Arhiva kategorije: apokalipsa

DANIJEL-OTKRIVENJE

DANIJEL 12,8.- 10. 
Ja slušahali ne razumjeh 
pa upitah 
Gospodarukako će to svršiti? 
 On reče 
“Idi, Daniele,  
ove su riječi tajne i zapečaćene  
do vremena svršetka. 
 
Mnogi će se očistiti 
ubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti. 
 
 
OTKRIVENJE  

10,4.-6. 
 
kad se oglasi sedam gromovahtjedoh pisati 
ali začujem glas s neba 
Zapečati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši! 

onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji
podiže k nebu desnicu 

i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu
zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE  

10,7,  
 
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo 
čim zatrubi 
dovršit će se otajstvo Božje  
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima. 
 
OTKRIVENJE  

8,13,  
vidjehi začuh glas jednoga orla 
gdje leti posred neba vičući glasom velikim 
“Jao, jaojao onima 
koji stanuju na zemlji 
od ostalih truba trojice anđela 
koji će još trubiti!” 
 
 
 OTKRIVENJE 
12,7.-12.  
nasta rat na nebu 
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem 
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, 

ali ne nadvlada 
I ne bijaše im više mjesta na nebu. 

Zbačen je Zmaj velikiStara zmija – imenom Ðavao, 
Sotonazavodnik svega svijeta 
Bačen je na zemlju 
a s njime su bačeni i anđeli njegovi. 

začujem glas na nebu silan 
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega 
i 
vlast Pomazanika njegova 
 
 
 Jer zbačen je tužitelj braće naše 
koji 
ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.      

 
 
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom 
i riječju svojega svjedočanstva
nisu ljubili života svoga – sve do smrti. 

 
Zato veselite se,  
nebesa i svi nebesnici 
jao vamazemljo i more,  
jer Ðavao siđe k vama 
gnjevan veoma 
znajući da ima malo vremena! 

VREMENA?????? 
 
 Otkrivenje 10,5.-6. 
onaj anđeo što ga vidjeh  
gdje stoji na moru i zemlji 
podiže k nebu desnicu 
 
i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu 
zemlju i sve što je na njoj 
more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE 
 21,5.-8. 
Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče 
“Evo, sve činim novo!”  
doda 
Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite. 

 još mi reče 
Svršeno je!  
Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak 
Ja ću žednomu  
dati s izvora vode života zabadava. 

To će biti baština pobjednikova 
I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 

 
 
Kukavicama pak 
nevjernima i okaljanima 
ubojicamabludnicima 
vračarima i idolopoklonicima  
i svim lažljivcima  
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom 
To je druga smrt. 
 
OTKRIVENJE 
 13,9.-11.  
 
Tko ima uho, nek posluša! 
 
Je li tko za progonstvo 
progonstvo će ići 
 
Je li tko za mač, da bude pogubljen 
mačem će biti pogubljen 
 
U tom je postojanost i vjera svetih. 

 
vidjehdruga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje 
ima dva roga poput jaganjca 
govori kao Zmaj. 
 
Otkrivenje 
13,16.-17.
 
 
Ona postiže da se svima – 
malima i velikima
bogatima i ubogima 
slobodnjacima i robovima –  
udari žig na desnicu ili na čelo, 

i da nitko ne mogne kupovati  
ili prodavati 
osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri 
ili s brojem imena njezina. 
 
 
 DANIJEL IZ STAROG ZAVJETA  
 
I OTKRIVENJE IZ NOVOG ZAVJETA  
 
SAVJETJU: 
 
 
Otkrivenje 
22,11 
Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu
Okaljan neka se i dalje kalja 
Pravednik neka i dalje živi pravedno 
Svet neka se i dalje posvećuje!   
 
Daniel  
12,10 
Mnogi će se očistitiubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni 
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti.   

 
 
 
 
 

OBRAZOVANJE!?!

13.07.2020., ponedjeljak, 07:50

Otkrivenje 4,11
1. Dostojanstvo!?!
2. Slava!?!
3. Čast!?!
4. Moć!?!

Dostojan je!——-> ISUS KRIST da primi ČAST od OCA
                                                                       SLAVU od glasa DUHA SVETOG
                                  od OCA uzvišenje slave (golubica) prilikom KRISTOVOG
                                       krštenja u Jordanau
                                      „Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj
                                         u Njemu mi sva MILINA.“
KLICANJE!
DUH SVETI SA ZEMLJE PREDAJE
1. MOĆ
2. BOGATSTVO
3. MUDROST
4. SNAGU
5. ČAST
6. SLAVU
7. BLAGOSLOV!

Otkrivenje 5,13. (na nebu)
5,13  I začujem:
sve stvorenje, i na nebu, (1. biće)
                       i na zemlji, (2. biće)
                       i pod zemljom, (3.biće)
                       i u moru – (4.biće)
(sve) na njima i u njima govori:
“Onomu koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu
blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova! (7. 5. 6. ?/vlast/?)

Otkrivenje 5,14   
I četiri bića ponavljahu: “Amen!” A starješine padnu ničice i poklone se.

Starješine?
Matej 6,24  “Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
Luka 16,13 “Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

(24 starješine)!?!

Otkrivenje 4,10    dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu – Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći:
Otkrivenje 4,11    “Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!

24 starješine zajedno padaju pred DOSTOJNIM BOGOM ŽIVIM NA NEBU,
odajuću MU i priznajući MU da je STVORITELJ, kojemu pripada
1. SLAVA
2. ČAST
3. MOĆ

Što kaže Petrova poslanica?

1. Petrova 4,11     Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi neka služi kao po jakosti, koju Bog daje,
da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kojemu je slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

 1. Petrova 5,11 Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

  Juda se slaže!
  Judina 1,25 Njemu, jedinome Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu, čast i slava, vlast i moć prije svakog vremena i sad i u sve vijeke! Amen. 

JUDA—->JEDINOM BOGU STVORITELJU-à PO ISUSU KRISTU
                    GOSPODINU NAŠEM!
                    1. ČAST
                    2. SLAVA
                    3. VLAST!!!!!!!!!!!!!!! (alfa i omega, početak i kraj)
                    4. MOĆ (prije svakog vremena i sad i u sve vijeke)
Otkrivenje 1,1.-6.

Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to označi poslavši svog anđela sluzi svomu Ivanu

koji posvjedoči za riječ Božju i za svjedočanstvo Isusa Krista – za sve što vidje.

Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!

Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvorođenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu:
Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Opaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tko je prema KRISTOVOM OTKRIVENJU NJEGOVO SVEĆENSTVO?
(neki pape, samozvani očevi zemaljski ili???)
Što pape misle o KRISTOVOM OTKRIVENJU OVIJEH DANA?
Da li im je to ukusna HRANA?

1. TKO SI?, 2. ŠTO SI?, 3. ODAKLE SI?, 4. KAMO IDEŠ?

( u prijevodu filmskog junaka Clin Eastwooda iz filma https://youtu.be/38mE6ba3qj8 ,
pa ako ne vjerujete BOŽJOJ RIJEČI, neka vam PRLJAVI HARRY postavi pitanje!)

BOG VAM NUDI OHRABRENJE! (ne kroz filmske junake)

Ponovljeni zakon 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.

Efežanima 6,12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

1. Ivanova 3,10 Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega

1. Ivanova 3,2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

1. Petrova 3,17 Jer je bolje, ako hoće volja Božja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.

1. Petrova 2,15 Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,

1. Petrova 4,12

Jer je živa riječ Božja,

i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane

i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i namjerama srca. 

1. Petrova 1,5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.

Titu 2,11

Jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude,

1. Korinćanima 14,36 Je li od vas izašla riječ Božja? ili je k vama samima došla?

1. Korinćanima 1,18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.

 

1. Solunjanima 5,18.-22. 
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 Duha ne trnite,
 
proroštava ne prezirite!
 
Sve provjeravajte: dobro zadržite,
Svake se sjene zla klonite!dana 24.06.2020. srijeda oko 19:50h ,
napisala Gordana Mišić,; DUHOM BOŽJIM VOĐENA!

 

 

 

 
Poveznica

UPOZORAVA NAS BOŽJA RIJEČ:

2. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
2. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
2. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
2. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
2. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
2. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

POLAKO,  JOŠ SAMO MALO; USKORO DOLAZI ISUSKRIST, ali ne prije svega što je BOG predvidio!

Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Mudre izreke 24,5 Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine.
Mudre izreke 24,6 Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
Mudre izreke 24,7 Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!
izreke 24,8 Tko smišlja zlo zove se učitelj podmukli.
Mudre izreke 24,9 Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.
Mudre izreke 24,10 Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.
Mudre izreke 24,11 Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posrćući idu na stratište.
izreke 24,12 Ako kažeš: “Nismo za to znali”, ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?
Mudre izreke 24,13 Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saće je slatko nepcu tvome.
Mudre izreke 24,14 Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je nađeš, našao si budućnost i nada tvoja neće propasti.
Mudre izreke 24,15 Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne čini nasilja boravištu njegovu;
Mudre izreke 24,16 jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17 Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće,
Mudre izreke 24,18 da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.
Mudre izreke 24,19 Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima,

MUDRE 

izreke 24,20 jer zao čovjek nema budućnosti, svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 24,21 Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.
Mudre izreke 24,22 Jer iznenada provaljuje nesreća njihova i tko zna kad će doći propast njihova.

Duh izričito govori!

Timoteju 4,1    Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

 1. Timoteju 4,2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
 2. Timoteju 4,3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.
 3. Timoteju 4,4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću
 4. Timoteju 4,5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.
 5. Timoteju 4,6 To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.
 6. Timoteju 4,7 Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!
 7. Timoteju 4,8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život – sadašnji i budući.
 8. Timoteju 4,9 Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati.
 9. Timoteju 4,10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.
 10. Timoteju 4,11 Zapovijedaj to i naučavaj!
 11. Timoteju 4,12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.
 12. Timoteju 4,13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju.

Tko, što voli, nek’ izvoli?!!

Na facebooku naiđoh na tekst, dana 17.03.2020.
„“““““
– ,,Ne plašim se smrti, ali nisam u žurbi da umrem. Ima toliko toga što prvo želim da uradim. Ljudski mozak smatram kompjuterom koji će pretsati da radi kada se njegove komponentne pokvare. Nema raja i zagrobnog života za pokvarene kompjutere: to je bajka za ljude koji se boje mraka.”
– ,,Postoji fundamentalna razlika između religije, koja je utemeljena na autoritetu, i znanosti, koja je utemeljena na opažanju i razumu. Znanost će pobijediti, jer ostvaruje rezultate.”
In Memoriam
STEPHEN HAWKING
08.01.1942. – 14.03.2018  „“““

komentar na gornji tekst napisala Gordane Mišić na facebooku:
„““
Koje to “rezultate znanost ostvaruje”, vidljivo je cjelokupnoj, ljudskoj populaciji.

Da je Krist POBJEDIO SMRT, vidjelo je petstotinjak njegovih suvremenika, ali mene ne zanima “vidljiva znastvena pobjeda”, već obećana domovina.

 1. Korinćanima 15,53
  Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
 2. Korinćanima 15,54
  A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
 3. Korinćanima 4,18
  jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.
 4. Korinćanima 13,13
  A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.
  P.S. Što tko voli, vjeruje i čemu se nada, neka mu i bude!

Obratite se!

“Nad brazilski grad Sao Paulo iznenada se spustila tama u ponedjeljak u 15 sati zbog požara u amazonskim šumama. Stanovnici su opisali da se dan pretvorio u noć.”
~ 8.mj.2019.

Stari Zavjet:

Joel 3,4

Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv,

prije nego osvane dan Gospodnji, veliki i strašni dan.”

Novi Zavjet:

Djela apostolska 2,20

Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv,

prije nego dođe dan Gospodnji veliki i strašni.

 

Djela apostolska 2,17.-21.

“U posljednje dane, govori Bog:

Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.

Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će.

Pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima.

Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan.

I tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen.

 

Otkrivenje 14,6.-7.

I vidjeh: drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu i jeziku i puku.

 

Viče iza glasa:

“Bojte se Boga i dajte mu slavu jer dođe čas suda njegova!

I poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda!

 

Jeremija 13,15.-16.

Poslušajte, dobro čujte, okanite se oholosti:

Jahve sad govori!

Dajte slavu Jahvi, Bogu svojemu,

prije nego što se smrkne, prije nego što se noge vaše spotaknu po planinama mračnim.

Vi se nadate svjetlosti, a on će je u mrak pretvoriti,

prometnuti u crnu tamu!

Ponovljeni zakon 32,29

Da su mudri, već bi se i dosjetili, razabrali što ih očekuje.

Djela apostolska 28,26

Idi k tomu narodu i reci mu:
Slušat ćete, slušati – i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati – i nećete vidjeti!

Ponovljeni zakon 32,22

Da, moga gnjeva požar je usplamtio i gorjet će do dubina šeolskih; proždrijet će zemlju i sve što ona rađa, sažeći joj brda do temelja.

Otkrivenje 16,8

Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem.

Otkrivenje 16,9

I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.

napisala: Gordana Mišić 26.08.2019. ponedjeljak, 01:34h,

u Virovitici (citati izvađeni iz Biblije)