Arhiva kategorije: Život je ljubav iz Biblije

Na temu spavanja životinja u ljudskom krevetu!

“Bezuvjetna ljubav???”

O čemu mi govorimo ovdje?

Čak i Božja Ljubav, razlikuje ljubav između ljudskih bića
i ljubav ljudi prema životinjama.

Životinje su stvorene kao zasebna vrsta i nije im mjesto u ljudskim krevetima.

Tko dopušta svojim psima i mačkama da spaavaju s njima u krevetu,

taj očito ima poremećen odnos prema životinjama.

Ne pominjite molim vas “bezuvjetnu ljubav”
u kontekstu dopuštanja životinjama da liježu u ljudski krevet.

Ne zanimaju me kojekakve, “ljudske studije” na tu temu.

Bog je Ljubav, a ovo On izričito zabranjuje:

Levitski zakonik 18,23

Da nisi legao ni s jednom životinjom – od nje bi postao nečist. …..

Draga moja generacijo, ljubav prema stvorenju je jedno, ali mora postojati GRANICA.

Ljudi su očito izgubili iz vida Božja pravila i ograničenja,
misleći da vole više i od samog Stvoritelja.
Žalosno!

Što se zdravlja tiče;
nema zdravijeg sna od usnivanja s osobom (žena s mužem) koju volite i koja voli vas.

Životinjska vrsta, nema što tražiti u ljudskom, intimnom prostoru,
kakav je npr. bračna postelja.

Ako je osoba samac, najzdravje joj je leći čiste savjesti, na čistu postelju.

napisala Gordana Mišić
u Virovitici, nedjelja, 10.02.2019., oko 23h

Imamo li samo ovaj, zemaljski, nesavršeni život?

„Život nije savršen, niti će ikada biti, ali je jedan i neće se ponoviti.“~ s interneta

Provjera u Bibliji:

Psalam 119,93         
Zapovijedi tvojih neću zaboraviti dovijeka,
jer si mi po njima život darovao.

Jakovljeva 1,17       
Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je,
silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Rimljanima 6,23   
Jer plaća je grijeha smrt,
a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

1. Korinćanima 14,20    
Braćo, ne budite djeca umom,
nego pakošću budite djeca,
a razboritošću budite savršeni!

Rimljanima 5,10    
Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova
dok još bijasmo neprijatelji,
mnogo ćemo se više, pomireni,
spasiti životom njegovim.

 1. Korinćanima 13,11
  Uostalom, braćo, radujte se,
  budite savršeni, tješite jedni druge,
  jednako mislite, živite u miru,
  i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
 2. Korinćanima 5,17
  Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor.
  Staro uminu, novo, gle, nasta!

Efežanima 4,22      
da vam je odložiti prijašnje ponašanje,
starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

Kološanima 3,9     
Ne varajte jedni druge!
Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima

Hebrejima 13,14     
jer nemamo ovdje trajna grada,
nego onaj budući tražimo.

 1. Korinćanima 7,1
  Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se,
  ljubljeni, od svake ljage tijela i duha
  te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.

  Otkrivenje 22,14
  Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta,
  da imadnu pravo na drvo života, i da uđu na vrata u grad!

  Job 36,4 
  Zaista, za laž ne znaju mi riječi, uza te je čovjek znanjem savršen.

  Mudre izreke 11,20         
  Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni.

  Matej 5,48      
  „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“

  Psalam 119,80        
  Nek` mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen.

  Rimljanima 12,2    
  Ne suobličujte se ovomu svijetu,
  nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti
  da mognete razabirati što je volja Božja,
  što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

 2. Korinćanima 1,10
  Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista:
  svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora,
  nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
 3. Korinćanima 13,10
  A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.

  Efežanima 4,13
  dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega,
  do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Filipljanima 3,12   
Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva,
nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.

Kološanima 1,28   
Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka,
poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti
da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

Kološanima 3,14   
A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva.

Filipljanima 1,20  
Očekujem i nadam se,
da se ni u čemu neću postidjeti,
nego da će se i sada, kao svagda,
sa svom smjelošću Krista proslaviti u tijelu mojemu,
bilo životom, bilo smrću.

Filipljanima 2,11   
I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.

Rimljanima 11,36  
Jer sve je od njega i po njemu i za njega!
Njemu slava u vjekove! Amen.

napisala: Gordana Mišić
 
Virovitica, subota, 26.01.2019., oko 15h

Živjeti po pravoj vjeri

Što za današnjeg čovjeka znači živjeti po vjeri?
Odgovor na to pitanje nalazimo u Svetom pismu na mnogo mjesta, ali izvojit’ ću samo neka koja današnjem čovjeku mogu biti od velike koristi:

Kološanima 2, 6Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: 7ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

8Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista.9Budući da u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. 13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, 14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. 15Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.
Rimljanima 11, 32. Bog je naime zatvorio sve ljude u neposlušnost da im se svima smiluje.
Rimljanima 11, 36. Sve je od njega, po njemu i za njega. Njemu pripada slava zauvijek. Amen.
Kološanima 3,12 Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost; 13 Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi. 14 A povrh svega toga imajte ljubav, koja je veza savršenstva! 15 I mir Kristov neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome tijelu, i zahvalni budite!
1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.

Zaključimo:
Čovjek današnjice može živjeti po pravoj vjeri tek onda kada preda cijelo svoje biće svom Stvoritelju i s ljubavlju Mu služi. Niti jedna vjera u današnjem svijetu nema kod Boga privilegiju, jer Bog gleda na srce svakog pojedinca. Zato pripadnost određenoj vjerskoj zajednici nije spasonosno pitanje. Zajednica pojedinca s Bogom je prava vjera koja spašava. Bogu hvala što je milost sačuvao za svaku osobu na zemlji, a na pojedincu je da sa zahvalnošću prihvati taj Božji dar.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Čemu živjeti?

Zapitajmo se prvo odakle potječemo? Tko nam daje život?

Kad bi on dah svoj u se povukao, kad bi čitav svoj duh k sebi vratio, sva bića bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio čovjek. (Job 34, 14.-15.)

Bog je naš Stvoritelj, On nam daje život.
Koji je smisao tog života koji nam Bog daruje?
Smisao je u tome da svojim životom na zemlji proslavimo svoga Tvorca, da Mu ugodimo.
Kako Bogu možemo ugoditi?

A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže. (Hebrejima 11, 6.)

Znači Bogu možemo ugoditi vjerom u Njega i pouzdanjem da će nas vratiti k sebi, odakle i potječemo.

Ti se dakle Bogu svojemu vrati, čuvaj ljubav i prevednost i u Boga se svoga uzdaj svagda! (Hošea 12, 7.)

Naš život na zemlji treba odisati ljubavlju. Bog je ljubav i On nam tu ljubav daruje da bismo ju na zemlji mogli proživjeti, osjetiti, dijeliti.
Čemu živjeti?
Upravo je ljubav smisao ljudskog življenja. Ljubav koju nam Bog daje, mi svojim življenjem trebamo pokazati cijelom svemiru, svim Božjim stvorenjima. Ljubav primamo od Boga i živeći tu istu ljubav na zemlji, mi u biti proslavljamo svoga Tvorca i vraćamo se svome Tvorcu ugađajući Mu. Život ispunjen ljubavlju je dar od Boga, a naša je zadaća da zahvalno živimo ljubav i time obradujemo našeg darodavca. Smisao života je u ljubavi. Znači živimo da bismo voljeli, jer smo prije svega mi bili voljeni. Bog nas je toliko volio da je i sebe dao da bismo mi mogli živjeti vječno s Njim u ljubavi.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Što ćeš danas učiniti?

1. Što ćeš danas učiniti, čega ćeš se rado sjećati slijedeće godine?
2. Danas učini nešto na čemu ćeš si u budućnosti biti zahvalan.
3. Izaberi da gledaš svjetlu stranu! Isus je sve što trebam.
4. Prestani gledati na život kroz ključaonicu. Otvori vrata mogućnosti.
5. Učestvuj i oblikuj osobu kakva trebaš biti.
6. Nikada ne podcjenjuj molitvu i njenu snagu. Jedna mala molitva može
dramatično promijeniti život. Efežanima 6,10.Ubuduće budite jaki u Gospodinu i
njegovoj silnoj moći.
   7. Molila sam Boga da mi da snagu i Bog mi je dao teškoće da bi me osnažio.
Tama ne može doći u svjetlo, može samo pokazati Boga još blještavijim. Nikada
neću sumnjati da je Bog samnom u svakoj situaciji u mom životu.
8. Bog nas možda ne vadi iz situacije, ali nam daje snagu da kroz nju prođemo.
Bog razumije sve kroz što prolaziš i obećao je da će biti s tobom u svim
životnim izazovima. Znaj da nisi sam. Ponekad Bog uklanja nešto iz našeg
života zbog naše osobne zaštite. Vjeruj Mu!
9. Bog nikada ne dozvoli iskušenja u vašem životu bez neke svrhe i cilja. On ne
šalje „oluje“, ali ih koristi za našu izgradnju.
10. Bog nas voli više od bilo koga i to je razlog što nas nitko ne može voljeti kao
On.
11. Tamo gdje ulažeš svoju ljubav, tamo ulažeš svoj život.
12. Realno, mi smo ništa bez Isusa, ali smo SVE s Njim.
Pjesma „You my all in all“ http://youtu.be/q_FtEzxu5J8 , prijevod:
Ti si moja snaga kada sam slaba.
Ti si moje blago koje sam tražila.
Ti si moje sve u svemu.
Traženje tebe je dragocjeni dragulj.
Gospode, da odustanem bila bih luda.
Ti si moje sve u svemu.

Isus, Janje Božje,
Dostojan je Tvoje ime.
Isus, Janje Božje,
Dostojan je Tvoje ime.

Uzimaš moje grijehe, moj križ, moju sramotu.
Ustajem ponovo, blagosiljam Tvoje ime.
Ti si moje sve u svemu.
Kada padnem dolje, Ti me podižeš.
Kada sam žedna, puniš moju čašu.
Ti si moje sve u svemu.

Isus, Janje Božje, Dostojan je Tvoje ime. (6x)
Dostojan je Tvoje ime. (2x)

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio?

Psalam 116,12 Što da uzvratim Jahvi za sve što mi je učinio?

Psalam 116,13 Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jahvino.

Psalam 116,14 Izvršit ću Jahvi zavjete svoje pred svim pukom njegovim.

Psalam 57,8         Postojano je srce moje, Bože, postojano je srce moje; pjevat ću i svirati.

Psalam 57,9         Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju.

Psalam 57,10 Hvalit ću te, Gospode, među narodima, među pucima pjevat ću tebi:

Psalam 57,11 jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja.

Psalam 57,12 Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek` je nad svom zemljom!

1. Korinćanima 4,21 Što želite? Da k vama dođem sa šibom ili s ljubavlju i duhom blagosti?
Mudre izreke 17,28 I luđak se smatra mudrim kada šuti i razumnim kad susteže svoje usne.
Mudre izreke 17,27 Tko usteže svoje riječi, razumije mudrost, i razuman je čovjek mirna duha.

1. Petrova 3,1 Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena,

1. Petrova 3,2 pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje.

1. Petrova 3,3 Vaš nakit neka ne bude izvanjski – pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina.

1. Petrova 3,4 Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno.

1. Petrova 3,5 Tako su se doista i nekoć svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima.

1. Petrova 3,6 Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako činite dobro ne bojeći se nikakva zastrašivanja.

1. Petrova 3,7 Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.

1. Petrova 3,8 Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni!

1. Petrova 3,9 Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!

1. Petrova 3,10 Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od riječi prijevarnih;

1. Petrova 3,11 zla nek se kloni, a čini dobro, mir neka traži i za njim ide:

1. Petrova 3,12 jer oči Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove, a lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca.

Psalam 108,2 Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat ću i svirati.

Psalam 108,3 Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju.

Psalam 108,4 Hvalit ću te, Jahve, među narodima, među pucima tebi ću pjevati,

Psalam 108,5 jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost.

Psalam 108,6 Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek` je nad svom zemljom!

Jona 2,10 A ja ću ti s pjesmom zahvalnicom žrtvu prinijeti. Što se zavjetovah, ispunit ću. Spasenje je od Gospoda.

Psalam 69,31 Božje ću ime hvaliti popijevkom, hvalit ću ga zahvalnicom.


Amen! ♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.