Arhiva kategorije: Novo nebo i zemlja

DANIJEL-OTKRIVENJE

DANIJEL 12,8.- 10. 
Ja slušahali ne razumjeh 
pa upitah 
Gospodarukako će to svršiti? 
 On reče 
“Idi, Daniele,  
ove su riječi tajne i zapečaćene  
do vremena svršetka. 
 
Mnogi će se očistiti 
ubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti. 
 
 
OTKRIVENJE  

10,4.-6. 
 
kad se oglasi sedam gromovahtjedoh pisati 
ali začujem glas s neba 
Zapečati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši! 

onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji
podiže k nebu desnicu 

i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu
zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE  

10,7,  
 
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo 
čim zatrubi 
dovršit će se otajstvo Božje  
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima. 
 
OTKRIVENJE  

8,13,  
vidjehi začuh glas jednoga orla 
gdje leti posred neba vičući glasom velikim 
“Jao, jaojao onima 
koji stanuju na zemlji 
od ostalih truba trojice anđela 
koji će još trubiti!” 
 
 
 OTKRIVENJE 
12,7.-12.  
nasta rat na nebu 
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem 
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, 

ali ne nadvlada 
I ne bijaše im više mjesta na nebu. 

Zbačen je Zmaj velikiStara zmija – imenom Ðavao, 
Sotonazavodnik svega svijeta 
Bačen je na zemlju 
a s njime su bačeni i anđeli njegovi. 

začujem glas na nebu silan 
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega 
i 
vlast Pomazanika njegova 
 
 
 Jer zbačen je tužitelj braće naše 
koji 
ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.      

 
 
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom 
i riječju svojega svjedočanstva
nisu ljubili života svoga – sve do smrti. 

 
Zato veselite se,  
nebesa i svi nebesnici 
jao vamazemljo i more,  
jer Ðavao siđe k vama 
gnjevan veoma 
znajući da ima malo vremena! 

VREMENA?????? 
 
 Otkrivenje 10,5.-6. 
onaj anđeo što ga vidjeh  
gdje stoji na moru i zemlji 
podiže k nebu desnicu 
 
i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu 
zemlju i sve što je na njoj 
more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE 
 21,5.-8. 
Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče 
“Evo, sve činim novo!”  
doda 
Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite. 

 još mi reče 
Svršeno je!  
Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak 
Ja ću žednomu  
dati s izvora vode života zabadava. 

To će biti baština pobjednikova 
I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 

 
 
Kukavicama pak 
nevjernima i okaljanima 
ubojicamabludnicima 
vračarima i idolopoklonicima  
i svim lažljivcima  
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom 
To je druga smrt. 
 
OTKRIVENJE 
 13,9.-11.  
 
Tko ima uho, nek posluša! 
 
Je li tko za progonstvo 
progonstvo će ići 
 
Je li tko za mač, da bude pogubljen 
mačem će biti pogubljen 
 
U tom je postojanost i vjera svetih. 

 
vidjehdruga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje 
ima dva roga poput jaganjca 
govori kao Zmaj. 
 
Otkrivenje 
13,16.-17.
 
 
Ona postiže da se svima – 
malima i velikima
bogatima i ubogima 
slobodnjacima i robovima –  
udari žig na desnicu ili na čelo, 

i da nitko ne mogne kupovati  
ili prodavati 
osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri 
ili s brojem imena njezina. 
 
 
 DANIJEL IZ STAROG ZAVJETA  
 
I OTKRIVENJE IZ NOVOG ZAVJETA  
 
SAVJETJU: 
 
 
Otkrivenje 
22,11 
Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu
Okaljan neka se i dalje kalja 
Pravednik neka i dalje živi pravedno 
Svet neka se i dalje posvećuje!   
 
Daniel  
12,10 
Mnogi će se očistitiubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni 
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti.   

 
 
 
 
 

Svevišnjeg glas se ori!

Amos 9,6         On, koji je sagradio u nebu odaje svoje, svod svoj osnovao na zemlji. On, koji zovne vode morske i izlijeva ih po zemlji: “Gospod” je ime njegovo!
Mihej 7,19       On će se nama opet smilovati, pogazit će opačine naše i baciti u dubinu morsku sve grijehe naše.

2. Samuelova 22,14     Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.

 1. Samuelova 22,15 Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.
 2. Samuelova 22,16 Morska dna se pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.

  Hebrejima 10,14 Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.

Hebrejima 10,15         A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:

Hebrejima 10,16         “Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

Hebrejima 10,17         I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.

Hebrejima 10,18         A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Izaija 65,17     Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Propovjednik 1,11       Ne spominje se, što je prije bilo. Što će još biti, neće se spominjati u onih, koji će poslije živjeti.

Job 36,30       Eto: on prostire oko sebe svjetlost svoju i otkriva dubine morske.

Izaija 51,4       “Pomno me slušaj, puče moj, počujte me, narodi! Jer od mene Zakon dolazi i moje pravo za svjetlo narodima.

Izaija 51,5       Brzo će stići pravda moja, moje će spasenje doći kao svjetlost. Moja će mišica suditi narodima. Mene očekuju otoci i u moju se mišicu uzdaju.

Izaija 51,6       K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.

Izaija 51,7       Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Izaija 51,8       Jer moljac će ih razjesti kao haljinu, crv će ih rastočiti kao vunu. Ali će pravda moja trajati dovijeka i spas moj od koljena do koljena.

Izaija 51,9       Probudi se! Probudi se! Opaši se snagom, mišice Jahvina! Probudi se, kao u dane davne, za drevnih naraštaja. Nisi li ti rasjekla Rahaba i probola Zmaja?

Izaija 51,10     Nisi li ti isušila more, vodu velikog bezdana, i od dubine morske put načinila da njime prolaze otkupljeni?

Izaija 51,11     Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doći će na Sion. Vječna će sreća biti nad glavama, pratit će ih klicanje i radost, nestat će tuge i jecaja.

Otkrivenje 21,4            I otrt će Bog svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe.”

Amen!
U Virovitici, nedjelja, 05.06.2016., 19:47h                                                  Gordana Mišić
(da je grmilo, grmilo je!)

Vidimo nepravdu i zlo na Zemlji, kako ostati u Božjoj milosti!?!

Nikakvi; ratovi, revolucije, pobune, ustanci, peticije, marševi, …….., protiv bilo koga i između bilo kojih grupacija ljudi, ne mogu spriječiti sotonu u njegovoj namjeri da uništava i čini zlo među zemljanima.
Današnji čovjek osjeti i vidi da živi u nezdravom okruženju, gdje nema ni moralnih, ni etičkih normi ponašanja.
Ovo je naraštaj koji više ne zna što i kako dalje?!?
Ne očajavajte, svi vi željni Božje blizine, ljubavi, pravednosti, milosti, milosrđa i dobrote!
Bog je vjeran i održat’ će sva svoja obećanja!
Živi bili, pa vidjeli i dočekali Božju slavu!
Bog nas nije ostavio u beznađu, jer imamo Njegovu Riječ (Bibliju) i dar Duha Svetog da nas hrabri i vodi ka nebeskoj domovini, dok sve ovo oko nas prolazi i mora proći.
Iščekujući novo nebo i novu zemlju, prema Božjem obećanju, ostanimo čvrsto na Božjem nauku i Istini, koja je JEDINI Put u Život vječni!

Evo savjeta iz Biblije:

Rimljanima 13,1          Svaka duša neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a što su, od Boga su postavljene.

Titu 3,1            Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo;

Efežanima 6,12           Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama.

 Filipljanima 3,20        Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

 1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

  Ivan 15,20 Sjetite se riječi, koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su progonili mene, i vas će progoniti; ako su držali riječ moju, i vašu će držati.

  Vrlo važane riječi nam upućuju i ponavljaju sva 4 evanđelista (Matej, Marko, Luka i Ivan), zapamtimo;
  kako možemo biti i ostati u milosti Božjoj?!!:

  Matej 10,39     Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Matej 16,25     Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.

Marko 8,35      Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Luka 9,24        Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.

Luka 17,33      Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.

Ivan 12,25       Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Matej 6,25       “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Rimljanima 14,17        Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

Luka 12,29      I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!

Matej 28,18     Tada pristupi Isus k njima i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Matej 28,19     Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Matej 28,20     I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” Amen.

Apostoli Matej i Marko potvrđuju Isusovim Riječima:

Matej 24,35     Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Marko 13,31    Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Amen!

U Virovitici, 04.05.2016., srijeda, 00:58h                                                                  Gordana Mišić

Čemu se nadati?

Čemu se nadati?

Hebrejima 1,10 I “Ti si, Gospodine, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojih;
Hebrejima 1,11 Ona će proći, a ti ostaješ, i sva će ostarjeti kao haljina;
Hebrejima 1,12 I savit ćeš ih kao kabanicu, kao haljinu, i izmijenit će se; a ti si onaj isti, i tvojih godina neće nestati.”

Izaija 51,6 Podignite gore k nebu oči svoje, i pogledajte dolje na ZEMLJU, jer će NEBO IŠČEZNUTI KAO DIM, KAO HALJINA ZEMLJA ĆE SE RASPASTI. Kao mušice umiru stanovnici njezini, a moja će pomoć ostati dovijeka, i spasenju mojemu nema nikada kraja.

Otkrivenje 21,5 I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”

Izaija 65,17 Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više stvari prijašnje. Nikomu više ne dolaze na um.

Izaija 66,22 Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom”, veli Gospod, “tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.

 1. Petrova 3,13 Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, u kojima stanuje pravednost.

Otkrivenje 21,1 I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

Kome se ne sviđa život kojim trenutno živi, neka mijenja odluke koje se odnose na budući…, oslanjajući se na Isusove blagoslove!
Matej 5,3         “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Matej 5,4         Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Matej 5,5         Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Matej 5,6         Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Matej 5,7         Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Matej 5,8         Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Matej 5,9         Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Matej 5,10       Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Matej 5,11       Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Matej 5,12       Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!”

Ivan 12,25       Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Rimljanima 12,2          Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

Amen!

Treći Kristov dolazak

Da li se u Bibliji spominje i treći Kristov dolazak?

 

Pogledajmo!

 

Otkrivenje 20,2           Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Ðavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,3           Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena.

 

Otkrivenje 20,4           I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,5           Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće.

 

Otkrivenje 20,6           Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,7           A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:

 

Da li se ovdje radi o doslovnih tisuću godina ili o jednom danu?

 

Ako piše da dok se ne navrši tisuću godina, a potom piše da mora biti odrješen na malo vremena, onda je jasno da se ipak radi o doslovnih tisuću godina.

Kako bi to izgledalo?

Isus dolazi drugi put da usksne svoje vjerne i zajedno sa živima vjernima, preobrazi ih u besmrtno, pa ih uznese KA SEBI U NEBO! Zapazimo, Isus ne silazi na zemlju, nego vjerni idu k Njemu na oblacima u nebo.

 

 1. Solunjanima 4,

15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.  16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,  17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

 

A šta je s onima koji nisu uzvjerovali Krista? Njih nema u ovom prvom uskrsnuću? Gdje su oni?

 

Za vrijeme 1000 godina na nebu je sud nad njima.

 

Matej 19,28    Reče im Isus: “Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.”

 

 1. Korinćanima 6,2   Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?

 

 1. Korinćanima 6,3 Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?

 

Otkrivenje 20, 12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.  13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.

 

A što nakon 1000 godina? Treći Kristov dolazak, zajedno sa svojim vjernima koji su presudili nevjernima, koje čeka drugo uskrsnuće!

 

Otkrivenje 21,  2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.  3I začujem jak glas s prijestolja:

 

»Evo Šatora Božjeg s ljudima!

 

On će prebivati s njima:

 

oni će biti narod njegov,

 

a on će biti Bog s njima.”

 

A što je s nepokajanima? Evo i njihovog uskrsnuća!

 

Otkrivenje 20, 7A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:  8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.  9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta.  10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

 

Matej 25, »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.  32I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.  33Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«

 

Matej 25, 41»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!”

 

Sotona će pokušati još jednom povesti nepokajane u borbu protiv Boga!

 

Otkrivenje 20, 8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.  9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta.  10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

 

Otkrivenje 20, 13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.  14A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt:  15tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

 

Dakle, nakon 1000 godina i trećeg Kristovog dolaska slijedi nešto konačno za nepokajane grešnike!

 

Otkrivenje 21, 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima,

 

ubojicama, bludnicima,

 

vračarima i idolopoklonicima

 

i svim lažljivcima

 

udio je u jezeru

 

što gori ognjem i sumporom.

 

To je druga smrt.«

 

Nakon toga slijedi!

 

Otkrivenje 20, 11I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe.

 

Otkrivenje 21, 1I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

 

Otkrivenje 22, 3I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati  4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.  5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

AMEN!

CILJ

Kološanima 3,2           Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji!
Kološanima 3,2           Za onim gore težite, ne za zemaljskim!
Kološanima 3,2           Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
Kološanima 3,2           gore je vaš cilj, ne na zemlji.

“Ako želiš živjeti sretan život, veži ga uz cilj, a ne uz ljude ili stvari.” ~ Albert Einstein

2. Korinćanima 4,18 Naš cilj nije ono što se vidi; ono što se vidi privremeno je, već ono što se ne vidi vječno je.

Hebrejima 11,1 A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Psalam 16,11  Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Psalam 93,2    Čvrsto je prijestolje tvoje odiskona, ti si od vječnosti!

Luka 12,4         “A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti.”

Titu 1,2            u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže,

Titu 3,7            da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Hebrejima 11,14         Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.

Filipljanima 3,20         Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

Ivan 14,2         U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 14,4         A kamo ja odlazim, znate put.

Ivan 15,11       To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

2. Petrova 1,11            Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Rimljanima 14,17       Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.

2. Petrova 3,18            A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Treba li čekati kraljevstvo Božje?

2. Korinćanima 5,1 Jer znamo, da kad se ova zemaljska naša kuća ili šator rastoči, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.

 

Trebamo li ČEKATI? Onaj tko se nada, taj čeka! Onaj tko se nada I čeka, taj vjeruje, a Isus se pitao hoće li naći vjere na zemlji kad se vrati?!

Što je dakle vjera?

Hebrejima 11,1 A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.

Kološanima 1,5 Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,

 

Onaj tko tvrdi da mi zapravo “ne moramo čekati Božje kraljevstvo”, neka se zapita ima li on uopće VJERE?

 

1. Petrova 1, 3Blagoslovljen Bog

i Otac Gospodina našega Isusa Krista

koji nas po velikom milosrđu svojemu

uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih

nanovo rodi za životnu nadu,

4za baštinu neraspadljivu,

neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas,

5vas koje snaga Božja

po vjeri čuva

za spasenje,

spremno da se objavi

u posljednje vrijeme.

 

2. Korinćanima 5,2 U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem;

 

Dakle, Božja djeca, ne samo da ČEKAJU, nego I ČEZNU, za NEBESKIM OBITAVALIŠTEM. Božja djeca ne trebaju dokaze o tome da će  kraljevstvo Božje ZAVLADATI ZEMLJOM. Božjoj djeci, ova I ovakva zemlja nije obitavalište. Božja djeca čekaju Božju intervenciju, služeći Mu na zemlji po Njegovoj volji, nadajući se da će On ispuniti svoja obećanja. Budući da je On obećao, On će I izvršiti. Božje kraljevstvo neće sići na ovu prljavu planetu, nego će Bog uzeti svoju djecu k sebi. Tako piše u Bibliji. Tko ne vjeruje Božjoj Riječi, taj se oslanja na ljudsku mudrost. Neka svakome bude po vjerovanju. Ako Bog kaže da će SVE UČINITI NOVO, onda je uzalud ljudima da se trude na ovoj planeti izgraditi nešto u Božje ime. Kako je sišao ljudima koji su gradili kulu babilonsku I pobrkao im planove, tako će učiniti opet.

Mudre izreke 19,21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.

Amen!

Tko će ostvariti Božji naum?

Mihej 4,6 U onaj dan – proročanstvo GOSPODOVO – ja ću prikupiti ono što hrama, ja ću ujediniti ono što je raspršeno, ono što sam izmučio.

 

Tu piše da će to učiniti BOG, a ne neka ljudska organizacija na zemlji.

 

Kad bi bilo moguće da neka ljudska organizacija na zemlji ujedinji sva stvorenja, onda Isus nije trebao umrijeti.

Evo dokaza:

 

Ivan 11, 51To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; 52ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno.

 

1. Korinćanima 6, 17A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.

 

Efežanima 1, 9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

 

Dakle, koja to zemaljska organizacija može UGLAVITI U KRISTU SVE, NA NEBESIMA I NA ZEMLJI?
Tako nešto ne postoji na zemlji i jasno je da jedino Stvoritelj može to učiniti!
Amen!

Mir na Zemlji? Kojoj?

Bog kaže da SVE ČINI NOVO, pa tako ne govori da će uspostaviti mir u ovom i ovakvom svijetu, nego da će stvoriti NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU, a ovo staro nam neće više ni naum padati.

Otkrivenje 21,5 I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”
Izaija 65,17 Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Izaija 51,6 K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.
Otkrivenje 6,14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.

Otkrivenje 21,1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

Amen!