ŽRTVA ISUSA KRISTA

Hebrejima 10,26 Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,

Hebrejima 10,27  nego strašno isčekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike.

Ljudi koji tvrde da je Isus umro drugom, vječnom smrću, sami sebe obmanjuju, da ih Kristova žrtva izbavlja od vječne smrti, pa mogu slobodno nastaviti živjeti u grijehu.

Za takve su upravo zapisani gornji stihovi, koji jasno i nedvojbeno govore da Isus nije dao sebe za one grešnike, koji Ga samo usnama priznaju, a kojima je srce daleko od Njega i koji ostaju nepokajani u grijesima svojim. Ima i takvih ljudi, koji se uvijek iznova i iznova “kaju” za svoje grijehe, ali ih ne ostavljaju, a to je samo dokaz da se nisu iskreno predali Bogu svojim cijelim bićem.
Isus je oprostio Mariji Magdaleni, ali joj je rekao:”Idi i ne griješi više!”
Čovjek, koji primi oprost od Boga, a nastavlja živjeti po starom, nije nanovorođena osoba i nema udjela u nebeskom kraljevstvu. Bog svoju djecu posvećuje, a tko uporno žalosti Duha Svetoga, taj iznova i iznova razapinje Krista, a za takve Krist nije dao sebe. Rečeno je da je Krist prinesao sebe kao žrtvu JEDNOM ZAUVIJEK, pa za one koji Ga opetovano svojim grijesima razapinju, nema više žrtve za grijehe, takve čeka druga smrt (ognjeno jezero, smrt za vječnost), iz koje KRIST NE IZBAVLJA!

Bog jasno razlučuje Pobjednike od onih koje On ne izbavlja,
jer su obezvrijedili Njegovu nevino prolivenu krv, upornim žalošćenjem Duha Svetoga.
Otkrivenje 2,11     “Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neće nauditi druga smrt.

Otkrivenje 20,6    Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

Otkrivenje 21,8    
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.

Hebrejima 6,4       Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5       i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6       pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.

Hebrejima 6,7      Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;

Hebrejima 6,8      ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je
: “U oganj!

Upravo TO JE GRIJEH NA SMRT ZA KOJI PAVLE NE VELI DA SE MOLIMO:
1. Ivanova 5,16      Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život – onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.

Hebrejima 10,26  Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,

Hebrejima 10,27  nego strašno isčekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike.

Stoga dobro razmislimo, prije nego ustvrdimo da je Krist umro vječnom smrću, da bi nas spasio.
Isus Krist je PRINESAO SEBE KAO ŽRTVU UGODNU OCU NEBESKOM JEDNOM ZAUVIJEK I SJEO JE OCU ZDESNA ZAUVIJEK
Hebrejima 8,1      A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima

Hebrejima 10,12  A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu.

Hebrejima 12,2    Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.

1. Petrova 3,22     koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Amen!

U Virovitici 22.01.2018., ponedjeljak, 11:30h
Napisala: Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *