Arhiva oznaka: kraljevstvo

KRALJEVSTVO BOŽJE

1. Definicija kraljevstva?

Ako se misli na kraljevstvo Božje, onda je Isus dao par nagovještaja o tome, ali ne kao neka “definicija”, jer se to ni ne može definirati, kao što se ne može definirati ni BOG. Isus je govorio u prispodobama da bi pokušao čovjeku na njegov jezik približiti značenje kraljevstva Božjeg.
Marko 4, 30I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? 31Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, 32jednoč posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«

 

2. Razumijevanje blagoslova za podanike?

Matej 5,8 Blagoslovljeni su koji su čista srca! Oni će Boga gledati.

 

3. Kada je uspostavljeno?

Otkrivenje 11,17 govoreći: Mi ti iskazujemo zahvalnost, Gospodine Bože Sve-Mogući, koji jesi i koji bijaše, jer ti si vršio svoju veliku moć, i uspostavio svoje kraljevstvo.

Psalam 90,2    Prije no što se planine rodiše i što ti porodi zemlju i svijet, oduvijek, za uvijek, ti si Bog.

Psalam 93,2    Od uvijek tvoj je prijestol čvrst; oduvijek ti jesi.

 

4. Zašto Božje kraljevstvo odbacuju antikristi?

Zato što prije svega, nemaju Duha Svetoga I niječu Oca i Sina ! Kako da private kraljevstvo Božje, kad ne prihvaćaju vladara?

1. Ivanova 2,22 Tko je inače lažljivac nego onaj, koji niječe, da je Isus Krist? Taj je antikrist, koji niječe Oca i Sina.

1. Ivanova 4,3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste čuli da dolazi, i sad je već u svijetu.

 

5. Što predstavljaju ključevi kraljevstva?

Isus Krist ima “ključeve kraljevstva”, On ima vlast otvoriti I zatvoriti vrata kraljevstva. Isus je otvorio uska vrata za one koji očuvaju Njegovu Riječ I ime. Sami zaključite na temelju stiha, što predstavljaju ključevi kraljevstva? Za mene je to Riječ Božja, jer to ime Isus nosi na svom plaštu prilikom drugog dolaska.

Otkrivenje 3, 7I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: »Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti: 8Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio mog imena.

 

6. Zašto je to bila glavna tema Isusove službe?

Sin je došao na zemlju prije svega da objavi Oca Njegovim stvorenjima, a onda I da objasni kakvo je kraljevstvo Božje kako bi ga približio ljudima koji su odlutali od Boga. Budući da je Sin iz tog kraljevstva, kad je bio na zemlji, onda je to objašnjavao ovako:

Luka 17,21 Neće se govoriti: ‘Ovdje je ili ondje.’ Kraljevstvo je Božje među vama.”

 

7. Ko sačinjava Božje kraljevstvo?

BOG, sve u svemu!

1. Korinćanima 15,28 A kad mu bude sve pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome, koji mu je sve pokorio, da bude Bog sve u svemu.

 

8. Što je temelj Božjeg kraljevstva?

Loše postavljeno pitanje, jer temelj kraljevstva nije stvar, neko BOG SAM!

1. Korinćanima 3,11   Jer temelja drugoga nitko ne može postaviti, osim onoga, koji je postavljen, koji je Isus Krist.

Efežanima 3,17 Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;

Mudre izreke 22,19     Da se uzdanje tvoje utemelji na Gospodu, upućujem te danas na putove njegove.

1. Korinćanima 2,5     da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

1. Ivanova 3,3 I tko temelji na njemu jednu takvu nadu čini sebe *čistim kao što on, Isus, jest čist.

 

9. Zašto će Isus to kraljevstvo na kraju 1000 godišnjeg vladanja predati Jehovi, Bogu?

Na osnovu kojih stihova se izvodi takvo pitanje?

Nakon 1000 godina vladanja na nebu, slijedi par događaja iz Otkrivenja, (o tome neću sada, nije tema), ali ne vidim nigdje da ISUS PREDAJE kraljevstvo Jehovi???

U Poslijednjem poglavlju Otkrivenja lijepo piše da je prijestolje Božje I Janjetovo. Ne spominje se posebno Otac, posebno Sin, posebno Duh Sveti. Piše da ćemo gledati LICE NJEGOVO! Čije? Od Gospoda Boga! Jer to znači BOG SVE U SVEMU!

Otkrivenje 22, 33I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati 4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. 5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

 

10. Koja je uloga Isusa Krista, susvećenika, susudija u kraljevstvu Božjem?

Na nebu nema GLUMACA, pa prema tome, nema ni ULOGA.

Isus Krist je Otkupitelj, Spasitelj, Svećenik, Sudac, BOG.

Mi smo Njegova djeca koja će s Njim na nebu za vrijeme 1000 godina suditi nepokajane.
1. Korinćanima 6,2     Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice.

Otkrivenje 20, 12.12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. 13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. 14A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: 15tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

 

11. Gdje će Božje kraljevstvo biti?

Tamo gdje Bog odredi kad bude sve stvorio NOVO!
Otkrivenje 21, 1I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja:

»Evo Šatora Božjeg s ljudima!

On će prebivati s njima:

oni će biti narod njegov,

a on će biti Bog s njima.

4I otrt će im svaku suzu s očiju

te smrti više neće biti,

ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti

jer – prijašnje uminu.«

 

12. Čemu služi kraljevstvo, njegova svrha?

1. Korinćanima 15, 47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba. 48Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. 49I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.

50A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. 51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. 52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. 53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. 54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 58Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

 

Rimljanima 14,17 Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

 

Rimljanima 11,36 Jer je od njega i po njemu i u njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen.

Amen!