Arhiva oznaka: uskrsnuće Duhom

Osvrt na propovijed o tome da je Otac riskirao vječnu odvojenost od Sina, šaljući Ga na zemlju!

” Uverite se sami i zapitajte se, da li se ono što je pastor Bor ovde izneo može harmonizovati sa doktrinom o trojednom Bogu koja uči da Isus nije zaista Očev Sin, da Otac nije zaista dao Svog Sina nego je komitet od tri lica odlučio da jedan od njih uzme ulogu Sina, drugi Oca, a treći Duha, da su trojica stvarali čoveka po svom obličju, da Isus nije zaista mogao da umre i bude razdvojen od Oca i Duha jer su oni jedan Bog.” – (pastor Bor je pastor koji smatra da je Otac riskirao vječnu odvojenost od Sina, šaljući Ga na zemlju)

Pogledajmo šta Božja Riječ kaže o tome i o mogućem riziku?

Pismo jasno govori da Bog ne može umrijeti, jer je On besmrtan, ali ljudsko tijelo može umrijeti. Isus Krist je bio i Bog i čovjek. Tijelo je kao Janje Božje žrtvovano, ali Duh je vraćen Ocu, pa je i tijelo proslavljeno uzneseno na nebo.

Jasno je to iz ovih citata:

Djela apostolska 2, 24Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.

 Djela apostolska 8,32A mjesto iz Pisma, što ga je čitao, bilo je ovo: “Kao ovca, što se vodi na zaklanje, i kao janje, što je nijemo pred onim, koji ga striže, ne otvori on usta svojih.

1. Petrova 1,19Nego skupocjenom krvlju Krista kao nedužna i neokaljana janjeta,

Znamo da krv i tijelo ne mogu baštiniti kraljevstvo nebesko, zato je i žrtvovano to ljudkso tijelo i uznesen je Sin u proslavljenom tijelu.

1. Korinćanima 15, 35 Ali reći će netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći? 36Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre. 37I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice – recimo – ili čega drugoga. 38A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakom sjemenu svoje tijelo. 39Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje. 40Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih. 41Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju. 42Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; 43sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi; 44sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno. 45Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam – duh životvorni. 46Ali ne bî najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno. 47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba. 48Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. 49I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga. 50A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. 51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. 52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. 53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. 54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 58Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

Eto, stvar je jasna, TIJELO JE KRISTOVO BILO SMRTNO I ONO JE ŽRTVENO BOŽJE JANJE, a Duh je besmrtan i On je vječni Bog na nebu.

Isus Krist je začet po Duhu Svetom i na Njega je sišao Duh Sveti prilikom krštenja, Taj Duh je besmrtan i nije bilo moguće da UMRE i nije bilo moguće da Otac bilo šta rizikuje. Bog UVIJEK UNAPRIJED SVE ZNA. Samo što mi ljudi želimo Boga oblikovati po nekim svojim mjerilima i shvaćanjima ljudskim, a to tako ne ide.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.