Arhiva kategorije: Život je ljubav iz Biblije

SLOBODNA VOLJA

Jeremija 21,8  Glede ovog puka, njemu ćeš reći: ” Ovako govori GOSPOD: Vama ću dati izbor između života i smrti.
Bible in Basic English (BBE):
Jeremia 21,8 And to this people you are to say, The Lord has said, See, I put before you the way of life and the way of death.

Kada netko vjeruje u Boga i Bogu, a izrekne rečenicu poput ove:”Ti ne odlučuješ što ćeš činiti za Boga, nego samo otkrivaš što je Bog isplanirao za tebe.”, onda se čovjek treba zapitati:”Vjerujemo li mi u istog Boga i istom Bogu?”
Biblija jasno kaže da je Bog oduvijek čovjeku davao slobodu izbora, znači; stvorio je čovjeka kao biće koje ima slobodnu volju, odnosno, slobodu u izboru i odlučivanju. Bog nije stvorio čovjeka koji će biti Njegova “lutka na koncu”, nije stvorio programirani stroj, nije stvorio robove koji Mu moraju biti poslušni…
Bog je stvorio predivno biće iz svoje silne LJUBAVI i oblikovao ga tako da može birati hoće li živjeti vječno s Bogom i bližnjima u Ljubavi, ili hoće nakon ovozemaljskog bivstvovanja nestati u ništavilu, kao da ga nikada nije ni bilo?!? Svaki pojedinac ima tu slobodu izbora i u tome se vidi raskoš Božje dobrote, milosti i ljubavi.
Kada netko negira postojanje te slobodne volje dane čovjeku, onda on automatski pokazuje kako i koliko ne poznaje svog Tvorca. Čovjek koji je spoznao suštinu Božju, taj zna da je ona ČISTA LJUBAV. Može li čista ljubav stvoriti bića s kojima želi bivstvovati vječno, a da ta bića bivstvuju poput robota? Može li robot uzvraćati ljubav svome Tvorcu, može li Ga slaviti, hvaliti i častiti???
Zapitajmo se:”Poznajem li ja svog Stvoritelja doista?”
Istina jest da je čovjek “glina u Tvorčevim rukama”, ali kada Tvorac toj “glini” udahne DUH ŽIVOTVORNI, ta glina više nije samo prah, već postaje biće sa slobodnom voljom. Bog je mnogo “riskirao”, stvorivši čovjeka sa slobodnom voljom, jer vidimo da se čovjek “odmetnuo” od svog Tvorca i pokušava sve činiti onako kako je volja ljudska, a ne misli više na volju Tvorčevu. Tvorčeva volja nas neće voditi u vječnu propast, već u vječnu Ljubav. Ljudska, pokvarena volja vodi čovjeka daleko od Boga, ravno u NIŠTAVILO. Ne preda li čovjek današnjice svoju volju Bogu da je On uskladi sa svojom SVETOM voljom, čovjek nema budućnosti. To ne znači da čovjek tom predajom Bogu nešto gubi od prvotne Božje zamisli za njega. Čovjek kojeg Bog oblikuje iznutra Duhom svojim Svetim, preobražava se u osobu kakva treba biti u vječnosti, a ne samo ovo kratko vrijeme na zemlji. Bog nas je stvorio za sebe, radi sebe i od sebe, da bismo bili s Njim vječno u Ljubavi, sreći, radosti, veselju… Živjeti s Bogom i bližnjima ne znači, MORATI, nego znači DIJELITI i UMNAŽATI LJUBAV, na slavu Božju.
Tko tu Istinu ne usvoji na ovoj zemlji, za ovoga života, drugu priliku neće više dobiti. Amen!

Vjerom jačati dajući slavu Bogu

Psalam 73, 21Kad mi duša bijaše ojađena, a bubrezi probodeni, 22bezumnik bijah bez razbora,

k’o živinče pred tobom. 23Al’ ću odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju: 24vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. 25Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. 26Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka! 27Doista, propast će oni koji se udaljuju od tebe, istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri. 28A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi.

Pripovijedat ću sva tvoja djela na vratima kćeri sionske.

Psalam 16, 1Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. 2Jahvi rekoh: »Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe!«

3Za svetima što su u zemlji sav plamtim od čežnje! 4Gomilaju patnje moje koji slijede bogove tuđe. Ja im ljevanicâ nalijevat’ neću, ime im spominjat’ neću usnama. 5Jahve mi je baština i kalež:

Ti u ruci držiš moju sudbinu. 6Na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština.

7Blagoslivljam Jahvu koji me svjetuje te me i noću srce opominje. 8Jahve mi je svagda pred očima;

jer mi je zdesna, neću posrnuti. 9Stog’ mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva.

10Jer mi nećeš ostavit’ dušu u podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. 11Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Rimljanima 4, 20Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. 22Zato mu se i uračuna u pravednost. 23Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, 24nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, 25koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

Hebrejima 6,9 A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.

Hebrejima 13,18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

Amen!

Vjera bez djela je mrtva

Judina 1,3       Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.

Jakovljeva 2,20           A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?

Jakovljeva 2,26           Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

1. Korinćanima 6,19   Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

 1. Korinćanima 6,20  Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Izlazak 18,20   Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put, kojim da idu, i djela, koja da rade!

Galaćanima 5,6          Jer, za onoga koji je u Isusu Kristu, ni obrezanje, ni neobrezanje, nisu djelatni, već vjera djelujući putem ljubavi.

Izaija 63,7       Slavit ću ljubav Jahvinu, slavna djela njegova – za sve što nam Jahve učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu što nam je iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi.

Efežanima 4,16           A od njega cijelo tijelo, usklađeno i ujedinjeno zahvaljujući svim spojevima koji ga opslužuju, prema jednoj djelatnosti raspodijeljenoj prema mjeri svakog od njih, ostvaruje svoje vlastito narastanje za izgraditi samo sebe u ljubavi.

Ezekiel 18,24   Ako li se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini opačinu po primjeru svih gadova, što ih čini bezbožnik, hoće li on živjeti, ako čini tako što? Ne, sva pravedna djela njegova, što ih je učinio, neće mu se uračunati. Zbog vjerolomstva, što ga je počinio, i Zbog grijeha, što ga je učinio, poginut će.

1. Korinćanima 15,58 Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u djelu Gospodnjem svagda, znajući, da rad vaš nije uzaludan u Gospodinu!

 1. Solunjanima 1,2     Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u molitvama svojim,

1. Solunjanima 1,3      Sjećajući se bez prestanka vašega djela vjere i truda, i ljubavi i ustrajnosti u nadi u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim,
Otkrivenje 14,13          I začuh glas s neba gdje mi govori: “Napiši: “Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada već, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.”

Amen!

U Božjim rukama!

Propovjednik 9, 1Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, s djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.

Rimljanima 9, 15Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim…..
18Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.
19Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro? 20Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: »Što si me ovakvim načinio?« 21Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu. 22A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć, u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, 23da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu, 24na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

1. Solunjanima 4,7 Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.
2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Rimljanima 8,29 One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;
Rimljanima 8,30 one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Efežanima 1,5 U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
Efežanima 1,9 Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Ivan 17,3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.

Judina 1,21 Držite sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za život vječni!

1. Ivanova 5,11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.
1. Ivanova 5,13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.

Amen!

Šta je smisao života kada postaneš Božje dijete?

Bog za svako svoje dijete ima životni plan. Svaka osoba je jedinka za sebe i svatko ima neku svoju životnu zadaću na ovoj planeti. Najvažnija zadaća sviju nas je da pustimo Boga da kroz nas živi po svojoj volji. Tako se proslavlja Bog, a mi živimo život sa smislom. Što je Božja volja za Njegovu djecu? Odgovori su u Bibliji, pa onaj tko želi otkrivati Božju volju, može to činiti proučavajući Božju Riječ. Duh Sveti kojim su djeca Božja zapečaćena, otkriva svakom djetetu Božji plan za njegov život. Zato, ja ne mogu nekom drugom dati odgovor koji je smisao života za njega. To mora sam otkriti, moleći Boga da mu ga otkrije. Onaj koga to ne zanima, nije ni predodređen da bude u kraljevstvu nebeskom, a oni koji razmišljaju o tome, sigurno su primili poziv od Boga. Božja Riječ kaže:

Rimljanima 8,30          one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Bog će proslaviti nas, ako mi Njega sada proslavimo svojim životom na zemlji. Oni koji to ne shvate i ne žele, oni nisu ni predodređeni za život u vječnosti sa svojim Stvoriteljem. Bog nikoga na silu neće odvući na nebo. Dao nam je slobodu izbora, a On sam zna tko će Ga prihvatiti, a tko neće, u tome je Njegovo predznanje i predodređenje.

Amen!

Šta Božja riječ kaže o patnji?

Jeremija 31,16

 

Ovako govori Jahve: “Prestani kukati, otari suze u očima! Patnje će tvoje biti nagrađene: oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske.

 

Rimljanima

 

8,18

 

Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.

 

 

2. Korinćanima 1,5

 

Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje utjeha naša.

 

 

2. Korinćanima 1,6

 

Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili se tješimo, za vašu je utjehu, koja djeluje, da podnosite postojano iste patnje, što ih i mi podnosimo.

 

 

2. Korinćanima 1,7

 

I naša nada glede vas postojana je: mi znamo da, dijeleći naše patnje, vi također dijelite i našu utjehu.

 

 

2. Timoteju 1,12

 

Evo zašto ja podnosim te patnje. Ali, ja nemam srama, jer ja znam u kome je moja vjera i imam pouzdanje da on ima moć čuvati baštinu koja mi je povjerena sve do onoga *Dana.

 

 

1. Korinćanima 12,26

 

Ako jedan ud pati, svi udovi dijele tu patnju: ako je jedan ud počastvovan, svi udovi dijele njegovu radost.

 

 

2. Timoteju 4,5

 

Ali ti međutim, budi suzdržljiv u svim stvarima, podnosi patnju, obavljaj djelo *evanđeliste, ispuni svoje *služništvo.

 

 


Jakovljeva 5,10

 

Za patnju i strpljivost, primjer koji trebate uzeti, Braćo, to su *proroci, koji su govorili u ime Gospodinovo.

 

2. Timoteju 2,3

 

Preuzmi svoj dio patnje kao dobri vojnik Krista Isusa.

 

1. Petrova 5,

 

6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

 

7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

 

8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

 

11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

Ako me ljubite?!….

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.”

1. Petrova 1,22            Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.

1. Ivanova 2,15           Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

 

Treba znati što znači ljubiti jedni druge, a ne ljubiti svijet i što je u svijetu. To se može razlučiti tek kada svih 10 Božjih zapovijedi imamo u srcu i umu i po njima živimo. Tada se očituje prava ljubav Božja u nama i kroz nas prema našim bližnjima.

 

1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.

Otkrivenje 14,12          U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Bojiš se ljudi, svega i svačega, a najmanje Boga, prema kom bi trebao imati STRAHOPOŠTOVANJE.

Propovjednik 12,13     Čujmo svemu završnu riječ: „Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.
Propovjednik 12,14     Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.“

Amen!

Nedostajanje, molite, ako vam netko ili nešto nedostaje!

Matej 6, 7»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Matej 7,7         “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,9        “I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,10      Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.

Ivan 15,7         Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.


Ivan 16,24       Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!

Filipljanima 4, 19A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Marko 11,24    Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

1. Ivanova 5, 4Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:

vjera naša.

Matej 6, 26 »Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?«

26»Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 27A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? 28I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. 29A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 30Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?«31»Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ 32Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. 34Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Luka 6, 38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«

Psalam 23,1    Gospod je pastir moj: ništa mi neće nedostajati!

Mudre izreke 31, Tko će naći ženu vrsnu?

Više vrijedi ona nego biserje.

11Muževljevo se srce uzda u nju,

i blagom neće oskudijevati.

12Ona mu čini dobro, a ne zlo,

u sve dane vijeka svojeg.

13Pribavlja vunu i lan,

i vješto radi rukama marnim.

14Ona je kao lađa trgovačka:

izdaleka donosi kruh svoj.

15Još za noći ona ustaje,

i hrani svoje ukućane

i određuje posao sluškinjama svojim.

16Opazi li polje, kûpi ga;

plodom svojih ruku sadi vinograd.

17Opasuje snagom bedra svoja,

i živo miče rukama.

18Vidi kako joj posao napreduje:

noću joj se ne gasi svjetiljka.

19Rukama se maša preslice

i prstima drži vreteno.

20Siromahu dlan svoj otvara,

ruke pruža nevoljnicima.

21Ne boji se snijega za svoje ukućane,

jer sva čeljad ima po dvoje haljine.

22Sama sebi šije pokrivače,

odijeva se lanom i purpurom.

23Muž joj je slavan na Vratima,

gdje sjedi sa starješinama zemaljskim.

24Platno tka i prodaje ga,

i pojase daje trgovcu.

25Odjevena je snagom i dostojanstvom,

pa se smije danu budućem.

26Svoja usta mudro otvara,

i pobožan joj je nauk na jeziku.

27Na vladanje pazi ukućana

i ne jede kruha besposlice.

28Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju,

i muž njezin hvali je:

29»Mnoge su žene bile vrsne,

ali ti ih sve nadmašuješ.«

30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

31Plod joj dajte ruku njezinih,

i neka je na Vratima hvale djela njezina!

Jakovljeva 4, 1 Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 5Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?

Galaćanima 5, 13 Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima.

Galaćanima 5, 16 Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!


Amen!

SVJETLO, SOL, LJUBAV!!!

 

Matej 5,14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se skriti.
Efežanima 5,8 Nekada, vi bijaste tmine; sada vi ste svjetlost u Gospodinu. Živite kao djeca svjetlosti .
Matej 5,13 “Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.

 

1. Ivanova 5,8 Duh, voda i krv, i to troje sabiru se u jedinstvenom svjedočenju:

 

1. Korinćanima 13,13 A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Amen!

ŠTO MI GOSPOD UČINI?!!

Da vidimo:

Luka 11, 20Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
21»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. 22Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
23»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
24
Ponovni pad
(Mt 12, 43–45)
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ 25Došavši, nađe je pometenu i uređenu. 26Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Božja Riječ sama sebe objašnjava, nije potrebna neka ljudska mudrost ili tumačenje.

Vidi se da se stih koji je izdvojen ne odnosi na “kneza ovoga svijeta (sotonu)”, nego na običnog ČOVJEKA.

Jaki i naoružani koji čuva svoj stan, je čovjek koji ima miran posjed (sotona nikada nema MIR), idemo dalje, pa vidimo u nastavku teksta da se doista radi o tome da u čovjekovu kuću (stan mirni) dolazi napasnik jači od njega (sam sotona), dakle ne radi se o tome da je sotona u miru u svom stanu, pa da njega izgoni jači od njega (Isus), kako neki tumače, nego vidimo iz daljenjg konteksta da se radi o tome da ČOVJEKA koji je imao mir u svom stanu, napada sotona, a ONDA TU DOLAZI ISUS i IZBACUJE SOTONU, koji ne zna kamo bi, pa traži pogodno mjesto da se opet nastani.
Naravno, ako čovjek iz kojeg je sotona izbačen, ne ostane u bliskoj zajednici s Isusom, onda mu se sotona ponovo uvaljuje i dovodi i svoje plaćenike u tu osobu.

A kako Isus rješava situaciju, da se sotona više ne vraća u nekog čovjeka?

Evo slučaja iz Marka!:
Marko 5, 12
Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. 5Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
6Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, 7a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« 8Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« 9Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« 10I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
11A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. 12Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« 13I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
14Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. 15Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestraše se. 16A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. 17Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
18Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. 19No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« 20On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

Eto problem rješen!

Čovjek koji primi Duha Svetog, rado govori o svom iskustvu, jer na taj način proslavlja Boga i privlači bližnje Božjoj ljubavi, koja se očituje kroz njega.

Upravo se jedan takav čovjek zahvaljuje svom Spasitelju na sličnom iskustvu, kakvo je opisano u priloženim stihovima iz Božje Riječi.

Amen!

Da li je ovo nešto bezobrazno? Ovisi kakvim očima promatrate i kojim Duhom prosuđujete.

Sretnu se cigareta i šibica i započnu razgovor!
Cigareta:“Jel’ znaš možda nekoga tko dobro puši?“
Šibica:“Ne. Meni je samo bitno da me netko dobro kresne.“

I cigareta i šibica znaju da im treba NETKO!
Na prvi pogled, trebaju im različite osobe, ali u biti im treba samo jedna osoba koja bi mogla zadovoljiti njihove različite potrebe, oboma, istovremeno.
Ta osoba može biti samo njihov Tvorac, koji jedini zna od kakvog su materijala načinjeni oboje i kako se njihove naoko, različite potrebe mogu zadovoljiti.
Cigareta želi biti popušena, a ne zna da to znači da će se pretvoriti u prah i više neće postojati u svom obliku.
Šibica želi biti kresnuta, a ne zna da to znači da će se pretvoriti u prah i više neće postojati u svom obliku.
Njihov Tvorac zna da bi trebalo da ih oboje prvo uroni u vodu da se dobro smoče, jer će to značiti da nisu za upotrebu, znači umrli su sebi i svojoj svrsi. (to je vodeno krštenje)
Kad se oboje dobro osuše na vjetru i suncu, bit će ponovo upotrebljivi.
Znat će oboje da trebaju Tvorca da ih zapali, kako bi mogli izgorjeti i u prah se pretvoriti.
Sad im je potrebno krštenje ognjem ili vatreno krštenje.
Samo njihov Tvorac ih oboje može krstiti takvim krštenjem.
Kad ih Tvorac zapali i oboje izgore i postanu prah, izvršili su svoj smisao postojanja na zemlji.
No, njihov Tvorac im je pripremio bolji smisao na novoj zemlji i novom nebu.
Tvorac udahnjuje svoj dah u prah i nastaju dvije osobe, muško i žensko.
Taj muškarac i ta žena znaju svog Tvorca, stoga će ONI ostaviti oca i majku da prionu jedno uz drugo i budu jedno tijelo. Na taj način će se njihov Tvorac proslaviti, a to je upravo smisao Evanđelja. Radosna vijest je u tome da naš Tvorac zna sve unaprijed, zna početak i zna kraj. On je Taj koji osmišljava i sredinu. Radosna vijest je u tome što kraj cigarete i šibice, ako su ostvarile svoj smisao postojanja, upravo postaje početak i smisao sredine postojanja muškarca i žene kao jednog tijela. No tu nije kraj, jer naš Tvorac ima pripravljena nova tijela i za muškarca i za ženu, ali ta tijela više neće imati svoj kraj, jer će imati Tvorca za osmišljavanje njihove vječne sredine.
Radosna vijest je u tome da će muškarac i žena vječno proslavljati svoga Tvorca, jer On jedini najbolje zna i ispunjava svaku njihovu potrebu i želju, na čemu su Mu oni beskrajno zahvalni……………….!!!!!!! ♥♥♥ *
Amen!

Služba pravednosti – što to znači u praktičnom životu nanovorođene osobe?

Mnogi danas govore da su pod milošću Kristovom i da nas je Njegova milost spasila, pa možemo dalje živjeti u Duhu. Što to praktično znači?

Kada to pitate veliku većinu vjernika ili onih koji sebe takvima smatraju, oni će se koprcati, ali vam neće dati konkretne odgovore s primjerima iz života. Samo će vam govoriti o ljubavi i milosti i pravdenosti i takvim općenitim terminima da bi vam u biti prodali maglu.

Isus Krist ne prodaje maglu. On je konkretan i direktan. Evo što možemo izvući iz Njegovih Riječi:

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.

Ivan 14,21       Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

Ivan 15,10       Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“

Ako znamo koje je Krist dvije zapovijedi posebno istakao, onda smo se približili praktičnom životu.

Isus je rekao:
Marko 12,29    Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.

Marko 12,30    Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!

Marko 12,31    “Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.“

Odlično! Ali kako da ljubim Boga? Kako da se to očituje? Kako On može znati da Ga ja ljubim cijelim svojim bićem?

Vrlo lako! Ako pustim Duha Svetoga da djeluje ljubavlju kroz mene, onda će se ta ljubav vraćati Ocu na nebu u vidu zahvalnosti i vršenja svega što je Bogu po volji i čime ću Mu ugoditi.
Ali, šta je Bogu po volji?

Bog je svojim prstom napisao, a glasom izgovorio što je Njegova volja, još na gori Sinaj.

Mnogi danas kažu da je to Mojsijev zakon i da slovo tog zakona ubija. Pogrešno! Ubija nas grijeh. A zakon samo služi točnoj spoznaji grijeha. Ako znam što je grijeh, što je Bogu mrsko, zar ću to činiti, misleći da Bogu ugađam? NE! Ako je Bog nešto rekao, valja Mu biti poslušan, pa makar cio svijet oko mene bio neposlušan. Bog spašava pojedinačno, a ne kolektivno. Niti jedan čovjek ne može umjesto mene platiti za moje počinjene grijehe. To je jasno i zato je Bog sišao na zemlju uzevši narav sluge i postavši obličjem sličan čovjeku pod imenom Isus Krist. Taj je Sin čovječji JEDINI mogao na sebe preuzeti sve moje grijehe, umrijeti grijehu, a ponovo ustati živ i vratiti se odakle je i došao. Ne u prah zemaljski, kao prvi Adam, nego kao Duh životvorni na nebo. Otkrio nam je plan spasenja čovjeka od strane njegovog Stvoritelja. Onaj tko to shvati i prihvati, tko sebe preda Bogu da ga On oblikuje po svojoj volji, taj ima u sebi dar Duha Svetoga kojim je zapečaćen za vječnost. Znači li to da kad čovjek primi taj zalog vječnosti, može dalje činiti nešto protivno Božjoj volji, a samo po svojoj volji? NE! Bude li tako činio, Bog ima „gumicu“ i može ga izbrisati iz Janjetove knjige života koja je na nebu. Hoću li se kockati? Hoću li priznati Krista za svog Spasitelja, a živjeti po svom nahođenju na zemlji, s uvjerenjem da sam spašen? Ja se nebih tako igrala s vječnošću. No, vratimo se praktičnom življenju nanovorođene osobe.

Kad živim u Duhu, po Duhu i za Duha, onda nemam antagonizam prema Njegovim zapovjedima, jer znam da su one za moje dobro. Ne shvaćam ih kao nekakvo moranje, već ih shvaćam kao putokaz na putu za vječnost s Bogom i bližnjima. Upravo zato ih je i Isus predočio u dvije skupine. Prva skupina se odnosi na ljubav prema Bogu, a druga na ljubav prema bližnjima. Prve 4 Božje zapovijedi su također ljubav prema Bogu, a ostalih 6 su ljubav prema bližnjima.
Kako? Evo kako:
Ako ljubim Boga cijelim svojim bićem, onda neću imati drugih bogova osim Njega i neću se klanjati kipovima i neživim predmetima. Neću uzalud izgovarati Božje ime i zaboravljati njegov sveti blagoslovljeni dan. Ako ljubim bližnje kao samu sebe, onda:
neću nepoštivati roditelje i neću ubijati, neću krasti i lažno svjedočiti na bližnje svoje, neću učiniti preljuba (čak ni pomisliti tako nešto činiti), neću ni željeti nešto ili nekoga što i tko mi ne pripada, nego je od moga bližnjega.

To je praktično življenje nanovorođene Božje djece. A kad sve navedeno neću činiti, što je to što hoću činiti? Ne čineći navedeno, ja ću u biti izlijevati dobivenu ljubav od Boga natrag Njemu i oko sebe svojim bližnjima. Biti ću poslušno dijete Božje i koristan član društva.

Amen!

Razlog za čitanje Božje Riječi

(jedan razgovor između mene i nekog zagovornika crkvenih organizacija)

(ljudi na zemlji slave dan svih svetih, a neznaju za njegovo značenje, Bože smiluj nam se svima)

Čovjek koji traži Boga, a dolazi s predubjeđenjem da Isus nije Bog, bez dokaza da nije, taj ni ne traži Istinu, a time ni pravog Boga, već nudi svoju zabludu, bez želje da sasluša ljude koji mu nude Istinu temeljenu na Božjoj Riječi. Razlog za čitanje Biblije treba POTEĆI od njenog Autora, a ne od njezinih čitača. Čitači su tu samo da prenose Božju objavu.

Hebrejima 12,9 Mi smo imali zemaljske očeve za odgojitelje, i tu se dobro nalazili; nećemo li, PO JAČEM RAZLOGU, podložiti se Ocu duhova i primiti od njega život?

Hebrejima 12,25 Gledajte ne odbiti slušati onoga koja vam govori! Jer, nije li se izmaklo kažnjavanju kad oni odbiše slušati onoga koji ih upozoravaše na zemlji, PO JAČEM RAZLOGU mi nećemo izmaknuti, ako se okrenemo od ONOGA KOJI GOVORI S VISINE NEBESA.

Božja je Riječ jasna onima koji su primili I prihvatili vjerom RAZLOG ZA ČITANJE BOŽJE RIJEČI, OD BOGA. Oni koji čekaju da ih neki čovjek, bez toga, uvede u Istinu, ti još uvijek nisu čuli svog Nebeskog Tvorca s POZIVOM.

1. Petrova 2,9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;

2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Hebrejima 5,4 I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.

Kološanima 3,3 Jer umrijeste, i vaš je život skriven s Kristom u Bogu.
Kako onda možeš tvrditi da je centar vjere neka crkvena institucija na zemlji? AKO SMO ŽIVOTOM SKRIVENI S KRISTOM U BOGU, onda to znači da je CENTAR U BOGU! Nema tu svađanja. To kaže Božja Riječ, tko se suprotsatvlja Božjoj Riječi iznoseći neku ljudsku nauku ili tradiciju, taj se suprotstavlja Bogu od koga je sve.
Job 13,7 Hoćete li za Boga govoriti laži, ili prijevaru iznijeti za njega?
Job 13,8 Hoćete li se zauzeti za njega ili se boriti za Boga?
Marko 9,42 Tko navede jednoga od ovih malenih koji vjeruju, da se spotakne, za njega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more.
Kološanima 1,16 Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.
Tu ti jasno I glasno piše da je SVE VIDLJIVO I NEVIDLJIVO U BOGU STVORENO. Kako onda vjerovati da Bog prebiva u Katoličkoj crkvi? Pa zar je Katolička crkva VEĆA OD SAMOG BOGA?

Djela apostolska 17,24 Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,

BOG, KOJI JE STVORIO SVIJET I SVE, ŠTO JE U NJEMU, ON, JER GOSPODAR NEBA I ZEMLJE, NE STANUJE U RUKOTVORENIM HRAMOVIMA!!!!!!!

Ezekiel 5,5 Ovako govori Jahve Gospod: “Ovo je Jeruzalem! Postavih ga u središte naroda, okružih ga zemljama!

TO JE BILO SREDIŠTE OKUPLJANJA BOŽJEG IZABRANOG NARODA NA ZEMLJI.

Sada je tijelo Kristovo sakriveno u Kristu koji je Ocu zdesna na nebu I priprema stanove za svoje vjerne. Kad ih pripremi doći će po svoje vjerne (OSTATAK, STADO MALO) I uskrsle vjerne (VELIKO MNOŠTVO). Odlazimo na nebo na 1000 godina, a nakon toga slijedi:
Otkrivenje 21,2 I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.

Dakle TO JE KRISTOVA ZARUČNICA KOJA ZAJEDNO S NJIM DOLAZI NA NOVU ZEMLJU S NEBA OD BOGA.

Da zaključim: Vidljivog centra danas na zemlji NEMA, jer I mrtvi I živi vjerni su U KRISTU KOJI JE NA NEBU. Dakle, VJERNI SU SVI U BOGU. Duh Sveti se ne izlijeva na organizacije zemaljske, već Ga primaju POJEDINCI koje je BOG POZVAO. Onaj tko nije čuo ili je odbio poziv, nema opravdanja, jer TRUBE SU TRUBILE!!! IZAĐITE IZ BABILONA NARODE MOJ!!! Onaj kome je centar Babilon, taj ne može imati za centar NOVI JERUZALEM! BIRAJTE!

VIDLJIVO SREDIŠTE BOŽJE RIJEČI NA ZEMLJI:
Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.
Psalam 118,9 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.
Provjeri da li su to CENTRALNI STIHOVI U BIBLIJI, pa mi javi?! 🙂

Ja se ne oslanjam na čovjeka, moj je Pastir na nebu. Žao mi je što to to ne dopire do tvojih ušiju.

Sve je super i sve je za pet , ali ako imaš zajednicu, onda ona ima i ljudi koji su tamo…i vjerovatno ljudi imaju neke službe, preko kojih Bog djeluje kroz njih.

Uvjerila sam se da je sve to licemjerje, forma, sve bez Božje snage, sve se oslanja na vlastitu silu, sve se radi iz neke koristi, NEMA LJUBAVI BOŽJE MEĐU BRAĆOM, KOJA BI POSVJEDOČILA DA LJUBE I BOGA. Božje zapovijedi se ne slušaju I krše se, a tko ne sluša Zakon Božji, kako može biti ljubavi Božje u njemu? Bog me uputio da SVE PROVJERAVAM I primila sam UVJERENJE da je sve ovo na zemlji lažna kristova zaručnica. Prave ovčice izlaze na zov Pastira iz svojih torova I idu među vukove da TRUBE, a tko čuje, čuje??!!!

BDIJTE, JER NE ZNATE ČAS KRISTOVOG DOLASKA! NEMOJTE DA VAS NAĐE NESPREMNE!

Odgovor meni od Duha Svetog:

2. Korinćanima 7,16   Radujem se što se u svemu mogu pouzdati u vas.

Moj odgovor:
Psalam 71,14  A ja ću se svagda uzdati u tebe, svu slavu tvoju umnožavat ću.

Amen!

Punina rasta Kristovog

Ispišeš stranicu. Povučeš granicu. Staviš točku.
Nova rečenica počinje velikim slovom, pa si i ti veći.
Naučiš reći:“NE“, da bi ljudi konačno počeli cijeniti tvoje:“DA“.
To je život!
Efežanima 4, 11On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje 12da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova 13dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: 14da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi. 15Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, 16od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.
Efežanima 4, 21ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: 22da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, 23a obnavljati se duhom svoje pameti 24i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Amen!

Prijateljstvo

Prijateljstvo nije kad ste nerazdvojni, nego kad ste razdvojeni, a ipak znate da se ništa između vas neće promijeniti.

Mudre izreke 18,1

Tko se hoće rastaviti, pronađe kakvu izliku; svim sredstvima dovodi do svađe.


Rimljanima 8,35

Tko će nas rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu? Nevolja? ili tjeskoba? ili progonstvo? ili glad? ili golotinja? ili pogibao? ili mač?


Rimljanima 8,39

Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može nas rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.


Ivan 14,2

U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.


Ivan 14,3

I kad otidem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja.

Muški prijatelj vrijedi ženi kao 10 ženskih.

Efežanima 2,14

Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.


Efežanima 2,16

te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.


Jakovljeva 4,4

Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega.

Prijateljstvo; najljepša stvar na svijetu!

Poslovice 17,9

Tko traži prijateljstvo zaboravlja pogrješke; sjetiti ih se razdvaja prijatelja.


Poslovice 27,5

Bolje vrijedi jedno otvoreno upozorenje nego jedno suviše suzdržano prijateljstvo.

Pravo prijateljstvo počinje tek onda kada šutnja između dvije osobe postane ugodna.

2. Petrova 1, 4 Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste utekli od pogubne požude svijeta.

5 I zato iz sve snage poradite, da pokažete u vjeri svojoj krepost, a u kreposti poznanje,

6 A u poznanju uzdržljivost, a u uzdržljivosti strpljivost, a u strpljivosti pobožnost,

7 A u pobožnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Božju.

8 Jer ako je ovo u vama i množi se, neće vas ostaviti besposlene i bez ploda za poznanje našega Gospodina Isusa Krista.

9 Jer tko nema ovoga, slijep je i rukom pipa, i zaboravio je očišćenje od starih svojih grijeha.


Job 42,10

I Gospod preokrenu sudbinu Jobovu, jer se je bio pomolio za prijatelje svoje. Dvojinom dade opet Jobu sve, što je bio posjedovao.

Ivan 15,13

Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko život svoj položi za prijatelje svoje.

Za Kristove divne riječi, za Njegovo divno srce, za divno prijateljstvo … Velika HVALA!

Rimljanima 5,10

Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću Sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma kao pomireni spasiti u životu njegovu.

 

Rimljanima 11,28

Po evanđelju dakle neprijatelji su zbog vas; a po izboru ljubimci zbog otaca.

Rimljanima 12,20

Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to, ugljevlje ognjeno skupit ćeš na glavu njegovu.

 

 

2. Solunjanima 3,15

Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga opominjite kao brata!

 

 

Apostolska djela 27,25

Smjelo, dakle, prijatelji moji! Ja vjerujem Bogu: bit će kako mi je on kazao.

 

 

3. Ivanova 1,15

Mir tebi! Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi prijatelje po imenu!

Amen!

Ponekad samu sebe pitam:”Ženo, odakle ti tolika snaga?”

Ponekad samu sebe pitam:”Ženo, odakle ti tolika snaga?”
A onda se sjetim:”Ja sam ratnik žena, ne gubitnik!”
Sjetim se Isusovih riječi:
Ivan 16,33       To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!

Filipljanima 4,13 Sve mogu u Onome koji me jača!
Efežanima 6, 10Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, 15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! 16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. 17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju. 18Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, 19i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja 20kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
Efežanima 6,11 Obucite se u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla!

Kološanima 3,12 Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost; 13te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!
Kološanima 3,14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.

Amen!

Podrediti život potpuno Riječi Božjoj

“To znači podrediti život potpuno Reči Božjoj.”

 

Ne! Čovjek koji svoj život podređuje nekome ili nečemu, taj je čovjek rob. Bog ne želi da Njegova stvorenja Njemu budu robovi. Bog nam u svojoj Riječi daje Istinu koja čovjeka OSLOBAĐA, ropstva grijehu.

Ivan 8, 31….. »Ako ostanete u mojoj riječi,

uistinu, moji ste učenici;

32upoznat ćete istinu

i istina će vas osloboditi.«

Ivan 8, 36Ako vas dakle Sin oslobodi,

zbilja ćete biti slobodni.

Dakle, čovjek koji je cijelog sebe predao Bogu, prima od Boga dar Duha Svetog koji ga ispunjava Istinom, a ta Istina čovjeka OSLOBAĐA, a ne podređuje. Onaj tko misli podrediti život Riječi Božjoj, taj nije oslobođen, znači nema Istinu u sebi. Takav je čovjek uvijek na meti sotoninih strijela I lak je plijen. Takav čovjek služi Bogu, trudeći se u svojoj sili zaslužiti Božju naklonost. Takav čovjek očekuje da on bude nagrađen zbog svoje podređenosti, a ne da on svojim životom slobode proslavlja Boga. Samo čovjek koji Bogu služi da bi Boga proslavljao, a ne sebe, samo taj čovjek je uistinu slobodno biće. Takvom čovjeku ništa nije teško I takav čovjek se ne osjeća podređenim, nego zahvalnim. Slava Bogu!

Amen!

Služba pravednosti – što to znači u praktičnom životu nanovorođene osobe?

Mnogi danas govore da su pod milošću Kristovom i da nas je Njegova milost spasila, pa možemo dalje živjeti u Duhu. Što to praktično znači?

Kada to pitate veliku većinu vjernika ili onih koji sebe takvima smatraju, oni će se koprcati, ali vam neće dati konkretne odgovore s primjerima iz života. Samo će vam govoriti o ljubavi i milosti i pravdenosti i takvim općenitim terminima da bi vam u biti prodali maglu.

Isus Krist ne prodaje maglu. On je konkretan i direktan. Evo što možemo izvući iz Njegovih Riječi:

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.

Ivan 14,21       Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

Ivan 15,10       Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“

Ako znamo koje je Krist dvije zapovijedi posebno istakao, onda smo se približili praktičnom životu.

Isus je rekao:
Marko 12,29    Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.

Marko 12,30    Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!

Marko 12,31    “Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.“

Odlično! Ali kako da ljubim Boga? Kako da se to očituje? Kako On može znati da Ga ja ljubim cijelim svojim bićem?

Vrlo lako! Ako pustim Duha Svetoga da djeluje ljubavlju kroz mene, onda će se ta ljubav vraćati Ocu na nebu u vidu zahvalnosti i vršenja svega što je Bogu po volji i čime ću Mu ugoditi.
Ali, šta je Bogu po volji?

Bog je svojim prstom napisao, a glasom izgovorio što je Njegova volja, još na gori Sinaj.

Mnogi danas kažu da je to Mojsijev zakon i da slovo tog zakona ubija. Pogrešno! Ubija nas grijeh. A zakon samo služi točnoj spoznaji grijeha. Ako znam što je grijeh, što je Bogu mrsko, zar ću to činiti, misleći da Bogu ugađam? NE! Ako je Bog nešto rekao, valja Mu biti poslušan, pa makar cio svijet oko mene bio neposlušan. Bog spašava pojedinačno, a ne kolektivno. Niti jedan čovjek ne može umjesto mene platiti za moje počinjene grijehe. To je jasno i zato je Bog sišao na zemlju uzevši narav sluge i postavši obličjem sličan čovjeku pod imenom Isus Krist. Taj je Sin čovječji JEDINI mogao na sebe preuzeti sve moje grijehe, umrijeti grijehu, a ponovo ustati živ i vratiti se odakle je i došao. Ne u prah zemaljski, kao prvi Adam, nego kao Duh životvorni na nebo. Otkrio nam je plan spasenja čovjeka od strane njegovog Stvoritelja. Onaj tko to shvati i prihvati, tko sebe preda Bogu da ga On oblikuje po svojoj volji, taj ima u sebi dar Duha Svetoga kojim je zapečaćen za vječnost. Znači li to da kad čovjek primi taj zalog vječnosti, može dalje činiti nešto protivno Božjoj volji, a samo po svojoj volji? NE! Bude li tako činio, Bog ima „gumicu“ i može ga izbrisati iz Janjetove knjige života koja je na nebu. Hoću li se kockati? Hoću li priznati Krista za svog Spasitelja, a živjeti po svom nahođenju na zemlji, s uvjerenjem da sam spašen? Ja se nebih tako igrala s vječnošću. No, vratimo se praktičnom življenju nanovorođene osobe.

Kad živim u Duhu, po Duhu i za Duha, onda nemam antagonizam prema Njegovim zapovjedima, jer znam da su one za moje dobro. Ne shvaćam ih kao nekakvo moranje, već ih shvaćam kao putokaz na putu za vječnost s Bogom i bližnjima. Upravo zato ih je i Isus predočio u dvije skupine. Prva skupina se odnosi na ljubav prema Bogu, a druga na ljubav prema bližnjima. Prve 4 Božje zapovijedi su također ljubav prema Bogu, a ostalih 6 su ljubav prema bližnjima.
Kako? Evo kako:
Ako ljubim Boga cijelim svojim bićem, onda neću imati drugih bogova osim Njega i neću se klanjati kipovima i neživim predmetima. Neću uzalud izgovarati Božje ime i zaboravljati njegov sveti blagoslovljeni dan. Ako ljubim bližnje kao samu sebe, onda:
neću nepoštivati roditelje i neću ubijati, neću krasti i lažno svjedočiti na bližnje svoje, neću učiniti preljuba (čak ni pomisliti tako nešto činiti), neću ni željeti nešto ili nekoga što i tko mi ne pripada, nego je od moga bližnjega.

To je praktično življenje nanovorođene Božje djece. A kad sve navedeno neću činiti, što je to što hoću činiti? Ne čineći navedeno, ja ću u biti izlijevati dobivenu ljubav od Boga natrag Njemu i oko sebe svojim bližnjima. Biti ću poslušno dijete Božje i koristan član društva.

Amen!

Dragomir Djuric PITANJE ZA SVE VERE-DENOMINACIJE-CRKVE??? DA LI PASTOR TREBA BITI PLAĆEN,MOLIM ISKREN ODGOVOR…

U vrijeme levita i njihovih dužnosti, oni nisu posjedovali svoja osobna materijalna dobra, ali im je narod odvajao sredstva od kojih su oni namirivali svoje troškove za život i službu Bogu. Danas više levitska služba ne postoji, jer je naš Svećenik na nebu i to je sam Isus Krist osobno. Znači mi danas ne trebamo plaćati neke ljude da vrše službu svećenika, kad to radi naš Prvosvećenik Isus Krist na nebu. Naše je da odvojimo desetinu dobara za ljude oko nas koji su u potrebi (siromašni, gladni, žedni, beskućnici i ostali koji nemaju dovoljno za život), a mi svi koji imamo Krista za Svećenika, smo Njegovo kraljevsko svećenstvo i svi mi živimo od svoga rada i Božje milosti. Nema dakle više potrebe da posebno plaćamo pastore za obnašanje službe. Svatko od nas može sročiti propovijed, ako iole proučavamo Božju Riječ i živimo po Njoj.

Potvrda iz Pisma:
Brojevi 18,23   Neka samo leviti obavljaju službu u Šatoru sastanka; i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vaše naraštaje; među Izraelcima neka nemaju posjeda,

Brojevi 18,24   jer ja im predajem u posjed desetine što ih Izraelci prinose na dar Jahvi. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda među Izraelcima.

Hebrejima 7,20           I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima,

Hebrejima 7,21           a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: “Zauvijek ti si svećenik”.

Hebrejima 7,22           Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.

Hebrejima 7,23           K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati.

Hebrejima 7,24           A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

Hebrejima 7,25           Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.

Hebrejima 7,26           Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa –

Hebrejima 7,27           koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.

1. Petrova 2,9  A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu;

1. Ivanova 3,17           Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?
Amen!

Stvoritelj i Njegova stvorenja!

1. Korinćanima 13,11
Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
1. Korinćanima 13,12
Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
1. Korinćanima 13,13
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Nismo mi Bog, nego je Bog u nama I mi smo u Njemu. Samo je jedan Bog, a mi smo Njegova stvorenja, jer smo stvoreni. Bog je Bog I On nije stvoren, jer postoji oduvijek I zauvijek u vječnosti. Čovjek je stvoren na sliku Božju, ali čovjek ma koliko želio, ne može postati Bog, jer Bog se ne postaje. Bog JEST! Da bimso mi bivstvovali, trebamo biti U BOGU I trebamo imati u sebi Boga. Prema tome, čovjek sada samo gleda u zagonetki kroz ogledalo, a kada dođe Bog po svoju djecu, onda ćemo Ga gledati, licem u lice, bez zagonetke ćemo znati da je On JEDAN JEDINI BOG, a mi smo Njegova stvorenja koja neizmjerno voli.

Ivan 14,20       U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.


Amen!

Možemo li imati vječni život, ako nas ne poznaje Bog i ako mi ne poznajemo Njega?

Da vidimo što je to po Bibliji, vječni život?

Ivan 17,3         A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.

Znači, mi moramo UPOZNATI Boga i Isusa Krista, jer to je život vječni.
A kako možemo upoznati Boga?

Ivan 12,50       I znam: zapovijed njegova jest život vječni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac.

Iz ovog stiha je vidljivo da čovjek treba upoznati Božje zapovijedi, jer i one jesu život vječni.
Da bi čovjek upoznao Božje zapovijedi, mora proučavati Božju Riječ (Bibliju) s vjerom.
Čovjek i vjeru prima od Boga.

Djela apostolska 15,9  Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.

A što je u biti ta vjera?

Hebrejima 11,1           A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Ta vjera nam je dana od Boga svima, ali nisu je i neće je svi ljudi prihvatiti. Božji dar ljudima je i sloboda izbora. Tako da Bog samo kuca na vrata našeg srca, ali ne provaljuje i ne inzistira da Ga prihvatimo (da Mu povjerujemo), ako to svojom voljom ne želimo. Bog je ljubav i On poštuje naše odluke, premda zna da ne prihvaćajući Njega, idemo u vječnu razdvojenost, odnosno drugu smrt.
Bog poštuje našu slobodnu volju, ali uporno kuca i čeka da Ga potražimo i zazovemo. On je spreman u svakom trenutku odazvati se i objaviti se. Mnogi ljudi misle da im se Bog treba objaviti kroz neku viziju ili san ili neko nadnaravno čudo, ali ne mora tako biti. Evo kako još, čovjek može primiti vjeru od Boga?:

Rimljanima 10,17        Dakle vjera je od propovijedanja, a propovijedanje riječju Kristovom.

Rimljanima 4,20          Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu,
Judina 1,20     A vi, ljubljeni, naziđujte se svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome!

Znači, na nama je da pozovemo Boga u svoj život tako što ćemo vjerovati da On uistinu postoji.

Hebrejima 11,6           A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,

1. Ivanova 1,9 Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

Dakle, ne traži Bog od nas ono što nam i Sam ne daje. On je nama vjeran i On je taj koji će nas očistiti od naših grijeha. Nemojmo misliti da nas Bog neće prihvatiti takve kakvi jesmo (grešni i prljavi). Isus je lijepo rekao:
Ivan 12,47       Tko čuje moje riječi, ali ih ne drži, ja mu neću suditi, jer ne dođoh da sudim, nego da spasim svijet.

Rimljanima 3,23          Jer svi sagriješiše i nemaju slave Božje.

Rimljanima 5,12          Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše,

Rimljanima 5, 18Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! 19Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.

20A zakon nadođe da se umnoži grijeh. Ali gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost: 21kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Ako je tome tako, što nam onda valja činiti? Kroz stari i novi zavjet poziv svim ljudima od Boga je isti:

Ezekiel 18,32   Jer meni nije mila smrt onoga koji ima umrijeti, govori svemogući Gospod. “Obratite se i živite!”

Hošea 14,2      Uzmite sa sobom riječi pokajanja! Obratite se Gospodu i recite mu: “Oduzmi svu krivnju i umilostivi se! I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev usana svojih.

Joel 2,12          Ali i sada još govori Gospod: “Svim srcem obratite se k meni posteći, plačući i tugujući!”

Joel 2,13          Razderite srca svoja a ne haljine svoje! Obratite se Gospodu, Bogu svojemu, jer je on milostiv i milosrdan, dugotrpan i bogat milosrđem i požali nesreću.
Marko 1,15      Govoreći: “Vrijeme se je ispunilo, kraljevstvo je Božje blizu Obratite se i vjerujte u evanđelje!”

Djela apostolska 2,38  Petar im reče: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;

Djela apostolska 3,19  Činite dakle pokajanje i obratite se, da se unište grijehi vaši, da dođu vremena okrepe od lica Gospodnjega,

A hoće li me onda Bog poznati? Kako da znam da me Bog prihvaća i želi u kraljevstvu svome za vječnost? Kako da budem siguran ili sigurna da poznajem pravog Boga koji je ujedno i Spasitelj?
Ovo su Božja obećanja:

Ivan 6, 37Svi koje mi daje Otac

doći će k meni,

i onoga tko dođe k meni

neću izbaciti;

38jer siđoh s neba

ne da vršim svoju volju,

nego volju onoga koji me posla.

39A ovo je volja onoga koji me posla:

da nikoga od onih koje mi je dao

ne izgubim,

nego da ih uskrisim u posljednji dan.

40Da, to je volja Oca mojega

da tko god vidi Sina

i vjeruje u njega,

ima život vječni

i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

Ivan 6, 44Nitko ne može doći k meni

ako ga ne povuče Otac koji me posla;

i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

45Pisano je u Prorocima:

Svi će biti učenici Božji.

Tko god čuje od Oca i pouči se,

dolazi k meni.

46Ne da bi tko vidio Oca,

doli onaj koji je kod Boga;

on je vidio Oca.

47Zaista, zaista, kažem vam:

tko vjeruje, ima život vječni.

Ivan 10, 27Ovce moje slušaju glas moj;

ja ih poznajem i one idu za mnom.

28Ja im dajem život vječni

te neće propasti nikada

i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.

29Otac moj, koji mi ih dade,

veći je od svih

i nitko ih ne može ugrabiti

iz ruke Očeve.

30Ja i Otac jedno smo.«

Ivan 16, 7No kažem vam istinu:

bolje je za vas da ja odem:

jer ako ne odem,

Branitelj neće doći k vama;

ako pak odem,

poslat ću ga k vama.

8A kad on dođe,

pokazat će svijetu

što je grijeh,

što li pravednost,

a što osuda:

9grijeh je

što ne vjeruju u mene;

10pravednost –

što odlazim k Ocu

i više me ne vidite;

11a osuda –

što je knez ovoga svijeta osuđen.

12Još vam mnogo imam kazati,

ali sada ne možete nositi.

13No kada dođe on – Duh Istine –

upućivat će vas u svu istinu;

jer neće govoriti sam od sebe,

nego će govoriti što čuje

i navješćivat će vam ono što dolazi.

14On će mene proslavljati

jer će od mojega uzimati

i navješćivati vama.

15Sve što ima Otac, moje je.

Zbog toga vam rekoh:

od mojega uzima

i – navješćivat će vama.«

Ivan 14, »Ako me ljubite,

zapovijedi ćete moje čuvati.

16I ja ću moliti Oca

i on će vam dati drugoga Branitelja

da bude s vama zauvijek:

17Duha Istine,

kojega svijet ne može primiti

jer ga ne vidi i ne poznaje.

Vi ga poznajete

jer kod vas ostaje i u vama je.

18Neću vas ostaviti kao siročad;

doći ću k vama.

19Još malo i svijet me više neće vidjeti,

no vi ćete me vidjeti

jer ja živim i vi ćete živjeti.

20U onaj ćete dan spoznati

da sam ja u Ocu svom

i vi u meni i ja u vama.

21Tko ima moje zapovijedi i čuva ih,

taj me ljubi;

a tko mene ljubi,

njega će ljubiti Otac moj

i ja ću ljubiti njega

i njemu se očitovati.«

Eto, dragi moji, jeste li sada sigurni da vas Bog poznaje i da vi poznajete Njega?

Amen!

Moju Gordost promijeni u Smjernost!

1. Korinćanima 3,21   Tako, nek nitko ne temelji svoju gordost na ljudima, jer, sve je vaše:


1. Korinćanima 3, 18Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. 19Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. 20I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. 21Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. 22Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, 23vi Kristovi, a Krist Božji.

1. Korinćanima 4,6     Zbog vas, Braćo, ja sam ovo predstavio u jednom drugom obliku, primjenjujući na Apola i na mene, da bi naš primjer vi naučili i ne bi se napuhali od gordosti suprotstavljajući se jedni drugima.


1. Korinćanima 9,15   Ali, ja nisam koristio ni jedno od tih prava i ne pišem ove redove za potraživati ih. Radije umrijeti… Nitko mi neće oduzeti taj razlog *gordosti!

1. Korinćanima 9, 1Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu? 2Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste pečat mojega apostolstva u Gospodinu.

3Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo: 4Zar nemamo prava jesti i piti? 5Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća Gospodnja i Kefa? 6Ili samo ja i Barnaba nemamo prava ne raditi? 7Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado pa od mlijeka stada ne jede? 8Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i Zakon? 9Jer u Mojsijevu zakonu piše: Ne zavezuj usta volu koji vrši! Zar je Bogu do volova? 10Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da će dobiti dio. 11Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna? 12Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još većma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanđelju Kristovu? 13Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele? 14Tako je i Gospodin onima koji evanđelje navješćuju odredio od evanđelja živjeti.

15No ja se ničim od toga nisam poslužio. A i ne napisah toga da bi se tako postupilo prema meni. Radije umrijeti, nego… Te mi slave nitko neće oduzeti! 16Jer što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. 17Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je povjerena. 18Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno, ne služeći se svojim pravom u evanđelju.

19Jer premda slobodan od sviju, sâm sebe svima učinih slugom da ih što više steknem. 20Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom – premda ja nisam pod Zakonom – da one pod Zakonom steknem; 21onima bez Zakona, kao da sam bez zakona – premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu – da steknem one bez Zakona; 22bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. 23A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.

24Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. 25Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. 26Ja dakle tako trčim – ne kao besciljno, tako udaram šakom – ne kao da mlatim vjetar, 27nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sâm ne budem isključen pošto sam drugima propovijedao.

1. Korinćanima 9,16   Jer, navješćivati Evanđelje nije jedan razlog gordosti za mene, to je jedna nužda koja mi se nameće: nesretan ja ako ne navješćujem Evanđelje!

1. Korinćanima 13,4   Ljubav je strpljiva, ljubav čini uslugu, ona ne zavidi, ona se ne prsi, ona se ne nadimlje od gordosti,

1. Korinćanima 15,31 Svakog dana, ja sam izložen smrti, istina, Braćo, vi ste moja *gordost u Isusu Kristu.

Psalam 132,1  Opomeni se, Gospode, Davida i sve smjernosti njegove,

Price Solomunove 15,33         Strah je Gospodnji nastava k mudrosti, i prije slave ide smjernost.

Price Solomunove 18,12         Pred propast podiže se srce čovjeku, a prije slave ide smjernost.

Price Solomunove 22,4           Smjernosti i strahu Gospodnjem plata je bogatstvo i slava i život.

Rimljanima 12,3          Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je među vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smjernosti kao što je kome Bog udijelio mjeru vjere.
Hebrejima 5,7 On je u dane tijela svojega prošnje i ponizne molitve k onome, koji ga je mogao izbaviti od smrti, s velikom vikom i suzama prinosio, i bio je uslišen za svoju smjernost,
(Hebrejima 5, 5Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, 6po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu. 7On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bî uslišan zbog svoje predanosti: 8premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati 9i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja – 10proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.)

Amen!

Ljubav Božja kao poticaj!

Strah Gospodnji je početak mudrosti, ali LJUBAV JE BOŽJA POTICAJ DA SE VRŠI NJEGOVA VOLJA.

 

Ako ja Bogu služim potaknuta strahom, jer je On moćan I može me kazniti, onda to nije zdrava služba.

 

Bog kaže da je ON LJUBAV.

 

1. Ivanova 4,18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.

 

Čovjek koji vrši službu Božju, a boji se Boga, taj nije pustio u sebe izlijevanje Božje ljubavi. Da je, onda bi služio Bogu potaknut snagom te ljubavi, a ne strahom pred Božjom kaznom.

Jeremija 31,3 Iz daljine objavio mi se Gospod: “Ljubavlju vječnom ljubim te, zato sam ti tako dugo sačuvao milost.”

1. Ivanova 4,10 U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
1. Ivanova 4,11 Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1. Ivanova 3,1 Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: “Mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.”

2. Ivanova 1,6 I u tom je ljubav, da hodimo po zapovijedima njegovim. Kao što ste čuli od početka, ovo je zapovijed njegova, da hodite po njoj.

1. Ivanova 5,3 Jer, evo što je ljubav Božja: da čuvamo zapovijedi njegove. a, zapovijedi njegove nisu teret,

Rimljanima 13,10 Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.

1. Ivanova 4,16 A mi, mi poznajemo, zato smo povjerovali, ljubav koju Bog očituje u sred nas. Bog je ljubav: tko boravi u ljubavi boravi u Bogu i Bog boravi u njemu.

Amen!

KUKAVICAMA

Otkrivenje 21, 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Matej 10,32Tko god prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim na nebesima

Matej 10,33A tko zataji mene pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred Ocem svojim na nebesima.

( Matej 10,33A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima. )

Marko 8,34Tada dozva narod s učenicima i reče im: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme križ svoj na sebe i neka tako ide za mnom!

Luka 9,23A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!“

Ivan 21,15Iza objeda reče Isus Simonu Petru: “Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,16Reče mu opet drugi put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,17Reče mu treći put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: “Ljubiš li me?” i reče mu: “Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu Isus: “Pasi ovce moje!“

Amen!

Kakvu „revnost“ Bog želi od čovjeka?

Čovjek ne treba samo “pokazivati odlučnost” da služi Bogu. Čovjek treba dragovoljno služiti Bogu. Mogu ja biti odlučna u nečemu, a da to nikada ne primjenim u praksi, to Bogu ne treba. Bog traži blizak odnos sa svojim stvorenjima. U tom zajedništvu čovjek svakoga dana moli Boga da mu pokaže što da čini I kako da čini da bi njegovo djelo bilo na slavu Bogu?! To Bog želi od čovjeka, a onaj tko je predan Bogu cijelim svojim bićem (ne samo srcem, već I umom I dušom I snagom svojom), to jako dobro zna. Ljubav je prije svega međusoban odnos. Ako ja Bogu služim samo polovično, djela ne prate tu službu, onda sam ja razdijeljena osoba, o kojoj Bog kaže:

Hošea 10,2 Razdijeljeno je srce njihovo. …

 

Jakov 1, 8čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.

 

Jakov 1, 22Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. 23Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: 24promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. 25A koji se òglêdâ u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.

1. Kraljevima 8,61 A srce vaše neka bude nepodijeljeno odano Gospodu, Bogu našemu, da hodite po zakonu njegovu i držite zapovijedi njegove, kao danas!”

Jošua 22,5 Samo, pazite dobro primijenjivati zapovijedi Zakona koji vama propisa Mojsije, sluga GOSPODA, vašeg Boga; ljubite GOSPODA, svojeg Boga; hodite u svemu njegovim putovima, čuvajte njegove zapovijedi, prionite užnjega, služite mu svim svojim srcem i SVIM BIĆEM SVOJIM. “

 

Matej 12,25 Isus prozre misli njihove i reče im: “Svako kraljevstvo, što je u sebi razdijeljeno, raspada se; ni jedan grad, nijedna kuća, što je u sebi razdijeljena, ne može postojati.

Hebrejima 4,12 Jer je živa riječ Božja, i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i namjerama srca.

 

Čovjek može biti “revan” I u lošim stvarima I djelima, a da misli da čini nešto dobro.

Onaj čovjek koji ima blizak odnos s Bogom, činit će djela ljubavi, jer ljubav koju prima od Boga jednostavno mora dijeliti dalje oko sebe I tako proslavlja Boga. Onaj tko “revnuje” za Boga, a pri tome samo misli na neku nagradu za sebe, taj nema šta tražiti u kraljevstvu Božjem. Čovjekova “revnost” može slabiti jedino onda I ako taj čovjek očekuje, a  ne prima neku nagradu za svoj trud, pa gubi motivaciju. Međutim, čovjek koji je u zajedništvu s Bogom živim, ne gubi motivaciju nikada I njegova “revnost”, ne može oslabiti, jer je priključen na izvor ljubavi koji stalno ulijeva novu snagu I potiče ga da djeluje bez očekivanja neke nagrade za uloženi trud.

 

Stoga, sotona, nema šanse da oslabi “revnost”, ma koliko da se trudi, kod čovjeka koji je u bliskom odnosu s Bogom.   J

Amen!

Kako služiti Bogu?

Da bi čovjek primio Svetog Duha i znao svoju službu ovdje na zemlji, mora se pokoriti Bogu više nego ljudima.

Djela apostolska 5, 32I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«
Djela apostolska 5, 29Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima!

Duh Sveti oblikuje čovjeka iznutra za vršenje službe Bogu. On osposobljava čovjeka za službu i djeluje kroz njega na druge ljude. Sve na slavu Božju.

Jakovljeva 4,7 Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavlu, i pobjeći će od vas!

Evo kako čovjek može služiti Bogu:

2. Timoteju 4,5            A ti budi razborit u svemu, trpi zlo, učini djelo evanđelista, službu svoju izvrši potpuno!

Kako znamo da Bog osposobljava čovjeka za vršenje takve službe?
Evo kako:

2. Timoteju 1,7            Jer nam Bog ne dade duha bojažljivosti, nego jakosti i ljubavi i razboritosti.

Bog nam daje svoju razboritost da se nebismo oslanjali na našu, Bog nas jača kako bismo mogli podnositi patnje, Bog svojom ljubavlju iz nas istjeruje strašljivost, kako bismo hrabro propovijedali Radosnu vijest. A što je onda na čovjeku da čini?

Psalam 100,2  Služite Gospodu s veseljem, pristupite pred lice njegovo s klicanjem!

Rimljanima 12, 1Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. 2Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

A evo što je Bogu milo i što traži od čovjeka kojeg je pozvao u službu:

Rimljanima 12, 9Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! 10Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! 11U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! 12U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! 13Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!

14Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! 15Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! 16Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! 17Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! 18Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

19Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin. 20Naprotiv:

Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga,

i ako je žedan, napoj ga!

Činiš li tako,

ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.

21Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

Koji je smisao službe Bogu za čovjeka?

Job 36, 11Poslušaju li te mu se pokore,

dani im završavaju u sreći,

u užicima godine njihove.

1. Petrova 5, 2 ……. ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno;

1. Petrova 5, 6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. 9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. 10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

Koji je smisao službe Bogu za Boga?

Efežanima 1, 10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

Efežanima 1, 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Efežanima 1, 11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

Čovjek kada čuje ovu Radosnu vijest, može odlučiti ili da služi Bogu, onako kako to On traži, znajući svemu smisao ili odbiti službu, pridruživši se buntovnicima u ognjenom jezeru i nestati bez smisla.

Amen!

Kako se očituje poniznost?

Čovjek koji unaprijed zna da postoji mogućnost da ne ispoštuje neki dogovor, taj ne treba ni sklapati dogovor. Znači, ako mogu pretpostaviti da neću moći nešto ispuniti, onda to neću ni obećavati. Obećati, pa ne ispuniti, to je znak da čovjek nije vođen Duhom Božjim, jer da je, ispunio bi obećanje, baš kao što Bog ispunjava svoja obećanja.
Poniznost se prije svega očituje čovjekovim predanjem Božjoj volji. Kad je čovjek u službi Božje volje, onda mu ona ne daje mnogo mogućnosti da griješi. Ako takav čovjek zgriješi, on je svjestan da žalosti Duha Svetog I to ubuduće neće činiti. U tome se očituje poniznost. Ako ja priznam grešku, a opet je učinim, onda ja nisam shvatila značenje poniznosti. U Kristu smo svi jedno, nema više ni muško, ni žensko, ni bilo koja nacija, nego je Krist sve u svemu. Ako mi se netko ispriča, nije se ispričao meni, već Kristu koji je u meni. Ako se ponizim pred bratom, ili sestrom, onda sam se u biti ponizila pred Kristom.

Matej 25,40 A kralj će im odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!`

Galaćanima 2,20 A ja živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sad živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio, i predao samoga sebe za mene.

Amen!

Kako ljubiti bližnjega kao samoga sebe?

Prvo da vidimo što znači „ljubiti samoga sebe“?

Izreke 18, 8.- Tko stječe razboritost, ljubi sebe, a tko čuva razum, nalazi sreću.

Kako steći razboritost?

Job 28, 28.- Čovjeku je rekao: Boga se bojati jest mudrost, i zla se kloniti jest razboritost.

Izreke 2, 1.-6.- Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebe moje zapovijedi, i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru; jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom- tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje. Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.

Psalam 111, 10.- Početak je mudrosti strah Gospodnji; tko po njemu djeluje, dobije razboritost spasonosnu, hvala njegova traje dovijeka.

Psalam 9, 10.- Početak je mudrosti strah Gospodnji; poznavati Presvetoga jest razboritost.

1. Kraljevima 5, 9.- Jahve je dao Salomonu mudrost i izuzetnu razboritost i srce široko kao pijesak na obali morskoj.

Psalam 119, 100.- Više razboritosti zadobih, negoli starci, jer sačuvah zapovijedi tvoje.

Zaključimo: Da bismo ljubili sebe, valja da tražimo Boga i da držimo Božje zapovijedi, te tako steknemo razboritost, onda ćemo moći i ljubiti svoje bližnje kao same sebe. Božje zapovijedi nisu teške.
1. Ivanova 5, 3.- Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.

Amen!

Pouzdajući se u Boga!

2. Korinćanima 5, 6.-10.
Tako, uvijek smo puni pouzdanja, osvjedočeni da se, boraveći u ovom tijelu, nalazimo u tuđini, daleko od Gospodina. Krećemo se, naime, u području vjere, a ne u području gledanja. Ipak smo puni pouzdanja, i više volimo otići iz ovog tijela i vratiti se (u domovinu) ka Gospodinu. Zato mu se uporno nastojimo svidjeti, bilo da ostajemo (u tijelu), bilo da odlazimo (iz njega), jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim, da svaki primi što je zaslužio: nagradu ili kaznu, već prema tome što je za zemaljskoga života činio.

Otkrivenje 14, 13.
I začuh glas s neba gdje mi govori:“Napiši:“Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada već, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.“

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Jesam li grešna ili opravdana, ako u sebi imam Boga?

Meni ne treba ljudska organizacija, jer imam BOGA, onaj tko se oslanja na ljude I njihovu organizaciju, nema u sebi BOGA.
Mudre izreke 3,5         Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.

Nadalje: Kad Bog kaže da će od grešnika nastati novi stvor, onda ja vjerujem Bogu. Bog me uvjerio na mom primjeru, jer od velikog grešnika me pretvorio u novog stvora u Kristu koji živi po Božjoj volji, na Njegovu slavu.
Efežanima 2, 1I vi bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ 2u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. 3Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.

4Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – 6te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: 7da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. 8Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! 9Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. 10Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Nitko grešan ne može ući u kraljevstvo Božje, pa je suludo misliti da će netko takav ući u Njega. Tko god ne bude opran Kristovom krvlju I nanovorođen Duhom Svetim, taj nema pristup kraljevstvu nebeskom.
Ivan 3,5           Odgovori Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.

Čitaj Pismo, ono tako naučava, a ljudske organizacije ne neučavaju tako. Ti slijedi ljude, ja ću Boga, pa ćemo vidjeti tko će gdje dospjeti. Ako Bog u svojoj riječi traži od svoje djece da BUDU SVETI, onda to ne znači da čovjek može sam od sebe takvim postati, već to znaći da Bog od nas traži da priznamo svoju grešnu prirodu, pokajemo se I dopustimo Njemu da se useli Duhom Svetim u nas kako BI ON MIJENJAO NAŠU LJUDSKU GREŠNU PRIRODU U BOŽANSKU BEZGREŠNU, a sve to kako bi se proslavilo njegovo SVETO IME KROZ NAS. Nećemo mi time postati bogovi, jer Bog je samo jedan, nego ćemo biti Njegova djeca uskrsnuća osposobljena za život s Njim u vječnosti. Onaj tko već danas na ovoj zemlji ne okusi slast života nebeskog (bezgrešnog), taj nema udjela u kraljevstvu nebeskom.
Levitski zakonik 19,2   “Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i kaži im: ‘Budite sveti; jer sam ja, Gospod, Bog vaš, svet!’

Levitski zakonik 20,7   Zato se posvetite i budite sveti, jer ja sam Gospod, Bog vaš!

1. Petrova 1,15            Nego po primjeru Sveca, koji vas je pozvao, i sami budite sveti u svemu življenju;

1. Petrova 1,16            Jer je pisano: “Budite sveti, jer sam ja svet!”
Ako treba nekome potvrda svih ovih riječi, slobodno neka kaže I napisat ću stihove iz Božje Riječi na kojima sam temeljila izneseno.
2. Petrova 1, 3
Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost. 4Time smo obdareni dragocjenim, najvećim obećanjima da po njima postanete zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. 5Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošću spoznanje, 6spoznanjem suzdržljivost, suzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, 7pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. 8Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista. 9A tko toga nema, slijep je, kratkovidan; zaboravio je da je očišćen od svojih prijašnjih grijeha. 10Zato, braćo, to revnije uznastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje: to čineći – ne, nećete posrnuti nikada! 11Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Ako ja tvrdim da sam bez grijeha, a ne prihvaćam Boga za svog Spasitelja I Otkupitelja, onda sam ja lažac I u meni nema istine. No, ako sam DOPUSTILA BOGU DA ME MIJENJA IZNUTRA SVOJOM LJUBAVLJU, onda se više ne oslanjam na sebe, nego na BOGA U MENI. On je bez grijeha, a ako ja činim I dalje grijeh, onda žalostim Njega. Učinim li tako nešto, Duh Sveti u meni me opomene I kad uvidim zašto me opomenuo, molim Ga da mi oprosti I On mi oprašta I čisti od grijeha uz Riječi:”Idi I ne griješi više!” Kad mi je Božja Riječ urezana u UM I SRCE, onda imam snagu Božju koja me osposobljava da živim po volji Božjoj, a ne udovoljavajući nekoj svojoj volji. BOG ŽIVI U MENI I KROZ MENE, ON JE BEZ GRIJEHA I ON MI NEDA DA GRIJEŠIM VIŠE. Ako Mu se odupirem, griješit ću opet, a ako Ga slušam, zli me ne može dohvatiti.
1. Ivanova 1, 7Ako u svjetlosti hodimo,
kao što je on u svjetlosti,
imamo zajedništvo jedni s drugima
i krv Isusa, Sina njegova,
čisti nas od svakoga grijeha.
8Reknemo li da grijeha nemamo,
sami sebe varamo
i istine nema u nama.
9Ako priznamo grijehe svoje,
vjeran je on i pravedan:
otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde.
10Reknemo li da nismo zgriješili,
pravimo ga lašcem
i riječi njegove nema u nama.

1. Ivanova 2, 1Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.

Ako tko i sagriješi,

zagovornika imamo kod Oca –

Isusa Krista, Pravednika.

2On je pomirnica za grijeha naše,

i ne samo naše nego i svega svijeta.

3I po ovom znamo da ga poznajemo:

ako zapovijedi njegove čuvamo.

4Tko veli: »Poznajem ga«,

a zapovijedi njegovih ne čuva,

lažac je, u njemu nema istine.

5A tko čuva riječ njegovu,

u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Po tom znamo da smo u njemu.

6Tko veli da u njemu ostaje,

valja mu ići putom kojim je on hodio.

1. Ivanova 5,18           Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.

 1. Ivanova 3,6            Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga upoznao.

Jakovljeva 3,2 Jer svi griješimo u mnogome. Ako tko u govoru ne griješi, taj je savršen čovjek; može zauzdati i sve tijelo.

1. Petrova 4,1  Kad je dakle Krist trpio tijelom, i vi se naoružajte istim mišljenjem; jer koji je trpio tijelom, prestao je da griješi;

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Jao pastirima!

Jeremija 23, 1»Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje« – riječ je Jahvina. 2Stoga ovako govori Jahve, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših« – riječ je Jahvina. 3»I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. 4I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – riječ je Jahvina.

 Ezekijel 34, 1 I dođe mi riječ Jahvina: 2»Sine čovječji, prorokuj protiv Izraelovih pastira, prorokuj im i reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Jao pastirima Izraelovim koji napasaju sami sebe! Ne moraju li pastiri napasati stado? 3Mlijekom se hranite, vunom odijevate, ovnove tovne koljete, a stada ne pasete. 4Nemoćnih ne krijepite, bolesnih ne liječite, ranjenih ne povijate, zalutalih natrag ne dovodite, izgubljenih ne tražite, nego nasilno i okrutno njima gospodarite. 5I tako se ovce raspršiše nemajuć’ pastira, i raspršene postadoše plijen zvijerima. 6Ovce lutaju po svim gorama i visokim bregovima; po svoj su zemlji raspršene ovce moje i nitko za njih ne pita, nikoga nema da ih traži.’

7Zato, pastiri, čujte riječ Jahvinu: 8‘Tako mi života, riječ je Jahve Gospoda: zato što ovce moje postadoše plijen i hrana zvijerima, nemajuć’ pastira, dok pastiri moji ovaca mojih ne traže, nego sami sebe pasu, a ne pasu stada mojega’ – 9zato, pastiri, čujte riječ Jahvinu: 10Ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me na pastire! Ovce svoje tražit ću iz ruku njihovih i neću im dati da mi više stado pasu ni da sami sebe pasu: istrgnut ću ovce iz usta njihovih, neće im više biti hrana.’

11Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! 12Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit’ ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. 13Izvest ću ih iz narodâ, skupit ću ih iz zemalja i dovesti ih u zemlju njihovu da ih pasem na gorama izraelskim, po svim dolinama i travnjacima. 14Past ću ih na izvrsnim pašama, ovčinjaci će im biti na visokim gorama izraelskim; ondje će počivati u dobrim ovčinjacima i past će na sočnim pašama, po gorama izraelskim. 15Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – riječ je Jahve Gospoda. 16‘Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’

17A vama, ovce moje, ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca! 18Zar vam je malo pasti na dobroj paši te ostatak paše nogama gazite? Malo vam je piti bistru vodu te ostatak nogama mutite? 19A moje ovce moraju pasti što vi nogama izgaziste, piti što vi nogama zamutiste.’

20Stoga ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me da sudim između ovce pretile i mršave! 21Jer bokovima i plećima, bodući rogovima, slabe ovce guraste dok ih ne izguraste. 22Ja ću izbaviti ovce svoje da više ne budu plijenom i sudit ću između ovce i ovce. 23Postavit ću im jednoga pastira koji će ih pasti, slugu svoga Davida: on će ih sam pasti i bit će im pastir, 24a ja, Jahve, bit ću njihov Bog, i moj sluga David bit će im knez. Ja, Jahve, rekoh! 25I sklopit ću s njima savez mira i uklonit ću iz zemlje sve divlje zvijeri, i živjet će mirno u pustinji i spavati po šumama. 26Njih i sve oko brda svojega učinit ću blagoslovom i dat ću im na vrijeme kišu, i bit će to kiša blagoslova. 27I drveće će poljsko donositi plodove, a zemlja će dati rod svoj. I oni će mirno živjeti u svojoj zemlji i znat će da sam ja Jahve kad slomim palice jarma njihova i kad ih izbavim iz ruku onih što ih podjarmiše. 28I neće više biti plijenom narodima, i zvijeri ih više neće žderati, nego će mirno živjeti i nitko ih neće plašiti. 29I učinit ću da im probuja slavni nasad, i glad ih više neće zatirati, u zemlji više neće podnositi rug narodâ. 30I znat će da sam ja, Jahve, Bog njihov, s njima i da su oni, dom Izraelov, narod moj’ – riječ je Jahve Gospoda. 31‘Vi, ovce moje, vi ste stado paše moje, a ja sam Bog vaš’ – riječ je Jahve Gospoda.«
Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Izgled Isusa Krista dok je hodao Zemljom

Mnogi danas postavljaju slike Isusa Krista, onako kako Ga oni zamišljaju. Bog nam je zapovjedio da si ne pravimo lika, ni slike onoga što je na nebu i zemlji i pod zemljom i da se njima ne klanjamo i da im ne služimo.

Izlazak 20, 4Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. 5Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, 6a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Zašto čovjek ipak želi znati kako je Isus Krist izgledao dok je hodao Zemljom? Znatiželja ili potreba da se nekome, pa makar i naslikanom liku klanjamo??
Ljudi, ne činite takvog grijeha pored Boga živoga! Sin je na nebu s Ocem, a Duh Sveti je darovan svakom čovjeku koji Ga želi u svom životu. Isti taj Duh nas opominje da se ne klanjamo slikama i likovima i da jedino Bogu služimo. Evo ipak, da zadovolji našu znatiželju, Bog nam je ostavio zapis kakav je, kao čovjek, izgledao Isus Krist. Čitajmo Izaiju 53. poglavlje:

Izaija 53, 1.- 12. – 1»Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno,

kome se otkri ruka Jahvina?«

2Izrastao je pred njim poput izdanka,

poput korijena iz zemlje sasušene.

Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja

da bismo se u nj zaglédali,

ni ljupkosti da bi nam se svidio.

3Prezren bješe, odbačen od ljudi,

čovjek boli, vičan patnjama,

od kog svatko lice otklanja,

prezren bješe, odvrgnut.

 

4A on je naše bolesti ponio,

naše je boli na se uzeo,

dok smo mi držali

da ga Bog bije i ponižava.

5Za naše grijehe probodoše njega,

za opačine naše njega satriješe.

Na njega pade kazna – radi našeg mira,

njegove nas rane iscijeliše.

6Poput ovaca svi smo lutali

i svaki svojim putem je hodio.

A Jahve je svalio na nj

bezakonje nas sviju.

7Zlostavljahu ga, a on puštaše,

i nije otvorio usta svojih.

K’o jagnje na klanje odvedoše ga;

k’o ovca, nijema pred onima što je strižu,

nije otvorio usta svojih.

 

8Silom ga se i sudom riješiše;

tko se brine za njegovu sudbinu?

Da, iz zemlje živih ukloniše njega,

za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše.

 

9Ukop mu odrediše među zločincima,

a grob njegov bî s bogatima,

premda nije počinio nepravde

nit’ su mu usta laži izustila.

 

10Al’ se Jahvi svidje da ga pritisne bolima.

Žrtvuje li život svoj za naknadnicu,

vidjet će potomstvo, produžit’ sebi dane

i Jahvina će se volja po njemu ispuniti.

 

11Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost

i nasititi se spoznajom njezinom.

Sluga moj pravedni opravdat će mnoge

i krivicu njihovu na sebe uzeti.

12Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu

i s mogućnicima plijen će dijeliti,

jer sâm se ponudio na smrt

i među zlikovce bio ubrojen,

da grijehe mnogih ponese na sebi

i da se zauzme za zločince.

Eto, takav je bio čovjek Isus Krist dok je hodao Zemljom i takvoj se osobi trebamo klanjati, a ne Njegovim slikama i kipovima. Naš Bog je na nebu i živ je, promatra nas i djeluje na nas Duhom svojim Svetim, ukazujući nam na ono što je Njemu po volji, a što nije. Zato, zastanite malo prije nego se poklonite pred nekom slikom ili kipom, jer Bogu su mrski idolopoklonici, a ljubi one koji Mu se klanjaju u Duhu i Istini.

Ivan 4,23         Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Ivan 4,24         Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Istinska ljubav

2. Korinćanima 7, 10Jer žalost po Božju rađa neopozivo spasonosnim obraćenjem, a žalost svjetovna rađa smrću.

2. Korinćanima 6, 14Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? 15Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? 16Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. 17Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti. 18I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

Izaija 53, 11»Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina?«

Izaija 54,  6Jest, k’o ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti žena svoje mladosti, pita Bog tvoj. 7»Za kratak trenutak ostavih tebe, al’ u sućuti velikoj opet ću te prigrliti. 8U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje, al’ u ljubavi vječnoj smilovah se tebi«, govori Jahve, tvoj otkupitelj.

Izaija 54, 10Nek’ se pokrenu planine i potresu brijezi, al’ se ljubav moja neće odmać’ od tebe,

nit’ će se pokolebati moj savez mira«, kaže Jahve koji ti se smilovao.

Izaija 54, 4Ne boj se, nećeš se postidjeti; ne srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga. 5Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj,

ime mu je Jahve nad vojskama; tvoj je otkupitelj Svetac Izraelov,  Bog zemlje svekolike on se zove.

Izaija 54, 1Kliči, nerotkinjo, koja nisi rađala; podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove!

Jer osamljena više djece ima negoli udana, kaže Jahve.

Izaija 54, 14Na pravdi ćeš biti zasnovana. Odbaci tjeskobu, nemaš se čega bojati, odbaci strah jer ti se neće primaći. 15Ako li te napadnu, neće doći od mene; tko se na te digne, zbog tebe će pasti.

Izaija 54, 17Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene« – riječ je Jahvina.

Izaija 55, 10»Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, 11tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«

Rimljanima 8, 28Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. 29Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. 30Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Rimljanima 8, 35Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

Rimljanima 8, 38Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, 39ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

Rimljanima 8, 25Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo.

“Istinska snaga ljubavi dolazi do izražaja tek onda kad nekoga volimo iz daljine.
Ako ljubav opstane bez dodira tijela, onda nema veće sile od nje.“
– Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Ima li mjesta u kraljevstvu Božjem za ogovarače?

Tko je ogovarač?

Levitik 19,16    ne pokaži se klevetnikom svoje rodbine, i ne podnosi optužbe koja će prosuti krv bližnjeg tvoga. Ja sam GOSPOD.

Poslovice 16,28           Izopačen čovjek izaziva svađe a klevetnik dijeli prijatelje.

Poslovice 26,20           Kad nema više drva, vatra se ugasi; kad nema više klevetnika, svađa se se stiša.

Poslovice 26,22           Riječi klevetnikove su kao slastice, one teku sve do dna utrobe.

Ogovarač je osoba koja se bavi tuđim problemima i pojedinostima iz tuđih života, tako da ih prepričava drugim osobama. Ima još naziva za ogovaranje, kao npr. opadanje, olajavanje, ocrnjivanje, klevetanje, došaptavanje, uglavnom prepričavanje nečega s ciljem da se drugu osobu diskreditira, omalovaži, ponizi, potcjeni, da se sebe izdigne iznad te osobe.
Ako čitamo Pismo, onda uviđamo da Bog ne gleda s blagonaklonošću na takve postupke i takve osobe. Evo primjera:

Rimljanima 1, 28I kako nisu smatrali vrijednim držati se spoznaje Boga, predade ih Bog nevaljanu umu te čine što ne dolikuje, 29puni svake nepravde, pakosti, lakomosti, zloće; puni zavisti, ubojstva, svađe, prijevare, zlonamjernosti; došaptavači, 30klevetnici, mrzitelji Boga, drznici, oholice, preuzetnici, izmišljači zala, roditeljima neposlušni, 31nerazumni, nevjerni, bešćutni, nemilosrdni. 32Znaju za odredbu Božju – da smrt zaslužuju koji takvo što čine – a oni ne samo da to čine nego i povlađuju onima koji čine.

Vidimo iz ovog primjera da takve osobe nemaju pristup kraljevstvu Božjem, nego ih čeka smrt.

Kako je to bilo u doba starog zavjeta?

Ezekijel 22, 8Svetinje moje prezireš, subote oskvrnjuješ. 9U tebi su klevetnici zbog kojih se krv prolijeva; u tebi se po gorama blaguje, posred tebe čine sramote. 10U tebi se raskriva sramota očeva, u tebi siluju žene dok su nečiste. 11Jedan čini gadost sa ženom susjeda svoga, drugi djelom sramotnim oskvrnjuje snahu svoju, a treći u tebi siluje sestru, kćerku oca svoga.

12Ima ih koji i mito primaju da krv proliju. Uzimaš ujam i pridatak, od bližnjega silom otimaš, a mene zaboravljaš’ – riječ je Jahve Gospoda.

Što je Bog morao učiniti s tim naraštajem?

Ezekijel 22, 30Tražio sam među njima nekoga da podigne zidine i stane na proboje preda me u obranu zemlje, da je ne zatrem, i ne nađoh nikoga. 31I zato izlih na njih gnjev svoj pa ih zatrijeh ognjem svoje jarosti; putove im njihove na glavu oborih’ – riječ je Jahve Gospoda.«

Kako to izleda u novom zavjetu i u vrijeme pred Isusov drugi dolazak?

2. Timoteju 3, A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. 2Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, 3bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, 4izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. 5Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!

6Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima: 7one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. 8Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini. 9Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.

2. Timoteju 3, 13Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.

Vidimo da je prorečeno kako će to izgledati i mnogi uviđaju da je ovaj naraštaj zaista takav, kako ga je apostol Pavle opisao. Kako se odnositi prema takvim ljudima?

1. Korinćanima 5, 11Napisah vam zapravo da se ne miješate s nazovibratom koji bi bio bludnik, ili lakomac, ili idolopoklonik, ili pogrđivač, ili pijanica, ili razbojnik. S takvim ni za stol! 12Što spada na me suditi one vani? Ne sudite li vi one koji su unutra? 13A one vani sudit će Bog. Iskorijenite opakoga iz svoje sredine.

Jeli Bog kriv za ono što će im se desiti? Što je Bog činio u prošlosti i što čini još uvijek?

Brojevi 20,12   A Gospod reče Mojsiju i Aronu: “Jer se ne pouzdaste u mene i ne htjedoste me proslaviti pred očima sinova Izraelovih, zato nećete dovesti tu zajednicu u zemlju, koju im dajem.”

Ponovljeni zakon 1,26 Ipak ne htjedoste ići, nego se suprostaviste zapovijedi Gospoda, Boga svojega.

Ponovljeni zakon 32,51           Jer krivo uradiste proti meni među sinovima Izraelovim kod Vode Meribe u Kadešu u pustinji Sinu, i jer me među sinovima Izraelovim ne htjedoste pokazati kao svetoga.

Izaija 30,15     Jer ovako govori svemogući Gospod, Svetac Izraelov: “Ako se povratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.

Matej 23,37     Jerusaleme, Jerusaleme! Ti ubijaš proroke i kamenuješ, koji su poslani k tebi. Koliko puta htjedoh skupiti djecu tvoju, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila svoja; ali vi ne htjedoste!

Bog je slao opomene ljudima i molio ih da se vrate na pravi put, ali ljudi ne htjedoše.
Bog je milostiv, ali je i pravedan, pa kaže:

Otkrivenje 12, 10I začujem glas na nebu silan: »Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.

Kako će sve to završiti?

Otkrivenje 6, 9Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu. 10Vikahu iza glasa: »Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?« 11I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.

12I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv. 13I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar. 14Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta. 15Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u špilje i pećine gorske 16govoreći gorama i pećinama: »Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve. 17Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!«

Vidimo da će uskoro doći Dan srdžbe Božje i vidimo kakva je sudbina onima koji ne htjedoše slijediti put Božji. Kristov drugi dolazak je sve bliže, znakovi koji mu prethode se ostvaruju pred našim očima, ali Bog je rekao:

Mudre izreke 15,21     Ludost je veselje bezumniku; razuman čovjek ide pravim putem.

Danijel 12, 4»A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.«

Danijel 12, 8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: »Gospodaru, kako će to svršiti?« 9On reče: »Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. 10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.

Zaključak: Bog je milostivo pozivao ljude da Mu se vrate i strpljivo je podnosio grijehe i praštao, ali Bog je i pravedan, pa krivce ne ostavlja nekažnjene. Još i danas Bog poziva svakog čovjeka da se vrati s pogrešnog puta k Njemu, jer Mu nije mila ničija smrt, ali ljudi ne mare za Boga i Njegove pozive i opomene, nego idu nekim svojim putem, a taj put vodi u ništavilo. Radosna vijest je u tome da je Isus platio sve ljudske grijehe i svaki čovjek može biti u kraljevstvu Božjem, ako se pokaje za svoje grijehe i vjerom prihvati tu Istinu i Božji put koji vodi u život vječni.

Ivan 14,6         Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.
Ivan 11,25       Isus joj reče: “Ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.“
Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Gdje su nerođena djeca?

 

Pogledajmo šta Božja Riječ kaže, pa onda stvorimo i svoje mišljenje o tom pitanju.

Ivan 3,3           Isus mu reče: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi, ne može vidjeti kraljevstva Božjega.”

Ivan 3,5           Isus odgovori: “Zaista, zaista kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi vodom i Duhom (Svetim), ne može ući u kraljevstvo Božje.“

Po ovim Isusovim riječima, dalo bi se zaključiti da nitko, tko nije „rođen odozgo“ ne može ući u kraljevstvo Božje, znači nema ga u Božjoj prisutnosti, nema ga u raju.

Znači li to da će majke koje su bile trudne, a iz nekog razloga nisu donijele na svijet svoje dijete, u raju biti neutješne zbog svoga gubitka na zemlji?

Pogledajmo u Bibliju i potražimo odgovor i na to pitanje.

Izaija 65,17     Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.

Da zaključimo:

Nerođena djeca na zemlji, nemaju pristup ni na novom nebu i zemlji, jer nisu niti imala prilike postati živa na zemlji, a u majčinoj utrobi, ako su i bila živa, nisu ipak nanovorođena, pa tako ne mogu obitavati u Božjoj prisutnosti. Za utjehu majkama koje su začele, ali nisu i rodile živo dijete, upravo je stih koji govori da im prijašnje više neće na um dolaziti, jer Božje prisutstvo briše svaku tugu. Možemo se pitati, jeli pravedno što su uopće takva djeca i začeta? Naravno, Bog zna za svako biće kakvo bi bilo i zna da će se smilovati SVIMA koji Ga prihvate i u tom Duhu odgajaju i svoju rođenu djecu. Zato nas Božja Riječ i uči da se krštavaju one osobe koje Ga vjerom mogu prihvatiti. Dijete koje se rodi, a umre prije nego što uspije vjerom prihvatiti Gospoda, nema pristup u kraljevstvo Božje. Možda zvuči surovo, ali to proizlazi iz navedene Božje Riječi kojoj valja vjerovati više nego našem ljudskom mišljenju. Bog najbolje zna što i zašto radi, prepustimo Mu vodstvo, a naša ljudska umovanja ionako nemaju težinu kod Boga. Sve neka bude po volji Očevoj i budimo uvjereni da je tako najbolje za sve nas. Bog je Bog živih, a ne mrtvih, jer mrtvi Ga ne mogu slaviti, (Psalam 6,5         Jer mrtvi ne spominju više tebe; tko će te slaviti u carstvu smrti?  Psalam 6,6            jer među mrtvima tko te se sjeća, u Podzemlju tko ti hvale pjeva?), a slavljenje Boga je smisao ljudskog postojanja.
Imamo li razloga onda slaviti Boga, ako nam djeca umru ili se mrtva rode?

Provjerimo:

1. Samuelova 2,5  Nekoć siti sad se za kruh muče, nekoć gladni ne gladuju više. Nerotkinja rađa sedam puta, majka brojne djece svježinu izgubi.

Galaćanima 4, 27  Pisano je doista: Kliči, nerotkinjo, koja ne rađaš, podvikuj od radosti,

ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udana.

Luka 23,28 Isus se okrenu prema njima pa im reče: »Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. 29 Jer evo idu dani kad će se govoriti: ‘Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.’

Psalam 113,9  On daje da nerotkinja stanuje u kući kao vesela mati djece. Aleluja!

nastavak:

Kamo idu nerođena djeca?

Evo biblijskog odgovora, sve ostalo su ljudska razmišljanja i tumačenja.

Brojevi 12, 12Ne daj da ona ostane kao mrtvo dijete kojemu je već na izlasku iz majčine utrobe meso napol uništeno!«

Tu lijepo piše da je mrtvo dijete već u utrobi majke napol uništeno. Ako znamo iz Božje Riječi gdje završavaju mrtvi, onda je jasno kamo idu i nerođena djeca.

Job 3,13Jer bih sad ležao u grobu i počivao, spavao bih i bio bih miran,

Evo gdje završava i duša ljudska, u grobu, ako je čovjek mrtav ili nije niti rođen:

Job 33,28On je izbavio dušu moju, da ne otide u grob; život se moj veseli

svjetlosti.

Psalam 88,11Je li se u grobu slavi dobrota tvoja, u carstvu mrtvih vjernost tvoja?

 Propovjednik 9, 10 Što ruka tvoja može činiti, to neka čini vlastitom snagom, jer nema niti rada ni osnova, niti mudrosti ni znanja u carstvu mrtvih, kamo ideš.

 A što jedino ide nazad Bogu kad čovjek umre ?

Propovjednik 12, 7 I prah se vrati u zemlju, onako, kako je bio, i duh se vrati k Bogu, koji ga je dao – :

Znači, ako Bog nije nekome niti udahnuo svoj Duh, nema se šta vratiti Njemu.
Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Desetak

Djela apostolska 4,34Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosiliDjela apostolska 4,35i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebalo
Djela apostolska 2,44Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko.Djela apostolska 2,45Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao.Djela apostolska 2,46Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranuDjela apostolska 2,47hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

Kad netko proda sav svoj imetak I onda to podijeli među svojom braćom u Kristu, da li je to davanje desetka?

NE! To je onda davanje 100%
Da li danas na zemlji postoji pleme Levita koje je Bog odredio da bude bez vlastitog imanja I imetaka, a kome je trebalo donositi desetinu odvojenu za Boga?

Danas ljudi ne znaju tko pripada plemenu Levita, ali to ne znači da čovjek ne treba davati Bogu, tako što će odvajati dragovoljno za one ljude koji su u potrebi.

2. Korinćanima 9, 5Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braću da unaprijed pođu k vama i da pripreme vaš još prije obećani dar te bude pripravan – kao dar darežljivosti, a ne škrtosti.
6Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. 7Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. 8A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo – 9kao što je pisano: Rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje dovijeka.

 

Objašnjenje:

Evo ti objašnjenje, TKO JE DANAS JEDINI SVEĆENIK I GDJE? Dakle, čitaj I shvati suštinu. Ako Bog kaže da više nije na snazi ZAKON KOJI JE BIO DO ISUSA, tko onda ima pravo protusloviti?

Hebrejima 7, Doista, taj Melkisedek, kralj šalemski, svećenik Boga Svevišnjega što je izašao u susret Abrahamu koji se vraćao s poraza kraljeva i blagoslovio ga, 2i komu Abraham odijeli desetinu od svega; on koji u prijevodu znači najprije »kralj pravednosti«, a zatim i kralj šalemski, to jest »kralj mira«; 3on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju početka ni život kraja – sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik zasvagda. 4 Melkisedek i levitsko svećeništvo Pa promotrite koliki li je taj komu Abraham, rodozačetnik, dade desetinu od najboljega. 5Istina, i oni sinovi Levijevi koji primaju svećeništvo imaju zakonsku zapovijed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braće premda su i ona izašla iz boka Abrahamova. 6Ali on, koji nije iz njihova rodoslovlja, ubra desetinu od Abrahama i blagoslovi njega, nosioca obećanja! 7A posve je neprijeporno: veći blagoslivlja manjega. 8K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj za kojega se svjedoči da živi. 9I u Abrahamu se, tako reći, ubire desetina i od Levija koji inače desetinu prima 10jer još bijaše u boku očevu kad mu u susret iziđe Melkisedek.
11 2. OD LEVITSKOG DO MELKISEDEKOVSKOG SVEĆENIŠTVA Dokidanje starog svećeništva Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom svećeništvu – jer na temelju njega narod je dobio Zakon – koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi svećenik i da se ne imenuje po redu Aronovu? 12Doista, KAD SE MIJENJA SVEĆENIŠTVO, NUŽNO SE MIJENJA I ZAKON . 13Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio žrtveniku. 14Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reče s obzirom na svećenike. 15To je još očitije ako se drugi svećenik postavlja po sličnosti s Melkisedekom: 16postao je svećenikom ne po Zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neuništiva života. 17Ta svjedoči se: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

18DOKIDA SE DAKLE PRIJAŠNJA UREDBA ZBOG NEMOĆI I BESKORISNOSTI – 19jer Zakon nije ništa priveo k savršenstvu – A UVODI SE BOLJA NADA , PO KOJOJ SE PRIBLIŽUJEMO BOGU. 20 Nepromjenljivost Kristova svećeništva I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima, 21a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: »Zauvijek ti si svećenik«.

22Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza. 23K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. 24A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. 25Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima. 26Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – 27koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. 28Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.

JEL TI JASNO ŠTA BOG KAŽE? Ti izvoli slušaj ljude I instituciju koja te uvjerava da si obavezan izdvajati crkvi, ali dadoh ti Božju Riječ po kojoj se desetak kao obveza davanja svećenicima UKIDA. Na nebu je vječni Svećenik koji nam je u Pismu objasnio kako treba raspolagati sa svojim sredstvima I KOME NA ZEMLJI DAVATI?!!! SIROMAŠNIMA; GOLIMA; BOSIMA; GLADNIMA; ŽEDNIMA. To su braća u potrebi koju su I farizeji bili zaboravljali, premda su uredno davali desetak. Isus ih je uputio šta je pravi smisao odvajanja sredstava. MILOSRĐE, PRAVEDNOST I VJERNOST. Kome? Onima koje vidimo da su u POTREBI.

1. Ivanova 3,17 Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Dan subotnji!

Jeremija 17, 7Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu
i kome je Jahve uzdanje.

Psalam 92,1 Psalam. Pjesma. Za dan subotnji.

Jeremija 17, 20Reci im: Čujte riječ Jahvinu, vi, kraljevi judejski i svi Judejci i Jeruzalemci koji prolazite kroz ova vrata. 21Ovako govori Jahve: ‘Čuvajte se ako vam je život mio i ne nosite tereta u dan subotnji, i ne unosite ga na vrata jeruzalemska. 22I ne nosite bremena iz kuće u dan subotnji, i nikakva posla ne radite, nego svetkujte dan subotnji, kao što sam zapovjedio vašim ocima. 23Oni me ne poslušaše i ne prikloniše uha svojega, nego tvrdovrato ne poslušaše i ne prihvatiše nauka. 24A vi, ako me poslušate – riječ je Jahvina – i ako ne budete nosili bremena na vrata ovoga grada, nego budete svetkovali dan subotnji, ne radeći nikakva posla, 25tada će na vrata ovoga grada ulaziti kraljevi koji sjede na prijestolju Davidovu, koji se voze kolima i jašu na konjima, oni i njihovi časnici, Judejci i Jeruzalemci, i ovaj će grad ostati dovijeka. 26I dolazit će iz gradova judejskih, iz okolice Jeruzalema, iz zemlje Benjaminove i iz Šefele, iz Gorja i iz Negeba, da prinesu paljenice, klanice, prinosnice i kâd i da prinesu žrtvu zahvalnicu u domu Jahvinu. 27Ali ako me ne poslušate te ne budete svetkovali dan subotnji, i ako budete nosili bremena ulazeći na vrata jeruzalemska u dan subotnji, tada ću potpaliti oganj na vratima njegovim: i plamen će proždrijeti dvore jeruzalemske, i neće se ugasiti.’«

Postanak 2,3 I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.

Izlazak 16,26 Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!”

Izlazak 31,15 Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.

Levitski zakonik 23,3 Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota – dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina.

Ponovljeni zakon 5,12 Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj.

Da li je svetkovanje dana subotnjeg bilo samo za Izraelce ili vrijedi I danas? Kako je Isus pokazao pravi način svetkovanja subote?

Luka 13, 10Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi. 11Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. 12Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« 13I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
14Nadstojnik sinagoge – ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio – govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotnji!« 15Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? 16Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotnji?«
17Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.

Da li I nakon Isusova uznesenja, treba svetkovati dan subotnji? Što su činili apostoli?

Djela apostolska 13,44 A iduće subote skupi se gotovo sav grad, da čuje riječ

Djela apostolska 17,2 I Pavao po običaju uđe k njima, i tri im je subote govorio o Pismima

Djela apostolska 18,4 I svake je subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao Židove i neznabošce.

Znači da subota nije posvećena I blagoslovljena od Boga samo za Izraelce, nego I za neznabošce.
Zašto onda Pavle kaže ovo:???

Kološanima 2, 16Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo.

Ako znamo da je Isus Krist držao svih 10 Božjih zapovijedi I da je rekao da I mi tako činimo, pa ćemo biti u ljubavi Očevoj, što znači Pavlova rečenica da nas nitko ne sudi po blagdanima, mlađacima I subotama???
O kojim je subotama riječ, ako znamo da je Isus čak I mrtav ispoštovao subotnji počinak, ležavši u grobu???

Nehemija 10,33 Za kruhove postavljene, za prinos svagdanji i za žrtvu paljenicu svagdanju, za žrtve subotne i žrtve na mlađake, za žrtve blagdanske, za žrtve zahvalne, za žrtve za grijeh, da se očišćava Izrael, i za svu službu u hramu Boga svojega.

Dakle, o tim blagdanima, mlađacima I subotama je Pavle govorio, jer je znao da se žrtve više ne moraju prinosti, budući da je Kristovo tijelo žrtva savršena prinešena jednom zauvijek.

Rimljanima 6,10 Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Hebrejima 9,12 i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Hebrejima 10,10 U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Dakle, onaj tko danas ne svetkuje subotu kao dan posvećen I blagoslovljen od Boga, taj čini grijeh kršeći 4. Božju zapovijed, koju je I sam Isus Krist poštovao dok je bio na zemlji. Isus je rekao:

2. Petrova 3,2 da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.
1. Ivanova 2,3 I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo.
1. Ivanova 2,4 Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.
1. Ivanova 3,22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
1. Ivanova 3,24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
1. Ivanova 5,2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
2. Ivanova 1,6 A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.

Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

Tko tvrdi da je kršten u ime Oca, Sina I Duha Svetog I da vjeruje Isusa Krista, a ne vrši zapovijedi Oca Njegova, taj nema Duha Svetoga u sebi kao pečat Božji, znači nema zalog života vječnog.

Tko ne vjeruje ovom što sam iznijela, neka Biblijom pokuša osporiti izneseno!

“Ovo dokazuje da u Bibliji nema ni jednog jedinog primera da su prvi Hrišćani svetkovali subotu. Naprotiv, iz Biblije je očigledno da su se prvi Hrišćani okupljali nedeljom.”

OKUPLJATI se može svatko I svakoga dana. Bog je rekao:”SJETI SE da svetkuješ dan subotnji…….”
Kako da ga svetkuješ? Okupljajući se da skupiš milostinju I milodar?
Kako treba svetkovati subotu? Brojeći korake koje ćeš učiniti tog dana?
Kako treba svetkovati subotu? Ne čineći dobro bližnjima u potrebi?
Kako treba svetkovati subotu? Ne liječeći ljude toga dana, puštajući da boluju I umru dok ja svetkujem subotu? Kako treba svetkovati subotu?????? Onaj tko sluša Duha Svetog taj jako dobro zna!!!

Evo kako svetkovati subotu:

Nakon šest tjednih napornih radnih dana, valja čovjeku počinuti, odmoriti, odahnuti, predahnuti, ….. Kako to činiti? Tako što ćemo svoje misli I djelovanja intezivnije usmjeriti ka svome STVORITELJU, odajući Mu zahvalnost za protekli radni tjedan u kojem nas je vodio. Slaveći svog Stvoritelja pjesmom, rječju I dobrim djelima. Časteći svog Stvoritelja odajući Mu poštovanje kroz molitvu I razgovor s Njim. Hvaleći svog Stvoritelja, diveći se svim Njegovim djelima oko nas u prirodi I ljudima oko nas. Družeći se s bližnjima koje nismo mogli obilaziti u toku radnog tjedna zbog radnih obaveza. Dijeleći radost spasenja I mira koji nam Bog daruje. Subota je blagoslovljena I posvećena, kao znak uzajamne ljubavi između Stvoritelja I stvorenja. Onaj tko subotu shvaća drugačije, taj neka je ne svetkuje.
Slava Bogu neka se očituje u djelima ljubavi koja On čini kroz svoju ljubljenu djecu! Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Razgovor ugodni

25.03.2015., srijeda, 18:48h, Virovitica

Razgovor ugodni

Dobro ti veče, Oče moj nebeski!
Hvala ti na divnom danu i slobodi da ti se obratim i na ovaj način. Molim te da zapisujem pitanja koja mi jesu u glavu, a tebe molim da me vodiš Duhom Svetim kroz Tvoju Riječ da u njoj nađem odgovore. Hvala ti na suradnji! Amen!

Molim te Oče, reci mi jesam li danas zgriješila?

Odgovor iz Božje Riječi:
1. Ivanova 2,1 Dječice moja, ovo vam pišem, da ne griješite. I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.

Hvala ti Oče, molim te u Duhu Tvome da mi u ime Kristovo oprostiš sve dosadašnje grijehe i da me uputiš kako da ne griješim više i ne žalostim Duha Svetog??

Božja Riječ:
Jakov 5,15       I molitva vjere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.
Luka 6,37        “Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se.
Marko 3,28      Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule.

Marko 3,29      No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.

Što mi je dakle činiti?

Božja Riječ:
Mudre izreke 14,31     Tko tlači siromaha huli na stvoritelja, a časti ga tko je milostiv ubogomu.

Oče moj, vidjeh danas jednog siromaha kako kopa po smeću tražeći plastične boce da ih proda i skupi koju kunu da se prehrani. Htjedoh mu dati nešto novca, ali pobojah se da bi ga moj čin posramio i ne dadoh mu ništa. U trgovini gdje sam zatim bila, vlasnik trgovačakog lanca krade od svojih kupaca i sve je zakonito, to me jako rasrdilo. Bože moj, boli me nepravda u društvu, ali ne znam kako sama da se postavim prema svemu? Pomozi mi svojim mudrim savjetom, molim te!

Božja Riječ:
Levitski zakonik 19,35 Ne činite nepravde kod presude, kod mjere za dužinu, kod mjere za težinu, kod mjere za stvari, što se sipaju.
Ponovljeni zakon 25,16           Ta Jahvi je, Bogu tvome, odvratan tko to čini, tko god čini nepravdu.
Job 36,21        Pazi se da u nepravdu ne skreneš, jer zbog nje snađe tebe iskušenje.
Mudre izreke 22,8       Tko sije nepravdu, žanje nesreću, i šiba njegova gnjeva udarit će njega samog.
Propovjednik 3,16       Još vidim kako pod suncem umjesto pravice vlada nepravda i umjesto pravednika zločinac.

Oče moj, kada će tome doći kraj?

Božja Riječ:
Djela apostolska 1,7    On im odgovori: “Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.

Djela apostolska 1,8    Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.

Hvala ti Oče na Tvom strpljenju i Tvojoj milosti. Molim te da se Tvoja Riječ što prije proširi po cijelom svijetu, a nama ljudima daj što više mudrosti i snage da svjedočimo u Tvoje ime i da te proslavljamo dok smo na zemlji. Hvala ti što nas voliš i trpiš sve. Hvala ti na razgovoru ugodnom.
Laku noć!

Božja Riječ:
Rimljanima 6,22          Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak – život vječni.
1. Petrova 4,7  Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu!
Matej 24,14     “I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M

Koga slušaju nanovorođena Božja djeca?

Ezekiel 11,19Dat ću im drugo srce i noviduh metnut ću u nutrinu njihovu. Izvadit ću iz tijela njihova kameno srce i dat ću im srce od mesa,

Ezekiel 18,31Odbacite od sebe sve grijehe, što ste ih počinili, i načinite sebi novo srce i nov duh, jer zašto biste pomrli, kućo Izraelova?

Ezekiel 36,26Dat ću vam novo srce i novću duh metnuti u nutrinu vašu. Odstranit ću kameno srce iz grudi vaših i dat ću vam srce od mesa.

Ako smo primili NOV DUH I DOBILI NOVO SRCE, onda je u tom NOVOM SRCU upisano ono što nam Bog želi reći, a nisu više naše vlastite želje i htijenja u njemu. Prema tome, nanovorođena djeca Božja s pravom mogu reći da slušajući Božji glas, slušaju ono što je zapisano u njihovim NOVIM SRCIMA.

To znači da nanovorođen čovjek sluša Boga u sebi, odnosno Duha Svetog koji mu je darovan da bi ga vodio kroz život s Ocem nebeskim u Sinovo ime. To je poeveznica s nebom koju ne treba smetnuti s uma. Nanovorođen čovjek ima sklad između uma i srca, a taj sklad diktira novi Duh koji je u njemu.

Hebrejima 4,12Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušui duh, zglobove i moždinute prosuđuje nakane i mislisrca.

Hebrejima 8,10Nego, ovo je Savez kojim ćuse svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušunjihovu i upisati ih unjihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Hebrejima 10,16″Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti unjihova srca i upisati ih udušu njihovu.”

 

Ako je tome tako, onda možemo reći i ovo:

1. Ivanova 3,18Dječice, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.

1. Ivanova 3,19Po tom poznajemo, da smo od istine, i možemo srce svoje pred njim umiriti.

1. Ivanova 3,20Ako nas kori srce naše, Bog je veći od srca našega. On zna sve.

1. Ivanova 3,21Ljubljeni, ako nas srce ne kori, imamo pouzdanje u Boga,

1. Ivanova 3,22I štogod molimo, primamo od njega, jer zapovijedi njegove držimo i činimo, što je njemu ugodno.

Čineći tako, mi slušamo Oca nebeskog u Sinovo ime u Duhu Svetom.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Da li je Isus Krist bio pod zakonom? Da li je grijeh ovladao Njime?

Kološanima 2,13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,

Kološanima 2,14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

Galaćanima 3,23A prije nego je došla vjera, bili smo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru, koja se je imala objaviti.

Galaćanima 4,5Da otkupi one, koji su bili pod zakonom, da primimo posinjenje.

 Galaćanima 4,28Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.

 

 Rimljanima 2,25Da, obrezanje koristi ako vršiš Zakon; ako pak kršiš Zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje.

Rimljanima 2,26Ako dakle neobrezani opslužuje propise Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem?

Rimljanima 2,27I onaj koji je podrijetlom neobrezanik, a ispunja Zakon, sudit će tebi koji si, uza sve slovo i obrezanje, prijestupnik Zakona.

Rimljanima 2,28Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana,

Rimljanima 2,29na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.

Rimljanima 8,5            Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo:

Rimljanima 8,6            težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Rimljanima 8,7            Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može.

Rimljanima 8,8            Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.

Rimljanima 8,9            A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.

Rimljanima 8,10          I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.

Rimljanima 8,11          Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

Rimljanima 8,12          Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo!

Rimljanima 8,13          Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Rimljanima 8,14          Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

 1. Ivanova 3,4 Svaki, koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.

 1. Korinćanima 15,34Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga.

 Efežanima 4,26Srdite se, a ne griješite, sunce neka ne zađe nad srdžbom vašom!

1. Ivanova 2,1Dječice moja, ovo vam pišem, da ne griješite. I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.

 

  Rimljanima 6,15Što dakle? Zar ćemo griješiti, kad nismo pod zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj!


Ivan 8,11. …. Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.”

1. Ivanova 3,6Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga upoznao.

1. Ivanova 3,9Svaki, koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.

1. Ivanova 5,18Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.

Zaključimo: Svi smo mi bili pod zakonom krivci i dužnici Bogu. Sve nam je to Bog milostivo oprostio i naše grijehe pribio na križ. To što nam je oprošteno, ne znači da dalje možemo živjeti životom bezakonja, jer bezakonje je grijeh i onaj tko nastavi živjeti u grijehu, nakon što je prihvatio Kristovu milost, nema više čime biti opravdan i otkupljen.
Hebrejima 6,4 Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5 i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6 pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.
Krist je dao sebe da bismo mi mogli živjeti u zahvalnosti Bogu što u sebe primismo zalog vječnosti, Duha Svetog. Živeći životom ljubavi i zahvalnosti Bogu, sigurno nećemo činiti bezakonje, a samim tim znači da nećemo žalostiti Duha Svetog u nama, živeći grešno. Živeći po Duhu, živjet ćemo u skladu s Božjim zapovijedima i načelima. Živeći po tijelu, nećemo ugađati Bogu, nego sebi. Onaj tko je umro sebi s Kristom, taj će i živjeti i uskrsnuti s Kristom za vječnost.
Kološanima 3,15Nek vlada u vašim srcima mir Kristov, kojem ste bili pozvani svi u jedno jedino tijelo. Živite u zahvalnosti.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Može li se ljubav sakriti?

Kad pravo muško hoće pravo žensko, on je uzme. Ostalo je gubljenje vremena.
Kad pravi čovjek hoće pravu ženu, on uskladi Božje vrijeme s njihovim, pa je uzme.
“Krijemo ljubav, tako je i ugušimo. Šteta.“ ~ Meša Selimović

Može li se ljubav sakriti? Šta kaže Božja Riječ?

Matej 5,14       „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.

Matej 5,15       Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.

Matej 5,16       Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“
Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.
Efežanima 3,17           Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;

Efežanima 3,18           Da biste mogli razumjeti sa svima svetima, koja je širina i dužina, i visina i dubina;

Efežanima 3,19           I poznati ljubav Kristovu, koja nadilazi svaku spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom.
Efežanima 3,9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;
Rimljanima 8,24          Jer mi smo bili spašeni, ali, to je u nadi. A, vidjeti ono čemu se nadaš nije više nadati se: ono što se vidi, kako mu se još nadati?

Rimljanima 8,25          Ali, nadati se onome što ne vidimo, to je čekati postojano.
1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.
Rimljanima 2,16          To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

ČISTO SRCE JE BOŽJE DJELO

Rimljanima 3,20 Jer se djelima zakona nijedno tijelo neće opravdati pred njim; jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha.

1. Timoteju 1,5 A svrha je zapovijedi ljubav iz čista srca i dobre savjesti i vjere nelicemjerne.

Psalam 51,12  Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!

Hebrejima 10,22 Približimo se dakle jednim pravim srcem i u punini vjere, srca *očišćenog od sveg grijeha savjesti i tijela opranog u čistoj vodi;

Matej 5,20 Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.

2. Petrova 3,18 A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Luka 24,47 U ime njegovo ima se propovijedati pokajanje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jerusalema.

Ivan 15,22 Da nijesam bio došao i govorio im, ne bi imali grijeha; a sad nemaju izgovora za grijeh svoj.

Rimljanima 8,10 A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Čije ime su slavili prvi kršćani?

Čije je ime koristio Petar kada se obraćao ljudima? Da li je govorio riječ JEHOVA ili riječ GOSPODIN?

Da vidimo da li su pisci novog zavjeta koji su ga pisali na grčkom, koristili riječ JEHOVA ili GOSPODIN?

 

Provjerimo I usporedimo:

 

Da vidimo da li se spominje u grčkom prijevodu na kojem je novi zavjet I pisan?

 

Djela 2, 20

Nestle Greek New Testament 1904

ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

 

Κυρίου = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 21

Nestle GNT 1904

καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.

 

Κυρίου = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 25

Nestle GNT 1904

Δαυεὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν Προορώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μὴ σαλευθῶ.

 

Κύριον = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Djela  2, 34

Nestle GNT 1904

οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν μου,

 

Κύριος = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Κυρίῳ = Gospodin (ne piše Jehova)

 

Ne vidim nešto u ovim stihovima da se spominje riječ JEHOVA?????

 

Kako su prevedeni stihovi u kršćanskoj sadašnjosti?

 

Djela 2, 14A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: »Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte:

 

20Sunce će se prometnut u tminu,

a mjesec u krv

prije nego svane Dan Gospodnji

velik i slavan.

 

21I tko god prizove ime Gospodnje,

bit će spašen.«

 

25David doista za nj kaže:

Gospodin mi je svagda pred očima

jer mi je zdesna da ne posrnem.

 

34Ta David nije bio uznesen na nebesa, a veli:

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:

‘Sjedi mi zdesna’

35dok ne položim neprijatelje tvoje

za podnožje nogama tvojim!

(prijevod kršćanske sadašnjosti)

 

Čije su ime slavili prvi kršćani, ako su sami sebe nazvali kršćanima? Da li od riječi JEHOVA potječe riječ KRŠĆANIN ili potječe od riječi KRIST?

 

Evo kada i gdje se najprije spominje ime “KRŠĆANI”?

 

Djela apostolska 11,26 I oni se cijelu godinu zadržaše u toj crkvi, i učili su mnogi narod. U Antiohiji se najprije učenici nazvaše kršćani.

 

Nestle GNT 1904

καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.

 

Χριστιανούς. = Kršćani

 

Krist (grč. Χριστός Hristos, “Pomazanik”, što prevodi aramejski Mešija, to jest “Mesija”) – od tog je imena nastao naziv za Njegove učenike I sljedbenike (Kršćani).

 

Dakle, gdje je tu riječ JEHOVA?

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Čašćenje

1. Samuelova 2, 30 ……….Jer ja častim one koji mene časte, a koji mene preziru, bit će osramoćeni.

 Kako Bogu iskazujemo čast?

Psalam 2,11 Poklonite se Gospodu sa strahom, častite ga s trepetom!

 1. Petrova 2, 4Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, 5pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

6Stoga stoji u Pismu:

Evo postavljam na Sionu

kamen odabrani,

dragocjeni kamen ugaoni:

Tko u nj vjeruje,

ne, neće se postidjeti.

 7Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni 8i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Deset puteva ljubavi

http://kukacmiki.blogspot.com/2015/03/deset-puteva-ljubavi.html

Deset puteva ljubavi

– Slušaj bez prekidanja:
Mudre izreke 18,13     Tko odgovara prije nego što sasluša, na ludost mu je i sramotu.

– Govori bez ljutnje:
Jakovljeva 1,19           Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu.

– Daj bez škrtarenja:
Mudre izreke 21,26     Opak po cio dan živo želi, a pravednik daje i ne škrtari.

– Moli bez prestanka:
Kološanima 1,9           Zato i mi od onoga dana, kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.

– Odgovori bez nadmudrivanja:
Mudre izreke 16,29     Silnik nadmudruije svog sudruga za odvesti ga na loš put.

– Podijeli bez očekivanja:
Luka 3,11        On im odgovaraše: “Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.

– Uživaj bez prigovaranja:
Psalam 119,165          Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.
Filipljanima 2,14         Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja.

– Vjeruj bez sumnje:
Jakovljeva 1,6 Ali, nek moli s vjerom, bez i osjećanja i najmanje sumnje; jer, onaj koji sumnja sliči uzburkanom valovlju morskom koje vjetar podiže.

– Oprosti bez kažnjavanja:
Kološanima 3,13         Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi.

– Obećaj bez zaboravljanja:
Psalam 50,14  Hvalu prinesi Bogu kao žrtvu zahvalnu; ispuni Svevišnjemu zavjete svoje!

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Ženidba i kraljevstvo nebesko!

Matej 19, 3Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« 4On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih 5i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? 6Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«

7Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?« 8Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. 9A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.« 10 Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« 11A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. 12Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«

Evo na temelju ovih stihova se može shvatiti:

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Marko 10, 28Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« 29Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, 30a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni. 31A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«

Matej 19, 27 Tada Petar prihvati pa upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« 28Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 29I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.« 30»A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.«

Tko su prvi, a tko poslijednji? (prispodoba o vinogradaru i najamnicima za istu plaću u različito vrijeme)

Matej 20, 8 8»Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ‘Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.

Matej 20, 14Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.15Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’« 16»Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Krist kao glava i Njegovo tijelo crkva!

Rimljanima 12, 4Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, 5tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.

1. Korinćanima 12,12Jer kao što je tijelo jedno i udove ima mnoge, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist.
Efežanima 2, 1414Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.

1. Korinćanima 12,13Jer jednim Duhom mi se svi krstimo u jedno tijelo, bili Židovi ili neznabošci, ili robovi ili slobodni; i svi se jednim Duhom napojismo.

1. Korinćanima 12,20A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo.

Efežanima 4,4Jedno tijelo i jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svojega,

Usporedba Krista kao Zaručnika sa svojom crkvim s odnosom muža i žene:

Efežanima 5, 21 Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! 22Žene svojim muževima kao Gospodinu! 23Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. 24Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! 25Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju 26da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ 27te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. 28Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. 29Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist Crkvu. 30Doista, mi smo udovi njegova Tijela! 31Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo. 32Otajstvo je to veliko! Ja smjeram na Krista i na Crkvu. 33Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svog muža.

Što će biti u kraljevstvu nebeskom?
Matej 16, 18A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. 19Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«
Luka 20,35      A koji se budu našli vrijednima biti dionici onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, neće se više ženiti, niti će se udavati.
Matej 22,30     Jer o uskrsnuću niti će se ženiti ni udavati, nego će biti kao anđeli Božji na nebu.
Marko 12, 25Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Kakva su to djela u vjeri?

Djela kakva su Isus i apostoli činili dok su bili na zemlji, su nam pokazatelj toga, kako i danas Krist djeluje kroz svoju djecu Duhom Svetim.

Filipljanima 4,9           što i naučiste, i primiste, i čuli ste, i vidjeste u meni ono činite, i Bog mira bit će s vama!

Kološanima 3,17         I sve štogod činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospodina Isusa Krista, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu.

Plodovi (rodovi) Duha su poznati:
Galaćanima 5,22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost,
Galaćanima 5,23 Krotkost, umjerenost; protiv ovakvih nema zakona.
Galaćanima 5,24 A koji su Kristovi, raspeli su tijelo sa strastima i požudama.
Galaćanima 5,25 Ako u duhu živimo, i hodajmo u duhu!
Galaćanima 5,26 Ne tražimo tašte slave, tako da izazivamo jedan drugoga i zavidimo jedan drugome.

Kološanima 1,10 da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;

Filipljanima 1,27 Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova, pa – došao ja i vidio vas ili nenazočan slušao što je s vama – da mogu utvrditi kako ste postojani u jednome duhu i jednodušno se zajednički borite za evanđeosku vjeru.

Rimljanima 12,10 Bratskom ljubavi ljubite jedan drugoga; poštovanjem jedan drugoga pretječite;

Rimljanima 13,10 Ljubav ne čini zla bližnjemu. Ljubav je dakle izvršenje zakona.

1. Korinćanima 14,1 Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete!

1. Korinćanima 16,14 Sve neka vam bude u ljubavi!

2. Korinćanima 13,11 Uostalom, braćo, radujte se, budite savršeni, tješite jedni druge, jednako mislite, živite u miru, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Kološanima 3,12         Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost;

Kološanima 3,13         Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi.

Psalam 82,3    Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu!

Psalam 82,4    Izbavite potlačenog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih!

Jeremija 22,3  Ovako veli Gospod: „Činite pravo i pravednost! Izbavljajte potlačenoga iz ruku tlačitelja! Stranca, sirotu i udovicu ne zapostavljajte! Ne činite nasilja! Ne prolijevajte nedužne krvi na ovom mjestu!“

Luka 6,31        „I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.“

Matej 7,12       Sve dakle, što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima, jer je to sadržaj zakona i proroka.

Kološanima 3,14         A povrh svega toga imajte ljubav, koja je veza savršenstva!

Kološanima 3,15         I mir Kristov neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome tijelu, i zahvalni budite!

Kološanima 3,16         Riječ Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti učeći i opominjući jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajući u srcima svojim Bogu.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M. 

Oprema Božja!

Efežanima 6, 10Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
14Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,
15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

18Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

Oprema Božja:
1. Istina (pojas oko bedara)
2. Pravednost (obučen oklop)
3. Evanđelje mira (potpasane noge)
4. Vjera (štit)
5. Spasenje (kaciga)
6. Duh (mač)
7. Riječ Božja (mač)
8. Molitva i prošnja (u Duhu)
9. Bdijenje (ustrajno)
10. Ustrajnost (u molitvi)

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Šta je zapovijed iz Zakona Božjeg, a šta „praksa“ onih koji slijede tradiciju koju je „netko uveo“?

“Međutim, neki tvrde da je Konstantinov nalog iz 321. godine „promijenio“ šabat sa subote na nedjelju. U koji dan u tjednu se rana crkva okupljala za štovanje? Pismo nikada ne spominje nikakva okupljanja vjernika na šabat (u subotu) radi zajedništva ili štovanja. Međutim, postoje jasni odlomci koji spominju prvi dan tjedna. Primjerice, u Djela 20,7 čitamo: „U prvi dan sedmice, kad se sastadosmo da lomimo kruh.“ U 1. Korinćanima 16,2 Pavao potiče vjernike iz Korinta: „Neka svakoga prvog dana u sedmici svaki od vas zasebice stavi na stranu ono što mogne uštedjeti.“ Budući da je Pavao to sakupljanje u 2. Korinćanima 9,12 nazvao „službom“, to sabiranje je sigurno bilo povezano s nedjeljnom službom štovanja kršćanske zajednice. Kroz povijest je nedjelja, a ne subota, bila uobičajeni dan za kršćane da pohađaju crkvu, a ta praksa seže sve do prvoga stoljeća. ”
(odlomak sa stranice „Samo pismo“)

“Neki tvrde”, zar se tako nešto može mjeriti s BOG KAŽE?

“U koji dan u tjednu se rana crkva okupljala za štovanje?”

OVO TVRDI BOG, a ne da “netko kaže”:

Marko 1,21Oni dođoše u Kafarnaum. Odmah u subotu pođe u sinagogu i počne učiti. (Isus je ovako učio svoje učenike da čine i sam je to činio)

Luka 4,16Tako dođe i u Nazaret, gdje je bio odrastao. Po običaju svojemu otide u subotu u sinagogu. Ustade da čita. (subotnja služba)

Luka 4,31Siđe u Kafarnaum, grad u Galileji, i učio je ondje usubotu. (subotnja služba)

Luka 13,10A kad učaše u jednoj zbornici u subotu, (subotnja služba)

Luka 23,56Potom se vratiše i pripraviše mirise i pomasti. A subotu provedoše u miru po zakonu. (Isusov počinak u grobu, a učenici rade po zakonu)

Djela apostolska 13,42A kad su izlazili oni, molili su ih, da im se ove riječi govore u drugu subotu. (apostolska služba nakon Kristova uskrsnuća se nastavlja u subotu)

Djela apostolska 13,44A u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuju riječi Božije. (gotovo sav grad se sabrao na službu subotom, a ne samo Izraelci)

Naravno da je Pavle dao mogućnost da se i ostalim danima skuplja milodar i da se lomi kruh i učestvuje u zajedničkoj molitvi, ali subota kao dan koji je sam Bog prilikom stvaranja posvetio i blagoslovio, a u svom zakonu svima nama rekao da ga se sjećamo slaveći tako Njega kao svog Stvoritelja, nikada nije izbačena ili promijenjena u neki drugi dan. Što se tiče današnje “prakse”, o njoj sam Bog lijepo kaže:

Danijel 7, 24A deset rogova: Od ovoga kraljevstva nastat će deset kraljeva, a iza njih će se podići jedan drugi različit od onih prvih – i oborit će tri kralja. 25On će huliti na Svevišnjega,zatirati Svece Svevišnjega; POMIŠLJT ĆE DA PROMIJENI BLAGDANE I ZAKON,i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

Naravno, pravi štovaoci Boga živoga ne žive po toj “praksi” koju je netko “uveo” među vjerništvo, nego žive po Božjem zakonu koji Bog nikada nije opozvao ili ukinuo. Isus Krist je sam za svoju misiju na zemlji rekao:

Matej 5,17″Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

 Ako je dakle sam Isus Krist rekao da On nije svojom misjom “ukinuo” zakon, nego ga je ispunio, što to znači za sve nas danas? Možemo li mi svojevoljno ukidati ikoju Božju zapovijed od onih 10 zapisanih u srca i umove nanovorođenjem ili ne možemo? Odgovor glasi:

1. Ivanova 2, 4Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. 5A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. 6Tko veli da u njemu ostaje, VALJA MU IĆI PUTOM KOJIM JE ON HODIO. 7Ljubljeni, PIŠEM VAM ne novu zapovijed, nego staru zapovijed, KOJU STE IMALI OD POČETKA. TA STARA ZAPOVIJED JEST RIJEČ KOJU STE ČULI. 

Hebrejima 8, 10Nego, ovo je Savez  kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. 

1. Ivanova 3,24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

1. Ivanova 5,2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.

1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.

2. Ivanova 1,6 A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.