Da li je Isus Krist umro prvom smrću ili drugom, vječnom smrću?

Prepiska:

Tiho, danas si na radiu rekao da je Isus umro na križu “VJEČNOM SMRĆU”!!!!

Shvaćaš li ti, koliko je takva izjava LAŽNA i neutemeljena na Božjoj Riječi, koju inače propagiraš?

Džaba ti sve dobro, što si danas izrekao u vezi idolopoklonstva, kad izjaviš neku takvu rečenicu, koja te svrstava u nekoga, tko nije utemeljen na ISTINI.~ Gordana Mišić

Tihomir odgovara:
Hvala na primjedbi. Biblija govori o prvoj i drugoj (vječnoj) smrti. Prva smrt je smrt Adamovih potomaka, i svi Adamovi potomci, i dobri i zli, umiru tom prvom smrću (osim onih koji živi dočekaju Isusa). Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj? Tada bi i njemu trebalo spasenje. Dakle, ako Krist nije Adamov potomak, i na njemu nema Adamovog grijeha (radi kojeg mi moramo umrijeti prvom smrću), kojom smrću Krist umire na križu? Od koje smrti nas Krist spašava – prve ili druge?Ako je umro prvom smrću, tada nas ne spašava od druge smrti (koja je kazna za naše grijehe, a ne za Adamove). A ako je umro drugom smću, tada nas spašava od te druge smrti i zato imamo vječni život iako umiremo prvom smrću. Hvala ti još jednom na tvom zapažanju. Pozdrav.

Gordana Mišić:
Tihomire, daj mi PISMO, jer tvoje razmišljanje je naopako.
Ako je Krist umro drugom vječnom smrću, TKO ĆE ONDA NAS SPASITI;
KAD JE ON MRTAV ZA VJEČNST? Krist je USKRSNUO, znači za njega nema DRUGE VJEČNE SMRTI,
baš kao ni za nas, ako vjerujemo Njemu! Ako vjerujem, da je I Krist umro vječnom smrću, Tko je USKRSNUO? Isprazno je moje uzdanje u Krista, ako nije Uskrsnuo, ako je umro drugom, vječnom smrću. Hej!!!!~ Gordana Mišić
PISMO, neka te uvjeri koliko naopako razmišljaš!

Otkrivenje 20,6   
Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća!
Nad njim druga smrt nema vlasti:
oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

Jel’ KRIST BLAŽEN? JEST; PA KOJOM  JE ONDA SMRĆU UMRO?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
Jezero ognjeno – to je druga smrt:

JEL’ KRIST ŽIVOT ILI SMRT?
 ŽIVOT!
PA KAKO JE ONDA UMRO DRUGOM SMRĆU????

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

JEL’ KRIST KUKAVICA, NEVJERNIK, i ostalo nabrojano???
NIJE,
PA KAKO DA BUDE S NJIMA??? 

1. Korinćanima 15,17    
A ako Krist nije uskrsnuo,
uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.

1. Solunjanima 4,14
Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo,
onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

NAKON DRUGE VJEČNE SMRTI NEMA USKRSNUĆA!!!!!!!!!!!!!!!!!
HEJ TIHO; TRGNI SE!!!!!!

Tihomire!

2. Timoteju 2,7     Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.

 1. Timoteju 2,8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju.
 2. Timoteju 2,9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
 3. Timoteju 2,10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
 4. Timoteju 2,11 Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
 5. Timoteju 2,12 Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.

  TO TI JE ODGOVOR NA TVOJE NAOPAKO POSTAVLJANJE PITANJA
  KAKVOM JE SMRĆU UMRO GREŠNIK; A KAKVOM KRIST?!!
  ČITAJ PISMO;
  NE MUDRUJ LJUDSKIM UMOM;
  JER ĆEŠ PROPASTI!

  Ako još ne shvaćaš!
  Kakvom smrću čovjek može osuditi čovjeka?

  Luka 24,20 

Naši glavari svećenički i prvaci predadoše ga, te se osudi na smrt, i raspeše ga.

Da li je to za vječnost?
 NIJE!
Jer samo BOG MOŽE OSUDITI NA VJEČNU; : DRUGU SMRT,
a da li BOG MOŽE UMRIJETI VJEČNOM SMRĆU?
NE MOŽE; JER ONDA NITKO VIŠE NE BI POSTOJAO.

Krist je umro prvom smrću,
a druga vječna smrt je
za NEVJERNIKE PRIPRAVLJENA.
Krist je PRAVEDAN UMRO; A NE NEVPRAVEDAN!!!!!
ZAKOPAO JE TIJELO GReŠNOG  ČOVJEČANSTVA;
ALI JE USKRSNUO I DUHOM I NOVIM TIJELOM.
UZNESEN JE NATRA, ODAKLE JE I BIO UTJELOVLJEN;
ALI U PROSLAVLJENOM TIJEL, U KAKVOM ĆEMO I MI BTI NAKON USKRSNUĆA!
 DRUGA SMRT JE VJEČNA I ONA JE ZA NEPOKAJANE GREŠNIKE.
 ZAR I ISUSA KRISTA TRPAŠ U ISTI KOŠ S NEVJENIMA?
SHVATI ČOVJČE; KOLIKO NAOPAKO NAUČAVAŠ I RAZMIŠLJAŠ!!!!!!!!!!
JOŠ TI NIJE KASNO ZA POKAJANJE!!!

Idem sad polako, po tvojim dvojbama i pitanjima:
“Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj?”~ Tihomir

BIBLIJA
1. Korinćanima 15,40.- 50.
Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.
Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.
Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti;
sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi;
sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno.
Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.
Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša,

posljednji Adam – duh životvorni.
Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

Prvi je čovjek od zemlje, zemljan;
drugi čovjek – s neba.
Kakav je zemljani takvi su i zemljani,
a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
I kao što smo nosili sliku zemljanoga,
 nosit ćemo i sliku nebeskoga.
A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Dakle, Isus Krist je DRUGI ČOVJEK S NEBA​,
a ne napravljen od praha zemaljskog kao prvi čovjek Adam.
 Adam je živa duša, SMRTAN,
a Isus Krist je DUH ŽIVOTOTVORNI, znači BESMRTAN!

Umrlo je smrtno, grešno ljudsko obličje!
Ako, te baš zanima, jer je Krist svoj Duh na križu već ispuštajući PREDAO OCU NEBESKOM:

Luka 23,46
I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu.

Zašto Krist nije dozvolio Mariji da ga nakon uskrsnuća dotiče, a Tomi je to dozvolio kasnije?

Ivan 20,17   Kaže joj Isus: “Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.

Kasnije dozvoljava doticanje, jer je već PRIHVAĆENA NJEGOVA ŽRTVA KOD OCA NEBESKOG I SADA IMA NOVO TIJELO:

Luka 24,39
Pogledajte ruke moje i noge!
Ta ja sam!
 Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema
kao što vidite da ja imam.

A kakav je UZNESEN?

Luka 24,51  I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.

A KAKAV ĆE SE VRATITI PO SVOJE VJERNE?

Djela apostolska 1,11    
i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.

A ŠTO BI BILO DA JE KRIST UMRO
KAKO TI TIHOMIRE TVRI; DRUGOM; VJEČNOM SMRĆU?

OVO:

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
 bludnicima, vračarima i idolopoklonicima
i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

KRIST PITA:

1. Korinćanima 15,55   
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?
Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
 Jezero ognjeno – to je druga smrt:

I KRIST KAŽE:

1. Korinćanima 15,54   
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
 tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.

NJEGOVO SE RASPADLJIVO OBUKLO U NERASPADLJIVO,
a tako će biti i onima koji vjeruju PISMU,
a ne Tihomiru Vraniću!​

Tihomir odgovara porukom:
Problem je u riječi “vječna” smrt. Isus jest uskrsnuo iz smrti, to je neupitno.
Isus nas spašava od druge smrti, a ne od prve.
Kojom smrću je on trebao umrijeti da nas spasi druge smrti? Sigurno ne prvom smrću.
Nema u Bibliji citata koji bi nam rekao je li Isus umro prvom ili drugom smrću.
Razumijem da je teško svima nama shvatiti kako je mogao uskrsnuti ako se radi o drugoj smrti,
ali to je jedino logično.
Mi ne možemo sve razumjeti i zato imamo logiku da razmišljamo i zaključujemo.
Imamo različita shvaćanja i to nije problem. Pozdrav.~ Tihomir Vranić

Gordana Mišić odgovara porukom:
PISMO TI TIHOMIRE DAJE ODGOVOR;
A TI OSTANI U SVOM LJUDSKOM UMOVANJU:

Ezekiel 3,18           
Kad bezbožniku reknem: `Umrijet ćeš`,
a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova kako bi mu život spasio,
on će umrijeti sa svojega bezakonja,
ali ću ja od tebe tražiti račun za krv njegovu.

Ezekiel 3,19           
A kad opomeneš bezbožnika,
a on se ne odvrati od bezakonja i od zla puta svojega,
on će umrijeti zbog svoje krivice,
a ti ćeš spasiti svoj život.

PREKIDAM KOMUNIKACIJU S TOBOM
I SMATRAM TE NEVJERNIKOM!
TOLIKO OD MENE!~ Gordana Mišić

U Virovitici, 21.01.2018., nedjelja, 11:35h

Za prepisku odgovorna Gordana Mišić

3 misli o “Da li je Isus Krist umro prvom smrću ili drugom, vječnom smrću?

 1. Gordana Mišić

  Rimljanima 6,9
  Znamo doista:
  Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.

  Ako je dionik PRVOG USKRSNUĆA,
  NAKON SMRTI TIJELA ČOVJEČJEG,
  ONDA DRUGE SMRTI NEMA ZA KRISTA, baš kao ni za nas, koji tako vjerujemo.

  Ako je Krist umro drugom smrću, kad se to zbilo?
  U Bibliji je opisana Njegova PRVA SMRT NA KRIŽU!
  U Bibliji jasno piše da je ON PRINESAO SVOJE TIJELO, JEDNOM ZAUVIJEK!
  Hebrejima 10,10
  U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

  AKO JE ON PRINESAO TIJELO JEDNOM; KAKO SE UOPĆE MOŽE REĆI DA JE UMRO DRUGOM SMRĆU?
  Druga smrt je za vječnost SMRT.
  Samo nakon prve smrti, slijedi USKRSNUĆE NA ŽIVOT VJEČNI.
  Drugi put se umire na VJEČNU SMRT.

  Rimljanima 6,10
  Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.

  Hebrejima 9,12
  i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe
  jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.

  Ako je Krist predao svoje tijelo (natovareno grijehom svemira), kao žrtvu ugodnu Ocu nebeskom, onda je to UČINJENO JEDNOM; JEDINI PUT I TO JE ZAUVIJEK, nema DRUGE SMRTI ZA KRISTA!
  Tko se boji da bi nama mogla nauditi druga smrt i da je Krist trebao umrijeti i po drugi put, taj samo iznova i iznova razapinje Krista. Što uopće misli onaj tko tvrdi da je Krist za nas umro vječnom smrću?
  Ako je BOG MRTAV ZA VJEČNOST; TKO SMO I ČIJI SMO I GDJE SMO I KAMO MI IDEMO?
  Ako je Krist nekim čudom uskrsnuo iz “druge smrti” dakle iz “vječne smrti”, tko nama garantira da s Njim nisu uskrsnuli i “pali anđeli i Sotona”? Bog je rekao da je za njih pripravljena “druga smrt”, a ne da je za PRAVEDNIKA, KAKAV JE KRIST. Ljudi su Krista osudili i razapeli, ali Krist im je bio navijestio, da će uskrsnuti, ako i “razvale Njegov hram” (znači tijelo ljudsko) i uskrsnuo je trećega dana.
  “Sije se tijelo naravno” “Uskrsava tijelo duhovno”. Duh ne može umrijeti, a pogotovo ne može umrijeti “drugom, vječnom smrću”. Tko naučava suprotno, taj Boga nije upoznao.

  BIBLIJSKA PROVJERA:
  Ivan 2,19 Odgovori im Isus: “Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.”

  1. Korinćanima 15,35 Ali reći će netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći?

  1. Korinćanima 15,44 sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.

  1. Korinćanima 15,45 Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam – duh životvorni.
  Job 12,10 U ruci mu leži život svakog bića i dah životvorni svakog ljudskog tijela.

  Matej 10,28 “Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.”

  Otkrivenje 20,14
  A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt:

  Ako je Isus Krist DUH ŽIVOTVORNI, zar je On bačen u “jezero ognjeno, zajedno sa Smrti i Podzemljem”?
  Onda je i ON ZAJEDNO S NJIMA MRTAV ZA VJEČNOST DRUGOM SMRĆU.
  TO JE TUŽNA VIJEST!
  Ako jest, onda je UZALUDNA VJERA ONIMA KOJI TAKO NAUČAVAJU.

  Ali PISMO JE RADOSNA VIJEST!

  Odgovori
 2. Blazenka

  “Tako će onaj tko pobijedi biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati ime njegovo iz knjige života, nego ću priznati ime njegovo pred Ocem svojim i pred anđelima njegovim.” Otkrivenje 3:5
  Isus je vječni pobjednik, nalazi se vječno zapisan u knjizi života, kao i svi oni koji u njega vjeruju i čine njegova djela i ljube ga.
  Nitko tko vječno živi ne može vječno umrijeti, pa to valjda i mala djeca znaju.
  Ali eto, u ovom našem svijetu svakojakih pomisli koje sam neprijatelj Božji izmišlja pod krinkom nekakve logike, pa zbog te tvrdoglavosti propadaju, nažalost….a neprijatelj Božji je već odavna poražen:
  “Tajna bezakonja, naime, već radi; samo da se ukloni onaj koji sad zadržava, pa će se tada pojaviti bezakonik, koga će Gospod Isus ubiti dahom svojih usta i uništiti pojavom svoga dolaska. Pojava bezakonika osniva se na satanskom delovanju svakom silom, i čudnim znacima, i lažnim čudima, i svakom nepravednom prevarom za one koji propadaju, zato što ne primiše ljubav prema istini – da se spasu. I zato im Bog šalje zabludnu delatnost – da poveruju laži i da budu osuđeni svi koji ne poverovaše istini, nego se opredeliše za nepravdu.” 2.Sol. 2, 7-12.
  Pozdravljam vas, BL:
  “…zahvaljujem Bogu za vas braćo koju Bog ljubi, što vas je Bog od početka izabrao za spasenje posvećenjem Duha i istinitom verom, na koje vas je pozvao našim evanđeljem – da steknete slavu Gospoda našega Isusa Hrista. Stojte onda čvrsto, braćo, i držite predanja koja naučiste bilo našom rečju bilo našom poslanicom. A sam Gospod naš Isus Hristos i Bog Otac naš, koji nas je zavoleo i dao nam večnu utehu i dobru nadu u blagodati, da uteši vaša srca i utvrdi vas u svakom dobrom delu i reči.”…2. Sol. 2,13-17

  Odgovori
  1. GOGA Autor objave

   Hvala Bogu, da ljudi proučavaju Božju Riječ i dozvoljavaju Duhu Svetom,
   da ju Sam rastumači, bez uplitanja neke, naše, ljudske logike.
   Hvala Blaženka na javljanju i ostavljanju komentara.
   Božji blagoslov je na vama.

   Odgovori

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *