Arhiva kategorije: KRIST POBJEDNIK

DANIJEL-OTKRIVENJE

DANIJEL 12,8.- 10. 
Ja slušahali ne razumjeh 
pa upitah 
Gospodarukako će to svršiti? 
 On reče 
“Idi, Daniele,  
ove su riječi tajne i zapečaćene  
do vremena svršetka. 
 
Mnogi će se očistiti 
ubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti. 
 
 
OTKRIVENJE  

10,4.-6. 
 
kad se oglasi sedam gromovahtjedoh pisati 
ali začujem glas s neba 
Zapečati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši! 

onaj anđeo što ga vidjeh gdje stoji na moru i zemlji
podiže k nebu desnicu 

i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu
zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE  

10,7,  
 
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo 
čim zatrubi 
dovršit će se otajstvo Božje  
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima. 
 
OTKRIVENJE  

8,13,  
vidjehi začuh glas jednoga orla 
gdje leti posred neba vičući glasom velikim 
“Jao, jaojao onima 
koji stanuju na zemlji 
od ostalih truba trojice anđela 
koji će još trubiti!” 
 
 
 OTKRIVENJE 
12,7.-12.  
nasta rat na nebu 
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem 
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, 

ali ne nadvlada 
I ne bijaše im više mjesta na nebu. 

Zbačen je Zmaj velikiStara zmija – imenom Ðavao, 
Sotonazavodnik svega svijeta 
Bačen je na zemlju 
a s njime su bačeni i anđeli njegovi. 

začujem glas na nebu silan 
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega 
i 
vlast Pomazanika njegova 
 
 
 Jer zbačen je tužitelj braće naše 
koji 
ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.      

 
 
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom 
i riječju svojega svjedočanstva
nisu ljubili života svoga – sve do smrti. 

 
Zato veselite se,  
nebesa i svi nebesnici 
jao vamazemljo i more,  
jer Ðavao siđe k vama 
gnjevan veoma 
znajući da ima malo vremena! 

VREMENA?????? 
 
 Otkrivenje 10,5.-6. 
onaj anđeo što ga vidjeh  
gdje stoji na moru i zemlji 
podiže k nebu desnicu 
 
i zakle se Živim u vijeke vjekova 
koji stvori nebo i sve što je na njemu 
zemlju i sve što je na njoj 
more i sve što je u njemu 
Neće više biti vremena! 
 
OTKRIVENJE 
 21,5.-8. 
Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče 
“Evo, sve činim novo!”  
doda 
Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite. 

 još mi reče 
Svršeno je!  
Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak 
Ja ću žednomu  
dati s izvora vode života zabadava. 

To će biti baština pobjednikova 
I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 

 
 
Kukavicama pak 
nevjernima i okaljanima 
ubojicamabludnicima 
vračarima i idolopoklonicima  
i svim lažljivcima  
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom 
To je druga smrt. 
 
OTKRIVENJE 
 13,9.-11.  
 
Tko ima uho, nek posluša! 
 
Je li tko za progonstvo 
progonstvo će ići 
 
Je li tko za mač, da bude pogubljen 
mačem će biti pogubljen 
 
U tom je postojanost i vjera svetih. 

 
vidjehdruga jedna Zvijer uzlazi iz zemlje 
ima dva roga poput jaganjca 
govori kao Zmaj. 
 
Otkrivenje 
13,16.-17.
 
 
Ona postiže da se svima – 
malima i velikima
bogatima i ubogima 
slobodnjacima i robovima –  
udari žig na desnicu ili na čelo, 

i da nitko ne mogne kupovati  
ili prodavati 
osim onog koji nosi žig s imenom Zvijeri 
ili s brojem imena njezina. 
 
 
 DANIJEL IZ STAROG ZAVJETA  
 
I OTKRIVENJE IZ NOVOG ZAVJETA  
 
SAVJETJU: 
 
 
Otkrivenje 
22,11 
Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu
Okaljan neka se i dalje kalja 
Pravednik neka i dalje živi pravedno 
Svet neka se i dalje posvećuje!   
 
Daniel  
12,10 
Mnogi će se očistitiubijeliti i prokušati 
bezbožnici će i dalje biti bezbožni 
bezbožnici se neće urazumjeti 
umnici će razumjeti.   

 
 
 
 
 

1. TKO SI?, 2. ŠTO SI?, 3. ODAKLE SI?, 4. KAMO IDEŠ?

( u prijevodu filmskog junaka Clin Eastwooda iz filma https://youtu.be/38mE6ba3qj8 ,
pa ako ne vjerujete BOŽJOJ RIJEČI, neka vam PRLJAVI HARRY postavi pitanje!)

BOG VAM NUDI OHRABRENJE! (ne kroz filmske junake)

Ponovljeni zakon 31,6 Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima. Ta sam Jahve, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.

Efežanima 6,12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.

1. Ivanova 3,10 Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega

1. Ivanova 3,2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

1. Petrova 3,17 Jer je bolje, ako hoće volja Božja, da trpite zbog dobrih djela, negoli zbog zlih.

1. Petrova 2,15 Jer je tako volja Božja, da dobrim djelima ušutkate neznanje bezumnih ljudi,

1. Petrova 4,12

Jer je živa riječ Božja,

i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane

i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga,

i sudi mislima i namjerama srca. 

1. Petrova 1,5 Koje čuva po vjeri sila Božja za spasenje, pripravljeno da se objavi u posljednje vrijeme.

Titu 2,11

Jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude,

1. Korinćanima 14,36 Je li od vas izašla riječ Božja? ili je k vama samima došla?

1. Korinćanima 1,18 Jer je riječ o križu ludost onima, koji propadaju, a nama, koji se spasavamo, sila Božja.

 

1. Solunjanima 5,18.-22. 
U svemu zahvaljujte!
Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 Duha ne trnite,
 
proroštava ne prezirite!
 
Sve provjeravajte: dobro zadržite,
Svake se sjene zla klonite!dana 24.06.2020. srijeda oko 19:50h ,
napisala Gordana Mišić,; DUHOM BOŽJIM VOĐENA!

 

 

 

 

Duh izričito govori!

Timoteju 4,1    Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

 1. Timoteju 4,2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
 2. Timoteju 4,3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.
 3. Timoteju 4,4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću
 4. Timoteju 4,5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.
 5. Timoteju 4,6 To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.
 6. Timoteju 4,7 Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!
 7. Timoteju 4,8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život – sadašnji i budući.
 8. Timoteju 4,9 Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati.
 9. Timoteju 4,10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.
 10. Timoteju 4,11 Zapovijedaj to i naučavaj!
 11. Timoteju 4,12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.
 12. Timoteju 4,13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju.

Potencijal

POTENCIJAL
Da je Stvoritelj želio da grešni ljudi koriste sav potencijal,
onda nas ne bi izbacio iz Edena, jer grešni ljudi imaju potencijal uništiti sebe i civilizaciju, tako da dostizanje “najbolje moguće verzije sebe”,
može imati i “katastrofalne posljedice”!
Koliko, god netko težio savršenstvu u pozitivnom smislu,
na Zemlji ima onih, koji teže savršenstvu u negativnom smislu.
Bog je Ljubav, vidimo svu moć “zla i mržnje” na ovoj planeti.
Da se “zlo i mržnja, ne bi dalje razvijalo”, ljudska su stvorenja “ograničena”. Drugim riječima, mnogi ljudi, koje smatramo genijima
(prekrasno su koristili vlastite potencijale na dobrobit čovječanstva),
ali vidimo, koliko i kako se sve na ovoj planeti može preokrenuti
i koristiti na štetu čovječanstva.
Čovjek (pojedinac) može željeti najbolje,
a da se to okrene protiv dobrobiti drugog pojedinca ili okoline.

Aleksandar, Napoleon, Hitler, samo su potvrda, koliko se “ljudski potencijal”, može koristiti na “uzdizanje pojedinca”
na ušrtb i štetu, svijeta i svjetske populacije.
Kad pojedinac krene u “avanturu dostizanja najbolje verzije sebe”,
lako može dostići “verziju najgoreg sebe”.

Stoga, mamiti ljude u “visine”, je jako neodgovoran i nezahvalan posao.
Sam Stvoritelj je rekao:
“Rastite, budite savršeni, ali DO PUNINE RASTA KRISTOVA”,
dakle, ne DALJE!!!

Sam Lucifer je težio nadmašiti Krista,
a stanje tog htijenja je vidljivo nama,
danas i kroz vijekove na ovoj planeti.

Budite sigurni da Bog voli svoju djecu,
ali je On taj, koji postavlja granice,
preko, kojih ne treba ići,
ako želimo ostati djeca Božja.

napisala Gordana Mišić
u Virovitici, dana 25.03.2020.
srijeda (između 11 i 12 sati)

BIBLIJA:

Otkrivenje 12,7.-12.        

I nasta rat na nebu:
Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem.
Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi,
ali ne nadvlada.
I ne bijaše im više mjesta na nebu.

        
Zbačen je Zmaj veliki,
Stara zmija – imenom Ðavao,
Sotona, zavodnik svega svijeta.
Bačen je na zemlju,
a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

I začujem glas na nebu silan:
“Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega
i vlast Pomazanika njegova!
Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć
optuživao pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga
– sve do smrti.

Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici!
A jao vama, zemljo i more,
jer Ðavao siđe k vama,
gnjevan veoma,
znajući da ima malo vremena!

Kološanima 2,18.-19.     
Nitko neka vas ne podcjenjuje
zato što on sam uživa u “poniznosti i štovanju anđela”,
zadubljuje se u svoja viđenja,
bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom,
a ne drži se Glave,
Njega od kojeg sve Tijelo,
zglobovima i svezama zbrinuto i povezano,
raste rastom Božjim.

Kološanima 2,8.-10.      
Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem
i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku,
na “počela svijeta”,
a ne na Krista.

Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva;
te ste i vi ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

Kološanima 1,15.-20.
         On je slika Boga nevidljivoga,
Prvorođenac svakog stvorenja.

Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva,
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti
– sve je po njemu i za njega stvoreno:

on je prije svega i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve;
on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.

Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu

i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Eežanima 1,4.-14.  
Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti
i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe,
po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem

obznanivši nam otajstvo svoje volje
po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova

da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade

da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga
– u njemu ste, prigrlivši vjeru,
opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja
– na hvalu Slave njegove.

Filipljanima 1,9.-11.
        
I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.

Rimljanima 8,35   
Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?
Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

Rimljanima 8,39   
ni dubina ni visina,
ni ikoji drugi stvor
neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje
u Kristu Isusu Gospodinu našem.

2. Petrova 3,18       
A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Kako biti spašen? Hoće li Isus doslovno sići NA ZEMLJU, prilikom drugog dolaska i na ovoj planeti uspostaviti novi svjetski poredak?

“U ovoj Riječi Bog je povjerio čovjeku znanje potrebno za spasenje.”?????
(zapisano na stranicama Biblija govori https://biblija-govori.hr )

 

“ZNANJE NAPUHUJE; NADIMA, a NE SPAŠAVA!!!”

Za spasenje nam je potreban Isus Krist, a ne “znanje”!

Tko god da vodi stranicu “Biblija govori”, a iznesete laž
(da je čovjeku znanje potrebno za spasenje),
taj očito nije uopće čuo “Što Bog kroz Bibliju govori”?!!

Nikoga ne može spasiti “znanje” (može ono biti povjereno i od Boga),

SAM BOG JE SPASITELJ, a ne “znanje”
Čovjeku treba BOG za spasenje, a ne “znanje”.

Ne znam, kako vam to objasniti?!

Spašeni smo MILOŠĆU BOŽJOM, a ne vlastitim znanjem.

Možete vi istraživati Pisma, misleći da je u tome ŽIVOT,
a Isus Krist kaže farizejima:

Ivan 5,38         a ni riječ njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.

Ivan 5,39          Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,

Ivan 5,40         a vi ipak nećete da dođete k meni da život imate.

Ivan 5,41 Slave od ljudi ne tražim,

Ivan 5,42          ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi.

 

Ne kaže da vam “povjerim znanje potrebno za spasenje”,
VEĆ da se s povjerenjem predate Njemu da bi imali život,
jer bez Njega, koji je LJUBAV, NEMA SPASENJA!!!

LJUBAV IZGRAĐUJE, A ZNANJE NAPUHUJE!

Bog je taj, koji poznaje svoju djecu.

Isus Krist govori:

Ivan 5,43          Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.

Ivan 5,44          Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite!

Ivan 5,45 Ne mislite da ću vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.

Ivan 5,46          Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

Ivan 5,47 Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?

 

Isus Krist ne pominje da “znanje spašava”!

Isus Krist jasno kaže:

Luka 18,42       Isus će mu: “Progledaj! Vjera te tvoja spasila.”

Apostoli ponavljaju:

 1. Korinćanima 2,5 da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

 

 

Hebrejima 6,1 Stoga mimoiđimo početnički nauk o Kristu i uzdignimo se k savršenome ne postavljajući iznovice temelja: obraćenje od mrtvih djela i vjera u Boga,

Hebrejima 6,2         naučavanje o krštenjima i polaganje ruku, uskrsnuće mrtvih i vječni sud.

Hebrejima 6,3         To ćemo pak učiniti, dakako, ako Bog da.

 

 1. Petrova 1,21 koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

 

 

(ne “vaše znanje”!)

 

 1. Korinćanima 13,2 I ako imam dar proročanstva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru, da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
 2. Korinćanima 13,8 Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će.
 3. Korinćanima 13,9 Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje.
 4. Korinćanima 13,10 A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.

 

 1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.

 

 

 1. Ivanova 5,12 Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.

 

 1. Ivanova 1,9 Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.

 

Stoga, kad se naučava nešto, što nije Kristov nauk, VEĆ STE PRETJERALI!

OVA IZJAVA:

“U ovoj Riječi Bog je povjerio čovjeku znanje potrebno za spasenje.” ~
NIJE KRISTOV NAUK, TO JE PRETJERIVANJE!

 

Tko god da je napisao ili stavio i objavio pomenutu izjavu na stranicama
„Biblija govori“ , PRETJERAO JE!

„Optimist će u onome što je pred nama vidjeti dobro: završetak Sotonine vladavine straha, koji će se dogoditi kada se Isus drugi put vrati na Zemlju, u doslovnom smislu.“~ (zapisano na stranicama „Biblija govori“)

Nigdje u Pismu ne piše da će se
„Isus drugi put vratiti NA ZEMLJU“!!!

Ivan 14,3 Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Drugi put Krist se ne vraća NA Zemlju,
već VJERNE UZIMA K SEBI
(da budemo gdje je On, a on nije na planeti Zemlji)


1. Solunjanima 4,16        Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,

 1. Solunjanima 4,17 a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

  „poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak.“
  Mi idemo Njemu u susret, ali ne staje On više na grešno, zemaljsko tlo!!!

  Onaj, tko očekuje
  nekog Krista da se doslovno vrati na ovu i ovakvu planetu,
  taj čeka Sotonu, a ne Krista!!!!

  Otkrivenje 12,9       Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Ðavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

  Otkrivenje 12,12      Zato veselite se, nebesa i svi nebesnici! A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma,
   znajući da ima malo vremena!

  Vidite, Sotona ZNA, ali LJUBAVI NEMA!!!!
  Za njega i njegove „čekaoce“ života nema, premda imaju „znanje“.

  napisano i proslijeđeno kontaktu na stranici „Biblija govori“ od strane Gordane Mišić,
  koja je uočila LAŽNE IZJAVE, dana 20.06.2019. između 08h i 09h (četvrtak).

 

 

Da li je Isus Krist umro prvom smrću ili drugom, vječnom smrću?

Prepiska:

Tiho, danas si na radiu rekao da je Isus umro na križu “VJEČNOM SMRĆU”!!!!

Shvaćaš li ti, koliko je takva izjava LAŽNA i neutemeljena na Božjoj Riječi, koju inače propagiraš?

Džaba ti sve dobro, što si danas izrekao u vezi idolopoklonstva, kad izjaviš neku takvu rečenicu, koja te svrstava u nekoga, tko nije utemeljen na ISTINI.~ Gordana Mišić

Tihomir odgovara:
Hvala na primjedbi. Biblija govori o prvoj i drugoj (vječnoj) smrti. Prva smrt je smrt Adamovih potomaka, i svi Adamovi potomci, i dobri i zli, umiru tom prvom smrću (osim onih koji živi dočekaju Isusa). Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj? Tada bi i njemu trebalo spasenje. Dakle, ako Krist nije Adamov potomak, i na njemu nema Adamovog grijeha (radi kojeg mi moramo umrijeti prvom smrću), kojom smrću Krist umire na križu? Od koje smrti nas Krist spašava – prve ili druge?Ako je umro prvom smrću, tada nas ne spašava od druge smrti (koja je kazna za naše grijehe, a ne za Adamove). A ako je umro drugom smću, tada nas spašava od te druge smrti i zato imamo vječni život iako umiremo prvom smrću. Hvala ti još jednom na tvom zapažanju. Pozdrav.

Gordana Mišić:
Tihomire, daj mi PISMO, jer tvoje razmišljanje je naopako.
Ako je Krist umro drugom vječnom smrću, TKO ĆE ONDA NAS SPASITI;
KAD JE ON MRTAV ZA VJEČNST? Krist je USKRSNUO, znači za njega nema DRUGE VJEČNE SMRTI,
baš kao ni za nas, ako vjerujemo Njemu! Ako vjerujem, da je I Krist umro vječnom smrću, Tko je USKRSNUO? Isprazno je moje uzdanje u Krista, ako nije Uskrsnuo, ako je umro drugom, vječnom smrću. Hej!!!!~ Gordana Mišić
PISMO, neka te uvjeri koliko naopako razmišljaš!

Otkrivenje 20,6   
Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća!
Nad njim druga smrt nema vlasti:
oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

Jel’ KRIST BLAŽEN? JEST; PA KOJOM  JE ONDA SMRĆU UMRO?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
Jezero ognjeno – to je druga smrt:

JEL’ KRIST ŽIVOT ILI SMRT?
 ŽIVOT!
PA KAKO JE ONDA UMRO DRUGOM SMRĆU????

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

JEL’ KRIST KUKAVICA, NEVJERNIK, i ostalo nabrojano???
NIJE,
PA KAKO DA BUDE S NJIMA??? 

1. Korinćanima 15,17    
A ako Krist nije uskrsnuo,
uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.

1. Solunjanima 4,14
Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo,
onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

NAKON DRUGE VJEČNE SMRTI NEMA USKRSNUĆA!!!!!!!!!!!!!!!!!
HEJ TIHO; TRGNI SE!!!!!!

Tihomire!

2. Timoteju 2,7     Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.

 1. Timoteju 2,8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju.
 2. Timoteju 2,9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
 3. Timoteju 2,10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
 4. Timoteju 2,11 Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
 5. Timoteju 2,12 Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.

  TO TI JE ODGOVOR NA TVOJE NAOPAKO POSTAVLJANJE PITANJA
  KAKVOM JE SMRĆU UMRO GREŠNIK; A KAKVOM KRIST?!!
  ČITAJ PISMO;
  NE MUDRUJ LJUDSKIM UMOM;
  JER ĆEŠ PROPASTI!

  Ako još ne shvaćaš!
  Kakvom smrću čovjek može osuditi čovjeka?

  Luka 24,20 

Naši glavari svećenički i prvaci predadoše ga, te se osudi na smrt, i raspeše ga.

Da li je to za vječnost?
 NIJE!
Jer samo BOG MOŽE OSUDITI NA VJEČNU; : DRUGU SMRT,
a da li BOG MOŽE UMRIJETI VJEČNOM SMRĆU?
NE MOŽE; JER ONDA NITKO VIŠE NE BI POSTOJAO.

Krist je umro prvom smrću,
a druga vječna smrt je
za NEVJERNIKE PRIPRAVLJENA.
Krist je PRAVEDAN UMRO; A NE NEVPRAVEDAN!!!!!
ZAKOPAO JE TIJELO GReŠNOG  ČOVJEČANSTVA;
ALI JE USKRSNUO I DUHOM I NOVIM TIJELOM.
UZNESEN JE NATRA, ODAKLE JE I BIO UTJELOVLJEN;
ALI U PROSLAVLJENOM TIJEL, U KAKVOM ĆEMO I MI BTI NAKON USKRSNUĆA!
 DRUGA SMRT JE VJEČNA I ONA JE ZA NEPOKAJANE GREŠNIKE.
 ZAR I ISUSA KRISTA TRPAŠ U ISTI KOŠ S NEVJENIMA?
SHVATI ČOVJČE; KOLIKO NAOPAKO NAUČAVAŠ I RAZMIŠLJAŠ!!!!!!!!!!
JOŠ TI NIJE KASNO ZA POKAJANJE!!!

Idem sad polako, po tvojim dvojbama i pitanjima:
“Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj?”~ Tihomir

BIBLIJA
1. Korinćanima 15,40.- 50.
Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.
Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.
Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti;
sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi;
sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno.
Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.
Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša,

posljednji Adam – duh životvorni.
Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

Prvi je čovjek od zemlje, zemljan;
drugi čovjek – s neba.
Kakav je zemljani takvi su i zemljani,
a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
I kao što smo nosili sliku zemljanoga,
 nosit ćemo i sliku nebeskoga.
A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Dakle, Isus Krist je DRUGI ČOVJEK S NEBA​,
a ne napravljen od praha zemaljskog kao prvi čovjek Adam.
 Adam je živa duša, SMRTAN,
a Isus Krist je DUH ŽIVOTOTVORNI, znači BESMRTAN!

Umrlo je smrtno, grešno ljudsko obličje!
Ako, te baš zanima, jer je Krist svoj Duh na križu već ispuštajući PREDAO OCU NEBESKOM:

Luka 23,46
I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu.

Zašto Krist nije dozvolio Mariji da ga nakon uskrsnuća dotiče, a Tomi je to dozvolio kasnije?

Ivan 20,17   Kaže joj Isus: “Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.

Kasnije dozvoljava doticanje, jer je već PRIHVAĆENA NJEGOVA ŽRTVA KOD OCA NEBESKOG I SADA IMA NOVO TIJELO:

Luka 24,39
Pogledajte ruke moje i noge!
Ta ja sam!
 Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema
kao što vidite da ja imam.

A kakav je UZNESEN?

Luka 24,51  I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.

A KAKAV ĆE SE VRATITI PO SVOJE VJERNE?

Djela apostolska 1,11    
i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.

A ŠTO BI BILO DA JE KRIST UMRO
KAKO TI TIHOMIRE TVRI; DRUGOM; VJEČNOM SMRĆU?

OVO:

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
 bludnicima, vračarima i idolopoklonicima
i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

KRIST PITA:

1. Korinćanima 15,55   
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?
Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
 Jezero ognjeno – to je druga smrt:

I KRIST KAŽE:

1. Korinćanima 15,54   
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
 tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.

NJEGOVO SE RASPADLJIVO OBUKLO U NERASPADLJIVO,
a tako će biti i onima koji vjeruju PISMU,
a ne Tihomiru Vraniću!​

Tihomir odgovara porukom:
Problem je u riječi “vječna” smrt. Isus jest uskrsnuo iz smrti, to je neupitno.
Isus nas spašava od druge smrti, a ne od prve.
Kojom smrću je on trebao umrijeti da nas spasi druge smrti? Sigurno ne prvom smrću.
Nema u Bibliji citata koji bi nam rekao je li Isus umro prvom ili drugom smrću.
Razumijem da je teško svima nama shvatiti kako je mogao uskrsnuti ako se radi o drugoj smrti,
ali to je jedino logično.
Mi ne možemo sve razumjeti i zato imamo logiku da razmišljamo i zaključujemo.
Imamo različita shvaćanja i to nije problem. Pozdrav.~ Tihomir Vranić

Gordana Mišić odgovara porukom:
PISMO TI TIHOMIRE DAJE ODGOVOR;
A TI OSTANI U SVOM LJUDSKOM UMOVANJU:

Ezekiel 3,18           
Kad bezbožniku reknem: `Umrijet ćeš`,
a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova kako bi mu život spasio,
on će umrijeti sa svojega bezakonja,
ali ću ja od tebe tražiti račun za krv njegovu.

Ezekiel 3,19           
A kad opomeneš bezbožnika,
a on se ne odvrati od bezakonja i od zla puta svojega,
on će umrijeti zbog svoje krivice,
a ti ćeš spasiti svoj život.

PREKIDAM KOMUNIKACIJU S TOBOM
I SMATRAM TE NEVJERNIKOM!
TOLIKO OD MENE!~ Gordana Mišić

U Virovitici, 21.01.2018., nedjelja, 11:35h

Za prepisku odgovorna Gordana Mišić