istovremeno se čuje glas Oca s neba koji svjedoči za Sina u TIJELU LJUDSKOM. Duh Sveti siđe s neba i u obliku ognjenih jezika, dođe i dodirom ljudske ruke, ali dođe i iz USTA SINOVIH:

 

Ivan 20,22       To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga.”

 

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

 

Postanak 8,1   Tada se Bog spomenu Noe i svih zvijeri i sve stoke, što su bili s njim u kovčegu, pa pusti Bog da puhne vjetar na zemlju, tako da je voda opadala.

 

Otac nebeski! BOG

 

Marko 4,39      On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: “Umukni! Mirno budi!” Prestane vjetar, i postade tišina velika.

Matej 8,27       Puni začudenja rekoše ljudi: “Tko je ipak ovaj? I vjetar i

more slušaju ga!”

 

Isus Krist! BOG

 

Ivan 3,8           Vjetar puše, gdje hoće; čuješ šum njegov, ali ne znaš, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je rođen od Duha.”

 

Duh Sveti! BOG

 

Tko sabra vode u plašt svoj?

 

Izlazak 14,21   I pruži Mojsije ruku svoju na more. Tada dade Gospod cijelu noć uzbijati more natrag jakim vjetrom istočnim i osuši more, i vode se razdijeliše.

2. Kraljevima 2,8        Ilija uze plašt svoj, smota ga i udari njim po vodi. Ona se razdijeli na obje strane, te prijeđoše obojica po suhu.

2. Kraljevima 2,14      Ovdje uze plašt, što je bio spao s Ilije, udari njim po vodi i povika: “Gdje je sad Gospod, Bog Ilijin?” I kako on udari po vodi, razdijeli se ona na obje strane, i prijeđe Elišej.

 

Gospod, Bog Ilijin!

 

Tko postavi krajeve zemaljske?

 

2. Petrova 3, 5Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi. 6Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen. 7A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.

 

A Tko je ta RIJEČ? BOG?

 

Ivan 1,1           U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.

 

Sad vidimo odgovore na postavljena pitanja iz Solomonovih Mudrih izreka.
Dakle, onaj tko još uvijek ne zna Tko je Riječ (Bog), koji se utjelovio, taj još uvijek nije primio Duha Svetog da ga uvede u svu Istinu?!!!!

Amen!

Tko je jedan i jedini Bog?

“Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u

Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza

Njega.” (1.Korinćanima 8,6.)

 

Tu lijepo piše da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega.

 

“Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.”

(Efescima 4,6.)

 

Tu piše da je Bog i Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama.

 

Djela apostolska 17, 24»Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima; 25i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i – sve. 26Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova 27da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. 28U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: Njegov smo čak i rod!«

 

Tu piše da Bog stvori sve i da svima daje život , dah i- sve. Kaže da ne prebiva u rukotvorenim hramovima, nego da nije daleko ni od koga od nas i da u Njemu živimo. Pa o kome je tu riječ? Po kome se mi nanovorađamo?

 

Titu 3,5            on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom.

 

Utvrdili smo da je Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama. Utvrdili smo da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega i zatim smo utvrdili da se nanovorađamo i obnavljamo po Duhu Svetom.

 

Kad je tome tako, tko je onda naš Bog?

 

Možemo li bez Oca i Sina i Duha Svetoga postojati?

 

Pročitajte ponovo i zaključite sami. Sad kako je to troje jedan Bog, jer jasno u Pismu piše da je jedan Bog?!

 

Evo kako:

Efežanima1,

1. BOŽJI NAUM SPASENJA Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim

u nebesima,

u Kristu.

4Tako: u njemu nas sebi izabra

prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

5u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe,

po Isusu Kristu,

dobrohotnošću svoje volje,

6na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome

7u kome, njegovom krvlju,

imamo otkupljenje,

otpuštenje prijestupâ

po bogatstvu njegove milosti.

8Nju preobilno u nas uli

zajedno sa svom mudrošću

i razumijevanjem

9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

 

Onda ljudi, tko je taj jedan BOG?

Amen!

DAN POMIRENJA – Jubilejska godina

1. Tko jedino može proglasiti „dan pomirenja“, odnosno godinu oprosta?
2. Tko jedino ima vlast otvoriti i zatvoriti vrata kraljevsta nebeskog?
3. Papa na zemlji ili jedino Bog na nebu?
4. Šta kaže Božja Riječ?

1. „Jubilejsku godinu“, odnosno oprosnu godinu proglašava SAM BOG!
Kako i kada i zašto??? Što je to „sedma godina“ i što je to „jubilejska godina“ u Bibliji?
Evo razjašnjenja:

Levitski zakonik 25, 1.-13.
1

Sedma godina

Jahve reče Mojsiju na Sinajskom brdu: 2»Govori Izraelcima i kaži im:

‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja održava Jahvin subotnji počinak. 3Šest godina zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. 4Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. 5Što samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grožđe s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina počivanja. 6Zemljišni počinak neka vam priskrbi prehranu: tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji s tobom živi; 7a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi služe za hranu.’«

8

Jubilejska godina

»Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosit će ti četrdeset devet godina. 9A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. 10Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu! 11Ta pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grožđe s neobrezane loze. 12Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe.

13Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu.

Tako piše i u mojoj i u vašoj i u papinoj Bibliji, pa kako onda papa može oponašati Boga živoga i sam na zemlji prisvojiti vlast i pravo proglašavanja „jubilejske godine“?

Evo kako:
Daniel 7,25     On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

Danijel je takvu osobu kao što je papa, odavno opisao i predvidio za ovo poslijednje vrijeme.

2. U čijoj je nadležnosti „otvaranje i zatvaranje“ vrata kraljevstva nebeskog? Šta kaže Biblija?

Otkrivenje 1, 12-18.
12Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, 13a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; 14glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni; 15noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; 16u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.

17Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti i Podzemlja.

Otkrivenje 3,7  I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: “Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti:“

Izaija 22,22     I metnuću mu ključ od doma Davidova na rame: kad on otvori, neće niko zatvoriti, i kad on zatvori, neće niko otvoriti.

Otkrivenje 5, 1I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

3. Tko je dakle to? Papa? NE! To je jasno da jest i bio je i bit će samo i jedino Isus Krist, BOG nebeski! Niti jedan čovjek na zemlji ne može si prisvojiti pravo i vlast da otvara i zatvara vrata kraljevstva nebeskog. Jedino Bog je dostojan otpečatiti zapečaćeno. Jedino je Janje (Isus Krist) toga dostojno, odnosno jedino On ima tu vlast i moć.

4. Božja Riječ je kristalno jasna svakoj osobi koju vodi Duh Istine, a onome koga vodi duh zablude nije važno šta kaže sam Bog, nego jedino slušaju sebe i čovjeka samozvanog boga na zemlji.

Moj dom i ja služit ćemo Bogu živome koji je na nebu, jer „bolje se uzdati u Boga, nego u čovjeka!“

Za one koji žive u zabludi i koji su vođeni čovjekom, evo šta kaže Biblija?!:

Ponovljeni zakon 29, 15.-19.
1

III. SAVEZ S BOGOM

 

Poticaj da Izrael prihvati Savez

Mojsije sazva sav Izrael pa im reče:

»Vidjeli ste na rođene oči sve što je Jahve učinio u zemlji egipatskoj faraonu, svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj: 2velike kušnje što su ih vidjele tvoje oči, silne znakove i čudesa! 3Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite, očiju da vidite ni ušiju da čujete.

4Vodio sam vas pustinjom četrdeset godina; odjeća se na vama nije izderala niti su se sandale na vašim nogama raskidale. 5Kruha niste jeli; vina ni drugoga opojnog pića niste pili, da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš.

6Kad stigoste na novo mjesto, Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, iziđoše pred nas u boj, ali smo ih potukli. 7Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manašeova.

8Držite i vršite riječi ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete.

9Danas stojite svi pred Jahvom, Bogom svojim: vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela, 10djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u tvome taboru – od onoga koji ti siječe drva do onoga koji ti nosi vodu – 11da stupite u savez s Jahvom, Bogom svojim, u savez zakletvom potvrđen, što ga Jahve, Bog tvoj, danas s tobom sklapa 12da danas od tebe učini svoj narod i da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. 13I ne sklapam danas ovaj savez sa zakletvom samo s vama 14nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama.«

15

Kazna za neposluh

»Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali proći. 16Vidjeli ste njihove rugobe, njihove kumire od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju.

17Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena koji rađa otrovom i pelinom. 18Neka se nitko, čuvši riječi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujući u svome srcu: ‘Bit će mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek’ povodanj utaži žeđ!’

19Takvome neće Jahve nikad oprostiti, nego će se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog čovjeka, tako da će se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te će Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom.

Amen!

SVJETLO, SOL, LJUBAV!!!

 

Matej 5,14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se skriti.
Efežanima 5,8 Nekada, vi bijaste tmine; sada vi ste svjetlost u Gospodinu. Živite kao djeca svjetlosti .
Matej 5,13 “Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.

 

1. Ivanova 5,8 Duh, voda i krv, i to troje sabiru se u jedinstvenom svjedočenju:

 

1. Korinćanima 13,13 A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Amen!

Spoznati pravoga Boga!

Hošea 14, 10Tko je mudar neka shvati ovo, i čovjek razuman neka spozna!

Jer pravi su putovi Jahvini: pravednici hode po njima, grešnici na njima posrću.

Psalam 16,8    Svagda vidim pred sobom Gospoda: on mi je s desne strane da ne posrnem.

Psalam 62,6    On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da ne posrnem nikada.

Djela apostolska 2,25  David doista za nj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.

Psalam 37,37  Tako čuvaj nedužnost i vježbaj se u pravdi; jer će čovjeku mira ostati potomstvo.

Efežanima 4,24  I obučete novoga čovjeka, koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.

Hošea 2, 21 Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi;

22zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati Jahvu.

Izaija 42, 5 Ovako govori Jahve, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodima na njoj, i dah bićima što njome hode.

6»Ja, Jahve, u pravdi te pozvah,

čvrsto te za ruku uzeh;

oblikovah te i postavih te

za savez narodu i svjetlost pucima,

7da otvoriš oči slijepima,

da izvedeš sužnje iz zatvora,

iz tamnice one što žive u tami.

8Ja, Jahve mi je ime,

svoje slave drugom ne dam,

niti časti svoje kipovima.

9Što prije prorekoh, evo, zbi se,

i nove događaje ja naviještam,

i prije negoli se pokažu,

vama ih objavljujem.«

Izaija 42,  17 Uzmaknut će u golemu stidu
koji se uzdaju u kipove,
koji ljevenim likovima govore:
‘Vi ste naši bogovi.’«

Amen!

Stvoritelj i Njegova stvorenja!

1. Korinćanima 13,11
Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
1. Korinćanima 13,12
Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
1. Korinćanima 13,13
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Nismo mi Bog, nego je Bog u nama I mi smo u Njemu. Samo je jedan Bog, a mi smo Njegova stvorenja, jer smo stvoreni. Bog je Bog I On nije stvoren, jer postoji oduvijek I zauvijek u vječnosti. Čovjek je stvoren na sliku Božju, ali čovjek ma koliko želio, ne može postati Bog, jer Bog se ne postaje. Bog JEST! Da bimso mi bivstvovali, trebamo biti U BOGU I trebamo imati u sebi Boga. Prema tome, čovjek sada samo gleda u zagonetki kroz ogledalo, a kada dođe Bog po svoju djecu, onda ćemo Ga gledati, licem u lice, bez zagonetke ćemo znati da je On JEDAN JEDINI BOG, a mi smo Njegova stvorenja koja neizmjerno voli.

Ivan 14,20       U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.


Amen!

KRALJEVSTVO BOŽJE

1. Definicija kraljevstva?

Ako se misli na kraljevstvo Božje, onda je Isus dao par nagovještaja o tome, ali ne kao neka “definicija”, jer se to ni ne može definirati, kao što se ne može definirati ni BOG. Isus je govorio u prispodobama da bi pokušao čovjeku na njegov jezik približiti značenje kraljevstva Božjeg.
Marko 4, 30I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? 31Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, 32jednoč posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«

 

2. Razumijevanje blagoslova za podanike?

Matej 5,8 Blagoslovljeni su koji su čista srca! Oni će Boga gledati.

 

3. Kada je uspostavljeno?

Otkrivenje 11,17 govoreći: Mi ti iskazujemo zahvalnost, Gospodine Bože Sve-Mogući, koji jesi i koji bijaše, jer ti si vršio svoju veliku moć, i uspostavio svoje kraljevstvo.

Psalam 90,2    Prije no što se planine rodiše i što ti porodi zemlju i svijet, oduvijek, za uvijek, ti si Bog.

Psalam 93,2    Od uvijek tvoj je prijestol čvrst; oduvijek ti jesi.

 

4. Zašto Božje kraljevstvo odbacuju antikristi?

Zato što prije svega, nemaju Duha Svetoga I niječu Oca i Sina ! Kako da private kraljevstvo Božje, kad ne prihvaćaju vladara?

1. Ivanova 2,22 Tko je inače lažljivac nego onaj, koji niječe, da je Isus Krist? Taj je antikrist, koji niječe Oca i Sina.

1. Ivanova 4,3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste čuli da dolazi, i sad je već u svijetu.

 

5. Što predstavljaju ključevi kraljevstva?

Isus Krist ima “ključeve kraljevstva”, On ima vlast otvoriti I zatvoriti vrata kraljevstva. Isus je otvorio uska vrata za one koji očuvaju Njegovu Riječ I ime. Sami zaključite na temelju stiha, što predstavljaju ključevi kraljevstva? Za mene je to Riječ Božja, jer to ime Isus nosi na svom plaštu prilikom drugog dolaska.

Otkrivenje 3, 7I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: »Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti: 8Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio mog imena.

 

6. Zašto je to bila glavna tema Isusove službe?

Sin je došao na zemlju prije svega da objavi Oca Njegovim stvorenjima, a onda I da objasni kakvo je kraljevstvo Božje kako bi ga približio ljudima koji su odlutali od Boga. Budući da je Sin iz tog kraljevstva, kad je bio na zemlji, onda je to objašnjavao ovako:

Luka 17,21 Neće se govoriti: ‘Ovdje je ili ondje.’ Kraljevstvo je Božje među vama.”

 

7. Ko sačinjava Božje kraljevstvo?

BOG, sve u svemu!

1. Korinćanima 15,28 A kad mu bude sve pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome, koji mu je sve pokorio, da bude Bog sve u svemu.

 

8. Što je temelj Božjeg kraljevstva?

Loše postavljeno pitanje, jer temelj kraljevstva nije stvar, neko BOG SAM!

1. Korinćanima 3,11   Jer temelja drugoga nitko ne može postaviti, osim onoga, koji je postavljen, koji je Isus Krist.

Efežanima 3,17 Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;

Mudre izreke 22,19     Da se uzdanje tvoje utemelji na Gospodu, upućujem te danas na putove njegove.

1. Korinćanima 2,5     da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

1. Ivanova 3,3 I tko temelji na njemu jednu takvu nadu čini sebe *čistim kao što on, Isus, jest čist.

 

9. Zašto će Isus to kraljevstvo na kraju 1000 godišnjeg vladanja predati Jehovi, Bogu?

Na osnovu kojih stihova se izvodi takvo pitanje?

Nakon 1000 godina vladanja na nebu, slijedi par događaja iz Otkrivenja, (o tome neću sada, nije tema), ali ne vidim nigdje da ISUS PREDAJE kraljevstvo Jehovi???

U Poslijednjem poglavlju Otkrivenja lijepo piše da je prijestolje Božje I Janjetovo. Ne spominje se posebno Otac, posebno Sin, posebno Duh Sveti. Piše da ćemo gledati LICE NJEGOVO! Čije? Od Gospoda Boga! Jer to znači BOG SVE U SVEMU!

Otkrivenje 22, 33I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati 4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. 5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

 

10. Koja je uloga Isusa Krista, susvećenika, susudija u kraljevstvu Božjem?

Na nebu nema GLUMACA, pa prema tome, nema ni ULOGA.

Isus Krist je Otkupitelj, Spasitelj, Svećenik, Sudac, BOG.

Mi smo Njegova djeca koja će s Njim na nebu za vrijeme 1000 godina suditi nepokajane.
1. Korinćanima 6,2     Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice.

Otkrivenje 20, 12.12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. 13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. 14A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: 15tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

 

11. Gdje će Božje kraljevstvo biti?

Tamo gdje Bog odredi kad bude sve stvorio NOVO!
Otkrivenje 21, 1I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja:

»Evo Šatora Božjeg s ljudima!

On će prebivati s njima:

oni će biti narod njegov,

a on će biti Bog s njima.

4I otrt će im svaku suzu s očiju

te smrti više neće biti,

ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti

jer – prijašnje uminu.«

 

12. Čemu služi kraljevstvo, njegova svrha?

1. Korinćanima 15, 47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba. 48Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. 49I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.

50A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. 51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. 52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. 53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. 54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 58Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

 

Rimljanima 14,17 Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

 

Rimljanima 11,36 Jer je od njega i po njemu i u njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen.

Amen!

Kad Božji sud započinje?

Rimljanima 2, 1Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš.
2Znamo pak: Bog po istini sudi one koji takvo što čine. 3Misliš li da ćeš izbjeći sudu Božjemu, ti čovječe što sudiš one koji takvo što čine, a sam to isto činiš? 4Ili prezireš bogatstvo dobrote, strpljivosti i velikodušnosti njegove ne shvaćajući da te dobrota Božja k obraćenju privodi? 5Tvrdokornošću svojom i srcem koje neće obraćenja zgrćeš na se gnjev za Dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Boga 6koji će uzvratiti svakom po djelima: 7onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni; 8buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba! 9Nevolja i tjeskoba na svaku dušu čovječju koja čini zlo, na Židova najprije, pa na Grka; 10a slava, čast i mir svakomu koji čini dobro, Židovu najprije, pa Grku! 11Ta u Boga nema pristranosti.
12Uistinu, koji bez Zakona sagriješiše, bez Zakona će i propasti; i koji pod Zakonom sagriješiše, po Zakonu će biti suđeni. 13Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani. 14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane. 16To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.

1. Petrova 4, 14Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva. 15Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; 16ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. 17Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju?
18I ako se pravednik jedva spašava,
opak i grešnik gdje da se pojavi?
19Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju.

Ovo se čeka, a dogodit će se uskoro!

Otkrivenje 6, 9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. 10Vikahu iza glasa: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?« 11I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.
12I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. 13I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. 14Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. 15Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u špilje i pećine gorske 16govoreći gorama i pećinama: »Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve. 17Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!«

Šarićev prijevod kaže:
10 I povikaše glasom velikim govoreći: “Dokle, Gospodine sveti i istiniti, ne sudiš i ne osvetiš krvi naše na onima, što stanuju na zemlji?”

Božja Riječ nam govori da će oni koji izađu iz velike nevolje imati bijele haljine. Bit će to veliko mnoštvo, koje se ne može izbrojati, a među njima i onih 144000 (to je broj zapečaćenih u poslijednje dane kojima neće nauditi ništa što će doći sa srdžbom Božjom, koja ima doći na sav svijet, uskoro).  (Otkrivenje 7.) Veliko mnoštvo u bijelim haljinama su svi uskrsli ljudi pravednici, koji su slijedili Krista i s Kristom bili pokopani, a uz njih je i 144000 živih zapečaćenih pravednika koji će živi dočekati Isusov drugi dolazak i uznesenje zajedno s velikim mnoštvom.
Amen!

Kraj rasula svetog naroda!

Božje otkrivenje!

26.04.2015, nedjelja, 17:32h, Virovitica (obrađeno i dopunjeno izdanje)

Od rodoslovlja do 1. i 2. Kristovog dolaska!

Pretpotopni svijet:

BOG 77

76 Adam – umro u 930. godini života
bio 130g kad mu se rodio Set
75 Set – umro u 912. godini života
bio 105g kad mu se rodio Enoš
74 Enoš – umro u 905. godini života
bio 90g kad mu se rodio Kenan (Kainam/Kainan)
73 Kenan – umro u 910. godini života
bio 70g kad mu se rodio Mahalalel
72 Mahalalel – umro u 895. godini života
bio 65g kad mu se rodio Jered (Jared)
71 Jered – umro u 962. godini života
bio 162g kad mu se rodio Henok
70 Henok – ŽIV UZNESEN u 365. godini života (7. koljeno od Adama)
     bio 65g kad mu se rodio Metušalah (Matuzal)
69 Metušalah – umro u 969. godini života (najstariji čovjek)
bio 187g kad mu se rodio Lamek
68 Lamek – umro u 777. godini života ( kad mu je bilo 61g, umro mu je praotac Adam)
bio 182g kad mu se rodio Noa (Adam nije dočekao Noino rođenje)
67 Noa – umro u 950. godini života, (imao 600 godina kad je nastupio potop)(10.koljeno)
bio 500g kad mu se rodio Šem (Sem)

66 Šem – umro u 600./602. godini života
bilo je 2 godine nakon potopa kad mu se rodio Arpaksad (Arfaksad)
65 Arpaksad – umro u 403. godini života
bio 35g kad mu se rodio Šelah (Salin)
? ovdje fali jedno koljeno koje je nabrojano u Isusovom rodoslovlju po imenu Kainan/Kainam?
64 Šelah – umro u 433. godini života
bio 30g kad mu se rodio Eber
63 Eber – umro u 464. godini života
bio 34g kad mu se rodio Peleg (Falek)
62 Peleg – umro u 239. godini života, (u njegovo vrijeme se žemlja razdijelila po kontinentima)
bio je 30g kad mu se rodio Reu (Ragau)
61 Reu – umro u 239. godini života
bio 32g kad mu se rodio Serug (Sarug)
60 Serug – umro u 230. godini života
bio 30g kad mu se rodio Nahor
59 Nahor – umro u 148. godini života
bio 29g kad mu se rodio Terah (Tara)
58 Terah – umro u 205. godini života
bio 70g kad mu se rodio Abram (Abraham)
57 Abraham – umro u 175. godini života, (Noa je umro kad je njemu bilo 60g)
bio 100g kad mu se rodio Izak , (Noa nije dočekao da vidi Izaka)
56 Izak – obećani sin (14. koljeno od Henoka)
55 Jakov (Izrael) – praotac 12 plemena Izraelskih
54 Juda – (iz njegovog plemena je potekao Isus)
53 Fares (Peres)
52 Esrom
51 Arnij
50 Admin
49 Aminadab
48 Naasan
47 Sali
46 Booz
45 Obed
44 Jesej
43 DAVID – (14. koljeno od Abrahama)
42 Natan
41 Matat
40 Mena
39 Melej
38 Elijakim
37 Jonam
36 Josip
35 Juda
34 Simeon
33 Levi
32 Matat
31 Jorim
30 Eliezer
29 Isus – (14. koljeno od Davida)
28 Hera
27 Elmadan
26 Kozam
25 Adij
24 Melkij
23 Nevij
22 Salatiel
21 Zorobabel
20 Reza
19 Joanan
18 Joda
17 Josek
16 Semej
15 Matatij – (14. koljeno od Isusa)
14 Maata
13 Nagaj
12 Heslij
11 Nahum
10 Amos
09 Matatij
08 Josip
07 Janej
06 Melkij
05 Levij
04 Matat
03 Helij
02 Josip
01 ISUS KRIST – (14. koljeno od Matatija)

Malo računanja:

5x14koljena = 70
4x14koljena = 56
56x30g (prosječne godine dobivanja potomaka) = 1680

1656g od postanka do potopa
390g od potopa do Izaka
1656g + 390g = 2046g
2046g (od postanka do Izaka) + 56 (koljena) x 30g (prosjek rađanja novih potomaka) = 3726
2046g + 1680g = 3726g
3726g (od postanka do 1. Kristovog dolaska(rođenja))

Sada smo u 2015.g+3726g = 5741.g (od postanaka do danas)

Danas je prema Židovskom računanju 5775. godina od postanka, jer računaju od 3760, na ovamo.

Ako je potop bio u ovom rasponu od 1651.g do 1656.g, onda iz toga slijedi >

Danijel je govorio o kraju rasula svetog naroda za jedno vrijeme i dva vremena i pola vremena, što bi to moglo značiti?

Odgovor:

jedno vrijeme = 1656g (od postanka do potopa)
dva vremena = 1656×2 = 3312g
pola vremena = 1656:2 = 828g
1656 + 3312 + 828 = 5796g (ukupno vrijeme kada je kraj rasulu svetog naroda)

od postanka do 1. Kristovog dolaska proteklo je 3726g
oduzmimo od ukupnog vremena kad aje kraj rasulu svetog naroda proteklo vrijeme od postanka do 1. Kristovog dolaska >

5796 – 3726 = 2070.g

od dobivenih godina oduzmimo 50 oprostnih godina, jer Bog je obećao da će skratiti te dane >

2070 – 50 = 2020.g (dobivamo godinu 2. Kristovog dolaska, jer to je vrijeme kada dolazi kraj rasulu svetog naroda)

Evo još jednog načina da to izračunamo koristeći Danijelovo proročanstvo o jednom vremenu, dva vremena i pola vremena >

1656g (potop) = 1 vrijeme
1656×2 = 3312 (2 vremena)
1656:2 = 828 (½ vremena)

3312 (dva vremena)- 828 (pola vremena) = 2484
2484 + 1656 (jedno vrijeme)  = 4140
4140:2 = 2070.g (Bog je skratio te dane za 50 oprostnih godina)

2070-50g(oprostne godine) = 2020.g (kraj rasula svetog naroda)

Prijelaz 2016./2017.g, ulaskom u 2017.g – „groza pustoši“
2016.g – „dokinuće svagdašnje žrtve“
2019.g – (treba izdržati dva i pol mjeseca)
U rujnu treba nastupiti 2020. godina i 2. DOLAZAK ISUSA KRISTA.

1260 dana = 42 mjeseca = 3 godine i 6 mjeseci (svjedočenje 2 svjedoka), (od 2013.g.)
1290 dana = 43 mjeseca = 3 godine i 7 mjeseci (od časa dokinuća svagdašnje žrtve do postavljanja „groze pustoši“)
1335 dana = 44 mjesaca = 3 godine, 8 mjeseci i 15 dana (treba izdržati 1332-1290 = 2 i pol mjeseca, zlo koje će doći pred 2. Kristov dolazak, blago onom tko to izdrži, jer će živ dočekati Krista)

Još ona nedoumica u rasponu od 7 godina oko potopa, za mene ima simboličko značenje, jer je moj drugi (tihi) svjedok mlađi od mene 7 godina.

1651×2 = 3302
1651:2 = 825,5
3302-825,5 = 2476,5
1651+2476,5 = 4127,5
4127,5:2 = 2063,75
2063,75-50 = 2013,75

2013g u 8. mjesecu sam promijenila prezime u Mišić i imala sam 47 godina
Do prijelaza 2016.g u 2017.g, trebam propovijedati Radosnu vijest.
2020.g, moj drugi (tihi) svjedok (D.M.), će biti 47 godina.
Amen!

Izgled Isusa Krista dok je hodao Zemljom

Mnogi danas postavljaju slike Isusa Krista, onako kako Ga oni zamišljaju. Bog nam je zapovjedio da si ne pravimo lika, ni slike onoga što je na nebu i zemlji i pod zemljom i da se njima ne klanjamo i da im ne služimo.

Izlazak 20, 4Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 5Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, 6a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Zašto čovjek ipak želi znati kako je Isus Krist izgledao dok je hodao Zemljom? Znatiželja ili potreba da se nekome, pa makar i naslikanom liku klanjamo??
Ljudi, ne činite takvog grijeha pored Boga živoga! Sin je na nebu s Ocem, a Duh Sveti je darovan svakom čovjeku koji Ga želi u svom životu. Isti taj Duh nas opominje da se ne klanjamo slikama i likovima i da jedino Bogu služimo. Evo ipak, da zadovolji našu znatiželju, Bog nam je ostavio zapis kakav je, kao čovjek, izgledao Isus Krist. Čitajmo Izaiju 53. poglavlje:

Izaija 53, 1.- 12. – 1»Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno,

kome se otkri ruka Jahvina?«

2Izrastao je pred njim poput izdanka,

poput korijena iz zemlje sasušene.

Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja

da bismo se u nj zaglédali,

ni ljupkosti da bi nam se svidio.

3Prezren bješe, odbačen od ljudi,

čovjek boli, vičan patnjama,

od kog svatko lice otklanja,

prezren bješe, odvrgnut.

 

4A on je naše bolesti ponio,

naše je boli na se uzeo,

dok smo mi držali

da ga Bog bije i ponižava.

5Za naše grijehe probodoše njega,

za opačine naše njega satriješe.

Na njega pade kazna – radi našeg mira,

njegove nas rane iscijeliše.

6Poput ovaca svi smo lutali

i svaki svojim putem je hodio.

A Jahve je svalio na nj

bezakonje nas sviju.

7Zlostavljahu ga, a on puštaše,

i nije otvorio usta svojih.

K’o jagnje na klanje odvedoše ga;

k’o ovca, nijema pred onima što je strižu,

nije otvorio usta svojih.

 

8Silom ga se i sudom riješiše;

tko se brine za njegovu sudbinu?

Da, iz zemlje živih ukloniše njega,

za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše.

 

9Ukop mu odrediše među zločincima,

a grob njegov bî s bogatima,

premda nije počinio nepravde

nit’ su mu usta laži izustila.

 

10Al’ se Jahvi svidje da ga pritisne bolima.

Žrtvuje li život svoj za naknadnicu,

vidjet će potomstvo, produžit’ sebi dane

i Jahvina će se volja po njemu ispuniti.

 

11Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost

i nasititi se spoznajom njezinom.

Sluga moj pravedni opravdat će mnoge

i krivicu njihovu na sebe uzeti.

12Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu

i s mogućnicima plijen će dijeliti,

jer sâm se ponudio na smrt

i među zlikovce bio ubrojen,

da grijehe mnogih ponese na sebi

i da se zauzme za zločince.

Eto, takav je bio čovjek Isus Krist dok je hodao Zemljom i takvoj se osobi trebamo klanjati, a ne Njegovim slikama i kipovima. Naš Bog je na nebu i živ je, promatra nas i djeluje na nas Duhom svojim Svetim, ukazujući nam na ono što je Njemu po volji, a što nije. Zato, zastanite malo prije nego se poklonite pred nekom slikom ili kipom, jer Bogu su mrski idolopoklonici, a ljubi one koji Mu se klanjaju u Duhu i Istini.

Ivan 4,23         Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Ivan 4,24         Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

DUH SVETI!!!

DUH SVETI!!!

Izaija 63,11Onda se je narod njegov spomenuo starih vremena, Mojsija: “Gdje je onaj, koji je pastire stada svojega izveo iz vode Nila? Gdje je onaj, koji mu je dao u srce sveti duh svoj?”

Luka 3,22 Sveti Duh siđe na Isusa pod tjelesnim prividom, kao jedna golubica, i jedan glas dođe s neba `To je moj sin. Ja, danas, sam te rodio.`

 

1. Jovanova 5,7 Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno.

Zaharija 4, 11 Ja ga tada upitah: “Što znače one dvije masline s desne i s lijeve strane svijećnjaku?”

12 I još ga upitah: “Što znače one dvije grančice maslinove, što su uz cijevi zlatne, koje dovode odozgo zlatno ulje?”

13 On mi odgovori: “Zar ne znaš, što je to?” Ja rekoh: “Ne znam, gospodaru moj!”

14 Tada mi reče: “To su dva pomazanika što kao sluge stoje pred Gospodom sve zemlje.”

1. Ivanova 5,8 I troje je, što svjedoči na zemlji: “Duh, i voda, i krv; i ovo je troje jedno.

 

Ivan 3,5 Isus odgovori: “Zaista, zaista kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi vodom i Duhom (Svetim), ne može ući u kraljevstvo Božje.

 

Luka 3,16 A Ivan izjavi svima: “Ja vas krstim samo vodom. Ali dolazi jedan, koji je moćniji od mene. Ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Galaćanima 6, 1 Braćo, ako i upadne čovjek u kakav prekršaj, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotkosti; a pazi na sebe, da i ti ne budeš iskušan!

2 Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Kristov!

3 Jer ako tko misli, da je što, a nije ništa, vara sam sebe.

4 A svaki neka ispita svoje djelo, i tada će on samo u sebi imati slavu, a ne u drugome,

5 Jer će svaki svoje breme nositi.

6 A koji se uči riječi, neka dijeli od svakoga dobra onome, koji ga uči!

7 Ne varajte se: “Bog se ne da ružiti, jer što čovjek posije, ono će i požeti.

8 Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela će požeti propast; a koji sije u duh, od duha će požeti život vječni.

9 A dobro činiti, neka nam ne dodija, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne sustanemo.

10 Zato dakle, dok imamo vremena, činimo dobro svima, a osobito onima, koji su s nama u vjeri!

11 Vidite, kakvim sam slovima pisao vam rukom svojom!

12 Jer svi, koji hoće da se svide tijelom, oni vas sile, da se obrežete, samo da ne budu progonjeni zbog križa Kristova.

13 Jer ni oni sami, koji se obrezuju, ne drže zakona, nego hoće, da se vi obrežete, da se hvale vašim tijelom.

14 A ja, Bože sačuvaj, da se čim drugim hvalim, osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu.

15 Jer u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego novi stvor.

16 I svi, koji po ovome pravilu žive, na njih mir i milosrđe, i na Izraela Božjega!

17 Od sada neka mi nitko ne dosađuje, jer ja nosim na tijelu svojemu znakove Gospodina Isusa!

18 Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen.

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Duh Sveti – Bog koji je osoba, jer posjeduje osobnost, karakter, emocije i sve ono što nekoga čini osobom!

Duh Sveti, ako nije Bog i osoba i nema osobnost, karakter i emocije, kako može činiti i imati sve ovo?

Duh Sveti govori: Djela ap. 21, 11. … ovo GOVORI Duh Sveti …
Marko 13, 11. … niste vi koji GOVORIte, nego Duh Sveti …
Hebrejima 3, 7. … kao što KAŽE Sveti Duh …
Hebrejima 3, 7. … kao što KAŽE Sveti Duh …
Luka 2, 26. … njemu je bio OBJAVIO Duh Sveti …
Duh Sveti ima vlast da zabranjuje:Djela ap. 16, 6. … ZABRANI im Duh Sveti …
Duh Sveti kao i Otac i Sin svjedoči:Djela ap. 20, 23. … Duh Sveti po svim gradovima SVJEDOČI … Hebrejima 10, 15. … a SVJEDOČI nam i Duh Sveti …
Duh Sveti poučava:Luka 12, 12. … Sveti Duh će nas POUČITI …
Duh Sveti najavljuje: Djela ap. Sveti Duh bijaše NAJAVIO u Pismu …
Duh Sveti odlučuje:Djela ap. Sveti Duh i mi sami, ODLUČILI SMO …
Duh Sveti ima snagu:Djela ap. … primit ćete SNAGU Duha Svetoga …
Duh Sveti nas šalje:Djela ap. … POSLANI od Duha Svetoga …
Duh Sveti se žalosti i On zapečaćuje:Efežanima 4, 30. … ne ŽALOSTITE Duha Svetoga Božjega kojim ste ZAPEČAĆENI …
Duh Sveti se raduje:1. Solunjanima 1, 6. … s RADOŠĆU Duha Svetoga …
Duh Sveti nas potiče:2. Petrova 1, 21. … PONUKANI od Duha Svetoga …
Duh Sveti ima zajedništvo s Ocem i Sinom:2. Korinćanima 13, 13. Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i ZAJEDNIŠTVO Duha Svetoga, neka je sa svima vama! Amen!
Duh Sveti ima ime:Matej 28, 19. … u IME Oca i Sina i Duha Svetoga …

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Da li se Isus Krist „odrekao samog sebe“ ili „se oplijenio“?

U Bibliji Jehovinih svjedoka piše:

Filipljanima 2, 6“koji, iako je bio u Božjem obličju, nije pomišljao na otimanje — da bude jednak Bogu. 7 Naprotiv, odrekao se samoga sebe i uzeo obličje roba+ te postao sličan ljudima.“


Provjerite u drugim prijevodima, da li piše da se Isus Krist SAM SEBE ODREKAO ili piše da je sam sebe OPLIJENIO, ISPRAZNIO? To nije isto!

Evo grčkog prijevoda Filipljana 2, 7.

Nestle Greek New Testament 1904

ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

English Standard Version

but emptied himself, by taking the form of a servant, being born in the likeness of men.

ἐκένωσεν = emptied = ispraznio = oplijenio

Evo raznih prijevoda:

Filipljanima 2,

6On, trajni lik Božji,

nije se kao plijena držao

svoje jednakosti s Bogom,

7nego sam sebe »oplijeni«

uzevši lik sluge,

postavši ljudima sličan;

obličjem čovjeku nalik,

8ponizi sam sebe,

poslušan do smrti,

smrti na križu.    (kršćanska sadašnjost)

Stih/odeljak: Filipljanima 2:7

Daničić-Karadžić (RDK):

7 Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek.

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

7 Nego je sebe poništio uzevši obličje sluge, i postao je sličan ljudima, i vanjštinom je bio nađen kao čovjek.

Dimitrije Stefanović (DS):

7 nego je ostavio obličje Božje i uzeo je obličje sluge, postao je kao i drugi ljudi. I našavši se na oči kao čovek,

Lujo Bakotić (LB):

7 nego je sam sebe svlačio, uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi,

 Bible in Basic English (BBE):

7 But he made himself as nothing, taking the form of a servant, being made like men;

 Dakle nema u ovim prijevodima onoga što ima u prijevodu JS!

U prijevodu JS se spominje da se ODREKAO SAMOG SEBE.

Idemo vidjeti gdje se u Pismu spominje to “ODREĆI SE SAMOG SEBE”, pa da vidimo da li je u grčkom jeziku ista riječ korištena?

Zašto?

Evo zašto!?!

Kad bi prijevod JS bio ispravan I istinit, onda ovi stihovi nebi bili ispravni I istiniti:

Stih/odeljak: 2. Timotiju 2:13

Daničić-Karadžić (RDK):

13 Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sam sebe ne može odreći.

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

13 Ako smo nevjerni, on ostaje vjeran, jer se sam sebe ne može odreći.

Dimitrije Stefanović (DS):

13 ako smo neverni, on ostaje veran, jer ne može samoga sebe izneveriti“.

Lujo Bakotić (LB):

13 Ako smo mu neverni, on ostaje veran, jer on se ne može sebe odreći.

 Bible in Basic English (BBE):

13 If we are without faith, still he keeps faith, for he will never be untrue to himself.

No, pogledajmo u grčki prijevod, da li se tamo spominje ista riječ kao u Filipljanima???

Nestle GNT 1904
εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται.

Na prvi pogled I laik vidi da tu nema riječi koja je u Filipljanima, a u prijevodu JS je prevedna kao (odrekao samog sebe) nema riječi ἐκένωσεν koja znači isprazniti ili oplijeniti.

Ima ova riječ ἀρνήσασθαι = to deny = odreći se

Ako iskrenog I otvorenog srca tražimo Boga, onda trebamo provjeravati šta je ISTINA, šta je od Boga, a šta nije.

Pručavanjem Božje Riječi uz molitvu za vodstvo I tumačenje Duhom Svetim, sigurno se dolazi do ISTINE I otkriva laž I zabluda.

Bog ne traži površne ljude koje će moći lako zavesti drugi ljudi. Bog traži iskrene štovaoce, koji žele znati Istinu I koji traže Istinu I sve provjeravaju.

U Pismu piše:

2. Korinćanima 13,5 Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri! Same sebe provjeravajte! Zar ne spoznajete sami sebe: da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi.

1. Solunjanima 5,21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,

1. Ivanova 4,1 Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

Obrazloženje:

Odreći se samog sebe može samo čovjek, smrtnik, jer to znači da se odriče svoje smrtnosti. Onaj tko pak “oplijeni ili isprazni” sebe, taj uzima ili poprima oblik ili lik koji sam želi. Čovjek koji sebe “oplijeni ili isprazni”, svejedno nema mogućnost da poprimi drugo obličje. Tu sposobnost ima samo BOG. Isto tako, čovjek se može odreći sebe (što u krajnjem slučaju znači da se odriče Boga, jer bez Boga čovjek je smrtan). Međutim Bog se ne može odreći samog sebe, jer On je besmrtan. Da bi Pravda bila zadovoljena I grijeh ljudi bio otkupljen, morao je život dati netko bez grijeha, a bez grijeha je jedino Bog. Bog ne može umrijeti, ali može “oplijeniti” samog sebe I uzeti lik ili obličje koga I čega hoće. Tako se Sin “oplijenio”, ponizio, uzeo lik sluge (čovjeka, stvorenja) I smrću otkupio čovječanstvo. Onaj tko uzvjeruje da je Isus Krist Bog koji je platio I moju I tvoju zadužbinu od grijeha, taj dobiva zalog vječnosti tako što mu Sin I Otac šalju Duha Svetog kao dar vječnog života. Onaj tko ne prizna da je Otac, Sin I Duh Sveti jedan Bog koji je sve to učinio kako bi spasio svoja stvorenja I uveo red u svemiru, taj nema udjela u kraljevstvu nebeskom. Ako vjerujemo da je Otac nebeski Bog, a Sina I Duha Svetog ne prihvatimo I priznamo za Boga, onda se ne uklapamo u Božji plan spasenja.

Tko ovo pročita I ostane gluh I slijep, tome nije mjesto u kraljevstvu Božjem. Shvatite to kako hoćete, ali Bog je ovo vidio I On je taj koji će se proslaviti. Meni je jedino to važno. 

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Da li je Bog svemoguć?

Da li je Bog svemoguć i može li stvoriti kamen koji sam ne može podići??
Evo jednog izvatka o mogućim odgovorima nekih učenih ljudi na postavljeno pitanje:
“dva odgovora na pitanje “Da li je Bog svemoguć?”
cy3a / 21 ožujka 2014.
Često su protivnici vjere postavljali sljedeće sofističko pitanje: DA LI JE TVOJ BOG SVEMOGUCI? AKO je svemogući DA LI ON MOŽE Stvoriti KAMEN KOJI ON NE MOŽE PODIĆI? Na to pitanje poznata su mi dva odgovora, jedan sam odgovor dao ja kada mi je, dok sam bio pitomac na vojnoj akademiji postavio jedan drugi pitomac (kadet) muslimanske vjere, a drugi vrlo mudar odgovor na to isto pitanje sam čuo od blaženopočivšeg patrijarha Pavla dok sam se jednom vozio s njim autobusom od Beograda do Kraljeva 1997 godine. 1) moj odgovor:
drug mi je postavio pitanje: DA LI JE TVOJ BOG svemogući i AKO JESTE DA LI ON MOŽE Stvoriti KAMEN KOJI ON NE MOŽE PODIĆI? Takvo pitanje je klasična filosofska zaskočica, tj jedan sofizam, čiji je cilj da prevari slušatelja. Ja sam se zamislio, i pošto sam u školi učio i logiku, rekao sam mu da je to pitanje besmisleno sa stanovišta Aristotelove logike i da se na takvo pitanje ne daje odgovor jer je nelogično. On je tražio da mu objasnim zašto je to pitanje nelogično? Rekao sam mu da se u logici po pravilu postavljaju najmanje dvije premise (dva iskaza, dvije tvrdnje) i izvodi konkluzija (zaključak) na temelju njih. Dakle, da bih pokazao nelogičnost tog pitanja i da bih mu to pojasnio htio sam ono pitanje da kažem u dvije pojednostavljene premise:
1. Bog sve može
2. Može li Bog ono što ne može? (kao što je rečeno može li stvoriti kamen koji On ne može podići, ja sam to skratio u pitanje “može li ono što ne može”)
A pošto u prvoj rečenici tvrdimo da sve može, a u drugoj kao postavljamo pitanje može li ono što ne može, onda sama druga premisa ili iskaz čini samo to pitanje besmislenim, tj nelogičnim, i na temelju dvije premise, tj na temelju dva iskaza koja se međusobno isključuju ne može se logički izvući nikakav zaključak, pa je takvo pitanje besmisleno i ono je jedan običan sofizam.
2) Odgovor patrijarha Pavla:
Godine 1997, ako me pamćenje dobro služi, dok sam službovao u Kraljevu kao časnik imao sam tu čast da sam ušavši u autobus koji je prometovao za Novi Pazar naišao na našeg dragog Patrijarha. No moje iznenađenje bilo je još veće kad sam vidio da je moja rezervacija sjedala odmah pored patrijarhovog. I započeo je razgovor koji ću pamtiti čitavog života. Svetitelj mi je između ostalog rekao i ovu anegdotu:
“Prije neki dan pita me neki čovjek pred svim ljudima: VAŠA SVETOSTI DA LI JE VAŠ BOG SVEMOGUĆ? A ja ga pogledam i kažem: JESTE A on će dalje: A KAD JE ON SVEMOGUCI DA LI MOŽE ON DA STVORI KAMEN KOJI ON NE MOŽE DA PODIGNE? Ja ga pogledam i kažem mu: PRIJATELJU, JA BIH TE NEŠTO ZAPITAO, AKO NEĆEŠ DA SE naljutiš? A on će: NEĆU. A ja mu opet kažem: PRIJATELJU, ZA SVAKI SLUČAJ DA TE JA PITAM JOŠ JEDNOM, A NEĆEŠ DA SE naljutiš? A on će meni: NEĆU. A ja ga i po treći put zapitam: A ZA SVAKI SLUČAJ DA TE JOŠ JEDNOM PITAM DA NEĆEŠ MOŽDA DA SE naljutiš? A on će meni: MA NEĆU DA SE NAULJTIM! I ja mu onda kažem: DOBRO KAD NEĆEŠ DA SE naljutiš. A RECI TI SVIMA NAMA DA LI TI MOŽEŠ DA BUDEŠ PAMETAN?
A on šuti i šuti i razmišlja: ako kaže MOGU, znači nije pametan; ako kaže NE MOGU, znači opet nije pametan. I šuti i šuti i na kraju kaže: NI JEDNO NI DRUGO JA VEĆ JESAM PAMETAN !!! I ja mu kažem: ETO PRIJATELJU MOJ I MOJ BOG JE STVORIO KAMEN KOJI ON NE MOŽE DA PODIGNE! A on me zapita s čuđenjem: A KOJI JE TO KAMEN? I ja mu kažem: TI SI TAJ KAMEN, NE MOŽE TEBE NI BOG DA SPASE AKO TI NEĆEŠ DA SE spases “. A naš mudri patrijarh je pod tim kamenom koji je Bog stvorio, a koji ni on ne može podići nazvao našu SLOBODU VOLJE, jer Bog neće nikoga na silu da spašava. Mudri patrijarh je znao još da kaže: BOG ĆE POMOĆI AKO IMA KOME.
Dositej Hilandarac preko Darka Božić

To su bili odgovori učenih ljudi, ali mene to ne zanima, ja tražim odgovor od samog Boga!
Evo kakav mi je odgovor dao Duh Sveti!:
Bog nije stvorio ništa za šta On sam nema rješenje. Tako nije ni stvorio slobodnu volju ljudima, a da za nju On sam nema rješenje. Kad bi bilo drugačije, to bi značilo da je stvorenje moćnije od Stvoritelja. Evo dokaza iz Božje Riječi da Bog nije nemoćan ni pred ljudskom slobodnom voljom:

Jeremija 18,  5I dođe mi riječ Jahvina: 6»Ne mogu li i ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov?« – riječ je Jahvina. »Evo, kao ilovača u ruci lončarovoj, i vi ste u mojoj ruci, dome Izraelov.

Izaija 45, 9Jao onome tko raspravlja s tvorcem svojim,

a sud je među glinenim sudovima!

Kaže li glina lončaru: »Što radiš?«

ili djelo njegovo: »Kljast si!«

Izaija 45, 1212Ja sam načinio zemlju

i čovjeka na njoj stvorio;

svojim sam rukama razapeo nebesa

i zapovijedam svim vojskama njihovim.

Rimljanima 9, 15Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim. 16Nije dakle do onoga koji hoće ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. 17Jer Pismo veli faraonu: Zato te upravo podigoh da na tebi pokažem svoju moć i da se razglasi ime moje po svoj zemlji. 18Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.

19Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro? 20Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: »Što si me ovakvim načinio?« 21Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu. 22A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć, u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, 23da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu, 24na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

Rimljanima 11,32        Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

Dakle, to je Bog SVEMOGUĆI koji je dao ljudima slobodu izbora, ali ta sloboda izbora nije i ne može biti veća od Božje moći, ljubavi i milosti.
Hvala Bogu Svemogućemu i na ovom odgovoru! Amen!

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Pripadanje

Kad imate osjećaj da ne pripadate nigdje i nikome na ovoj zemlji, utješite se Istinom da pripadate Bogu i novom nebu i zemlji, koje nam On priprema.

Kako znamo da pripadamo Bogu i da nam Bog nešto novo priprema?

Evo šta kaže Božja Riječ:
Izaija 44,5       Jedan će reći: ” Ja pripadam GOSPODU”, drugi će se zvati imenom Jakovljevim, jedan drugi na svojoj će zapisati ruci: ” Ja sam GOSPODOV“ i potvrdit će se ime Izraelovo.
1. Korinćanima 1,12   Ja sebi objašnjavam; svaki od vas govori ovako: ` Ja pripadam Pavlu. Ja Apolosu. Ja Kefi Ja Kristu. `
1. Korinćanima 1,13   Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
Galaćanima 3,27        Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.

Galaćanima 3,28        Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!
Galaćanima 3,29        A ako vi pripadate Kristu, to je zato što ste bili potomstvo Abrahamovo; prema obećanju, vi ste baštinici.
Marko 9,41      Tko vam dadne piti jednu čašu vode zato što pripadate Kristu, uistinu ja vam to kažem, on neće izgubiti nagrade.

1. Korinćanima 2,9     Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”;
Ivan 14,2         U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.
Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
Izaija 64,3       Odvijeka se čulo nije, uho nijedno nije slušalo, oko nijedno nije vidjelo, da bi koji bog, osim tebe, takvo što činio onima koji se uzdaju u njega.

Izaija 65,17     Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više stvari prijašnje. Nikomu više ne dolaze na um.

Izaija 66,22     Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom“, veli Gospod, “tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.

2. Petrova 3,13            Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, u kojima stanuje pravednost.


2. Korinćanima 5,2     A mi uzdišemo, u vreloj žudnji staviti, preko druge, našu nebesku nastambu, da bismo bili odjenuti, a ne nagi .

Hebrejima 11,10         Jer je iščekivao grad na tvrdu temelju, kojemu je graditelj i tvorac Bog,
Hebrejima 11,13         U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ih vidješe izdaleka i pozdraviše i priznaše, da su tuđinci i putnici na zemlji,

Hebrejima 11,14         Jer koji tako govore, pokazuju, da traže domovinu.

Hebrejima 11,15         I da su mislili na onu zemlju, iz koje su izašli, imali bi vremena da se vrate.

Hebrejima 11,16         Ali sad teže za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad.
Otkrivenje 21,1            I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

2. Korinćanima 13,11 Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Da li je Bog hodao zemljom? Šta kaže Biblija?

Postanak 3,8 Uto čuju KORAK JAHVE, BOGA, KOJI JE ŠETAO VRTOM za dnevnog povjetarca. I sakriju se – čovjek i njegova žena – pred Jahvom, Bogom, među stabla u vrtu.

 

Ako je edenski vrt bio na zemlji, onda ovaj stih jasno upućuje na to da je Bog hodao zemljom?!!!!

 

Postanak 5,22 Henok je HODIO S BOGOM. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio trista godina te mu se rodilo još sinova i kćeri.

Postanak 5,24 Henok je HODIO S BOGOM, potom iščeznu; Bog ga uze.

 

Ako Biblija kaže da je Henok HODIO S BOGOM, tko tu može proturječiti? To samo valja vjerom prihvatiti. 🙂

 

Izlazak 19, 18Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je JAHVE U OBLIKU OGNJA SIŠAO NA NJ. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo.

Izlazak 19, 20 JAHVE SIĐE NA SINAJSKO BRDO,  na vrhunac, i pozva Jahve Mojsija na vrhunac brda. Mojsije se uspe.

 

Ako je Bog svojim prstom ispisao zakon u kamenim pločama, onda je morao biti prisutan na zemlji.

 

1. Kraljevima 19, 9Ondje je ušao u neku špilju i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Jahvine: »Što ćeš ti ovdje, Ilija?« 10On odgovori: »Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sâm, a oni traže da i meni uzmu život.« 11Glas mu reče: »Iziđi i stani u gori pred Jahvom. Evo JAHVE UPRAVO PROLAZI.« Pred Jahvom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Jahve nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Jahve nije bio u potresu; 12a poslije potresa bio je oganj, ali Jahve nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. 13Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče: »Što ćeš ovdje, Ilija?« 14On odgovori: »Revnovao sam veoma gorljivo za Jahvu nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sâm, a oni traže da i meni oduzmu život.«

15Jahve mu reče: ………….

 

Mudre izreke 30,4 TKO JE UZIŠAO NA NEBO I OPET SIŠAO? Tko je uhvatio vjetar u ruke svoje? Tko je svezao vode u jednu odjeću? Tko je utemeljio sve krajeve zemlji? Kako se on zove i kako se zove sin njegov? Znaš li?

 

Postanak 11,5 A GOSPOD SIĐE da vidi grad i kulu, što su ih zidali sinovi čovječji.

Postanak 11,7 HAJDE DA SIĐEMO i da im pometemo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore!”

 

Nehemija 9,13 Na goru si Sinajsku SIŠAO I S NEBA IM GOVORIO; i dao si im pravedne naredbe, čvrste zakone, zapovijedi izvrsne i uredbe.

 

Ivan 3, 12Ako vam rekoh zemaljsko

pa ne vjerujete,

kako ćete vjerovati

kad vam budem govorio nebesko?

13NITKO NIJE UZAŠAO NA NEBO DOLI ONAJ KOJI SIĐE S NEBA, SIN ČOVJEČJI.

 

Ivan 6,58 Ovo je kruh koji je S NEBA SIŠAO, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.

 

Efežanima 4, 8Zato veli:

Na visinu UZAĐE vodeći sužnje,

dade dare ljudima.

9Ono »UZAĐE« – što drugo znači doli to da i SIĐE u donje krajeve, na zemlju? 10KOJI SIĐE, ISTI JE ONAJ KOJI I UZAĐE PONAD SVIH NEBESA DA SVE ISPUNI.

 

Eto, to je Božja Riječ, bez ljudskog mudrovanja. Onome kome to ne znači da je Bog hodao zemljom, taj slijedi nešto drugo, a ne Božju Riječ.  J

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Čije ime su slavili prvi kršćani?

Čije je ime koristio Petar kada se obraćao ljudima? Da li je govorio riječ JEHOVA ili riječ GOSPODIN?

Da vidimo da li su pisci novog zavjeta koji su ga pisali na grčkom, koristili riječ JEHOVA ili GOSPODIN?

 

Provjerimo I usporedimo:

 

Da vidimo da li se spominje u grčkom prijevodu na kojem je novi zavjet I pisan?

 

Djela 2, 20

Nestle Greek New Testament 1904

ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

 

Κυρίου = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 21

Nestle GNT 1904

καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.

 

Κυρίου = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 25

Nestle GNT 1904

Δαυεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν Προορώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ.

 

Κύριον = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 34

Nestle GNT 1904

οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

 

Κύριος = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Κυρίῳ = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Ne vidim nešto u ovim stihovima da se spominje riječ JEHOVA?????

 

Kako su prevedeni stihovi u kršćanskoj sadašnjosti?

 

Djela 2, 14A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte:

 

20Sunce će se prometnut u tminu,

a mjesec u krv

prije nego svane Dan Gospodnji

velik i slavan.

 

21I tko god prizove ime Gospodnje,

bit će spašen.«

 

25David doista za nj kaže:

Gospodin mi je svagda pred očima

jer mi je zdesna da ne posrnem.

 

34Ta David nije bio uznesen na nebesa, a veli:

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:

‘Sjedi mi zdesna’

35dok ne položim neprijatelje tvoje

za podnožje nogama tvojim!

(prijevod kršćanske sadašnjosti)

 

Čije su ime slavili prvi kršćani, ako su sami sebe nazvali kršćanima? Da li od riječi JEHOVA potječe riječ KRŠĆANIN ili potječe od riječi KRIST?

 

Evo kada i gdje se najprije spominje ime “KRŠĆANI”?

 

Djela apostolska 11,26 I oni se cijelu godinu zadržaše u toj crkvi, i učili su mnogi narod. U Antiohiji se najprije učenici nazvaše kršćani.

 

Nestle GNT 1904

καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.

 

Χριστιανούς. = Kršćani

 

Krist (grč. Χριστός Hristos, “Pomazanik”, što prevodi aramejski Mešija, to jest “Mesija”) – od tog je imena nastao naziv za Njegove učenike I sljedbenike (Kršćani).

 

Dakle, gdje je tu riječ JEHOVA?

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Bože, daj da te upoznam!

“Bože, ako ništa drugo ne učinim danas, pomozi mi da tebe bar malo, bolje upoznam.“ ~ Rick Warren

1. Korinćanima 13, 12.- Doista, sada gledamo kroza zrcalo u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!

Efežanima 1, 17.- Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;

Ivan 8, 32.- vi ćete spoznati istinu i istina će od vas načiniti slobodne ljude.

Psalam 119,86.- Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.

Psalam 119,117.- Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.

Psalam 119,94.- Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje.

Psalam 119,146.- Prizivam te, pomozi mi; držaću se otkrivenja tvojih.

Ivan 14, 20.- U onaj dan, vi ćete spoznati da sam ja u svom Ocu i da ste vi u meni i ja u vama.

1. Ivanova 4,6.- Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

Ivan 14,17.- Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Ivan 16,13.- Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.

Ivan 14,3.- Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 17,24.- Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.

Ivan 3, 7 Ne čudi se, što ti rekoh: “Morate se ponovo roditi.

8 Vjetar puše, gdje hoće; čuješ šum njegov, ali ne znaš, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je rođen od Duha.”

Kološanima 3, 1 Ako dakle uskrsnuste s Kristom, tražite ono, što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Boga!

2 Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji!

3 Jer umrijeste, i vaš je život skriven s Kristom u Bogu.

4 Kad se pojavi Krist, život naš, onda ćete se i vi s njim pojaviti u slavi.

5 Umrtvite dakle udove svoje, koji su na zemlji: bludnost, nečistoću, požudu, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo,

6 Zbog kojih dolazi gnjev Božji na sinove neposluha,

7 U kojima ste i vi negda hodili kad ste živjeli među njima.

8 A sad odbacite i vi sve to: srdžbu, ljutinu, zloću, psovanje, sramotne riječi iz usta svojih!

9 Ne lažite jedan na drugoga, svucite staroga čovjeka s djelima njegovim,

10 I obucite novoga, koji se obnavlja za poznanje po slici onoga, koji ga je stvorio;

Luka 10,21.- U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

BOG ZNA!

2. Korinćanima 12, 1Hvaliti se treba? Ne koristi doduše ali – dolazim na viđenje i objave Gospodnje. 2Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina – da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – taj je bio ponesen do trećeg neba. 3I znam da je taj čovjek – da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – 4bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti. 5Time ću se hvaliti, a samim se sobom neću hvaliti osim slabostima svojim. 6Uistinu, kad bih se i htio hvaliti, ne bih bio bezuman; istinu bih govorio. Ali se suzdržavam da ne bi tko mislio o meni više nego što vidi na meni ili što čuje od mene.

7I da se zbog uzvišenosti objavâ ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. 8Za to sam triput molio Gospodina, da odstupi od mene. A on mi reče: 9»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.« Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. 10Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.

11Postao sam bezuman! Vi me natjeraste. Ta trebalo je da me vi preporučite jer ni u čemu nisam manji od »nadapostola«, premda nisam ništa. 12Znamenja apostolstva moga ostvarena su među vama u posvemašnjoj postojanosti: znakovima i čudesima i silnim djelima. 13Ta u čemu ste to manji od drugih crkava, osim što vam ja nisam bio na teret? Oprostite mi ovu »nepravdu«. 14Evo, spremam se treći put doći k vama i neću vam biti na teret jer ne ištem vaše, nego vas. Djeca doista nisu dužna stjecati roditeljima, nego roditelji djeci. 15A ja ću najradije trošiti i istrošiti se za duše vaše. Ako vas više ljubim, zar da budem manje ljubljen? 16Ali neka! Ja vas nisam opterećivao, nego, »lukav« kako jesam, »na prijevaru vas uhvatih«. 17Da vas možda nisam zakinuo po kome od onih koje poslah k vama? 18Zamolio sam Tita i poslao s njime brata. Da vas možda Tit nije u čemu zakinuo? Zar nismo hodili u istom duhu? I istim stopama?

19Odavna smatrate da se pred vama branimo. Pred Bogom u Kristu govorimo: sve je to, ljubljeni, za vaše izgrađivanje. 20Bojim se doista da vas kada dođem, možda neću naći kakve bih htio i da ćete vi mene naći kakva ne biste htjeli: da ne bi možda bilo svađâ, zavisti, žestinâ, spletkarenjâ, klevetanjâ, došaptavanjâ, nadimanjâ, bunâ; 21da me opet kada dođem, ne bi ponizio Bog moj kod vas kako ne bih morao oplakivati mnoge koji su prije sagriješili, a nisu se pokajali za nečistoću i bludnost i razvratnost koju počiniše.

Izaija 11, 32Na njemu će duh Jahvin počivat’,

duh mudrosti i umnosti,

duh savjeta i jakosti,

duh znanja i straha Gospodnjeg.

3Prodahnut će ga strah Gospodnji:

neće suditi po viđenju,

presuđivati po čuvenju,

4već po pravdi će sudit’ ubogima

i sud prav izricat’ bijednima na zemlji.

Šibom riječi svoje ošinut će silnika,

a dahom iz usta ubit’ bezbožnika.

5On će pravdom opasati bedra,

a vjernošću bokove.

2. Korinćanima 12, 8….. A on mi reče: 9»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje

Kološanima 2, 1

Pavlova briga za vjeru Kološana

Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice: 2da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega – Krista, 3u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.

4To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim riječima. 5Jer ako sam tijelom nenazočan, duhom sam ipak s vama: s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.

6

II. UPOZORENJE PROTIV ZABLUDA

 Živjeti po pravoj vjeri

Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: 7ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

8Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista.

9

Krist gospodar ljudi i anđelâ

Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. 13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime.

Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, 14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. 15Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.

16

Krivo i pravo bogoštovlje

Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo. 18Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u »poniznosti i štovanju anđela«, zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom, 19a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim.

20Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 21»Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči«? 22Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.

Brojevi 6,24     Neka te blagoslovi Gospod i neka te čuva.

Efežanima 1,3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu.

Kološanima 3,16         Riječ Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti učeći i opominjući jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajući u srcima svojim Bogu.

1. Petrova 2,5  I sami se kao živo kamenje uzidajte kao duhovni hram za svećeništvo sveto, da prinosite žrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.

Rimljanima 1,11          Jer želim vidjeti vas, da vam udijelim nešto duhovne milosti za vaše utvrđenje,

1. Korinćanima 10,4   I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist.

1. Korinćanima 12,1   A za duhovne darove neću, braćo, da vi ne znate.

1. Korinćanima 14,1   Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete!

1. Korinćanima 14,12 Tako i vi, jer revnujete za duhovne darove, gledajte da obilujete onima, koji su na uzdizanje crkve!

Djela apostolska 1, 6 Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« 7On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. 8Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

9Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. 10I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći 11i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Zaključak: Krštena sam 29.07.2000. biblijskim krštenjem u Virovitici. Božje viđenje i poziv na krštenje primila sam sredinom 1996. godine u virovitičkom parku. Danas (14 godina od mog krštenja) me Bog vodio da proučavam Pavlovu poslanicu u kojoj on nije znao nešto, što samo Bog zna. Uputivši Bogu molitvu za vodstvo i objašnjenja u vezi stihova o „Čovjeku u Kristu“ za kojeg Pavle nije znao da li je bio „ponesen do trećeg neba u raj“ U TIJELU ili IZVAN TIJELA, Duh Sveti mi je dao objašnjenje.
Svjedoci na zemlji su gledali Isusovo UZNESENJE U TIJELU, a objašnjeno im je da će se ISTI TAJ ISUS VRATITI KAKO JE I UZIŠAO. Isus je na nebu „čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti“, Evo o čemu se radi?!: Isus je na zemlji bio čovjek, a vrativši se na nebo, opet je Bog. Sjedi Ocu zdesna i ZNA SVE TAJNE BOŽJE koje dok je bio na zemlji kao čovjek nije smio govoriti ljudima. Jedna od tih tajni je i TOČAN DAN I ČAS NJEGOVOG DRUGOG DOLASKA. To je tajna koju nije smio odati, ali imamo svjedočanstvo da On tu TAJNU ZNA NA NEBU, JER JE BOG. Dok sam proučavala o vremenu Isusovog prvog dolaska na zemlju, o vremenu Njegove službe na zemlji i vremenu Njegove smrti na zemlji, Bog mi je IZRIČITO NAGLASIO:“NE RAČUNAJ VIŠE!“ Od tada mi je jasno da jedino Bog zna i ima privilegiju znanja o Njegovom drugom dolasku, to znanje i privilegija nije dostupna ČOVJEKU. Mada mi je Bog dao Duha Svetog da me uvede u svu Istinu, tajnu o točnom danu i času Njegovog drugog dolaska nije mi htio otkriti. Zašto? ZA MOJE DOBRO! Čovjek sam, a ne Bog. Bog ne želi da njegova stvorenja postanu bogovi, jer to nije Njegov plan za čovjeka. Isus je lijepo rekao da ćemo po uskrsnuću biti poput anđela Božjih. To je još jedna potvrda ljudima da se ne zanose mišlju da će ikada postati bogovi, jer BOG JE JEDAN i tako će i ostati. Amen! ♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Bog, sve u svemu!

Ivan 17, 1To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori:

»Oče, došao je čas:

proslavi Sina svoga

da Sin proslavi tebe

2i da vlašću

koju si mu dao nad svakim tijelom

dade život vječni svima koje si mu dao.

3A ovo je život vječni:

da upoznaju tebe,

jedinoga istinskog Boga,

i koga si poslao – Isusa Krista.

4Ja tebe proslavih na zemlji

dovršivši djelo

koje si mi dao izvršiti.

5A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe

onom slavom koju imadoh kod tebe

prije negoli je svijeta bilo.

6Objavio sam ime tvoje ljudima

koje si mi dao od svijeta.

Tvoji bijahu, a ti ih meni dade

i riječ su tvoju sačuvali.

7Sad upoznaše

da je od tebe sve što si mi dao

8jer riječi koje si mi dao

njima predadoh

i oni ih primiše

i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao

te povjerovaše da si me ti poslao.

9Ja za njih molim;

ne molim za svijet,

nego za one koje si mi dao

jer su tvoji.

10I sve moje tvoje je,

i tvoje moje,

i ja se proslavih u njima.

11Ja više nisam u svijetu,

no oni su u svijetu,

a ja idem k tebi.

Oče sveti,

sačuvaj ih u svom imenu

koje si mi dao:

da budu jedno kao i mi.

12Dok sam ja bio s njima,

ja sam ih čuvao u tvom imenu,

njih koje si mi dao;

i štitio ih te nijedan od njih ne propade

osim sina propasti,

da se Pismo ispuni.

13A sada k tebi idem

i ovo govorim u svijetu

da imaju puninu moje radosti u sebi.

14Ja sam im predao tvoju riječ,

a svijet ih zamrzi

jer nisu od svijeta

kao što ni ja nisam od svijeta.

15Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,

nego da ih očuvaš od Zloga.

16Oni nisu od svijeta

kao što ni ja nisam od svijeta.

17Posveti ih u istini:

tvoja je riječ istina.

18Kao što ti mene posla u svijet

tako i ja poslah njih u svijet.

19I za njih posvećujem samog sebe

da i oni budu posvećeni u istini.

20Ne molim samo za ove

nego i za one

koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:

21da svi budu jedno

kao što ti, Oče, u meni

i ja u tebi,

neka i oni u nama budu

da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.

22I slavu koju si ti dao meni

ja dadoh njima:

da budu jedno

kao što smo mi jedno –

23ja u njima i ti u meni,

da tako budu savršeno jedno

da svijet upozna da si me ti poslao

i ljubio njih kao što si mene ljubio.

24Oče,

hoću da i oni koje si mi dao

budu gdje sam ja,

da i oni budu sa mnom:

da gledaju moju slavu,

slavu koju si mi dao

jer si me ljubio

prije postanka svijeta.

25Oče pravedni,

svijet te nije upoznao,

ja te upoznah;

a i ovi upoznaše

da si me ti poslao.

26I njima sam očitovao tvoje ime,

i još ću očitovati,

da ljubav kojom si ti mene ljubio

bude u njima –

i ja u njima.«

Evo I ovi stihovi:

Kološanima 1, 15

On je slika Boga nevidljivoga,

Prvorođenac svakog stvorenja.

16Ta u njemu je sve stvoreno

na nebesima i na zemlji,

vidljivo i nevidljivo,

bilo Prijestolja, bilo Gospodstva,

bilo Vrhovništva, bilo Vlasti –

SVE JE PO NJEMU I ZA NJEGA STVORENO

17ON JE PRIJE SVEGA I SVE STOJI U NJEMU

18On je Glava Tijela, Crkve;

on je Početak,

Prvorođenac od mrtvih,

da u svemu bude Prvak.

19Jer svidjelo se Bogu

u njemu nastaniti svu Puninu

20i po njemu

– uspostavivši mir krvlju križa njegova –

izmiriti sa sobom sve,

bilo na zemlji, bilo na nebesima.

 Rimljanima 11, 36Jer SVE JE OD NJEGA I PO NJEMU I ZA NJEGA!  Njemu slava u vjekove! Amen.

A TKO je dakle taj od koga je sve, po kome je sve I za koga je sve?

Ivan 1, 1U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga

i RIJEČ BIJAŠE BOG

2Ona bijaše u početku u Boga.

3SVE POSTADE PO NJOJ

i bez nje ne postade ništa.

Svemu što postade

4U NJOJ BIJAŠE ŽIVOT

i život bijaše LJUDIMA SVJETLO;

5i svjetlo u tami svijetli

i tama ga ne obuze.

 Ivan 1, 14I RIJEČ TIJELOM POSTADE

i nastani se među nama

i vidjesmo slavu njegovu

– slavu koju ima kao Jedinorođenac

od Oca – pun milosti i istine.

Ako je Isus Krist RIJEČ, a Riječ je BOG, onda je Sin (tijelo Očevo), koje je pokazalo slavu Božju na zemlji među svojim stvorenjima.

Kada je uznesen nazad na nebo, poslao je Duha Svetog, ljudima koji Ga uzvjeruju. To su djeca Božja kroz koje KRIST ŽIVI na zemlji, mada je na nebu. Ovo ne može shvatiti onaj tko najprije ne preda cijelo svoje biće Ocu, Sinu I Duhu Svetom da ga u sve to On osvjedoči. Čovjek, može propovijedati čovjeku, ali Bog je onaj koji čini da posijano sjeme nikne I raste do punine rasta Kristovog.

1. Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.

 Rimljanima 8,  7Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može. 8Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. 9A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.

 Efežanima 1, 3Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim

u nebesima,

u Kristu.

4Tako: u njemu nas sebi izabra

prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

5u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe,

po Isusu Kristu,

dobrohotnošću svoje volje,

6na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome

7u kome, njegovom krvlju,

imamo otkupljenje,

otpuštenje prijestupâ

po bogatstvu njegove milosti.

8Nju preobilno u nas uli

zajedno sa svom mudrošću

i razumijevanjem

9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja. 

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Bog spašava čovjeka iz svake nevolje

Bog spašava čovjeka iz svake nevolje

Aleluja! Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova! 2Tako nek’ reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske 3i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga. 4Lutahu pustinjom, u samoći pustoj, puta ne nalazeć’ do naseljena grada.

5Gladni su bili, žeđu izmoreni, duša je klonula u njima. 6Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi,

i on ih istrže iz svih nevolja. 7Pravim ih putem povede da stignu ka gradu naseljenu.

8Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

9Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima.

10U mraku sjeđahu i u tmini, sputani bijedom i gvožđima, 11jer su prkosili besjedama Božjim

i prezreli naum Svevišnjega. 12Srce im stoga skrši patnjama: posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne. 13Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 14Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. 15Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! 16Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune. 17Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajuć’ svoje opačine: 18svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše. 19Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 20Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne. 21Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim! 22Nek’ prinose žrtve zahvalnice i kličući nek’ djela njegova kazuju!

23Oni koji lađama zaploviše morem da po vodama silnim trguju: 24oni vidješe djela Jahvina,

čudesa njegova na pučini. 25On reče i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora.

26Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula. 27Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala. 28Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. 29Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše. 30Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. 31Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

32Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeću staraca! 33On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u žednu zemlju; 34plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zloće žitelja njezinih. 35On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore 36i naseli ondje izgladnjele

te podigoše grad gdje će živjeti. 37Zasijaše njive, posadiše vinograde što im doniješe obilnu ljetinu.

38I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše. 39Prorijeđeni bjehu i prezreni

pod teretom patnjâ i nevoljâ. 40Onaj što izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespuću pustom lutaju. 41Iz nevolje podiže ubogog i obitelji k’o stada umnožî. 42Videć’ to, pravi ljudi neka se raduju, a zloća neka sebi usta začepi! 43Tko je mudar nek’ o svemu tom razmišlja i nek’ uvidi dobrotu Jahvinu! 

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

PLODOVI (rodovi) DUHA SVETOG!

Izaija 27,6       U budućim danima ukorijenit će se Jakov, procvjetat će i uzrasti Izraela i napunit će sav svijet plodovima.
Matej 7,16       Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se grožđe na grmu trnovitom, ili smokve na češljugama?

Matej 7,17       Dakle, svako dobro drvo daje dobre plodove, ali bolesno drvo rađa opakim plodovima.
Matej 7,20   Tako dakle, po njihovim plodovima vi ćete ih prepoznati. (Lk 6.46; 13.27)

– Oni koji vrše ono što je Bogu po volji, oni imaju plodove Duha Svetog
– Neki misle da poznaju Boga, ali ne vrše ono što On od njih traži, takvi nemaju plodove Duha Svetog

Djela tjelesna!
Galaćanima 5, 19 Očita su djela tjelesna, a ova su: “preljubočinstvo, nečistoća, besramnost,
razuzdanost, 20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomor, srdžbe, spletke, razdori, sljedbe, 21 Zavisti, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i ovim slična, za koja vam unaprijed kažem, kao što sam i prije rekao, da oni, koji tako što čine, neće postići kraljevstva Božjega.”
Galaćanima 5, 18 Ako li vas duh vodi, nijeste pod zakonom.
14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj riječi: “Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!”

Plodovi Duha Svetog!
Galaćanima 5, 22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, 23 Krotkost, umjerenost; protiv ovakvih nema zakona. 24 A koji su Kristovi, raspeli su tijelo sa strastima i požudama. 25 Ako u duhu živimo, i hodajmo u duhu! 26 Ne tražimo tašte slave, tako da izazivamo jedan drugoga i zavidimo jedan drugome.

Matej 21,34     Kad se približi vrijeme plodovima, on posla svoje sluge za primiti plodove koji mu pripadaše.

2. Korinćanima 9,10   Onaj koji pribavlja sjeme sijaču, i kruh za hranu, opskrbit će također i vas sjemenom, umnožiti ga, dati da narastu plodovi vaše pravednosti.

Filipljanima 1,11         ispunjeni plodovima pravednosti koji nam dolaze po Isusu Kristu, u slavu u hvalu Bogu.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Božja otkrivenja!

Psalam 19, 2Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.

Rimljanima 2, 14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

Ako je po naravi, ne može biti da čine sami od sebe. Jer ljudska narav je grešna. Lijepo je objašnjeno u tekstu koji si ti lazare izostavio da je ZAKON UPISAN U SRCIMA NJIHOVIM, pa onda zato njihova savjet može svjedočiti, (da nije tako savjest nebi imala šta svjedočiti osim grešnosti). Bog upisuje u naša srca svoj zakon (ne moramo imati pisani zakon, ako nam ga je Bog već upisao u srca.

A znamo da je tako, jer je tako rekao:

Jeremija 31,33 “Ne, ovo će biti zavjet, što ću ga učiniti s kućom Izraelovom poslije onih dana”, govori Gospod: “Stavit ću zakon svoj u srce njihovo i upisati ga u dušu njihovu. Tako ću biti Bog njihov, i oni će biti narod moj.

Hebrejima 8,10 Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Hebrejima 10,16 “Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

Dakle samo onaj tko ima ZAKON BOŽJI OD BOGA UPISAN U SRCE, taj može svjedočiti preko svoje savjesti, jer je onda njegova savjest ispunjena Svetim Duhom, a ne grešnom prirodom.

Da preko savjesti u kojoj prebiva Duh Sveti, a ne preko grešne ljudske savjesti.

Naučna istraživanja pokazuju da je čeoni režanj mozga centar za duhovnost, moral i volju!

Kojim testom je to naučno dokazano?
Duhovnost je beskonačna i nemjerljiva, ne može ju se ograničavati mjestom. Tako da tko god da je napisao ovako nešto, nema pojma šta je u biti mjerio i pokazao? Nauka nema odgovore na pitanja na koja ima samo Bog. Oslanjati se na naučna istraživanja, je jako nesiguran teren.

Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Koristiti priručnike uz Božju Riječ je samo pokazatelj nepovjerenja u Božje vodstvo, silu i moć i oslanjanje na ljude, a Bog nam savjetuje da to ne činimo.

Ne može se dvojci Gospodara služiti. Oslonimo se na Boga i prepustimo Mu puteve svoje i On će ih izravnati!

Čelo ima snažnu simboliku u Biblji! Na njemu će pisati ime Božje!

Jeremija 10,21 Da, pastiri pamet izgubiše: ne tražiše Jahve. Zato ih sreća ne prati i sva se stada raspršiše.

Luka 24,45 Tada im otvori pamet da razumiju Pisma.

Ivan 14,26 Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Imanuel Kant:”Dvije me stvari sve više zadivljuju i potiču na razmišljanje, zvjezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni!”

I mene Imanuele! J

Ništa ne dodavati, niti oduzimati Božjoj Riječi koja sama sebe tumači silom i snagom kojom je i pisana, a to je Duh Sveti. (66 knjiga Biblije su Božji autoritet na zemlji).

Da li je Isus Krist savršeno otkrivenje Boga?

Kološanima 2, 9.Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.
11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

Da je Isus Krist savršeno otkrivenje Boga, zar bi nam onda On slao Duha Svetog da nas uvede u svu Istinu? Ako je Isus Krist put, Istina i život, onda Sin koji sjede Ocu zdesna na nebu šalje Duha Svetog da nam objavi Istinu koja će nas opet dovesti do Oca (život).

Efežanima 1,17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
Efežanima 3,19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Ivan 17,3 A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.

Da li Bog stvara IZ NIČEGA?

Job 9,7 Na njegovu zapovijed sunce se ne diže, on stavlja zvijezde pod pečate.

Postanak 1,3 I reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost.

Bog je RIJEČ, On stvara kroz tu Riječ i ne možemo reći da Stvara iz ničega.

Ivan 1,U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga
i Riječ bijaše Bog.
2Ona bijaše u početku u Boga.
3Sve postade po njoj
i bez nje ne postade ništa.
Svemu što postade
4u njoj bijaše život
i život bijaše ljudima svjetlo;
5i svjetlo u tami svijetli
i tama ga ne obuze.

Dakle, ako Bog kaže da SVE POSTADE PO RIJEČI, onda je hula na Boga, ako se kaže da Bog stvara ex nihilo., (iz ničega). BOG JE BOG, a ne može biti ništa (nihilo).
BOG JEST LJUBAV, ne samo da ima ljubav. On i nama daje tu svoju ljubav (sebe znači) u nas ugrađuje, ne da bismo mi nešto imali ili posjedovali, već da bi ON kao ta ljubav činio kroz nas djela ljubavi. Imati ljubav, nije isto što i BITI LJUBAV.

Isus Krist je utjelovljenje Božje koje nas uvodi u spoznaju TKO je naš Bog. Znači ne upućuju sva Božja otkrivenja samo na Isusa Krista (utjelovljenog), jer bi to bilo ograničavanje Boga koji je beskonačan i koji je DUH. Isus Krist je glava tijelu koje čine ljudi koji Svetog Duha prihvate, a to sveukupno jest u Ocu koji je glava Isusu Kristu.

Ivan 14,28 Čuli ste, da vam ja rekoh: ‘Ja odlazim, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac veći od mene.

Otac nije samo utjelovljeni Sin, nego je veći od utjelovljenog Sina (dok je Sin na zemlji bio)

Ivan 17,22 I slavu, koju si mi dao, ja dadoh njima, da budu jedno, kao što smo i mi jedno:

Duh Sveti je danas poveznica između zemlje i neba.

Ivan 14,10 Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.

Ivan 14,20 U onaj dan spoznat ćete, da sam ja u Ocu svojemu, i vi u meni, i ja u vama.

Kao što već rekoh, Isus nam je posalo Duha Svetog da nas uvede u SVU ISTINU.

Samo VJEROM koja je također DAR OD BOGA, možemo uzvjerovati i pokrstiti se, pa onda možemo reći da nas je vjera spasla. Za vjerne sluge Božje, koji pokažu svijetu Svjetlost koju je On ugradio u njih, to je radost, sreća, zadovoljstvo i ispunjenost ljubavlju.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

 

Osvrt na propovijed o tome da je Otac riskirao vječnu odvojenost od Sina, šaljući Ga na zemlju!

” Uverite se sami i zapitajte se, da li se ono što je pastor Bor ovde izneo može harmonizovati sa doktrinom o trojednom Bogu koja uči da Isus nije zaista Očev Sin, da Otac nije zaista dao Svog Sina nego je komitet od tri lica odlučio da jedan od njih uzme ulogu Sina, drugi Oca, a treći Duha, da su trojica stvarali čoveka po svom obličju, da Isus nije zaista mogao da umre i bude razdvojen od Oca i Duha jer su oni jedan Bog.” – (pastor Bor je pastor koji smatra da je Otac riskirao vječnu odvojenost od Sina, šaljući Ga na zemlju)

Pogledajmo šta Božja Riječ kaže o tome i o mogućem riziku?

Pismo jasno govori da Bog ne može umrijeti, jer je On besmrtan, ali ljudsko tijelo može umrijeti. Isus Krist je bio i Bog i čovjek. Tijelo je kao Janje Božje žrtvovano, ali Duh je vraćen Ocu, pa je i tijelo proslavljeno uzneseno na nebo.

Jasno je to iz ovih citata:

Djela apostolska 2, 24Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.

 Djela apostolska 8,32A mjesto iz Pisma, što ga je čitao, bilo je ovo: “Kao ovca, što se vodi na zaklanje, i kao janje, što je nijemo pred onim, koji ga striže, ne otvori on usta svojih.

1. Petrova 1,19Nego skupocjenom krvlju Krista kao nedužna i neokaljana janjeta,

Znamo da krv i tijelo ne mogu baštiniti kraljevstvo nebesko, zato je i žrtvovano to ljudkso tijelo i uznesen je Sin u proslavljenom tijelu.

1. Korinćanima 15, 35 Ali reći će netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći? 36Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre. 37I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice – recimo – ili čega drugoga. 38A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakom sjemenu svoje tijelo. 39Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje. 40Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. 41Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. 42Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; 43sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; 44sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno. 45Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam – duh životvorni. 46Ali ne bî najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno. 47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba. 48Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. 49I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga. 50A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. 51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. 52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. 53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. 54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 58Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

Eto, stvar je jasna, TIJELO JE KRISTOVO BILO SMRTNO I ONO JE ŽRTVENO BOŽJE JANJE, a Duh je besmrtan i On je vječni Bog na nebu.

Isus Krist je začet po Duhu Svetom i na Njega je sišao Duh Sveti prilikom krštenja, Taj Duh je besmrtan i nije bilo moguće da UMRE i nije bilo moguće da Otac bilo šta rizikuje. Bog UVIJEK UNAPRIJED SVE ZNA. Samo što mi ljudi želimo Boga oblikovati po nekim svojim mjerilima i shvaćanjima ljudskim, a to tako ne ide.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

 

Kako se očituje Bog na današnjoj Zemlji?

Pojedinac ili jedinka vjerna Bogu je osoba nanovorođena Duhom Svetim,
što znači da je postala hram Božji koji nije rukotvorina ljudska, već Božja.
Galaćanima 3,22        Ali, Pismo je sve podložilo grijehu, u jedno zajedničko ropstvo, da bi, po vjeri u Isusa Krista, obećanje bili ispunjeno za vjernike.
1. Korinćanima 3,16   Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.

1. Korinćanima 3,17   Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

2. Korinćanima 6,16   Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Brak je zajednica muškarca i žene kao dva tijela, koje Božja ljubav
sjedinjuje u tijelo, kojemu je glava Krist.
1. Korinćanima 6,17   A tko se združi s Gospodinom, jedan je duh.
Hebrejima 13,4          Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

Matej 19,6       Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Marko 10,9      Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

1. Korinćanima 7,5     Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.
1. Korinćanima 11,3   Ali hoću, da vi znate, da je svakome mužu glava Krist, a muž je glava ženi, a Bog je glava Kristu.

Obitelj:
Čovjek ili žena ili dijete (djeca) su pojedinci povezani ljubavlju Božjom,
koji su svaki za sebe hram Duha Svetoga, a u zajednici gdje su
dvoje ili troje i Bog je prisutan kao glava.
1. Ivanova 3, 1Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac:

djeca se Božja zovemo, i jesmo.

A svijet nas ne poznaje zato

što ne poznaje njega.

2Ljubljeni, sad smo djeca Božja

i još se ne očitova što ćemo biti.

Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični

jer vidjet ćemo ga kao što jest.
Matej 18,20     Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.

Crkva je zajednica muškaraca i žena i djece koji učestvuju svojim tijelima
kao udovima u izgradnji Kristovog tijela kojemu je glava Bog.
Rimljanima 12, 4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, 5tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu. 6Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje – neka je primjereno vjeri; 7je li služenje – neka je u služenju; je li poučavanje – u poučavanju; 8je li hrabrenje – u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik – revan; tko iskazuje milosrđe – radostan!

9Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! 10Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! 11U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! 12U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! 13Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!

14Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! 15Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! 16Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! 17Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! 18Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

19Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin. 20Naprotiv:

Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga,

i ako je žedan, napoj ga!

Činiš li tako,

ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.

21Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.
Efežanima 5, 21Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. 24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!

25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.