Arhiva oznaka: Zemlja

Mir na Zemlji? Kojoj?

Bog kaže da SVE ČINI NOVO, pa tako ne govori da će uspostaviti mir u ovom i ovakvom svijetu, nego da će stvoriti NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU, a ovo staro nam neće više ni naum padati.

Otkrivenje 21,5 I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”
Izaija 65,17 Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Izaija 51,6 K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.
Otkrivenje 6,14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.

Otkrivenje 21,1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

Amen!

Kako se očituje Bog na današnjoj Zemlji?

Pojedinac ili jedinka vjerna Bogu je osoba nanovorođena Duhom Svetim,
što znači da je postala hram Božji koji nije rukotvorina ljudska, već Božja.
Galaćanima 3,22        Ali, Pismo je sve podložilo grijehu, u jedno zajedničko ropstvo, da bi, po vjeri u Isusa Krista, obećanje bili ispunjeno za vjernike.
1. Korinćanima 3,16   Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.

1. Korinćanima 3,17   Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

2. Korinćanima 6,16   Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Brak je zajednica muškarca i žene kao dva tijela, koje Božja ljubav
sjedinjuje u tijelo, kojemu je glava Krist.
1. Korinćanima 6,17   A tko se združi s Gospodinom, jedan je duh.
Hebrejima 13,4          Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.

Matej 19,6       Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Marko 10,9      Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

1. Korinćanima 7,5     Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.
1. Korinćanima 11,3   Ali hoću, da vi znate, da je svakome mužu glava Krist, a muž je glava ženi, a Bog je glava Kristu.

Obitelj:
Čovjek ili žena ili dijete (djeca) su pojedinci povezani ljubavlju Božjom,
koji su svaki za sebe hram Duha Svetoga, a u zajednici gdje su
dvoje ili troje i Bog je prisutan kao glava.
1. Ivanova 3, 1Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac:

djeca se Božja zovemo, i jesmo.

A svijet nas ne poznaje zato

što ne poznaje njega.

2Ljubljeni, sad smo djeca Božja

i još se ne očitova što ćemo biti.

Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični

jer vidjet ćemo ga kao što jest.
Matej 18,20     Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.

Crkva je zajednica muškaraca i žena i djece koji učestvuju svojim tijelima
kao udovima u izgradnji Kristovog tijela kojemu je glava Bog.
Rimljanima 12, 4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, 5tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu. 6Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje – neka je primjereno vjeri; 7je li služenje – neka je u služenju; je li poučavanje – u poučavanju; 8je li hrabrenje – u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik – revan; tko iskazuje milosrđe – radostan!

9Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! 10Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! 11U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! 12U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! 13Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!

14Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! 15Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! 16Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! 17Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! 18Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

19Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin. 20Naprotiv:

Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga,

i ako je žedan, napoj ga!

Činiš li tako,

ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.

21Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.
Efežanima 5, 21Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. 24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu!

25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.