Arhiva oznaka: druga

Da li je Isus Krist umro prvom smrću ili drugom, vječnom smrću?

Prepiska:

Tiho, danas si na radiu rekao da je Isus umro na križu “VJEČNOM SMRĆU”!!!!

Shvaćaš li ti, koliko je takva izjava LAŽNA i neutemeljena na Božjoj Riječi, koju inače propagiraš?

Džaba ti sve dobro, što si danas izrekao u vezi idolopoklonstva, kad izjaviš neku takvu rečenicu, koja te svrstava u nekoga, tko nije utemeljen na ISTINI.~ Gordana Mišić

Tihomir odgovara:
Hvala na primjedbi. Biblija govori o prvoj i drugoj (vječnoj) smrti. Prva smrt je smrt Adamovih potomaka, i svi Adamovi potomci, i dobri i zli, umiru tom prvom smrću (osim onih koji živi dočekaju Isusa). Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj? Tada bi i njemu trebalo spasenje. Dakle, ako Krist nije Adamov potomak, i na njemu nema Adamovog grijeha (radi kojeg mi moramo umrijeti prvom smrću), kojom smrću Krist umire na križu? Od koje smrti nas Krist spašava – prve ili druge?Ako je umro prvom smrću, tada nas ne spašava od druge smrti (koja je kazna za naše grijehe, a ne za Adamove). A ako je umro drugom smću, tada nas spašava od te druge smrti i zato imamo vječni život iako umiremo prvom smrću. Hvala ti još jednom na tvom zapažanju. Pozdrav.

Gordana Mišić:
Tihomire, daj mi PISMO, jer tvoje razmišljanje je naopako.
Ako je Krist umro drugom vječnom smrću, TKO ĆE ONDA NAS SPASITI;
KAD JE ON MRTAV ZA VJEČNST? Krist je USKRSNUO, znači za njega nema DRUGE VJEČNE SMRTI,
baš kao ni za nas, ako vjerujemo Njemu! Ako vjerujem, da je I Krist umro vječnom smrću, Tko je USKRSNUO? Isprazno je moje uzdanje u Krista, ako nije Uskrsnuo, ako je umro drugom, vječnom smrću. Hej!!!!~ Gordana Mišić
PISMO, neka te uvjeri koliko naopako razmišljaš!

Otkrivenje 20,6   
Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća!
Nad njim druga smrt nema vlasti:
oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

Jel’ KRIST BLAŽEN? JEST; PA KOJOM  JE ONDA SMRĆU UMRO?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
Jezero ognjeno – to je druga smrt:

JEL’ KRIST ŽIVOT ILI SMRT?
 ŽIVOT!
PA KAKO JE ONDA UMRO DRUGOM SMRĆU????

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

JEL’ KRIST KUKAVICA, NEVJERNIK, i ostalo nabrojano???
NIJE,
PA KAKO DA BUDE S NJIMA??? 

1. Korinćanima 15,17    
A ako Krist nije uskrsnuo,
uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.

1. Solunjanima 4,14
Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo,
onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

NAKON DRUGE VJEČNE SMRTI NEMA USKRSNUĆA!!!!!!!!!!!!!!!!!
HEJ TIHO; TRGNI SE!!!!!!

Tihomire!

2. Timoteju 2,7     Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.

 1. Timoteju 2,8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju.
 2. Timoteju 2,9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
 3. Timoteju 2,10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
 4. Timoteju 2,11 Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
 5. Timoteju 2,12 Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.

  TO TI JE ODGOVOR NA TVOJE NAOPAKO POSTAVLJANJE PITANJA
  KAKVOM JE SMRĆU UMRO GREŠNIK; A KAKVOM KRIST?!!
  ČITAJ PISMO;
  NE MUDRUJ LJUDSKIM UMOM;
  JER ĆEŠ PROPASTI!

  Ako još ne shvaćaš!
  Kakvom smrću čovjek može osuditi čovjeka?

  Luka 24,20 

Naši glavari svećenički i prvaci predadoše ga, te se osudi na smrt, i raspeše ga.

Da li je to za vječnost?
 NIJE!
Jer samo BOG MOŽE OSUDITI NA VJEČNU; : DRUGU SMRT,
a da li BOG MOŽE UMRIJETI VJEČNOM SMRĆU?
NE MOŽE; JER ONDA NITKO VIŠE NE BI POSTOJAO.

Krist je umro prvom smrću,
a druga vječna smrt je
za NEVJERNIKE PRIPRAVLJENA.
Krist je PRAVEDAN UMRO; A NE NEVPRAVEDAN!!!!!
ZAKOPAO JE TIJELO GReŠNOG  ČOVJEČANSTVA;
ALI JE USKRSNUO I DUHOM I NOVIM TIJELOM.
UZNESEN JE NATRA, ODAKLE JE I BIO UTJELOVLJEN;
ALI U PROSLAVLJENOM TIJEL, U KAKVOM ĆEMO I MI BTI NAKON USKRSNUĆA!
 DRUGA SMRT JE VJEČNA I ONA JE ZA NEPOKAJANE GREŠNIKE.
 ZAR I ISUSA KRISTA TRPAŠ U ISTI KOŠ S NEVJENIMA?
SHVATI ČOVJČE; KOLIKO NAOPAKO NAUČAVAŠ I RAZMIŠLJAŠ!!!!!!!!!!
JOŠ TI NIJE KASNO ZA POKAJANJE!!!

Idem sad polako, po tvojim dvojbama i pitanjima:
“Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj?”~ Tihomir

BIBLIJA
1. Korinćanima 15,40.- 50.
Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.
Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.
Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti;
sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi;
sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno.
Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.
Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša,

posljednji Adam – duh životvorni.
Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

Prvi je čovjek od zemlje, zemljan;
drugi čovjek – s neba.
Kakav je zemljani takvi su i zemljani,
a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
I kao što smo nosili sliku zemljanoga,
 nosit ćemo i sliku nebeskoga.
A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Dakle, Isus Krist je DRUGI ČOVJEK S NEBA​,
a ne napravljen od praha zemaljskog kao prvi čovjek Adam.
 Adam je živa duša, SMRTAN,
a Isus Krist je DUH ŽIVOTOTVORNI, znači BESMRTAN!

Umrlo je smrtno, grešno ljudsko obličje!
Ako, te baš zanima, jer je Krist svoj Duh na križu već ispuštajući PREDAO OCU NEBESKOM:

Luka 23,46
I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu.

Zašto Krist nije dozvolio Mariji da ga nakon uskrsnuća dotiče, a Tomi je to dozvolio kasnije?

Ivan 20,17   Kaže joj Isus: “Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.

Kasnije dozvoljava doticanje, jer je već PRIHVAĆENA NJEGOVA ŽRTVA KOD OCA NEBESKOG I SADA IMA NOVO TIJELO:

Luka 24,39
Pogledajte ruke moje i noge!
Ta ja sam!
 Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema
kao što vidite da ja imam.

A kakav je UZNESEN?

Luka 24,51  I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.

A KAKAV ĆE SE VRATITI PO SVOJE VJERNE?

Djela apostolska 1,11    
i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.

A ŠTO BI BILO DA JE KRIST UMRO
KAKO TI TIHOMIRE TVRI; DRUGOM; VJEČNOM SMRĆU?

OVO:

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
 bludnicima, vračarima i idolopoklonicima
i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

KRIST PITA:

1. Korinćanima 15,55   
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?
Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
 Jezero ognjeno – to je druga smrt:

I KRIST KAŽE:

1. Korinćanima 15,54   
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
 tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.

NJEGOVO SE RASPADLJIVO OBUKLO U NERASPADLJIVO,
a tako će biti i onima koji vjeruju PISMU,
a ne Tihomiru Vraniću!​

Tihomir odgovara porukom:
Problem je u riječi “vječna” smrt. Isus jest uskrsnuo iz smrti, to je neupitno.
Isus nas spašava od druge smrti, a ne od prve.
Kojom smrću je on trebao umrijeti da nas spasi druge smrti? Sigurno ne prvom smrću.
Nema u Bibliji citata koji bi nam rekao je li Isus umro prvom ili drugom smrću.
Razumijem da je teško svima nama shvatiti kako je mogao uskrsnuti ako se radi o drugoj smrti,
ali to je jedino logično.
Mi ne možemo sve razumjeti i zato imamo logiku da razmišljamo i zaključujemo.
Imamo različita shvaćanja i to nije problem. Pozdrav.~ Tihomir Vranić

Gordana Mišić odgovara porukom:
PISMO TI TIHOMIRE DAJE ODGOVOR;
A TI OSTANI U SVOM LJUDSKOM UMOVANJU:

Ezekiel 3,18           
Kad bezbožniku reknem: `Umrijet ćeš`,
a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova kako bi mu život spasio,
on će umrijeti sa svojega bezakonja,
ali ću ja od tebe tražiti račun za krv njegovu.

Ezekiel 3,19           
A kad opomeneš bezbožnika,
a on se ne odvrati od bezakonja i od zla puta svojega,
on će umrijeti zbog svoje krivice,
a ti ćeš spasiti svoj život.

PREKIDAM KOMUNIKACIJU S TOBOM
I SMATRAM TE NEVJERNIKOM!
TOLIKO OD MENE!~ Gordana Mišić

U Virovitici, 21.01.2018., nedjelja, 11:35h

Za prepisku odgovorna Gordana Mišić