Arhiva kategorije: Molitva

1. TKO SI?, 2. ŠTO SI?, 3. ODAKLE SI?, 4. KAMO IDEŠ?

( u prijevodu filmskog junaka Clin Eastwooda iz filma https://youtu.be/38mE6ba3qj8 ,
pa ako ne vjerujete BOŽJOJ RIJEČI, neka vam PRLJAVI HARRY postavi pitanje!)

BOG VAM NUDI OHRABRENJE! (ne kroz filmske junake)

Ponovljeni zakon 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.

Efežanima 6,12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

1. Ivanova 3,10 Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega

1. Ivanova 3,2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

1. Petrova 3,17 Jer je bolje, ako hoće volja Božja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.

1. Petrova 2,15 Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,

1. Petrova 4,12

Jer je živa riječ Božja,

i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane

i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i namjerama srca. 

1. Petrova 1,5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.

Titu 2,11

Jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude,

1. Korinćanima 14,36 Je li od vas izašla riječ Božja? ili je k vama samima došla?

1. Korinćanima 1,18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.

 

1. Solunjanima 5,18.-22. 
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 Duha ne trnite,
 
proroštava ne prezirite!
 
Sve provjeravajte: dobro zadržite,
Svake se sjene zla klonite!dana 24.06.2020. srijeda oko 19:50h ,
napisala Gordana Mišić,; DUHOM BOŽJIM VOĐENA!

 

 

 

 

Koga ćemo poslušati?

Koga ćemo poslušati?

Na internetu pronađoh sliku kipa Marijinog s tekstom:
„Djeco moja, učim vas da moj SIN ne traži neprestane molitve,
već DJELA I OSJEĆAJE.“
slika dolje

(slika je objavljena javno, unaprijed se ispričavam njenom autoru, ako kršim njegova, autorska prava)

U nastavku iznosim Božju Riječ, pa neka čitatelji sami iznesu zaključke:

Rimljanima 9,20 A ko si ti, o čovječe! Da protivno odgovaraš Bogu? Eda li rukotvorina govori majstoru svome: zašto si me tako načinio?

Izaija 42,8 Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima.

Rimljanima 16,17 Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.

Jeremija 10,14 Svakom čovjeku pamet stane, svaki se zlatar zastidi svoga kipa, jer svi su mu kipovi samo varka, nema u njima duha!

Jeremija 10,15 Isprazni su oni, smiješne tvorevine, propast će u dan kazne.

 

  1. Solunjanima 5,17 Molite se bez prestanka!

Djela apostolska 10,2    pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.

Galaćanima 1,8 Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!

Galaćanima 1,9 Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.

Galaćanima 1,6 Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje,

 Luka 21,36 “Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“

Marko 13,33 Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate, kad je vrijeme.

Marko 14,38 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.”

Efežanima 6,18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka,

 

Gordana Mišić:“Toliko od mene, pametnom dovoljno.“

U Virovitici, 06.01.2019., nedjelja, oko 14 sati.

 

Nedostajanje, molite, ako vam netko ili nešto nedostaje!

Matej 6, 7»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Matej 7,7         “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,9        “I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,10      Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.

Ivan 15,7         Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.


Ivan 16,24       Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!

Filipljanima 4, 19A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Marko 11,24    Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

1. Ivanova 5, 4Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:

vjera naša.

Matej 6, 26 »Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?«

26»Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 27A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? 28I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. 29A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 30Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?«31»Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ 32Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. 34Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Luka 6, 38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«

Psalam 23,1    Gospod je pastir moj: ništa mi neće nedostajati!

Mudre izreke 31, Tko će naći ženu vrsnu?

Više vrijedi ona nego biserje.

11Muževljevo se srce uzda u nju,

i blagom neće oskudijevati.

12Ona mu čini dobro, a ne zlo,

u sve dane vijeka svojeg.

13Pribavlja vunu i lan,

i vješto radi rukama marnim.

14Ona je kao lađa trgovačka:

izdaleka donosi kruh svoj.

15Još za noći ona ustaje,

i hrani svoje ukućane

i određuje posao sluškinjama svojim.

16Opazi li polje, kûpi ga;

plodom svojih ruku sadi vinograd.

17Opasuje snagom bedra svoja,

i živo miče rukama.

18Vidi kako joj posao napreduje:

noću joj se ne gasi svjetiljka.

19Rukama se maša preslice

i prstima drži vreteno.

20Siromahu dlan svoj otvara,

ruke pruža nevoljnicima.

21Ne boji se snijega za svoje ukućane,

jer sva čeljad ima po dvoje haljine.

22Sama sebi šije pokrivače,

odijeva se lanom i purpurom.

23Muž joj je slavan na Vratima,

gdje sjedi sa starješinama zemaljskim.

24Platno tka i prodaje ga,

i pojase daje trgovcu.

25Odjevena je snagom i dostojanstvom,

pa se smije danu budućem.

26Svoja usta mudro otvara,

i pobožan joj je nauk na jeziku.

27Na vladanje pazi ukućana

i ne jede kruha besposlice.

28Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju,

i muž njezin hvali je:

29»Mnoge su žene bile vrsne,

ali ti ih sve nadmašuješ.«

30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

31Plod joj dajte ruku njezinih,

i neka je na Vratima hvale djela njezina!

Jakovljeva 4, 1 Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 5Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?

Galaćanima 5, 13 Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima.

Galaćanima 5, 16 Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!


Amen!