Arhiva kategorije: vjera

Riječ Tvoja, o Bože moj, svjetli sada, jače no ikada!

Habakuk 2,1   Stupit ću na stražu svoju, postavit ću se na kulu, da motrim i vidim što mi on kaže, što odgovara na tužbu moju.

Habakuk 2,2   I Gospod mi dade ovo za odgovor: “Napiši viđenje i iznesi ga na ploče, da se može lako čitati!

Habakuk 2,3   Jer viđenje izostaje još do određenog vremena, ali navaljuje prema kraju i ne vara. Ako i oklijeva, ipak ga čekaj: Ono dolazi posve sigurno; neće izostati!

Habakuk 2,4   Gle, nadut, nije iskrena njegova duša u njemu, pravednik ipak ostaje na životu svojom vjerom.

Habakuk 2,5   Ali pijanca zaludi vino. Tako je s čovjekom oholim. On nema opstanka. Široko kao podzemni svijet otvara on svoje čeljusti. Nezasitan je kao smrt. Grabi sebi sve narode, skuplja oko sebe sva plemena.

Habakuk 2,6   Ali neće li mu svi oni zapjevati podsmješnicu, podrugljivu pjesmu, zagonetan govor i reći: “Teško onome, koji zgrće, što nije njegovo! – Dokle će još? – Koji trpa na se zaplijenjeno dobro!

Habakuk 2,7   Neće li najedanput vjerovnici tvoji ustati, mučitelji se tvoji probuditi? Tada ćeš postati njima plijen.

Habakuk 2,8   Mnoge si narode oplijenio: Tako će tebe oplijeniti ostatak svih naroda za krv na ljudima i za zločine na zemlji, na gradu i na svima stanovnicima njegovim.

Habakuk 2,9   Teško onome, koji čini zao dobitak za kuću svoju, da gradi gnijezdo svoje u visini, da se spasi od napadaja nesreće!

Habakuk 2,10 Osnova je tvoja donijela sramotu na kuću tvoju. Mnoge si narode uništio, samoga si sebe zapleo u grijeh.

Habakuk 2,11  Jer će kamen iz zida vikati, i greda će iz drveta odgovor dati.

Habakuk 2,12 Teško onome, koji gradi grad krvlju i osniva tvrđavu nepravdom!

Habakuk 2,13 Ne dolazi li ovo od Gospoda nad vojskama: Narodi se muče za oganj, ljudi se trude ni za što.

Habakuk 2,14 Jer će se zemlja napuniti spoznajom slave Gospodnje, kao što vode pokrivaju dno morsko.

Habakuk 2,15 Teško onome, koji poji bližnjega svojega, a miješa unutra otrov, i opoji ga, da gleda golotinju njegovu!

Habakuk 2,16 Nasitio si se sramote mjesto časti. Sada pij i ti, da teturaš! Sada dolazi k tebi čaša u desnici Gospodnjoj, i na tvoju čast dolazi sramota.

Habakuk 2,17 Jer će te pokriti zločin na Libanonu, uništenje životinja stavlja te u tjeskobu za krv na ljudima i za zločin na zemlji, na gradu i na svima stanovnicima njegovim,

Habakuk 2,18 Što koristi rezan lik, da ga je izrezao umjetnik njegov što liven lik, prilika laži, da se umjetnik tvrdo uzda svoje djelo, tako da gradi nijeme idole?

Habakuk 2,19 Teško onome, koji govori komadu drveta: “Preni se,” i nijemome kamenu: “Probudi se!”

Habakuk 2,20          A Gospod stanuje u svetome hramu svojemu. Pred njim neka zamukne cijeli svijet!

dana 17.06.2020., srijeda oko 17:20h, Virovitica
napisala Gordana Mišić

VJEROVATI BOGU ILI LJUDIMA??

….”Franjo vjeruje da su sve glavne religije potpuno valjani putevi do istog Boga….”

Može vjerovati, tko što hoće!

Božja Riječ je po tom pitanju JASNA i ne treba ju nitko tumačiti drugačije, nego je zapisana:

Matej 7,14 O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!

Matej 7,13 “Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.”

Ivan 14,6 Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”

Ponovljeni zakon 4,39 Spoznaj dakle danas i uzmi to k srcu, da je Gospod pravi Bog, gore u nebu i dolje na zemlji, drugoga nema.

Izaija 45,18 Da, ovako govori Jahve, nebesa Stvoritelj – on je Bog – koji je oblikovao i sazdao zemlju, koji ju je učvrstio i nije je stvorio pustu, već ju je uobličio za obitavanje: “Ja sam Jahve i nema drugoga.”

Djela apostolska 4,10 Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

Djela apostolska 4,11 On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.

Djela apostolska 4,12 I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.

Sad vi imate slobodu izbora!

Vjerovati Bogu ili ljudima?

P.S.
Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Psalam 118,9 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.

U Virovitici, 14.07.2016., 07:46h, četvrtak                                  napisala: Gordana Mišić

Vjerovati, u koga i kome??

Vjerovati, u koga i kome??

Čovjek današnjice vjeruje u svakoga i svakome i svačemu. Mnogi ljudi kažu da vjeruju U BOGA, ali vjeruju li Bogu?? To nije isto! Mnogi ljudi vjeruju u đavola (vraga, sotonu), ali mu ne vjeruju. Kako je to moguće?
Evo kako!
Kada kažem da vjerujem u Boga, onda se podrazumijeva da Bog postoji. Isto tako, ako kažem da vjerujem u đavla, to znači da đavo postoji. Kada kažem da vjerujem Bogu, to isključuje moje vjerovanje đavlu, mada kako rekoh, vjerujem da obojca postoje. U Bibliji piše da i đavli vjeruju U BOGA, ali da dršću. Oni jako dobro znaju da Bog postoji, ali znaju i da je Bog pobjednik u borbi između dobra i zla, a ne oni. Na nebu je sve riješeno, onog trenutka, kada je Isus nakon svoje tjelesne smrti na zemlji, uskrsnuo i bio uznesen natrag na nebo k Ocu nebeskom u Duhu Svetom. Pobjednik je Isus Krist, a đavli su na zemlji da zavedu što više ljudi i odvuku ih sa sobom u drugu smrt. Može li đavo nauditi čovjeku koji vjeruje Bogu i uzda se u Njegova obećanja?? Naravno da može, jer ima od Boga dopuštenje da se služi svojim lažima, obmanama, pobunjivanjima, zavođenjima i ostalim samovoljnim trikovima. Zašto mu Bog sve to dopušta? Upravo zato da se ljudi sami svrstaju na zemlji kome pripadaju. Bog nikoga na silu ne želi u svom nebeskom kraljevstvu, zato nam daje slobodnu volju i slobodu u izboru i odlučivanju, na čiju ćemo stranu, kome ćemo vjerovati?? Znajte, da nema onih koji ne pripadaju ili Bogu ili đavlu. Nema neodlučnih, jer svaka neodlučnost je pripadnost đavlu. Samo čovjek s čvrstim uvjerenjem o pripadnosti Bogu kao svom Stvoritelju, Bogu i pripada. Oni koji čak negiraju samo postojanje Stvoritelja, također su đavolji pripadnici. Po ovome ispada da je većina na strani đavola, a manjina na Božjoj strani. Tako je i pisano:”Uzak je put koji vodi u život vječni i malo ih je koji ga nalaze.” Želiš li naći taj “uski put” i njime krenuti u vječnost s Bogom, onda se uzdaj u Božja, a ne ljudska obećanja. Predaj svoje cijelo biće svom Stvoritelju da ga On oblikuje tako da Ga spremno dočekaš kada dođe da te odvede u nebesku domovinu.
Vjeruj u Boga, ali i vjeruj Bogu. Vjeruj i u đavla, ali mu ništa ne vjeruj. Kako znati jesam li na Božjem “uskom putu”? Lako je to znati, jer nam je Bog ostavio svoju pisanu Riječ (Bibliju) da iz nje možemo spoznati razliku između dobra i zla (ne moramo baš sve i iskusiti), pa da možemo odlučiti kakvi želimo biti. Želimo li biti dobri, pustit ćemo Boga da nas oblikuje Istinom, pa ćemo biti oslobođeni od činjena zla. Naše ljudsko tijelo je slabo i teži ka zlu i smrti i propadanju, ali imamo nadu da će Bog preobraziti i naša tijela od ove zemaljske smrtnosti i suobličiti ga svom duhovnom, nebeskom, besmrtnom tijelu, kada dođe po nas i povede nas u nebesku domovinu. Da li je sve ovo bajka ili Istina kojoj treba težiti i u koju treba vjerovati, na vama je da odlučite?!?
Za mene je to radosna i lijepa vijest u moru današnjih, tužnih i ružnih vijesti kakvima nas truju svi mediji.
Radost vam i mir od Boga, Stvoritelja neba i zemlje i svega oko nas i u nama!
Amen!
napisala: Gordana Mišić u Virovitici, petak, 06.11.2015., 11:49h.

pdf format na ovom linku https://files.acrobat.com/a/preview/99680319-4a52-4570-9b05-bb8a8e706357

Vjerom jačati dajući slavu Bogu

Psalam 73, 21Kad mi duša bijaše ojađena, a bubrezi probodeni, 22bezumnik bijah bez razbora,

k’o živinče pred tobom. 23Al’ ću odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju: 24vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. 25Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. 26Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka! 27Doista, propast će oni koji se udaljuju od tebe, istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri. 28A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi.

Pripovijedat ću sva tvoja djela na vratima kćeri sionske.

Psalam 16, 1Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. 2Jahvi rekoh: »Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe!«

3Za svetima što su u zemlji sav plamtim od čežnje! 4Gomilaju patnje moje koji slijede bogove tuđe. Ja im ljevanicâ nalijevat’ neću, ime im spominjat’ neću usnama. 5Jahve mi je baština i kalež:

Ti u ruci držiš moju sudbinu. 6Na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština.

7Blagoslivljam Jahvu koji me svjetuje te me i noću srce opominje. 8Jahve mi je svagda pred očima;

jer mi je zdesna, neću posrnuti. 9Stog’ mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva.

10Jer mi nećeš ostavit’ dušu u podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. 11Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Rimljanima 4, 20Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. 22Zato mu se i uračuna u pravednost. 23Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, 24nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, 25koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

Hebrejima 6,9 A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.

Hebrejima 13,18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

Amen!

Vjera bez djela je mrtva

Judina 1,3       Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.

Jakovljeva 2,20           A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?

Jakovljeva 2,26           Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

1. Korinćanima 6,19   Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

 1. Korinćanima 6,20  Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Izlazak 18,20   Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put, kojim da idu, i djela, koja da rade!

Galaćanima 5,6          Jer, za onoga koji je u Isusu Kristu, ni obrezanje, ni neobrezanje, nisu djelatni, već vjera djelujući putem ljubavi.

Izaija 63,7       Slavit ću ljubav Jahvinu, slavna djela njegova – za sve što nam Jahve učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu što nam je iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi.

Efežanima 4,16           A od njega cijelo tijelo, usklađeno i ujedinjeno zahvaljujući svim spojevima koji ga opslužuju, prema jednoj djelatnosti raspodijeljenoj prema mjeri svakog od njih, ostvaruje svoje vlastito narastanje za izgraditi samo sebe u ljubavi.

Ezekiel 18,24   Ako li se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini opačinu po primjeru svih gadova, što ih čini bezbožnik, hoće li on živjeti, ako čini tako što? Ne, sva pravedna djela njegova, što ih je učinio, neće mu se uračunati. Zbog vjerolomstva, što ga je počinio, i Zbog grijeha, što ga je učinio, poginut će.

1. Korinćanima 15,58 Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u djelu Gospodnjem svagda, znajući, da rad vaš nije uzaludan u Gospodinu!

 1. Solunjanima 1,2     Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u molitvama svojim,

1. Solunjanima 1,3      Sjećajući se bez prestanka vašega djela vjere i truda, i ljubavi i ustrajnosti u nadi u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim,
Otkrivenje 14,13          I začuh glas s neba gdje mi govori: “Napiši: “Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada već, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.”

Amen!

Treba li čekati kraljevstvo Božje?

2. Korinćanima 5,1 Jer znamo, da kad se ova zemaljska naša kuća ili šator rastoči, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.

 

Trebamo li ČEKATI? Onaj tko se nada, taj čeka! Onaj tko se nada I čeka, taj vjeruje, a Isus se pitao hoće li naći vjere na zemlji kad se vrati?!

Što je dakle vjera?

Hebrejima 11,1 A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.

Kološanima 1,5 Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,

 

Onaj tko tvrdi da mi zapravo “ne moramo čekati Božje kraljevstvo”, neka se zapita ima li on uopće VJERE?

 

1. Petrova 1, 3Blagoslovljen Bog

i Otac Gospodina našega Isusa Krista

koji nas po velikom milosrđu svojemu

uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih

nanovo rodi za životnu nadu,

4za baštinu neraspadljivu,

neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas,

5vas koje snaga Božja

po vjeri čuva

za spasenje,

spremno da se objavi

u posljednje vrijeme.

 

2. Korinćanima 5,2 U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem;

 

Dakle, Božja djeca, ne samo da ČEKAJU, nego I ČEZNU, za NEBESKIM OBITAVALIŠTEM. Božja djeca ne trebaju dokaze o tome da će  kraljevstvo Božje ZAVLADATI ZEMLJOM. Božjoj djeci, ova I ovakva zemlja nije obitavalište. Božja djeca čekaju Božju intervenciju, služeći Mu na zemlji po Njegovoj volji, nadajući se da će On ispuniti svoja obećanja. Budući da je On obećao, On će I izvršiti. Božje kraljevstvo neće sići na ovu prljavu planetu, nego će Bog uzeti svoju djecu k sebi. Tako piše u Bibliji. Tko ne vjeruje Božjoj Riječi, taj se oslanja na ljudsku mudrost. Neka svakome bude po vjerovanju. Ako Bog kaže da će SVE UČINITI NOVO, onda je uzalud ljudima da se trude na ovoj planeti izgraditi nešto u Božje ime. Kako je sišao ljudima koji su gradili kulu babilonsku I pobrkao im planove, tako će učiniti opet.

Mudre izreke 19,21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.

Amen!

Uvjerenje!

Kad nas Božja Riječ u nešto uvjeri, onda nas mišljenja ljudi oko nas ne mogu kontrolirati.

2. Petrova 3,17            Vi dakle, ljubljeni, znajući naprijed, čuvajte se, da prijevarom bezakonika ne budete odvučeni s njima i ne izgubite svojega tvrdog uvjerenja;

Ponovljeni zakon 8,19 Ako li zaboraviš Gospoda, Boga svojega, i pođeš za drugim bogovima i njima budeš služio i klanjao se, onda vas svečano uvjeravam danas: zacijelo ćete propasti.

Rimljanima 14,23        Jede li tko dvoumeći, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.

1. Ivanova 5,14           A evo uvjerenja koje mi imamo pred njim: ako mi njemu ištemo nešto prema njegovoj volji, on nas sluša.

Hebrejima 13, 18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

Filipljanima 1,6           Ovakvo je moje uvjerenje: Onaj koji je počeo u vama jedno izvrsno djelo nastavit će mu izvršavanje sve do *dana Isusa Krista.


Filipljanima 1,20         slijedeći moje živo očekivanje i moje uzdanje, ja neću crvenjeti od stida, nego će budući da moje uvjerenje ostaje potpuno, sada kao i uvijek, Krist biti uzveličan u mojem tijelu, bilo po mojem životu, bilo po smrti mojoj.

1. Petrova 4,1  Tako, Budući da je Krist trpio u tijelu vi se također naoružajte istim uvjerenjem: onaj koji je trpio u tijelu raskinuo je s grijehom,


Amen!

Sumnja i vjera ne idu zajedno

Marko 11,23    Zaista, kažem vam: Ako tko rekne gori ovoj: Digni se i baci se u more! i ne posumnja u srcu svojemu, nego vjeruje, da će se ispuniti riječ njegova, bit će mu to.

Rimljanima 14,23        A koji sumnja, ako jede, osuđen je, jer ne radi po vjeri. A sve, što ne biva po vjeri, jest grijeh.

Rimljanima 4, 18U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. 19Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i obamrlost krila Sarina. 20Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. 22Zato mu se i uračuna u pravednost.

Jakovljeva 1, 2Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje 3znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. 4Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.

5Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. 6Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. 7Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina – 8čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.

Jakovljeva 1, 13Neka nitko u napasti ne rekne: »Bog me napastuje.« Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. 14Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. 15Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.

Jakovljeva 1, 21Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. 22Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. 23Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: 24promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. 25A koji se òglêdâ u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.

Amen!