Šta je smisao života kada postaneš Božje dijete?

Bog za svako svoje dijete ima životni plan. Svaka osoba je jedinka za sebe i svatko ima neku svoju životnu zadaću na ovoj planeti. Najvažnija zadaća sviju nas je da pustimo Boga da kroz nas živi po svojoj volji. Tako se proslavlja Bog, a mi živimo život sa smislom. Što je Božja volja za Njegovu djecu? Odgovori su u Bibliji, pa onaj tko želi otkrivati Božju volju, može to činiti proučavajući Božju Riječ. Duh Sveti kojim su djeca Božja zapečaćena, otkriva svakom djetetu Božji plan za njegov život. Zato, ja ne mogu nekom drugom dati odgovor koji je smisao života za njega. To mora sam otkriti, moleći Boga da mu ga otkrije. Onaj koga to ne zanima, nije ni predodređen da bude u kraljevstvu nebeskom, a oni koji razmišljaju o tome, sigurno su primili poziv od Boga. Božja Riječ kaže:

Rimljanima 8,30          one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Bog će proslaviti nas, ako mi Njega sada proslavimo svojim životom na zemlji. Oni koji to ne shvate i ne žele, oni nisu ni predodređeni za život u vječnosti sa svojim Stvoriteljem. Bog nikoga na silu neće odvući na nebo. Dao nam je slobodu izbora, a On sam zna tko će Ga prihvatiti, a tko neće, u tome je Njegovo predznanje i predodređenje.

Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *