Arhiva kategorije: mudrost

1. TKO SI?, 2. ŠTO SI?, 3. ODAKLE SI?, 4. KAMO IDEŠ?

( u prijevodu filmskog junaka Clin Eastwooda iz filma https://youtu.be/38mE6ba3qj8 ,
pa ako ne vjerujete BOŽJOJ RIJEČI, neka vam PRLJAVI HARRY postavi pitanje!)

BOG VAM NUDI OHRABRENJE! (ne kroz filmske junake)

Ponovljeni zakon 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.

Efežanima 6,12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

1. Ivanova 3,10 Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega

1. Ivanova 3,2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

1. Petrova 3,17 Jer je bolje, ako hoće volja Božja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.

1. Petrova 2,15 Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,

1. Petrova 4,12

Jer je živa riječ Božja,

i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane

i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i namjerama srca. 

1. Petrova 1,5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.

Titu 2,11

Jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude,

1. Korinćanima 14,36 Je li od vas izašla riječ Božja? ili je k vama samima došla?

1. Korinćanima 1,18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.

 

1. Solunjanima 5,18.-22. 
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 Duha ne trnite,
 
proroštava ne prezirite!
 
Sve provjeravajte: dobro zadržite,
Svake se sjene zla klonite!dana 24.06.2020. srijeda oko 19:50h ,
napisala Gordana Mišić,; DUHOM BOŽJIM VOĐENA!

 

 

 

 

ISPRAZNOST, STRAH, LJUBAV

ISPRAZNOST, STRAH, LJUBAV

“Zapamtite, nikada nećete spoznati puninu Hristovu dok ne budete spoznali ispraznost svega drugog osim Hrista.”~ Charles Haddon Spurgeon

“Now, remember, you will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything else but Christ.”~ Charles Haddon Spurgeon

Kad čovjek, nakon prvotnog “straha”, prihvati Božji DAR LJUBAVI, onda sve poprima mnogo ljepše značenje i gubi se “ispraznost”. ~ Gordana Mišić

Ivan 12,25   Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

 

Propovjednik 2,1 Tad rekoh u srcu svom: “Daj da okušam užitak i vidim što naslada pruža” – ali gle: i to je ispraznost!

Propovjednik 2,11           A onda razmotrih sva svoja djela, sve napore što uložih da do njih dođem – i gle, sve je to opet ispraznost i pusta tlapnja! I ništa nema valjano pod suncem.

 

Propovjednik 9,1 Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, sa djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.

Propovjednik 9,2            Svima je ista kob, pravednomu kao i opakom, čistomu i nečistomu, onomu koji žrtvuje kao i onomu koji ne žrtvuje; jednako dobru kao i grešniku, onomu koji se zaklinje kao i onomu koji se boji zakletve.

Propovjednik 9,3            Najgore je od svega što biva pod suncem ovo: ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima.

 

Propovjednik 8,12          I grešnik koji čini zlo i sto puta, dugo živi. Ja ipak znam da će biti sretni oni koji se boje Boga jer ga se boje.

 

Djela apostolska 13,26 “Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni koji se među vama Boga boje, nama je upravljena ova Riječ spasenja.”

 

  1. Petrova 2,17 Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja štujte!

 

Mudre izreke 16,6           Vježbanjem u vjernoj ljubavi očišćava se krivnja zlodjela; strahom Gospodnjim izbjegne se zlu.

 

Efežanima 2,4      Ali, Bog je izobilan u milosrđu; zbog velike ljubavi kojom nas je volio,

 

  1. Ivanova 4,18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.

    Ponavljam; kad čovjek, nakon prvotnog “straha”, prihvati Božji DAR LJUBAVI, onda sve poprima mnogo ljepše značenje i gubi se “ispraznost”. J

    U Virovitici 09.04.2017., nedjelja, oko 14 sati Gordana Mišić

Što je ludo, a što mudro pred Bogom?

1. Korinćanima 3,
16 Ne znate li, da ste hram Božji, i Duh Božji da stanuje u vama?

17 Ako li tko oskvrni hram Božji, upropastit će njega Bog; jer je hram Božji svet, a to ste vi.

18 Nitko neka se ne vara! Ako tko među vama misli, da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud, da bude mudar!

19 Jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom; jer je pisano: “On hvata mudre u njihovu lukavstvu.”

20 opet: “Gospodin zna misli mudrih, da su ništave.”

21 Zato nitko neka se ne hvali ljudima, jer je sve vaše:

22 Bio Pavao, ili Apolo, ili Kefa, ili svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;

23 A vi ste Kristovi, a Krist je Božji.

Job 5,
13 Mudre hvata u njihovu lukavstvu, sruši se osnova lukavih.

1. Korinćanima 1,
19 Jer je pisano: “Uništit ću mudrost mudrih i odbacit ću razum razumnih.”

20 Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Nije li učinio Bog mudrost ovoga svijeta ludošću?

21 Jer, kako u mudrosti Božjoj ne upozna svijet mudrošću Boga, bila je Božja volja, da ludošću propovijedanja spasi one, koji vjeruju.

22 Jer i Židovi traže znake, i Grci traže mudrost;

23 A mi propovijedamo Krista raspetoga, Židovima spotaknuće, a neznabošcima ludost,

24 A onima, koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista, Božju silu i Božju mudrost.

25 Jer je “ludost” Božja mudrija od ljudi,! “Slabost” je Božja jača od ljudi.

26 Jer gledajte zvanje svoje, braćo, da nema ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo silnih, ni mnogo plemenitih;

27 Nego što je ludo pred svijetom, izabra Bog, da posrami mudre, i što je slabo pred svijetom, otkupi Bog, da posrami jako;
28 I što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog, i ono, što nije, da uništi ono, što jest,

29 Da se ne hvali ni jedan čovjek pred Bogom.

30 Od njega ste vi u Kristu Isusu, koji nam posta mudrost od Boga i pravda i posvećenje i otkup,

31 Da, kao što je pisano: “Tko se hvali, u Gospodinu neka se hvali!”
Zaključimo: Mudrost ovoga svijeta je ludost pred Bogom. Bog je sebi izabrao one ljude koji pred svijetom jesu „ludi“, da posrami „mudre“ u svijetu. Tako Bog sebi bira ono što je slabo i odbačeno kao neprilagođeno ovom svijetu, da Mu bude sredstvo za propovijedanje radosne vijesti o uskrslom Kristu. Bogu hvala na ukazanom povjerenju! Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.