Arhiva oznaka: po Njemu

Bog, sve u svemu!

Ivan 17, 1To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori:

»Oče, došao je čas:

proslavi Sina svoga

da Sin proslavi tebe

2i da vlašću

koju si mu dao nad svakim tijelom

dade život vječni svima koje si mu dao.

3A ovo je život vječni:

da upoznaju tebe,

jedinoga istinskog Boga,

i koga si poslao – Isusa Krista.

4Ja tebe proslavih na zemlji

dovršivši djelo

koje si mi dao izvršiti.

5A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe

onom slavom koju imadoh kod tebe

prije negoli je svijeta bilo.

6Objavio sam ime tvoje ljudima

koje si mi dao od svijeta.

Tvoji bijahu, a ti ih meni dade

i riječ su tvoju sačuvali.

7Sad upoznaše

da je od tebe sve što si mi dao

8jer riječi koje si mi dao

njima predadoh

i oni ih primiše

i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao

te povjerovaše da si me ti poslao.

9Ja za njih molim;

ne molim za svijet,

nego za one koje si mi dao

jer su tvoji.

10I sve moje tvoje je,

i tvoje moje,

i ja se proslavih u njima.

11Ja više nisam u svijetu,

no oni su u svijetu,

a ja idem k tebi.

Oče sveti,

sačuvaj ih u svom imenu

koje si mi dao:

da budu jedno kao i mi.

12Dok sam ja bio s njima,

ja sam ih čuvao u tvom imenu,

njih koje si mi dao;

i štitio ih te nijedan od njih ne propade

osim sina propasti,

da se Pismo ispuni.

13A sada k tebi idem

i ovo govorim u svijetu

da imaju puninu moje radosti u sebi.

14Ja sam im predao tvoju riječ,

a svijet ih zamrzi

jer nisu od svijeta

kao što ni ja nisam od svijeta.

15Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta,

nego da ih očuvaš od Zloga.

16Oni nisu od svijeta

kao što ni ja nisam od svijeta.

17Posveti ih u istini:

tvoja je riječ istina.

18Kao što ti mene posla u svijet

tako i ja poslah njih u svijet.

19I za njih posvećujem samog sebe

da i oni budu posvećeni u istini.

20Ne molim samo za ove

nego i za one

koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:

21da svi budu jedno

kao što ti, Oče, u meni

i ja u tebi,

neka i oni u nama budu

da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.

22I slavu koju si ti dao meni

ja dadoh njima:

da budu jedno

kao što smo mi jedno –

23ja u njima i ti u meni,

da tako budu savršeno jedno

da svijet upozna da si me ti poslao

i ljubio njih kao što si mene ljubio.

24Oče,

hoću da i oni koje si mi dao

budu gdje sam ja,

da i oni budu sa mnom:

da gledaju moju slavu,

slavu koju si mi dao

jer si me ljubio

prije postanka svijeta.

25Oče pravedni,

svijet te nije upoznao,

ja te upoznah;

a i ovi upoznaše

da si me ti poslao.

26I njima sam očitovao tvoje ime,

i još ću očitovati,

da ljubav kojom si ti mene ljubio

bude u njima –

i ja u njima.«

Evo I ovi stihovi:

Kološanima 1, 15

On je slika Boga nevidljivoga,

Prvorođenac svakog stvorenja.

16Ta u njemu je sve stvoreno

na nebesima i na zemlji,

vidljivo i nevidljivo,

bilo Prijestolja, bilo Gospodstva,

bilo Vrhovništva, bilo Vlasti –

SVE JE PO NJEMU I ZA NJEGA STVORENO

17ON JE PRIJE SVEGA I SVE STOJI U NJEMU

18On je Glava Tijela, Crkve;

on je Početak,

Prvorođenac od mrtvih,

da u svemu bude Prvak.

19Jer svidjelo se Bogu

u njemu nastaniti svu Puninu

20i po njemu

– uspostavivši mir krvlju križa njegova –

izmiriti sa sobom sve,

bilo na zemlji, bilo na nebesima.

 Rimljanima 11, 36Jer SVE JE OD NJEGA I PO NJEMU I ZA NJEGA!  Njemu slava u vjekove! Amen.

A TKO je dakle taj od koga je sve, po kome je sve I za koga je sve?

Ivan 1, 1U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga

i RIJEČ BIJAŠE BOG

2Ona bijaše u početku u Boga.

3SVE POSTADE PO NJOJ

i bez nje ne postade ništa.

Svemu što postade

4U NJOJ BIJAŠE ŽIVOT

i život bijaše LJUDIMA SVJETLO;

5i svjetlo u tami svijetli

i tama ga ne obuze.

 Ivan 1, 14I RIJEČ TIJELOM POSTADE

i nastani se među nama

i vidjesmo slavu njegovu

– slavu koju ima kao Jedinorođenac

od Oca – pun milosti i istine.

Ako je Isus Krist RIJEČ, a Riječ je BOG, onda je Sin (tijelo Očevo), koje je pokazalo slavu Božju na zemlji među svojim stvorenjima.

Kada je uznesen nazad na nebo, poslao je Duha Svetog, ljudima koji Ga uzvjeruju. To su djeca Božja kroz koje KRIST ŽIVI na zemlji, mada je na nebu. Ovo ne može shvatiti onaj tko najprije ne preda cijelo svoje biće Ocu, Sinu I Duhu Svetom da ga u sve to On osvjedoči. Čovjek, može propovijedati čovjeku, ali Bog je onaj koji čini da posijano sjeme nikne I raste do punine rasta Kristovog.

1. Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.

 Rimljanima 8,  7Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može. 8Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti. 9A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.

 Efežanima 1, 3Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim

u nebesima,

u Kristu.

4Tako: u njemu nas sebi izabra

prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

5u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe,

po Isusu Kristu,

dobrohotnošću svoje volje,

6na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome

7u kome, njegovom krvlju,

imamo otkupljenje,

otpuštenje prijestupâ

po bogatstvu njegove milosti.

8Nju preobilno u nas uli

zajedno sa svom mudrošću

i razumijevanjem

9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja. 

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.